Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18663/B

Business name: 
Záhradnícka, s.r.o.
  (from: 03/10/1999 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Nám.SNP 2
Bratislava 811 06
  (from: 10/26/1999 until: 11/23/2021)
Vajanského nábrežie 5
Bratislava 810 06
  (from: 03/10/1999 until: 10/25/1999)
Identification number (IČO): 
35 761 962
  (from: 03/10/1999)
Date of entry: 
03/10/1999
  (from: 03/10/1999)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/10/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/10/1999 until: 11/23/2021)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/10/1999 until: 11/23/2021)
marketing
  (from: 03/10/1999 until: 11/23/2021)
propagácia
  (from: 03/10/1999 until: 11/23/2021)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/10/1999 until: 11/23/2021)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 08/16/1999 until: 11/23/2021)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátene vybavenia sídliskových celkov/
  (from: 08/16/1999 until: 11/23/2021)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 08/16/1999 until: 11/23/2021)
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 08/16/1999 until: 11/23/2021)
inžinierska činnosť /okrem vybraných činností v stavebníctve/
  (from: 08/16/1999 until: 11/23/2021)
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
  (from: 08/16/1999 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 08/16/1999 until: 11/23/2021)
Partners: 
INSTA Management ,s.r.o. IČO: 31 385 443
Technická 5
Bratislava 821 04
Slovak Republic
  (from: 10/26/1999 until: 03/07/2001)
Tatra Group Servis, s.r.o. IČO: 35 730 561
Vajanského nábr. 5
Bratislava 810 06
Slovak Republic
  (from: 03/10/1999 until: 10/25/1999)
Insta Investment, s.r.o. IČO: 31 369 057
Technická 5
Bratislava 821 04
Slovak Republic
  (from: 08/16/1999 until: 11/23/2021)
Miroslav Mikloši
Liptovská 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/08/2001 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Tatra Group Servis, s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/10/1999 until: 10/25/1999)
Insta Investment, s.r.o.
Amount of investment: 185 000 000 Sk Paid up: 185 000 000 Sk
  (from: 08/16/1999 until: 11/23/2021)
INSTA Management ,s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/26/1999 until: 03/07/2001)
Miroslav Mikloši
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/08/2001 until: 11/23/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/16/1999 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 03/10/1999 until: 08/15/1999)
Ing. Marcel Kaščák
Muškátova 38
Bratislava 821 01
  (from: 08/16/1999 until: 10/25/1999)
Ing. Jaroslav Packa
Miletičova 46
Bratislava
  (from: 03/10/1999 until: 08/15/1999)
Ing. Jaroslav Packa
Miletičova 46
Bratislava
  (from: 08/16/1999 until: 10/25/1999)
Ing. Miroslav Uličný
Pod Rovnicami 61
Bratislava
  (from: 03/10/1999 until: 08/15/1999)
Ing. Ivan Belák
J. Alexyho 1/A
Bratislava 841 01
  (from: 08/16/1999 until: 11/23/2021)
Ing. Peter Baliga
Deviata 8/A
Bratislava 831 01
  (from: 10/26/1999 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu konajú konatelia, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosťi tak, že konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 08/16/1999 until: 11/23/2021)
Spoločnosť zastupujú a za ňu konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/10/1999 until: 08/15/1999)
Capital: 
185 200 000 Sk
  (from: 08/16/1999 until: 11/23/2021)
200 000 Sk
  (from: 03/10/1999 until: 08/15/1999)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 61/99, Nz 61/99 zo dňa 11.2.1999 v súlade s § 57 a § 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb., v znení Zák. č. 11/1998 Z.z. spísanou notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou.
  (from: 03/10/1999 until: 11/23/2021)
Zmena zakladateľskej listiny schválená valným zhromaždením dňa 12.5.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 197/99, Nz 197/99. Dodatok č. 1 zo dňa 24.5.1999 k zakladateľskej listine a nové úplne znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 08/16/1999 until: 11/23/2021)
Prevod obchodného podielu schválený na valnom zhromaždení konanom dňa 16.9.1999 Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.10.1999
  (from: 10/26/1999 until: 11/23/2021)
Na mimoriadom valnom zhromaždení konanom dňa 29.3.2000 schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.2.2000
  (from: 03/08/2001 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  04/22/2024
Date of extract :  04/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person