Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2024/B

Business name: 
Asseco Central Europe, a. s.
  (from: 04/28/2010)
Registered seat: 
Galvaniho 19045/19
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
  (from: 02/02/2022)
Identification number (IČO): 
35 760 419
  (from: 02/12/1999)
Date of entry: 
02/12/1999
  (from: 02/12/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/12/1999)
Objects of the company: 
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti programového a technického zabezpečenia a výpočtovej a organizačnej techniky
  (from: 02/12/1999)
poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
  (from: 02/12/1999)
prieskum trhu v oblasti informačných systémov
  (from: 02/12/1999)
nákup a predaj výpočtovej techniky
  (from: 02/12/1999)
administratívne práce
  (from: 02/12/1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/12/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/12/1999)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 02/16/2004)
organizovanie a vykonávanie školení z oblasti výpočtovej techniky
  (from: 07/10/2004)
zabezpečovanie systémovej údržby software s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
  (from: 07/10/2004)
prenájom výpočtovej techniky
  (from: 07/10/2004)
návrh a optimalizácia informačných technológií, ich vývoj a realizácia
  (from: 07/10/2004)
zabezpečovanie prevádzky informačného systému
  (from: 07/10/2004)
kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
  (from: 07/10/2004)
kompletizácia výpočtovej techniky, inštalácia výpočtovej techniky, počítačových a dátových sietí v rozsahu bezpečného napätia
  (from: 04/13/2007)
inštalácia a konfigurácia operačných systémov, programov (software) a ich servis
  (from: 04/13/2007)
správa počítačových sietí a hardware okrem zásahov do vyhradených technických zariadení
  (from: 04/13/2007)
navrhovanie počítačových a dátových sietí a informačných systémov
  (from: 04/13/2007)
management v oblasti informačných systémov a informačnej techniky
  (from: 04/13/2007)
montáž, opravy a údržba kancelárskej a výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia
  (from: 04/13/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných systémov a informačných technológií
  (from: 10/16/2007)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 07/27/2011)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/16/2018)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/29/2018)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 08/29/2018)
marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
  (from: 08/29/2018)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
  (from: 08/29/2018)
Vedenie účtovníctva
  (from: 06/24/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/12/1999)
RNDr. Jozef Klein - predseda
Trstínska 51
Bratislava 841 06
From: 09/19/2019
  (from: 07/30/2019)
Ing. Branislav Tkáčik - člen predstavenstva
Košická 17180/49
Bratislava - Ružinov 821 08
From: 02/08/2020
  (from: 03/14/2020)
Ing. Martin Chripko - Member of the Board of Directors
Mojmírova 1099/25
Slovenský Grob 900 26
From: 01/01/2024
  (from: 01/17/2024)
Ing. Vladimír Dzurilla - Member of the Board of Directors
Fíkova 107
Herink 251 01
Česká republika
From: 05/01/2023
  (from: 05/30/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 05/30/2023)
Procuration: 
Ing. Michal Navrátil
Bednárova 9/14
Myjava 907 01
From: 01/15/2013
  (from: 01/15/2013)
Prokurista koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 12/20/2011)
Capital: 
709 023,84 EUR Paid up: 709 023,84 EUR
  (from: 06/05/2009)
Shares: 
Number of shares: 21360000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 0,033194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.
  (from: 04/28/2017)
Supervisory board: 
Mgr. Miroslav Kepencay
Pri Kniežacích Mohylách 1642/12
Dunajská Lužná 900 42
From: 06/28/2022
  (from: 07/27/2022)
Przemyslaw Seczkowski
Zeromskiego 4
Sopot 818 26
Poľská republika
From: 04/25/2023
  (from: 05/30/2023)
Adam Góral
Ustrzycka 3c
Rzeszów 355 04
Poľská republika
From: 04/25/2024
  (from: 05/10/2024)
Marek Panek
Sanocka 50
Rzeszów 355 04
Poľská republika
From: 04/25/2024
  (from: 05/10/2024)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 617/98, Nz 611/98 zo dňa 16.12.1998 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 02/12/1999)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 26.10.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 448/99, Nz 442/99 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 28.10.1999.
  (from: 02/14/2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15.5.2000 schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade.
  (from: 09/25/2000)
Notárska zápisnica N 179/01,Nz 176/01 zo dňa 3.5.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol prijatý dodatok č.2 k stanovám. Uznesenie z volieb člena dozornej rady zamestnancami zo dňa 17.2.2001.
  (from: 05/31/2001)
Notárska zápisnica N 140/02, Nz 137/02 zo dňa 14.3.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 04/30/2002)
Notárska zápisnica č. N 1169/02, Nz 1108/02 zo dňa 12.12.2002, osvedčujúca priebeh mimoridného valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené nové stanovy. Notárska zápisnica č. N 100/2003, Nz 11756/2003 zo dňa 18.2.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorm bol schválený dodatok č. 1 k stanovám.
  (from: 10/03/2003)
Zmena stanov spoločnosti zo dňa 29.1.2004, osvedčená vo forme notárskej zápisnice N 63/2004, Nz 7717/2004, spísanej notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
  (from: 02/16/2004)
Notárska zápisnica N 465/2004, Nz 85253/2004 zo dňa 29.11.2004.
  (from: 12/04/2004)
Notárska zápisnica N 307/2005, Nz 43002/2005, NCRls 42421/2005 zo dňa 16.9.2005 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom, ktorá osvedčuje priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene obchodného mena, pôvodné: ASSET Soft, a.s.
  (from: 09/21/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.2006 N 2244/2006, Nz 18636/2006, NCRIs 18551/2006 napísaná notárom Mgr. Tomášom Leškovským dňa 16.5.2006 - zmena akcií, poverenie predstavenstva na zvýšenie základného imania spoločnosti.
  (from: 05/24/2006)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 25.5.2006.
  (from: 06/15/2006)
Rozhodnutie predstavenstva o zvýšení základného imania zo dňa 30.8.2006.
  (from: 09/28/2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.03.2007. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 201/2007, Nz 11406/2007, NCRls 11441/2007 zo dňa 23.03.2007.
  (from: 04/13/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 126/2008 Nz 7401/2008 zo dňa 12.02.2008.
  (from: 02/28/2008)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 31.3.2008, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania spoločnosti.
  (from: 04/08/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zípisnice N 126/2008 Nz 7401/2008 zo dňa 21.02.2008
  (from: 04/12/2008)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.04.2008.
  (from: 06/11/2008)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.6.2008.
  (from: 07/09/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2009.
  (from: 06/12/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.11.2009.
  (from: 11/25/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.2009.
  (from: 12/29/2009)
Obchodná spoločnosť Asseco Slovakia, a.s., so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 760 419, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2024/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1489/2009, Nz 50122/2009 dňa 11.12.2009, stáva právnym nástupcom spoločnosti ISZP, s. r. o. so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO: 44 323 999, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 61697/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 12/31/2009)
Notárska zápisnica N 491/2010, Nz 13619/2010, NCRls 13862/2010 zo dňa 21.4.2010. Zmena obchodného mena z Asseco Slovakia, a s. na Asseco Central Europe, a. s.
  (from: 04/28/2010)
Spoločnosť Asseco Central Europe, a. s., so sídlom 821 09 Bratislava, Trenčianska 56/A, IČO: 35 760 419, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 2024/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 733/2010, Nz 19875/2010 zo dňa 03.06.2010 stáva právnym nástupcom spoločnosti MPI CONSULTING s.r.o., so sídlom 821 04 Bratislava, Galvaniho 17/C, IČO 35754109, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 17989/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 07/01/2010)
Notárska zápisnica N 940/2011, Nz 26584/2011 zo dňa 20.07.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 07/27/2011)
Zápisnica zo zasadnutie dozornej rady zo dňa 27.07.2011.
  (from: 08/12/2011)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.11.2011
  (from: 12/20/2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.12.2011
  (from: 12/20/2011)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 13.12.2012, Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.12.2012.
  (from: 01/31/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2013.
  (from: 05/15/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.04.2014.
  (from: 05/08/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2014.
  (from: 09/27/2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.03.2015.
  (from: 03/20/2015)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ISZP, s. r. o. 44323999 ,
Trenčianska
56/A
  (from: 12/31/2009)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
MPI CONSULTING s. r. o. 35754109 ,
Galvaniho
17/C
  (from: 07/01/2010)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
V zmysle Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej dňa 23.06.2023 medzi spoločnosťou Asseco Central Europe, a.s., so sídlom Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 760 419 ako predávajúcim a spoločnosťou Asseco CE Cloud, a.s., so sídlom Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 385 011 ako kupujúcim, prevádza spoločnosť Asseco Central Europe, a.s. na spoločnosť Asseco CE Cloud, a.s. časť svojho podniku tvoriacu súbor hmotných ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania a záväzkov a zamestnancov, ktoré sú využívané na prevádzkovanie časti podniku pre Oblasť infraštruktúry, ktoré sú bližšie vymedzené prílohami k tejto Zmluve, pričom súčasťou Prevádzanej časti podniku nie sú hmotné, osobné a nehmotné zložky podnikania a záväzkov a zamestnancov, ktoré budú využívané pre zmluvné vzťahy uvedené v Prílohe č. 11 Zmluvy.
  (from: 07/19/2023)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person