Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  22/L

Business name: 
Ing. Juraj Houba - P R O F I S O F T
  (from: 10/22/1992 until: 11/03/2020)
Houba - PROFISOFT
  (from: 10/30/1990 until: 10/21/1992)
Place of business: 
Dubová 2/31
Žilina 010 01
  (from: 10/30/1990 until: 11/03/2020)
Particulars of an entrepreneur: 
Ing. Juraj Houba
  (from: 10/30/1990 until: 11/03/2020)
Place of residence: 
Dubová 2/31
Žilina
  (from: 10/30/1990 until: 11/03/2020)
Identification number (IČO): 
12 632 473
  (from: 10/30/1990)
Date of entry: 
10/30/1990
  (from: 10/30/1990)
Date of deletion: 
04/18/1997
  (from: 11/04/2020)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Na základe návrhu navrhovateľa na výmaz z obchodného registra zo dňa 19. 12. 1996 a na základe predloženého súhlasu správcu dane s výmazom sa firma Juraj Houba - P R O F I S O F T z obchodného registra, ku dňu 18. 4. 1997 v y m a z á v a .
  (from: 11/04/2020)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 10/30/1990)
Objects of the company: 
nákup, predaj, prenajímanie, inštalácia, úpravy, počítačov a prídavných zariadení, školenia a konzultácie v uvedenom odbore, vývoj a predaj programov
  (from: 10/30/1990 until: 10/21/1992)
poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor.
  (from: 10/22/1992 until: 11/03/2020)
spracovanie dát a súvisacej činnosti
  (from: 10/22/1992 until: 11/03/2020)
školenie a konzultácie v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 10/22/1992 until: 11/03/2020)
obchodná činnosť - výpočtová a kancelárska technika
  (from: 10/22/1992 until: 11/03/2020)
prenájom motorových vozidiel, strojov a nástrojov
  (from: 10/22/1992 until: 11/03/2020)
prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 10/22/1992 until: 11/03/2020)
Management body: 
podnikateľ
  (from: 10/30/1990 until: 11/03/2020)
Other legal facts: 
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti bolo vydané rozhodnutiami MsNV v Žiline pod č. MHaO/406/90 z 22.6.1990 a z 23.10.1990 podľa zák.č. 105/90 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
  (from: 10/30/1990 until: 11/03/2020)
Živnostenské oprávnenie bolo vydané živnostenským listom Obvodného úradu Žilina, zo dňa 6.8.l992, čís. ŽO 3ll7/l992Lý, podľa § 47 ods. 2 zák.č. 455/l99l Zb . Stary spis: Firm. 324
  (from: 10/22/1992 until: 11/03/2020)
Na základe návrhu navrhovateľa na výmaz z obchodného registra zo dňa 19. 12. 1996 a na základe predloženého súhlasu správcu dane s výmazom sa firma Juraj Houba - P R O F I S O F T z obchodného registra, ku dňu 18. 4. 1997 v y m a z á v a .
  (from: 04/18/1997 until: 11/03/2020)
Date of updating data in databases:  12/01/2021
Date of extract :  12/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person