Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2024/B

Obchodné meno: 
Asseco Central Europe, a. s.
  (od: 28.04.2010)
Sídlo: 
Galvaniho 19045/19
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
  (od: 02.02.2022)
IČO: 
35 760 419
  (od: 12.02.1999)
Deň zápisu: 
12.02.1999
  (od: 12.02.1999)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 12.02.1999)
Predmet podnikania (činnosti): 
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti programového a technického zabezpečenia a výpočtovej a organizačnej techniky
  (od: 12.02.1999)
poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
  (od: 12.02.1999)
prieskum trhu v oblasti informačných systémov
  (od: 12.02.1999)
nákup a predaj výpočtovej techniky
  (od: 12.02.1999)
administratívne práce
  (od: 12.02.1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 12.02.1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 12.02.1999)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 16.02.2004)
organizovanie a vykonávanie školení z oblasti výpočtovej techniky
  (od: 10.07.2004)
zabezpečovanie systémovej údržby software s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
  (od: 10.07.2004)
prenájom výpočtovej techniky
  (od: 10.07.2004)
návrh a optimalizácia informačných technológií, ich vývoj a realizácia
  (od: 10.07.2004)
zabezpečovanie prevádzky informačného systému
  (od: 10.07.2004)
kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
  (od: 10.07.2004)
kompletizácia výpočtovej techniky, inštalácia výpočtovej techniky, počítačových a dátových sietí v rozsahu bezpečného napätia
  (od: 13.04.2007)
inštalácia a konfigurácia operačných systémov, programov (software) a ich servis
  (od: 13.04.2007)
správa počítačových sietí a hardware okrem zásahov do vyhradených technických zariadení
  (od: 13.04.2007)
navrhovanie počítačových a dátových sietí a informačných systémov
  (od: 13.04.2007)
management v oblasti informačných systémov a informačnej techniky
  (od: 13.04.2007)
montáž, opravy a údržba kancelárskej a výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia
  (od: 13.04.2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných systémov a informačných technológií
  (od: 16.10.2007)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 27.07.2011)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 16.05.2018)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 29.08.2018)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (od: 29.08.2018)
marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
  (od: 29.08.2018)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
  (od: 29.08.2018)
Vedenie účtovníctva
  (od: 24.06.2020)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 12.02.1999)
RNDr. Jozef Klein - predseda
Trstínska 51
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 19.09.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.2019)
Ing. Branislav Tkáčik - člen predstavenstva
Košická 17180/49
Bratislava - Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 08.02.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.03.2020)
Ing. Martin Chripko - Člen predstavenstva
Mojmírova 1099/25
Slovenský Grob 900 26
Vznik funkcie: 01.01.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.01.2024)
Ing. Vladimír Dzurilla - Člen predstavenstva
Fíkova 107
Herink 251 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 30.05.2023)
Dozorná rada: 
Mgr. Miroslav Kepencay
Pri Kniežacích Mohylách 1642/12
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 28.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.2022)
Przemyslaw Seczkowski
Zeromskiego 4
Sopot 818 26
Poľská republika
Vznik funkcie: 25.04.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2023)
Adam Góral
Ustrzycka 3c
Rzeszów 355 04
Poľská republika
Vznik funkcie: 25.04.2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.05.2024)
Marek Panek
Sanocka 50
Rzeszów 355 04
Poľská republika
Vznik funkcie: 25.04.2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.05.2024)
Prokúra: 
Ing. Michal Navrátil
Bednárova 9/14
Myjava 907 01
Vznik funkcie: 15.01.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.01.2013)
Prokurista koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 20.12.2011)
Výška základného imania: 
709 023,84 EUR Rozsah splatenia: 709 023,84 EUR
  (od: 05.06.2009)
Akcie: 
Počet: 21360000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 0,033194 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.
  (od: 28.04.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 617/98, Nz 611/98 zo dňa 16.12.1998 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (od: 12.02.1999)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 26.10.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 448/99, Nz 442/99 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 28.10.1999.
  (od: 14.02.2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15.5.2000 schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade.
  (od: 25.09.2000)
Notárska zápisnica N 179/01,Nz 176/01 zo dňa 3.5.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol prijatý dodatok č.2 k stanovám. Uznesenie z volieb člena dozornej rady zamestnancami zo dňa 17.2.2001.
  (od: 31.05.2001)
Notárska zápisnica N 140/02, Nz 137/02 zo dňa 14.3.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 30.04.2002)
Notárska zápisnica č. N 1169/02, Nz 1108/02 zo dňa 12.12.2002, osvedčujúca priebeh mimoridného valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené nové stanovy. Notárska zápisnica č. N 100/2003, Nz 11756/2003 zo dňa 18.2.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorm bol schválený dodatok č. 1 k stanovám.
  (od: 03.10.2003)
Zmena stanov spoločnosti zo dňa 29.1.2004, osvedčená vo forme notárskej zápisnice N 63/2004, Nz 7717/2004, spísanej notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
  (od: 16.02.2004)
Notárska zápisnica N 465/2004, Nz 85253/2004 zo dňa 29.11.2004.
  (od: 04.12.2004)
Notárska zápisnica N 307/2005, Nz 43002/2005, NCRls 42421/2005 zo dňa 16.9.2005 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom, ktorá osvedčuje priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene obchodného mena, pôvodné: ASSET Soft, a.s.
  (od: 21.09.2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.2006 N 2244/2006, Nz 18636/2006, NCRIs 18551/2006 napísaná notárom Mgr. Tomášom Leškovským dňa 16.5.2006 - zmena akcií, poverenie predstavenstva na zvýšenie základného imania spoločnosti.
  (od: 24.05.2006)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 25.5.2006.
  (od: 15.06.2006)
Rozhodnutie predstavenstva o zvýšení základného imania zo dňa 30.8.2006.
  (od: 28.09.2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.03.2007. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 201/2007, Nz 11406/2007, NCRls 11441/2007 zo dňa 23.03.2007.
  (od: 13.04.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 126/2008 Nz 7401/2008 zo dňa 12.02.2008.
  (od: 28.02.2008)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 31.3.2008, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania spoločnosti.
  (od: 08.04.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zípisnice N 126/2008 Nz 7401/2008 zo dňa 21.02.2008
  (od: 12.04.2008)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.04.2008.
  (od: 11.06.2008)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.6.2008.
  (od: 09.07.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2009.
  (od: 12.06.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.11.2009.
  (od: 25.11.2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.2009.
  (od: 29.12.2009)
Obchodná spoločnosť Asseco Slovakia, a.s., so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 760 419, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2024/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1489/2009, Nz 50122/2009 dňa 11.12.2009, stáva právnym nástupcom spoločnosti ISZP, s. r. o. so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO: 44 323 999, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 61697/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 31.12.2009)
Notárska zápisnica N 491/2010, Nz 13619/2010, NCRls 13862/2010 zo dňa 21.4.2010. Zmena obchodného mena z Asseco Slovakia, a s. na Asseco Central Europe, a. s.
  (od: 28.04.2010)
Spoločnosť Asseco Central Europe, a. s., so sídlom 821 09 Bratislava, Trenčianska 56/A, IČO: 35 760 419, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 2024/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 733/2010, Nz 19875/2010 zo dňa 03.06.2010 stáva právnym nástupcom spoločnosti MPI CONSULTING s.r.o., so sídlom 821 04 Bratislava, Galvaniho 17/C, IČO 35754109, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 17989/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.07.2010)
Notárska zápisnica N 940/2011, Nz 26584/2011 zo dňa 20.07.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 27.07.2011)
Zápisnica zo zasadnutie dozornej rady zo dňa 27.07.2011.
  (od: 12.08.2011)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.11.2011
  (od: 20.12.2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.12.2011
  (od: 20.12.2011)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 13.12.2012, Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.12.2012.
  (od: 31.01.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2013.
  (od: 15.05.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.04.2014.
  (od: 08.05.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2014.
  (od: 27.09.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.03.2015.
  (od: 20.03.2015)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ISZP, s. r. o. IČO: 44 323 999
Trenčianska 56/A
Bratislava 821 09
  (od: 31.12.2009)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
MPI CONSULTING s. r. o. IČO: 35 754 109
Galvaniho 17/C
Bratislava 821 04
  (od: 01.07.2010)
Predaj: 
Predaj časti podniku
V zmysle Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej dňa 23.06.2023 medzi spoločnosťou Asseco Central Europe, a.s., so sídlom Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 760 419 ako predávajúcim a spoločnosťou Asseco CE Cloud, a.s., so sídlom Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 385 011 ako kupujúcim, prevádza spoločnosť Asseco Central Europe, a.s. na spoločnosť Asseco CE Cloud, a.s. časť svojho podniku tvoriacu súbor hmotných ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania a záväzkov a zamestnancov, ktoré sú využívané na prevádzkovanie časti podniku pre Oblasť infraštruktúry, ktoré sú bližšie vymedzené prílohami k tejto Zmluve, pričom súčasťou Prevádzanej časti podniku nie sú hmotné, osobné a nehmotné zložky podnikania a záväzkov a zamestnancov, ktoré budú využívané pre zmluvné vzťahy uvedené v Prílohe č. 11 Zmluvy.
  (od: 19.07.2023)
Dátum aktualizácie údajov:  20.06.2024
Dátum výpisu:  22.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR