Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  786/N

Business name: 
CD - D D M spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 11/25/2010)
CD - D D M spol. s r.o.
  (from: 01/14/2004 until: 11/24/2010)
D D M spol. s r.o.
  (from: 02/18/1993 until: 01/13/2004)
Registered seat: 
Bratislavská 1
Nitra 949 01
  (from: 01/14/2004)
260
Rišňovce 951 21
  (from: 06/05/1998 until: 01/13/2004)
Panská dolina 76
Nitra 949 01
  (from: 02/18/1993 until: 06/04/1998)
Identification number (IČO): 
31 429 831
  (from: 02/18/1993)
Date of entry: 
02/18/1993
  (from: 02/18/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/18/1993)
Objects of the company: 
výr. kov. konštrukcií a kovospr. výrobk. okrem výr. stroj. a zar.
  (from: 02/18/1993)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (from: 02/18/1993)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 02/18/1993)
výroba pecí, sušiarní a horákov
  (from: 02/18/1993)
zámočníctvo
  (from: 02/18/1993)
kovoobrábanie
  (from: 02/18/1993)
výroba stavebných prvkov zo sádry
  (from: 02/18/1993)
výroba transportného betónu
  (from: 02/18/1993)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 02/18/1993)
výroba iných účelových strojov
  (from: 02/18/1993)
predaj, údržba a oprava motor. vozidiel; predaj pohonných hmôt
  (from: 02/18/1993)
predaj náhradných dielov motor. vozidiel a pneumatík
  (from: 02/18/1993)
veľkoobchod-technika pre stavebníctvo a poľnohospodárstvo
  (from: 02/18/1993)
sprostredk. obchodu-technika pre stavebníctvo a poľnohosp.
  (from: 02/18/1993)
sprostredk. obchodu-staveb. stroje, poľnoh. a dopravné prostr.
  (from: 02/18/1993)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/18/1993)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 02/18/1993)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 02/18/1993)
prekladištia nákladov; skladovanie
  (from: 02/18/1993)
ostatné vzdelávania v oblasti stavebníctva
  (from: 02/18/1993)
poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore lekárenstvo
  (from: 06/05/1998)
Partners: 
Jozef Jakab
Novomeského 498/9
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 06/26/2010)
Ing. Marián Gurina
25
Rišňovce
Slovak Republic
  (from: 06/05/1998 until: 01/13/2004)
Ing. Marián Gurina
25
Rišňovce
Slovak Republic
  (from: 11/27/1996 until: 06/04/1998)
Ing. Marián Gurina
25
Rišňovce
Slovak Republic
  (from: 02/18/1993 until: 11/17/1994)
Zuzana Gurinová
25
Rišňovce
Slovak Republic
  (from: 11/18/1994 until: 11/26/1996)
Jozef Jakab
Novomeského 498/9
Nitra
Slovak Republic
  (from: 01/14/2004 until: 06/25/2010)
Anna Novotná
Panská dolina 76
Nitra
Slovak Republic
  (from: 11/18/1994 until: 11/26/1996)
Ing. Dušan Novotný
Panská dolina 76
Nitra
Slovak Republic
  (from: 02/18/1993 until: 11/17/1994)
Ing. Dezider Šüttö
246
Pohranice
Slovak Republic
  (from: 02/18/1993 until: 11/26/1996)
Contribution of each member: 
Jozef Jakab
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 06/26/2010)
Ing. Dezider Šüttö
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 02/18/1993 until: 11/26/1996)
Ing. Dušan Novotný
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 02/18/1993 until: 11/17/1994)
Ing. Marián Gurina
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 02/18/1993 until: 11/17/1994)
Zuzana Gurinová
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 11/18/1994 until: 11/26/1996)
Anna Novotná
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 11/18/1994 until: 11/26/1996)
Ing. Marián Gurina
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 11/27/1996 until: 06/04/1998)
Ing. Marián Gurina
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/05/1998 until: 01/13/2004)
Jozef Jakab
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/14/2004 until: 06/25/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/27/1996)
konatelia
  (from: 02/18/1993 until: 11/26/1996)
Jozef Jakab
Novomeského 498/9
Nitra
From: 03/05/2003
  (from: 01/14/2004)
Ing. Marián Gurina
  (from: 02/18/1993 until: 11/17/1994)
Ing. Marián Gurina
25
Rišňovce
  (from: 11/27/1996 until: 01/13/2004)
Zuzana Gurinová
č. 25
Rišňovce
  (from: 11/18/1994 until: 11/26/1996)
Anna Novotná
Panská dolina 76
Nitra
  (from: 11/18/1994 until: 11/26/1996)
Ing. Dušan Novotný
  (from: 02/18/1993 until: 11/17/1994)
Ing. Dezider Šüttö
  (from: 02/18/1993 until: 11/17/1994)
Ing. Dezider Šüttö
č. 246
Pohranice
  (from: 11/18/1994 until: 11/26/1996)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ.
  (from: 11/27/1996)
Menom spoločnosti koná konateľ.
  (from: 02/18/1993 until: 11/26/1996)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 06/26/2010)
200 000 Sk
  (from: 06/05/1998 until: 06/25/2010)
102 000 Sk
  (from: 02/18/1993 until: 06/04/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/26/2010
  (from: 11/25/2010)
 Liquidators:
Jozef Jakab
Novomeského 498/9
Nitra
From: 05/26/2010
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Jozef Jakab
Novomeského 498/9
Nitra
From: 05/26/2010
  (from: 11/25/2010 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti, a to samostatne.
  (from: 11/25/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.12.1992 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 2192
  (from: 02/18/1993)
Dodatok č. 1 zo dňa 28.10.1994 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 2192
  (from: 11/18/1994)
Doplnok č.II. zo dňa 18.11.1996 k spoločenskej zmluve Stary spis: S.r.o. 2192
  (from: 11/27/1996)
Dodatok č. 3 zo dňa 6.5.1998 k spoločenskej zmluve /not. záp. č. N 124/98, NZ 127/98/. Prehlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad zo dňa 6.5.1998.
  (from: 06/05/1998)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 4 zo dňa 05.03.2003. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z D D M spol. s r.o. na CD - D D M spol. s r.o., sídlo spoločnosti bolo zmenené z Rišňovce 260 na Nitra, Bratislavská 1.
  (from: 01/14/2004)
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 03.02.2010, č.k. 28CbR/115/2008-51, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.05.2010, súd zrušil spoločnosť CD - D D M spol. s r.o. s likvidáciou podľa § 68 Obchodného zákonníka.
  (from: 11/25/2010)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person