Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18460/B

Business name: 
NOVÉ SLOVO, s.r.o. v likvidácii
  (from: 11/12/2011 until: 11/18/2013)
NOVÉ SLOVO, s.r.o.
  (from: 01/28/1999 until: 11/11/2011)
Registered seat: 
Šafárikovo nám. 4
Bratislava 811 02
  (from: 07/03/2009 until: 11/18/2013)
Panenská 28
Bratislava 811 03
  (from: 03/17/2006 until: 07/02/2009)
Račianska 71
Bratislava 831 02
  (from: 05/30/2003 until: 03/16/2006)
Koceľova 17
Bratislava 821 08
  (from: 10/11/2000 until: 05/29/2003)
Koceľova 25
Bratislava 821 08
  (from: 07/19/1999 until: 10/10/2000)
Moskovská 23
Bratislava 811 08
  (from: 01/28/1999 until: 07/18/1999)
Identification number (IČO): 
35 759 755
  (from: 01/28/1999)
Date of entry: 
01/28/1999
  (from: 01/28/1999)
Person dissolved from: 
18. 10. 2013
  (from: 11/19/2013)
Legal ground(s) for dissolution: 
Podľac § 102, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., súd rozhodne aj bez návrhu o zrušení konkuru pre nedostatok majetku, ak zistí, že majetok nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate.
  (from: 11/19/2013)
Date of deletion: 
11/19/2013
  (from: 11/19/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/19/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/28/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/28/1999 until: 11/18/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/28/1999 until: 11/18/2013)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/28/1999 until: 11/18/2013)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/28/1999 until: 11/18/2013)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 01/28/1999 until: 11/18/2013)
reklamné činnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/30/2003 until: 11/18/2013)
Partners: 
SLOVKONZUS, s.r.o. IČO: 35 735 317
Moskovská 23
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 01/18/2000 until: 07/16/2002)
Ing. Martin Borguľa
Šoltésovej 22
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/30/2003 until: 07/02/2009)
Ing. Martin Borguľa
Šoltésovej 22
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/17/2002 until: 05/29/2003)
Martin Borguľa
Moskovská 23
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 01/28/1999 until: 07/16/2002)
Roman Machala
Zd. Nejedlého 9
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 01/28/1999 until: 01/17/2000)
Karol Šebo
Zámocká 6455/10
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 03/17/2006 until: 06/02/2010)
PhDr. Eduard Šebo
Kuklovská 90
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 05/30/2003 until: 03/16/2006)
Mgr. Ivan Štefunko
Školská 295/4
Spišská Teplica
Slovak Republic
  (from: 07/17/2002 until: 07/02/2009)
PhDr. Eduard Šebo
Kuklovská 90
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 06/03/2010 until: 11/18/2013)
Contribution of each member: 
Roman Machala
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/28/1999 until: 01/17/2000)
Martin Borguľa
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/28/1999 until: 07/16/2002)
SLOVKONZUS, s.r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/18/2000 until: 07/16/2002)
Ing. Martin Borguľa
Amount of investment: 140 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 140 000 Sk
  (from: 07/17/2002 until: 05/29/2003)
Mgr. Ivan Štefunko
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 07/17/2002 until: 06/19/2009)
Ing. Martin Borguľa
Amount of investment: 38 000 Sk Paid up: 38 000 Sk
  (from: 05/30/2003 until: 06/19/2009)
PhDr. Eduard Šebo
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 05/30/2003 until: 03/16/2006)
Karol Šebo
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 03/17/2006 until: 06/19/2009)
Mgr. Ivan Štefunko
Amount of investment: 1 992 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 992 EUR
  (from: 06/20/2009 until: 07/02/2009)
Ing. Martin Borguľa
Amount of investment: 1 262 EUR Paid up: 1 262 EUR
  (from: 06/20/2009 until: 07/02/2009)
Karol Šebo
Amount of investment: 3 386 EUR Paid up: 3 386 EUR
  (from: 06/20/2009 until: 07/02/2009)
Karol Šebo
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 07/03/2009 until: 06/02/2010)
PhDr. Eduard Šebo
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/03/2010 until: 11/18/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/18/2000 until: 11/18/2013)
konatelia
  (from: 01/28/1999 until: 01/17/2000)
Martin Borguľa
Moskovská 23
Bratislava 811 08
  (from: 01/28/1999 until: 07/16/2002)
Martin Borguľa
Moskovská 23
Bratislava 811 08
Until: 02/17/2003
  (from: 07/17/2002 until: 05/29/2003)
Roman Machala
Zd. Nejedlého 9
Levice 934 01
  (from: 01/28/1999 until: 01/17/2000)
PhDr. Eduard Šebo
Kuklovská 90
Bratislava 841 04
From: 02/17/2003
  (from: 05/30/2003 until: 03/16/2006)
PhDr. Eduard Šebo
Kuklovská 90
Bratislava 841 04
From: 02/17/2003 Until: 01/27/2006
  (from: 03/17/2006 until: 03/16/2006)
Mgr. Augustín Španitz
Staré Grunty 212
Bratislava 841 04
From: 01/27/2006
  (from: 03/17/2006 until: 01/23/2008)
Mgr. Augustín Španitz
Staré Grunty 212
Bratislava 841 04
From: 01/27/2006 Until: 01/15/2008
  (from: 01/24/2008 until: 01/23/2008)
Mgr. Ivan Štefunko
Školská 295/4
Spišská Teplica 059 34
From: 07/11/2002
  (from: 07/17/2002 until: 03/16/2006)
Mgr. Ivan Štefunko
Školská 295/4
Spišská Teplica 059 34
From: 07/11/2002 Until: 01/27/2006
  (from: 03/17/2006 until: 03/16/2006)
Karol Šebo
Zámocká 6455/10
Bratislava 811 01
From: 01/27/2006
  (from: 03/17/2006 until: 11/18/2013)
Ing. Christián Rizov
Staré grunty 238
Bratislava 841 04
From: 01/15/2008
  (from: 01/24/2008 until: 11/18/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ.
  (from: 01/18/2000 until: 11/18/2013)
Každý z konateľov koná za spoločnosť samostatne.
  (from: 01/28/1999 until: 01/17/2000)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/20/2009 until: 11/18/2013)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/30/2003 until: 06/19/2009)
200 000 Sk
  (from: 01/28/1999 until: 05/29/2003)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/14/2012
  (from: 09/11/2012)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Marek Letkovský
Legionárska 1/C
Bratislava 831 04
From: 06/14/2012
  (from: 09/11/2012)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/01/2011
  (from: 11/12/2011)
 Liquidators:
Ing. Zdeněk Šipoš
Rapašského 3115/20
Bratislava - Dúbravka 841 02
From: 11/01/2011 Until: 11/19/2013
  (from: 11/12/2011)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná a podpisuje samostatne tak, že k menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj podpis
  (from: 11/12/2011)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 3K/3/2012-182 zo dňa 24.09.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.10.2013 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu NOVÉ SLOVO s.r.o. v likvidácii, so sídlom Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 759 755 pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť NOVÉ SLOVO s.r.o. v likvidácii, Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sro vo vložke č. 18460/B sa vymazuje z obchodného registra.
  (from: 11/19/2013)
Spoločenská zmluva zo dňa 7.1.1999 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 01/28/1999 until: 11/18/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.5.1999. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.5.1999.
  (from: 07/19/1999 until: 11/18/2013)
Záznam z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.1.2000 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/18/2000 until: 11/18/2013)
Zmena sídla schválená na valnom zhromaždení dňa 10.7.2000.Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.8.2000.
  (from: 10/11/2000 until: 11/18/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.7.2002.
  (from: 07/17/2002 until: 11/18/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 17.2.2003, na ktorom bol schválený prevod časti obchodného podielu, zmena konateľa a sídla. Funkcia konateľa M. Borguľu zaniká dňa 17.2.2003.
  (from: 05/30/2003 until: 11/18/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.1.2006. Mgr. Ivan Štefunko, funkcia konateľa od 11.7.2002 do 27.1.2006. PhDr. Eduard Šebo, funkcia konateľa od 17.2.2003 do 27.1.2006.
  (from: 03/17/2006 until: 11/18/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.01.2008.
  (from: 01/24/2008 until: 11/18/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.5.2009.
  (from: 07/03/2009 until: 11/18/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.05.2010.
  (from: 06/03/2010 until: 11/18/2013)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2011
  (from: 11/12/2011 until: 11/18/2013)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 07.06.2012, právoplatné 14.06.2012, č.k. 3K/3/2012 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka NOVÉ SLOVO s.r.o. v likvidácii
  (from: 09/11/2012 until: 11/18/2013)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person