Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2048/B

Business name: 
TELMAN, a.s.
  (from: 03/10/1999 until: 08/08/2016)
Registered seat: 
Romanova 37
Bratislava 851 02
  (from: 03/10/1999 until: 08/08/2016)
Identification number (IČO): 
35 761 997
  (from: 03/10/1999)
Date of entry: 
03/10/1999
  (from: 03/10/1999)
Date of deletion: 
08/09/2016
  (from: 08/09/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/09/2016)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/10/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/10/1999 until: 08/08/2016)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/10/1999 until: 08/08/2016)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/10/1999 until: 08/08/2016)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/10/1999 until: 08/08/2016)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/10/1999 until: 08/08/2016)
tlačenie, rozmnožovanie a rozširovanie publikácií okrem remeselných živností uvedených v prílohe č. 1 živnostenského zákona
  (from: 03/10/1999 until: 08/08/2016)
výskum trhu
  (from: 03/10/1999 until: 08/08/2016)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 03/10/1999 until: 08/08/2016)
kúpa výpočtovej techniky za účelom jej predaja konečnému spotrebiteľovi
  (from: 03/10/1999 until: 08/08/2016)
kúpa výpočtovej techniky za účelom jej predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  (from: 03/10/1999 until: 08/08/2016)
leasing
  (from: 03/10/1999 until: 08/08/2016)
prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 03/10/1999 until: 08/08/2016)
grafické spracovanie predlôh prostredníctvom výpočtovej techniky
  (from: 03/10/1999 until: 08/08/2016)
poskytovanie telekomunikačnej služby AUDIOTEX
  (from: 07/22/1999 until: 08/08/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/10/1999 until: 08/08/2016)
Ing. Dušan Budzák - predseda
Majerníkova 9
Bratislava
Until: 11/08/2002
  (from: 03/10/1999 until: 12/22/2002)
Helena Kabatiarová - predseda
Kollárova 13
Senec 903 01
From: 11/08/2002
  (from: 12/23/2002 until: 07/23/2007)
Helena Kabatiarová - predseda
Kollárova 13
Senec 903 01
From: 11/08/2002 Until: 11/09/2006
  (from: 07/24/2007 until: 07/23/2007)
Dr. Marián Skalský, CSc. - člen
Ševčenkova 26
Bratislava
  (from: 03/10/1999 until: 01/10/2007)
Dr. Marián Skalský, CSc. - člen
Ševčenkova 26
Bratislava
Until: 03/11/2003
  (from: 01/11/2007 until: 01/10/2007)
Ing. Karel Sedláček - podpredseda
Svážná 4
Brno 625 00
Česká republika
  (from: 03/10/1999 until: 08/08/2016)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre pre platnosť písomného právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis predsedu predstavenstva, ktorý je oprávnený podpisovať za spoločnosť samostatne alebo podpis podpredsedu predstavenstva a ďalšieho člena predstavenstva pod napísané alebo vytlačené obchodné meno spoločnosti. Ak bude členom predstavenstva zahraničná fyzická osoba, musí na oprávnenie konať za spoločnosť spĺňať podmienku uvedenú v § 30 ods. 2 Obchodného zákonníka.
  (from: 03/10/1999 until: 08/08/2016)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 12/23/2002 until: 08/08/2016)
1 000 000 Sk
  (from: 03/10/1999 until: 12/22/2002)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/23/2002 until: 08/08/2016)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/11/2000 until: 12/22/2002)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/10/1999 until: 01/10/2000)
Stockholder: 
DSH, spol. s r. o.
Andreja Hlinku 1
Prievidza
  (from: 12/23/2002 until: 08/08/2016)
Supervisory board: 
PhDr. Boris Kusenda - predseda
Rovniankova 14
Bratislava 851 01
  (from: 03/10/1999 until: 08/08/2016)
Ing. Viliam Špeťko - podpredseda
Považská 31
Piešťany 921 01
From: 03/10/1999 Until: 03/10/2003
  (from: 01/15/2015 until: 01/14/2015)
Alena Ondrejová - člen
Lietavská 7
Bratislava 851 06
  (from: 03/10/1999 until: 08/08/2016)
Ing. Viliam Špeťko - podpredseda
Považská 31
Piešťany 921 01
  (from: 03/10/1999 until: 01/14/2015)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 26.05.2016, právoplatné dňom 04.07.2016, č. k.: 36CbR/341/2014, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť TELMAN, a. s., so sídlom Romanova 37, 851 02 Bratislava, IČO: 35 761 997 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť TELMAN, a. s., so sídlom Romanova 37, 851 02 Bratislava, IČO: 35 761 997, zapísaná v odd. Sa, vl. č. 2048/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 08/09/2016)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií notárskou zápisnicou N 50/99, Nz 49 49/99 zo dňa 25.2.1999 spísanou JUDr. Oľgou Folbovou podľa ustanovení § 56 - § 75 a § 154 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/10/1999 until: 08/08/2016)
Rozhodnutie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 337/2322/99 zo dňa 14.05.1999.
  (from: 07/22/1999 until: 08/08/2016)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 14.12.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 342/99, Nz 326/99
  (from: 01/11/2000 until: 08/08/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene členov predstavenstva zo dňa 8.11.2002.
  (from: 12/23/2002 until: 08/08/2016)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.10.2006 č.k. 34 Exre/344/2006 - 25, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.1.2007.
  (from: 01/11/2007 until: 08/08/2016)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.2.2006 č.k. 34 Exre 395/2006 - 28, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.3.2006.
  (from: 07/24/2007 until: 08/08/2016)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/15/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person