Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  31796/N

Business name: 
Donau farm Kalná, s.r.o.
  (from: 03/10/2012)
Registered seat: 
Červenej armády 178
Kalná nad Hronom 935 32
  (from: 03/21/2012)
Identification number (IČO): 
36 657 921
  (from: 07/27/2006)
Date of entry: 
07/27/2006
  (from: 07/27/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/27/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/27/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 07/27/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/27/2006)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 07/27/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/27/2006)
prieskum trhu
  (from: 07/27/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 07/27/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/27/2006)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/27/2006)
prenájom strojov a zariadení v rozsahu voľných živností
  (from: 07/27/2006)
poľnohospodárska výroba
  (from: 07/27/2006)
poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskymi mechanizamami
  (from: 07/24/2012)
montážne práce oceľových konštrukcií a častí mechanizačných prístrojov používaných v poľnohospodárstve
  (from: 07/24/2012)
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 07/24/2012)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 07/24/2012)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 07/24/2012)
maloobchod a veľkoobchod s chemickými výrobkami
  (from: 07/24/2012)
Partners: 
DONAU AGRO ApS
Hjorringevej 442A
Oster Vra 9750
Kingdom of Denmark
Other identification number : 29693323
  (from: 02/02/2022)
BIRKILS INVEST II ApS
Kammerherrensvej 62A
Aabybro 9440
Kingdom of Denmark
Other identification number : 29693323
  (from: 02/02/2022)
Contribution of each member: 
BIRKILS INVEST II ApS
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
Lien: Záložné právo na celý obchodný podiel v prospech Nordjyske Bank, Jernbanedance 4-8, 9900 Frederikshavn, Dánske kráľovstvo, IČO: 30 828 712, zriadené zmluvou o záložnom práve k obchodným podielom, členskému vkladu a cenným papierom zo dňa 02.07.2007. Záložné právo v druhom rade na obchodný podiel v prospech Nordjyske Bank A/S so sídlom Jernbanegade 4-8, DK-9900, Frederikshavn, zapísanej v Dánskej agentúre pre obchod a spoločnosti pod číslom 30 82 87 12 na základe zmluvy o záložnom práve na obchodný podiel zo dňa 12.11.2009.
  (from: 02/02/2022)
DONAU AGRO ApS
Amount of investment: 26 963 316 EUR Paid up: 26 963 316 EUR
Lien: Záložné právo na celý obchodný podiel v prospech Nordjyske Bank, Jernbanedance 4-8, 9900 Frederikshavn, Dánske kráľovstvo, IČO: 30 828 712, zriadené zmluvou o záložnom práve k obchodným podielom, členskému vkladu a cenným papierom zo dňa 02.07.2007.Záložné právo v druhom rade na obchodný podiel v prospech Nordjyske Bank A/S so sídlom Jernbanegade 4-8, DK-9900, Frederikshavn, zapísanej v Dánskej agentúre pre obchod a spoločnosti pod číslom 30 82 87 12 na základe zmluvy o záložnom práve na obchodný podiel zo dňa 12.11.2009.
  (from: 02/02/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/13/2018)
Jorgen Christian Skeel
Kammerherrensvej 62
Aabybro 9440
Dánske kráľovstvo
From: 08/14/2006
  (from: 07/22/2021)
Per Lykkegaard Christensen
Tryvej 14
Hjallerup 9320
Dánske kráľovstvo
From: 08/14/2006
  (from: 08/22/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 06/03/2011)
Capital: 
26 964 066 EUR Paid up: 26 964 066 EUR
  (from: 03/13/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.7.2006 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 07/27/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.06.2007 - zmena sídla spoločnosti.
  (from: 07/17/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.09.2019 o zrušení spoločnosti POĽNOTOP, spol. s.r.o., so sídlom Červenej armády 178, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO: 34 152 547, bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Donau farm Kalná, s.r.o., so sídlom Červenej armády 178, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO: 36 657 921. Zmluva o zlúčení zo dňa 30.09.2019 vo forme notárskej zápisnice č. N 327/2019, Nz 31439/2019 NCRIs 32159/2019 uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou POĽNOTOP, spol. s.r.o., ako zanikajúcou spoločnosťou a Donau farm Kalná, s.r.o., ako nástupníckou spoločnosťou. Spoločnosť Donau farm Kalná, s.r.o., so sídlom Červenej armády 178, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO: 36 657 921 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 31796/N sa stáva dňom 15.10.2019 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti POĽNOTOP, spol. s.r.o., so sídlom Červenej armády 178, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO: 34 152 547 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 2726/N a preberá na seba všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti ku dňu 15.10.2019, teda dňom zápisu zlúčenia do Obchodného registra.
  (from: 10/15/2019)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/10/2012)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
PD Kalná nad Hronom s.r.o.
Červenej armády 179
Kalná nad Hronom 935 32
  (from: 03/10/2012)
POĽNOTOP, spol. s r.o.
Červenej armády 178
Kalná nad Hronom 935 32
  (from: 10/15/2019)
Date of updating data in databases:  06/24/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person