Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2055/B

Obchodné meno: 
Stavomontáže Račianska, a.s. v konkurze
  (od: 14.04.2010 do: 23.11.2021)
Stavomontáže Račianska, a.s.
  (od: 16.03.1999 do: 13.04.2010)
Sídlo: 
Račianska 66
Bratislava 831 02
  (od: 07.10.2004 do: 23.11.2021)
Račianska 66
Bratislava 832 64
  (od: 16.03.1999 do: 06.10.2004)
IČO: 
35 762 268
  (od: 16.03.1999)
Deň zápisu: 
16.03.1999
  (od: 16.03.1999)
Deň výmazu: 
23.11.2021
  (od: 24.11.2021)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (od: 24.11.2021)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 16.03.1999)
Predmet činnosti: 
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
  (od: 16.03.1999 do: 23.11.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.03.1999 do: 23.11.2021)
Darina Gogulková - člen
Osuského 5
Bratislava
  (od: 16.03.1999 do: 30.01.2000)
Mgr. Miroslav Jackuliak - člen
Bagarova 6
Bratislava
  (od: 16.03.1999 do: 30.01.2000)
Peter Javorčík - člen predstavenstva
Trnavská cesta 106
Bratislava 821 01
  (od: 31.01.2000 do: 04.12.2003)
Peter Javorčík - člen predstavenstva
Trnavská cesta 106
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 16.06.2003
  (od: 05.12.2003 do: 06.10.2004)
Peter Javorčík - člen predstavenstva
Trnavská cesta 106
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 16.06.2003 Skončenie funkcie: 17.05.2004
  (od: 07.10.2004 do: 06.10.2004)
Ing. Evu Kliská - člen predstavenstva
Saratovská 4
Bratislava 841 02
  (od: 31.01.2000 do: 04.12.2003)
Ing. Eva Kliská - člen predstavenstva
Saratovská 4
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 16.06.2003
  (od: 05.12.2003 do: 13.02.2008)
Ing. Eva Kliská - člen predstavenstva
Saratovská 4
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 16.06.2003 Skončenie funkcie: 04.02.2008
  (od: 14.02.2008 do: 13.02.2008)
Ing. Eva Kliská - členka
Saratovská 4
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 04.02.2008
  (od: 14.02.2008 do: 29.11.2010)
Ing. Eva Kliská - členka
Saratovská 4
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 04.02.2008 Skončenie funkcie: 22.07.2008
  (od: 30.11.2010 do: 29.11.2010)
Igor Kubica - predseda predstavenstva
Vlčkova 35
Bratislava 811 05
  (od: 31.01.2000 do: 04.12.2003)
Igor Kubica - predseda predstavenstva
Vlčkova 35
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 16.06.2003
  (od: 05.12.2003 do: 13.02.2008)
Igor Kubica - predseda predstavenstva
Vlčkova 35
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 16.06.2003 Skončenie funkcie: 04.02.2008
  (od: 14.02.2008 do: 13.02.2008)
Ing. Eduard Pecuš - člen predstavenstva
Hodálova 6
Bratislava 841 01
  (od: 31.01.2000 do: 04.12.2003)
Vladimír Porvazník - člen
Záhradnícka 27
Bratislava
  (od: 16.03.1999 do: 30.01.2000)
Marián Slezák - predseda
Páričkova 9
Ružomberok
  (od: 16.03.1999 do: 30.01.2000)
Vladimír Matúš - člen
Čsl. armády 2061/6
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 12.08.2004
  (od: 29.06.2017 do: 23.11.2021)
Igor Kubica - predseda
Vlčkova 35
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 04.02.2008
  (od: 14.02.2008 do: 23.11.2021)
Vladimír Matúš - člen
Čsl. armády 2061/6
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 12.08.2004
  (od: 07.10.2004 do: 28.06.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným písomným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 16.03.1999 do: 23.11.2021)
Základné imanie: 
4 100 000 Sk Rozsah splatenia: 4 100 000 Sk
  (od: 05.12.2003 do: 23.11.2021)
4 100 000 Sk
  (od: 06.12.2000 do: 04.12.2003)
1 000 000 Sk
  (od: 16.03.1999 do: 05.12.2000)
Akcie: 
Počet: 41
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 06.12.2000 do: 23.11.2021)
Počet: 10
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 17.01.2000 do: 05.12.2000)
Počet: 10
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 16.03.1999 do: 16.01.2000)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 3.11.2009
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.10.2009, sp.zn. 3K 36/2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.11.2009, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Stavomontáže Račianska, a.s., Račianska 66, Bratislava, IČO : 35 762 268 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Milan Borodovčák so sídlom kancelárie Tomášikova 26, 821 01 Bratislava.
  (od: 14.04.2010)
Správca konkurznej podstaty: 
Mgr. Milan Borodovčák
Tomášikova 26
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 03.11.2009
  (od: 14.04.2010)
Dozorná rada: 
Ing. Miroslav Belica , CSc., - predseda
Kopčianska 63
Bratislava
  (od: 06.12.2000 do: 04.12.2003)
Ing. Miroslav Belica , CSc., - predseda dozornej rady
Kopčianska 63
Bratislava
Vznik funkcie: 16.06.2003
  (od: 05.12.2003 do: 12.07.2006)
Mgr. Miroslav Belica CSc. - predseda
Kopčianska 63
Bratislava
  (od: 16.03.1999 do: 05.12.2000)
Darina Gogulková
Osuského 5
Bratislava 851 03
  (od: 31.01.2000 do: 04.12.2003)
Vincent Korbaš - člen
Terchovská 133
Zálesie
  (od: 16.03.1999 do: 30.01.2000)
Ing. Alexander Lipčák - člen
Zalužická 13
Bratislava
  (od: 16.03.1999 do: 04.12.2003)
Ing. Alexander Lipčák - člen dozornej rady
Zalužická 13
Bratislava
Vznik funkcie: 16.06.2003
  (od: 05.12.2003 do: 12.07.2006)
Ing. Alexander Lipčák - člen dozornej rady
Zalužická 13
Bratislava
Vznik funkcie: 16.06.2003 Skončenie funkcie: 05.06.2006
  (od: 13.07.2006 do: 12.07.2006)
Ing. Eduard Pecuš - člen dozornej rady
Kremeľská 22
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 16.06.2003
  (od: 05.12.2003 do: 12.07.2006)
Ing. Eduard Pecuš - člen dozornej rady
Kremeľská 22
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 16.06.2003 Skončenie funkcie: 05.06.2006
  (od: 13.07.2006 do: 12.07.2006)
Ing. Miroslav Belica , PhD., - predseda
Račianska 68
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 16.06.2003 Skončenie funkcie: 20.12.2007
  (od: 14.02.2008 do: 13.02.2008)
Ing. Ján Porvazník
Kupeckého 2
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 05.06.2006 Skončenie funkcie: 08.01.2008
  (od: 14.02.2008 do: 13.02.2008)
Alica Suranovská
Púpavová 32
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 05.06.2006
  (od: 13.07.2006 do: 23.11.2021)
Ing. Miroslav Belica , PhD., - predseda
Račianska 68
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 16.06.2003
  (od: 13.07.2006 do: 13.02.2008)
Ing. Ján Porvazník
Kupeckého 2
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 05.06.2006
  (od: 13.07.2006 do: 13.02.2008)
Ján Oršulák
Boskovičova 404
Veľké Leváre 908 73
Vznik funkcie: 04.02.2008
  (od: 14.02.2008 do: 23.11.2021)
Dušan Šuga
Nobelova 19
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 04.02.2008
  (od: 14.02.2008 do: 23.11.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 24/99, Nz 24/99 zo dňa 22.2.1999 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (od: 16.03.1999 do: 23.11.2021)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.12.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade.
  (od: 31.01.2000 do: 23.11.2021)
Zvýšenie základného imania schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 26.6.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 87/2000 Nz 81/2000.
  (od: 06.12.2000 do: 23.11.2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o zmenách v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva I. Kubicu, Ing. E. Pecuša, P. Javorčíka, Ing. E. Kliskej sa končí dňom 16.6.2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. A. Lipčáka, D. Gogulkovej a Ing. M. Belicu CSc. sa končí dňom 16.6.2003.
  (od: 05.12.2003 do: 23.11.2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.12.2009, č.k. 33Exre/2757/2009 právoplatné dňa 1.3.2010.
  (od: 14.04.2010 do: 23.11.2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.10.2010, č.k. 33Exre/1782/2009, právoplatné dňa 16.11.2010.
  (od: 30.11.2010 do: 23.11.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  02.10.2023
Dátum výpisu:  03.10.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)