Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  382/V

Business name: 
Laserkov a.s.
  (from: 12/08/2000)
Registered seat: 
Hospodársky dvor
Buzica 044 73
  (from: 06/02/1994)
Identification number (IČO): 
31 668 356
  (from: 03/09/1993)
Date of entry: 
03/03/1993
  (from: 03/09/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/09/1993)
Objects of the company: 
úprava materiálu Laserovou technikou
  (from: 03/09/1993)
spracovanie plechov
  (from: 03/09/1993)
obchodná činnosť v obore kovov a plechov
  (from: 03/09/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/08/2000)
JUDr. Jozef Žoldák - predseda
Topásová 2
Košice 040 11
From: 05/14/1999
  (from: 05/20/2022)
Ing. Michal Škrek - podpredseda
Topásová 1812/10
Košice 040 11
From: 11/17/2000
  (from: 05/20/2022)
Ing. Jozef Oros - člen
Buzická 67
Čečejovce 044 71
From: 04/14/2005
  (from: 04/27/2005)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú členovia predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak uvedenému obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/27/2005)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 07/08/2017)
Shares: 
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 166 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné so súhlasom predstavenstva.
  (from: 07/08/2017)
Supervisory board: 
Anna Škreková
Topásová 10
Košice 040 11
From: 04/14/2005
  (from: 04/27/2005)
Margita Žoldáková
Topásová 2
Košice 040 11
From: 01/04/2008
  (from: 02/15/2008)
Peter Jenčík
5
Budimír 044 43
From: 06/27/2017
  (from: 07/08/2017)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľskou listinou zo dňa 10.1.1993 na ustanovujúcom valnom zhromaždení podľa notárskej zápisnice zo dňa 9.3.1993.
  (from: 03/09/1993)
Zmeny v zápise vykonané na základe rozhodnutia valného zhromaždenia a.s. zo dňa 18.3.1994.
  (from: 06/02/1994)
Zmena stanov zo dňa 5.11.1999. Zmena stanov zo dňa 17.11.2000.
  (from: 12/08/2000)
Date of updating data in databases:  07/16/2024
Date of extract :  07/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person