Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  607/B

Obchodné meno: 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
  (od: 20.04.1994)
Sídlo: 
Olejkárska 1
Bratislava 814 52
  (od: 07.03.1996)
IČO: 
00 492 736
  (od: 20.04.1994)
Deň zápisu: 
20.04.1994
  (od: 20.04.1994)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 20.04.1994)
Predmet činnosti: 
výroba a opravy motorových a dopravných prostriedkov
  (od: 20.04.1994)
výroba, inštalácia, oprava a vývoj trakčných vozidiel
  (od: 20.04.1994)
výroba, inštalacia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 20.04.1994)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 20.04.1994)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 20.04.1994)
školiaca a vzdelávacia činnosť v oblasti dopravy
  (od: 20.04.1994)
pravidelná verejná cestná hromadná mestská doprava osôb
  (od: 20.04.1994)
prevádzkovanie mestských dráh
  (od: 20.04.1994)
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
  (od: 20.04.1994)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 20.04.1994)
reklamná činnosť
  (od: 20.04.1994)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (od: 14.12.1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (od: 14.12.1998)
sptrostredkovateľská činosť
  (od: 14.12.1998)
odťahovacia služba,
  (od: 06.04.2005)
prevádzkovanie parkoviska slúžiaceho na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (od: 06.04.2005)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 22.11.2005)
medzinárodná nepravidelná autobusová doprava
  (od: 22.11.2005)
prevádzkovanie autoškoly
  (od: 07.11.2006)
medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi, ktorá je podnikaním
  (od: 23.11.2007)
vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov
  (od: 02.02.2010)
inštruktor autoškoly
  (od: 02.02.2010)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 22.12.2010)
poskytovanie dopravných služieb na mestských dráhach
  (od: 11.07.2012)
ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie, v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia
  (od: 29.08.2015)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 21.01.2020)
prevádzkovanie vlastnej ochrany
  (od: 02.06.2020)
verejné obstarávanie
  (od: 19.12.2020)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 19.12.2020)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo riadenie prevádzky
  (od: 19.12.2020)
výchova a vzdelávanie v oblasti práce - výchova a vzdelanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
  (od: 19.12.2020)
vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických podľa § 18 ods. 2 zákona o dráhach
  (od: 19.12.2020)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.10.1997)
Ing. Michal Halomi - člen predstavenstva - CIO
Mamateyova 11
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 06.11.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2020)
Ing. Milan Donoval - podpredseda predstavenstva - CTO
Havelkova 28/A
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 01.01.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.03.2020)
Ing. Martin Rybanský - Predseda predstavenstva
Jadrová 3226/1
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 11.07.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2023)
Mgr. Gabriela Dikošová - Člen predstavenstva
Vlčkova 26
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 05
Vznik funkcie: 01.07.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 28.07.2023)
Základné imanie: 
57 984 805,91888 EUR Rozsah splatenia: 57 984 805,91888 EUR
  (od: 12.05.2022)
Akcie: 
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR
  (od: 16.04.2009)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 4 605 477 EUR
  (od: 27.10.2011)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 38 346 135 EUR
  (od: 15.02.2014)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 15 000 000 EUR
  (od: 12.05.2022)
Akcionár: 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
Bratislava 814 99
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.05.2022)
Dozorná rada: 
Ing. Ivan Peschl - predseda dozornej rady
Podhorská 53
Dubová 900 90
Vznik funkcie: 01.12.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2023)
Ing. Juraj Káčer - podpredseda dozornej rady
Janka Alexyho 7
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 01.12.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2023)
Mgr. art. Adam Berka - člen dozornej rady
Šulekova 58
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03
Vznik funkcie: 01.12.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2023)
PhDr. Alžbeta Ožvaldová - člen dozornej rady
Pšeničná 9
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 01.12.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2023)
Mgr. Oskar Dvořák - člen dozornej rady
Panónska cesta 8
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 01.12.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2023)
Ing. Monika Ďurajková - člen dozornej rady
Stachanovská 48
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 01.12.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2023)
Ing. Michal Vlček - člen dozornej rady
Uhliská 7
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
Vznik funkcie: 01.12.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2023)
Juraj Haulík
Železničná 11B
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 01.04.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2023)
Mgr. Myra Zahradniková
Kapicova 11
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 01.04.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2023)
Marián Bachratý
Jaslovská ulica 81/53
Jaslovské Bohunice 919 30
Vznik funkcie: 01.04.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2023)
Stanislav Pečenka
Dolné Dubové 106
Špačince 919 52
Vznik funkcie: 01.04.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 508/93, Nz 499/93, dňa 12.12.1993 napísanej notárkou JUDr Helenou Hrušovskou, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., živnostenský list č. ŽO 1049/1994/So a koncesná listina č. ŽO 796/1991/So, oba doklady vydané dňa 7.4.1994, Obvodným úradom Bratislava 1.
  (od: 20.04.1994)
List primátora hl. mesta SR Bratislavy č.j. 3572/1994 - prim. zo dňa 2.11.1994 o kooptácii JUDr. Martina Jerguša za člena predstavenstva.
  (od: 06.03.1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.5.1995, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 53/95 napísanou dňa 8.5.1995 notárom JUDr Ľubomírom Vlhom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z rokovania predstavenstva pod.č. 31/1994 zo dňa 11.10.1994.
  (od: 07.03.1996)
Zápisnica č, 4/1995 zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.10.1995.
  (od: 28.06.1996)
Zápisnicač. 1/1997 zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.2.1997.
  (od: 28.05.1997)
Notárska zápisnica N 460/98, Nz 359/98 zo dňa 12.10.1998.
  (od: 14.12.1998)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 11.2.1999, ktorého časť priebehu osvedčuje not.záp. N 43/99, Nz 43/99. Zápisnica č. 5 /1999 z rokovania predstavenstva konaného dňa 11.2.1999.
  (od: 08.03.1999)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 11.2.1999, ktorého časť priebehu osvedčuje not.záp. N 43/99, Nz 43/99. Zápisnica č. 5 /1999 z rokovania predstavenstva konaného dňa 11.2.1999.
  (od: 19.04.1999)
Zápisnica č. 1/2000 z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.1.2000 na ktorom bola schválená zmena v predstavenstve.
  (od: 18.02.2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2000.
  (od: 05.03.2001)
Na valnom zhromaždení dňa 19.12.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 115/00, Nz 115/00, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 115/00, Nz 115/00 napísanej dňa 19.12.2000 bola schválená zmena stanov dňa 27.12.2001 zmena v predstavenstve. Funkcia členov predstavenstva RSDr. František Dej, Ing. Ernest Hanulák, CSc. a Karol Kolada zaniká dňom 27.12.2001.
  (od: 08.04.2002)
Zápisnica č. 2/2002 z valného zhromaždenia zo dňa 28. 3. 2002. Zápisnica č. 3/2002 z valného zhromaždenia zo dňa 25. 4. 2002.
  (od: 13.08.2002)
Notárska zápisnica N 1423/02, Nz 140/02 spísaná dňa 21.10.2002 notárom JUDr. Hunovou osvedčujúca priebeh časti mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. J. Kotuľu a P. Kuboviča sa končí dňom 21.10.2002.
  (od: 27.01.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 12.2.2003 a 26.3.2003.
  (od: 27.11.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 40/2005, Nz 6898/2005, NCRls 6954/2005 zo dňa 16.2.2005.
  (od: 06.04.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára z 23.8.2005, N 439/05, Nz 39014/05- zmena stanov.
  (od: 22.11.2005)
Zápisnica z 2. rokovania predstavenstva zo dňa 24.04.2007.
  (od: 21.06.2007)
Notárska zápisnica N 553/2007, Nz 44393/B zo dňa 05.11.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti o rozšírení predmtu podnikania.
  (od: 23.11.2007)
Zápisnica č. 03/2009 z mimoriadneho rokovania predstavenstva zo dňa 13.03.2009.
  (od: 16.04.2009)
Notárska zápisnica N 513/2009, Nz 44910/2009 zo dňa 30.11.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 02.02.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.07.2010.
  (od: 31.08.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 490/2010, Nz 452216/2010 zo dňa 22.11.2010.
  (od: 22.12.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 104/2011, Nz 23840/2011 zo dňa 28.06.2011.
  (od: 03.08.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára poňaté vo forme notárskej zápisnice zo dňa 10.10.2011.
  (od: 27.10.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 412/2012, Nz 22423/2012, NCRIs 22908/2012 zo dňa 21.06.2012
  (od: 11.07.2012)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.01.2014.
  (od: 15.02.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 2971/2015, NZ 36719/2015, NCRls 375472015 zo dňa 16.10.2015.
  (od: 27.10.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  07.12.2023
Dátum výpisu:  08.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)