Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  258/B

Obchodné meno: 
Slovenské telekomunikácie, štátny podnik, Skratka: ST, š.p.
  (od: 02.02.1999 do: 31.03.1999)
Slovenské telekomunikácie, štátny podnik Skratka: ST, š.p. , Bratislava
  (od: 31.03.1993 do: 01.02.1999)
Slovenské telekomunikácie
  (od: 30.12.1992 do: 30.03.1993)
Sídlo: 
Nám. Slobody 6
Bratislava 817 62
  (od: 31.03.1993 do: 31.03.1999)
Nám. Slobody 6
Bratislava 817 51
  (od: 30.12.1992 do: 30.03.1993)
IČO: 
31 338 917
  (od: 30.12.1992)
Deň zápisu: 
01.01.1993
  (od: 30.12.1992)
Deň výmazu: 
01.04.1999
  (od: 01.04.1999)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 30.12.1992)
Predmet činnosti: 
prenos všetkých druhov signálov, správ a informácií po JTS, ako aj po prenajatých častiach neverejných sietí, vybudovaných mimo JTS, vrátane šírenia rozhlasových, televíznych a ostatných komunikačných signálov
  (od: 30.12.1992 do: 31.03.1999)
revízie a poriodické skúšky elektrických zariadení, zdvíhacích zariadení, vyhradených plynových zariadení
  (od: 30.12.1992 do: 31.03.1999)
rozvoj, výstavba, zriaďovanie a prevádzka prostriedkov JTS a ich modernizácia
  (od: 30.12.1992 do: 31.03.1999)
začleňovanie neverejných telekomunikačných zariadení a sietí do JTS za podmienky ich homologizácie
  (od: 30.12.1992 do: 31.03.1999)
výkon analytických, inžinierských, projekčných a dodávateľských činností v telekomunikačných sieťach, ako aj výskum, vývoj a výroba doplnkových zariadení
  (od: 30.12.1992 do: 31.03.1999)
vykonávanie skúšok odrušení výrobkov pre zákazníka
  (od: 30.12.1992 do: 31.03.1999)
výkon činností súvisiacich s prípravou a plnením úloh v mimoriadnych situáciách a za brannej pohotovosti štátu podľa príkazov oprávnených orgánov stanovených vládou
  (od: 30.12.1992 do: 31.03.1999)
kúpa tovaru za účelom jeho ďašieho predaja, predaj a prenájom vrátane zabezpečenia záručného a pozáručného servisu
  (od: 30.12.1992 do: 31.03.1999)
výkon servisnej činností aj na doplnkové a iné zariadenia
  (od: 30.12.1992 do: 31.03.1999)
tvorba a aktualizácia informačnej databázy pre potreby informačných systémov odvetvia telekomunikácií
  (od: 30.12.1992 do: 31.03.1999)
výroba tlačív pre potreby telekomunikácií a cudzích zákazníkov
  (od: 30.12.1992 do: 31.03.1999)
vykonávanie činností vzdelávania a školenia pre vlastné potreby a potreby zákazníkov v oblasti telekomunikačného managementu a podporných činností
  (od: 30.12.1992 do: 31.03.1999)
vydávanie periodických a neperiodických tlačív v oblasti svojho podnikania a sociálnej činnosti
  (od: 30.12.1992 do: 31.03.1999)
poskytovanie sociálnych služieb pre vlastných pracovníkov, rodinných príslušníkov a ďalších zákazníkov
  (od: 30.12.1992 do: 31.03.1999)
plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohôd, ktorých výkonom bol š.p. poverený vládou
  (od: 30.12.1992 do: 31.03.1999)
uzatváranie medzinárodných dohôd o telekomunikačnej prevádzke, navrhovanie cien a taríf za medzinárodné služby
  (od: 30.12.1992 do: 31.03.1999)
prevádzka a údržba účelovej automobilovej dopravy vrátane špeciálnych mechanizačných prostriedkov pre potreby telekomunikácií
  (od: 30.12.1992 do: 31.03.1999)
udržovanie etalónov a normálov pre ciachovú a kalibračnú činnosť v telekomunikáciach
  (od: 30.12.1992 do: 31.03.1999)
vykonávanie stavebných prác a inžinierských stavieb a stavebných prác vo výškach v odbore telekomunikácií
  (od: 30.12.1992 do: 31.03.1999)
projektovanie, výstavba a údržba špeciálnych signalizačnách, vyrozumievacích a poplašných zariadení
  (od: 30.12.1992 do: 31.03.1999)
výkon funkcie ochraňovateľskej organizácie štátnych hmotných rezerv a štátnych mobilizačných rezerv
  (od: 30.12.1992 do: 31.03.1999)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 30.12.1992 do: 20.04.1995)
Ing. Augustín Bernadovič - zástp. riad., riaditeľ sekcie výstavby
Gabčíkova 8
Bratislava 841 05
  (od: 24.04.1995 do: 08.06.1995)
Ing. František Dudík - poverený zastupovaním vo funkcii riaditeľa
Ostredková 8
Bratislava 821 02
  (od: 03.02.1999 do: 03.02.1999)
Ing. František Dudík - zást. generálneho riaditeľa
Ostredská 8
Bratislava 821 02
  (od: 27.02.1998 do: 02.02.1999)
Ing. František Dudík - zástp. riad., riaditeľ sekcie pre prevádzku
Ostredská 8
Bratislava 821 02
  (od: 09.06.1995 do: 26.02.1998)
JUDr. Emil Hubinák - poverený výkonom funkcie riaditeľa štátneho podniku
Bartókova 4170/2
Bratislava
  (od: 04.02.1999 do: 31.03.1999)
Ing. Juraj Kolek - zást. riad., riad. sekcie pre tech. rozvoj
Kubačova 7
Bratislava 831 06
  (od: 31.03.1993 do: 20.04.1995)
Ing. Jozef Kubán - pverený výkonom funkcie riaditeľa š.p.
Kunešov 49
Kremnica 967 03
  (od: 21.04.1995 do: 25.04.1995)
Ing. Vladimír Ondrovič - poverený výkonom funkcie riaditeľa š.p.
Mamateyova 10
Bratislava 851 04
  (od: 30.12.1992 do: 20.04.1995)
Ing. Peter Valent - generálny riaditeľ
Wuppertálska 47
Košice 040 11
  (od: 27.02.1998 do: 02.02.1999)
Ing. Peter valent - riaditeľ
Wuppertálska 47
Košice 040 11
  (od: 26.04.1995 do: 08.06.1995)
Ing. Peter Valent - riaditeľ
Wuppertálska 47
Košice 040 11
  (od: 09.06.1995 do: 26.02.1998)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene štátneho podniku koná a za neho podpisuje riaditeľ š.p., v čase jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa.
  (od: 26.04.1995 do: 31.03.1999)
V mene štátneho podniku koná a za neho podpisuje Ing, Jozef Kubán, v čase jeho neprítomnosti Ing. Augustín Benedikovič.
  (od: 24.04.1995 do: 25.04.1995)
V mene štátneho podniku koná a za neho podpisuje Ing, Jozef Kubán.
  (od: 21.04.1995 do: 23.04.1995)
Ing. Vladimír Ondrovič
  (od: 30.12.1992 do: 20.04.1995)
Odštepný závod: 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p. Riaditeľstvo telekomunikácií Západné Slovensko, odštepný závod skratka: ST, š.p., RT ZS o.z., Bratislava
  (od: 02.02.1999 do: 31.03.1999)
Sídlo: 
Továrenská 7
Bratislava 824 95
  (od: 02.02.1999 do: 31.03.1999)
Vedúci: 
Ing. Dušan Marčok
Komenského sady 54-23/27
Nová Dubnica 018 51
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.1999 do: 31.03.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Riaditeľstvo telekomunikácií Stredné Slovensko, odštepný závod, skratka: ST, š.p., RT SS, o.z.
  (od: 02.02.1999 do: 31.03.1999)
Sídlo: 
Wolkerova 34
Banská Bystrica 975 88
  (od: 02.02.1999 do: 31.03.1999)
Vedúci: 
Ing. Ivan Doletina
Jánskeho 23/3
Žiar nad Hronom 965 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.1999 do: 31.03.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Riaditeľstvo telekomunikácií, Východné Slovensko, odštepný závod, skratka: ST, š.p., RT VS, o.z.
  (od: 02.02.1999 do: 31.03.1999)
Sídlo: 
Poštová 18
Košice 042 10
  (od: 02.02.1999 do: 31.03.1999)
Vedúci: 
Ing. Ľudovít Hintoš
Košické Olšany 221
Rozhanovce 044 42
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.1999 do: 31.03.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Technická ústredňa telekomunikácií, odštepný závod, skratka: ST, š.p., TUT, o.z.
  (od: 02.02.1999 do: 31.03.1999)
Sídlo: 
Kukučínova 52
Bratislava 831 03
  (od: 02.02.1999 do: 31.03.1999)
Vedúci: 
Ing. Peter Švestka
Muškátova 26
Pezinok 902 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.1999 do: 31.03.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Rádiokomunikácie, odštepný závod, skratka: ST, š.p., RK, o.z.
  (od: 02.02.1999 do: 31.03.1999)
Sídlo: 
Cesta na Kamzík 14
Bratislava 810 05
  (od: 02.02.1999 do: 31.03.1999)
Vedúci: 
Ing. Gabriel Szantó
Česká 10/73
Rimavská Sobota 979 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.1999 do: 31.03.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Riaditeľstvo telekomunikácií Bratislava, odštepný závod, skratka: ST, š.p. Bratislava, RT BA, o.z.
  (od: 02.02.1999 do: 31.03.1999)
Sídlo: 
Kolárska 12
Bratislava 814 68
  (od: 02.02.1999 do: 31.03.1999)
Vedúci: 
Ing. Jozef Šimlaštík
Jarošova 1
Bratislava 831 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.1999 do: 31.03.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Telekomunikačné montáže odštepný závod, skratka: ST, š.p., TELEMONT, o.z.
  (od: 02.02.1999 do: 31.03.1999)
Sídlo: 
Hraničná 18
Bratislava 820 07
  (od: 02.02.1999 do: 31.03.1999)
Vedúci: 
Ing. Dušan Spišák
Plachého 12
Bratislava 841 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.1999 do: 31.03.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Rádiokomunikácie , Bratislava, odštepný závod Skratka: ST, š.p., Bratislava, RK, o.z., Bratislava
  (od: 28.09.1995 do: 01.02.1999)
Sídlo: 
Cesta na Kamzík 14
Bratislava 810 05
  (od: 28.09.1995 do: 01.02.1999)
Vedúci: 
Ing. Gabriel Szantó
Česká 10/73
Rimavská Sobota 979 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.1995 do: 01.02.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Telekomunikačné montáže, Bratislava, odštepný závod Skratka: ST, š.p., TELEMONT, o.z. Bratislava
  (od: 23.02.1998 do: 01.02.1999)
Sídlo: 
Hraničná 18
Bratislava 820 07
  (od: 23.02.1998 do: 01.02.1999)
Vedúci: 
Ing. Dušan Spišák
Plachého 12
Bratislava 841 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.1998 do: 01.02.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Riaditeľstvo telekomunikácií Západné Slovensko, Bratislava, odštepný závod Skratka: ST, š.p., Bratislava, RT ZS, o.z., Bratislava
  (od: 09.06.1995 do: 01.02.1999)
Sídlo: 
Miletičova 19
Bratislava 824 95
  (od: 09.06.1995 do: 01.02.1999)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Galovič
Pečnianska 21
Bratislava 851 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.1995 do: 01.02.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Technická ústredňa telekomunikácií Bratislava, odštepný závod Skratka: ST, š.p., Bratislava, TUT, o.z., Bratislava
  (od: 09.06.1995 do: 01.02.1999)
Sídlo: 
Kukučínova 52
Bratislava 831 03
  (od: 09.06.1995 do: 01.02.1999)
Vedúci: 
Ing. Peter Švestka
Muškátova 26
Pezinok 902 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.1995 do: 01.02.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Riaditeľstvo telekomunikácií Bratislava, odštepný závod Skratka: ST, š.p., Bratislava, RT, o.z. Bratislava
  (od: 28.09.1995 do: 01.02.1999)
Sídlo: 
Kolárska 12
Bratislava 814 68
  (od: 28.09.1995 do: 01.02.1999)
Vedúci: 
Ing. Jozef Šimlaštík
Jarošova 1
Bratislava 831 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.1993 do: 01.02.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Riaditeľstvo telekomunikácií Stredné Slovensko, Banská Bystrica, odštepný závod Skratka: ST, s.p., Bratislava, RT SS, o.z. Banská Bystrica
  (od: 31.03.1993 do: 01.02.1999)
Sídlo: 
Wolkerova 34
Banská Bystrica 975 88
  (od: 31.03.1993 do: 01.02.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Riaditeľstvo telekomunikácií Východné Slovensko, Košice, odštepný závod Skratka: ST, š.p., Bratislava, ST VS, o.z., Košice
  (od: 31.03.1993 do: 01.02.1999)
Sídlo: 
Poštová 18
Košice 042 10
  (od: 31.03.1993 do: 01.02.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Telekomunikačné montáže, Bratislava, odštepný závod Skratka: ST, š.p., TELEMONT, o.z. Bratislava
  (od: 28.09.1995 do: 22.02.1998)
Sídlo: 
Hraničná 18
Bratislava 820 07
  (od: 28.01.1997 do: 22.02.1998)
Námestie Slobody 6
Bratislava 817 54
  (od: 28.09.1995 do: 27.01.1997)
Vedúci: 
Ing. Ľubomír Kleskeň
Astrová 16
Bratislava 821 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.10.1994 do: 22.02.1998)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Vzdelávacie stredisko telekomunikácií, Bratislava, odštepný závod Skratka: ST, š.p., Bratislava, VTS, o.z., Bratislava
  (od: 31.03.1993 do: 25.11.1996)
Sídlo: 
Borinská 10
Bratislava 841 03
  (od: 31.03.1993 do: 25.11.1996)
Vedúci: 
Mgr. Rudolf Kovačič
Borinská 10
Bratislava 841 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.1993 do: 25.11.1996)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Prenosová technika, Bratislava, odštepný závod Skratka: ST, š.p., Bratislava, PT, o.z., Bratislava
  (od: 28.09.1995 do: 18.01.1996)
Sídlo: 
Námestie Slobody 6
Bratislava 817 52
  (od: 28.09.1995 do: 18.01.1996)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., TELECOMDAT, Bratislava, odštepný závod Skratka: ST, š.p., Bratislava, TELECOMDAT, o.z., Bratislava
  (od: 31.03.1993 do: 18.01.1996)
Sídlo: 
Vahnorská 138
Bratislava 831 04
  (od: 18.10.1994 do: 18.01.1996)
Námestie Slobody 6
Bratislava 810 05
  (od: 31.03.1993 do: 17.10.1994)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Telekomunikačné montáže, Bratislava, odštepný závod Skratka: St, š.p., TELEMONT, o.z. Bratislava
  (od: 18.10.1994 do: 27.09.1995)
Sídlo: 
Námestie Slobody 6
Bratislava 817 54
  (od: 18.10.1994 do: 27.09.1995)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Dialkové siete a vysielače, Bratislava, odštepný závod Skratka: ST, š.p., Bratislava, DSV, o.z., Bratislava
  (od: 09.06.1995 do: 27.09.1995)
Sídlo: 
Námestie Slobody 6
Bratislava 817 52
  (od: 09.06.1995 do: 27.09.1995)
Vedúci: 
Ing. Ivan Medek
Sekulská 5
Bratislava 841 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.1995 do: 18.01.1996)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Riaditeľstvo telekomunikácií Bratislava, odštepný závod Skratka: St, š.p., Bratislava, RT, o.z., Bratislava
  (od: 09.07.1993 do: 27.09.1995)
Sídlo: 
Kolárska 12
Bratislava 814 68
  (od: 09.07.1993 do: 27.09.1995)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Technická ústredňa telekomunikácií Bratislava, odštepný závod Skratka: ST, š.p., Bratislava, TUT, o.z., Bratislava
  (od: 31.03.1993 do: 08.06.1995)
Sídlo: 
Kukučínova 52
Bratislava 831 03
  (od: 31.03.1993 do: 08.06.1995)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Riaditeľstvo telekomunikácií Západné Slovensko, Bratislava, odštepný závod Skratka: ST, š.p., Bratislava, RT ZS, o.z., Bratislava
  (od: 31.03.1993 do: 08.06.1995)
Sídlo: 
Námestie Slobody 6
Bratislava 810 05
  (od: 31.03.1993 do: 08.06.1995)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Dialkové siete a vysielače, Bratislava, odštepný závod Skratka: ST, š.p., Bratislava, DSV, o.z., Bratislava
  (od: 25.04.1995 do: 08.06.1995)
Sídlo: 
Námestie Slobody 6
Bratislava 817 52
  (od: 25.04.1995 do: 08.06.1995)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Riaditeľstvo rozhlasových a televíznych vysielačov , Bratislava, odštepný závod Skratka: St, š.p., RRTV, o.z. Bratislava
  (od: 06.04.1995 do: 24.04.1995)
Sídlo: 
Nám. Slobody 6
Bratislava 810 05
  (od: 06.04.1995 do: 24.04.1995)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Dohnal
Žilinská 22/1
Piešťany 921 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.04.1995 do: 24.04.1995)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Riaditeľstvo diaľkových telekomunikácií Bratislava, odštepný závod Skratka: ST, š.p., Bratislava, RDT, o.z., Bratislava
  (od: 24.04.1995 do: 24.04.1995)
Sídlo: 
Námestie Slobody 6
Bratislava 817 52
  (od: 24.04.1995 do: 24.04.1995)
Vedúci: 
Ing. Marián Oravkin
Ovrúčska 8
Košice 040 22
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.1995 do: 08.06.1995)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Riaditeľstvo diaľkových telekomunikácií Bratislava, odštepný závod Skratka: ST, š.p., Bratislava, RDT, o.z., Bratislava
  (od: 18.10.1994 do: 23.04.1995)
Sídlo: 
Námestie Slobody 6
Bratislava 817 52
  (od: 18.10.1994 do: 23.04.1995)
Vedúci: 
Ing. Ladislav Mihalek
Trebišová 17
Bratislava 821 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.10.1994 do: 23.04.1995)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Telekomunikačné montáže, Bratislava, odštepný závod Skratka: St, š.p., TELEMONT, o.z. Bratislava
  (od: 31.03.1993 do: 17.10.1994)
Sídlo: 
Námestie Slobody 6
Bratislava 817 54
  (od: 31.03.1993 do: 17.10.1994)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Riaditeľstvo diaľkových telekomunikácií Bratislava, odštepný závod Skratka: ST, š.p., Bratislava, RDT, o.z., Bratislava
  (od: 31.03.1993 do: 17.10.1994)
Sídlo: 
Námestie Slobody 6
Bratislava 817 52
  (od: 31.03.1993 do: 17.10.1994)
Vedúci: 
Ing. Jozef Kubán
Kunešova 49
Kremnica 967 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.1993 do: 17.10.1994)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Riaditeľstvo telekomunikácií Bratislava, odštepný závod Skratka: St, š.p., Bratislava, RT, o.z., Bratislava
  (od: 31.03.1993 do: 08.07.1993)
Sídlo: 
Kolárska 12
Bratislava 814 68
  (od: 31.03.1993 do: 08.07.1993)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Riaditeľstvo telekomunikácií BA Bratislava
  (od: 30.12.1992 do: 30.03.1993)
Sídlo: 
Kolárska 12
Bratislava 814 68
  (od: 30.12.1992 do: 30.03.1993)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Vanek
Púpavová 6
Bratislava 841 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.1992 do: 08.07.1993)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Riaditeľstvo telekomunikácií ZS Bratislava
  (od: 30.12.1992 do: 30.03.1993)
Sídlo: 
Námestie Slobody 6
Bratislava 810 05
  (od: 30.12.1992 do: 30.03.1993)
Vedúci: 
Ing. František Dudík
Ostredkova 8
Bratislava 821 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.1992 do: 08.06.1995)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Riaditeľstvo telekomunikácií SS Banská Bystrica
  (od: 30.12.1992 do: 30.03.1993)
Sídlo: 
Wolkerova 34
Banská Bystrica 975 88
  (od: 30.12.1992 do: 30.03.1993)
Vedúci: 
Ing. Slavomír Dinga
Družby 16/1866
Banská Bystrica 974 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.1992 do: 01.02.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Riaditeľstvo telekomunikácií VS Košice
  (od: 30.12.1992 do: 30.03.1993)
Sídlo: 
Poštová 18
Košice 042 10
  (od: 30.12.1992 do: 30.03.1993)
Vedúci: 
Ing. Ján Laciak
Májového povstania českého ľudu 1
Rožňava 048 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.1992 do: 01.02.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Riaditeľstvo diaľkových telekomunikácií Bratislava
  (od: 30.12.1992 do: 30.03.1993)
Sídlo: 
Námestie Slobody 6
Bratislava 817 52
  (od: 30.12.1992 do: 30.03.1993)
Vedúci: 
Ing. Ivan Medek
Sekulská 5
Bratislava 841 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.1992 do: 30.03.1993)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Technická ústredňa telekomunikácií Bratislava
  (od: 30.12.1992 do: 30.03.1993)
Sídlo: 
Kukučínova 52
Bratislava 831 03
  (od: 30.12.1992 do: 30.03.1993)
Vedúci: 
Ing. Jozef Hodermarský
Kmeťovo nám. 3
Bratislava 811 07
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.1992 do: 08.06.1995)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Telekomunikačné montáže Bratislava
  (od: 30.12.1992 do: 30.03.1993)
Sídlo: 
Námestie Slobody 6
Bratislava 817 54
  (od: 30.12.1992 do: 30.03.1993)
Vedúci: 
Ing. Jozef Gavlas
Nejedlého 14
Bratislava 841 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.1992 do: 17.10.1994)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, š.p., Výpočtová a kontrolná ústredňa telekomunikácií Bratislava
  (od: 30.12.1992 do: 30.03.1993)
Sídlo: 
Námestie Slobody 6
Bratislava 842 07
  (od: 30.12.1992 do: 30.03.1993)
Vedúci: 
Ing. Ján Pastucha
Za hradbami 34
Pezinok 902 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.1992 do: 18.01.1996)
 
 
Zakladateľ: 
Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR
Miletičova 19
Bratislava 820 06
  (od: 30.12.1992 do: 31.03.1999)
Kmeňové imanie: 
10 755 766 000 Sk
  (od: 19.10.1994 do: 31.03.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Štátny podnik Slovenské telekomunikácuie š.p. so sídlom nám. Slobody 6, Bratislava, IČO: 31338917 zapísaný v odd. Pš č. 258/B sa dňom 1.4.1999 vymazuje z obchodného registra. Z a p i s u j e s a : Rozhodnutím ministra dopravy a telekomunikácií SR č. 121/98 z 23.12.1998 bol zrušený štátny podnik Slovenské telekomunikácie bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 2 zák. 513/91 Zb. a premenený na obchodnú spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s. Majetok štátneho podniku Slovenské telekomunikácie, všetky práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky /i neznáme/ a práva k nehmotným statkom prechádzajú na právneho nástupcu Slovenské telekomunikácie, a.s. so sídlom nám. Slobody 6, Bratislava
  (od: 01.04.1999)
Zakladateľska listina č. 47/M-92 z 22.12.1992. Starý spis: Pš 838
  (od: 30.12.1992 do: 31.03.1999)
Rozhodnutie ministra dopravy, spojov a verejných prác č. 111/94 zo dňa 4.8.1994 o zmene zakladnej istini.
  (od: 19.10.1994 do: 31.03.1999)
Rozhodnutie riaditeľa č.j. 6587/94 - ORO zo dňa 5.9.1994.
  (od: 06.04.1995 do: 31.03.1999)
Rozhodnutie Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác SR č. 5689/m-34 zo dňa 23.12.1994.
  (od: 21.04.1995 do: 31.03.1999)
Rozhodnutie riaditeľa š.p. č.j. 758/95 - OPP zo dňa 26.1.1995. Rozhodnutie riaditeľa š.p. č.j. 375/95 - OPP zo dňa 16.1.1995.
  (od: 24.04.1995 do: 31.03.1999)
Rozhodnutie riaditeľa š.p. č. 2/95 zo dňa 28.1.1995, Rozhodnutie riaditeľa š.p. č.j. 852/25 - OPP zo dňa 1.2.1995.
  (od: 25.04.1995 do: 31.03.1999)
Rozhodnutie riaditeľa š.p. č.j. 2761/95-OPP zo dňa 4.4.1995. Rozhodnutie riaditeľa š.p. č.j. 2953/95-OPP zo dňa 11.4.1995. Rozhodnutie riaditeľa š.p. č.j. 2922/95-OPP zo dňa 11.4.1995. Rozhodnutie riaditeľa š.p. č.j. 1456/95-OPP zo dňa 16.2.1995.
  (od: 09.06.1995 do: 31.03.1999)
Rozhodnutie riaditeľa ST, š.p. o vnútorných organizačných zmenách zo dňa 30.5.1995.
  (od: 28.09.1995 do: 31.03.1999)
Rozhodnutie riaditeľa ST š.p. č. 40/95 zo dňa 30.10.1995, ktorým dňom 31.12.1995 ruší odštepný závod: Slovenské telekomunikácie, š.p., TELECOMDAT, Bratislava, odštepný závod. Rozhodnutie riaditeľa ST š.p. č. 39/95 zo dňa 30.10.1995, ktorým dňom 31.12.1995 ruší odštepný závod: Slovenské telekomunikácie, š.p., Prenosová technika, Bratislava, odštepný závod. Dňa 4.3.1996 bolo začaté dohadovacie konanie voči dlžníkovi Slovenské telekomunikácie š.p. Nám. Slobody 6, Bratislava v zmysle ust. § 4a ods. 7 Zák. č. 325/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 19.01.1996 do: 31.03.1999)
Rozhodnutie riaditeľa ST, š.p. č. 25/95 zo dňa 20.5.1996 o vnútorných organizačných zmenách ST, š.p.
  (od: 26.11.1996 do: 31.03.1999)
Rozhodnutie č. 47/96 generálneho riaditeľa St, š.p. zo dňa 2.11.1996. Na obdobie dohadovacieho konania pozastavila rada veriteľov v zmysle § 4e ods. 2, písm. a) Zák. č. 328/91 Zb. v znení noviel, výkon funkcií nvedúcich pracovníkov uvedených v časti štatutárny orgán a ustanovila na toto obdobie vedúceho pracovníka: František Eke, bytom Nám. Hraničiarov 8/b, 851 03 Bratislava. Počas dohadovacieho konania zastupuje a podpisuje za podnik ustanovený riaditeľ. Dňa 24.10.1996 ustanovením Mestského súdu v Bratislave č. K. 10/96 bolo zastavené podľa Zák. č. 292/1996 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa Zák. č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní. najvyšší súd SR v odvolacom konaní uznesením č. 1 Obo 2/97 zo dňa 26.3.1997 uznesenie Mestkého súdu Bratislava potvrdil.
  (od: 28.01.1997 do: 31.03.1999)
Poverenie č.j. 1171/97-OPP, zo dňa 30.1.1997.
  (od: 23.02.1998 do: 31.03.1999)
Menovacie dekréty riaditeľov odštepných závodov.
  (od: 02.02.1999 do: 31.03.1999)
Poverovací dekrét č. 1559/M - 98 zo dňa 9.11.1998. Odvolací dekrét č. 1558/M - 98 zo dňa 9.11.1998.
  (od: 03.02.1999 do: 31.03.1999)
Poverovací dektét č. 1818/M/98 zo dňa 9.12.1998.
  (od: 04.02.1999 do: 31.03.1999)
Dátum aktualizácie údajov:  21.09.2023
Dátum výpisu:  22.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)