Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  256/B

Obchodné meno: 
Železnice Slovenskej republiky /v skratke ŽSR, š.p./
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
IČO: 
31 338 861
  (od: 30.12.1992)
Deň zápisu: 
01.01.1993
  (od: 30.12.1992)
Deň výmazu: 
30.12.1993
  (od: 30.12.1993)
Dôvod výmazu: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (od: 30.12.1993)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 30.12.1992)
Predmet činnosti: 
preprava osôb a vecí
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
zriaďovanie a prevádzkovanie celoštátnych dráh
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
zriaďovanie a prevádzkovanie lanovkových dráh
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
zriaďovanie a prevádzkovanie železničných telekomunikačných a rádiových sieti
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
poskytovanie prepravných služieb a výkonov vrátane účasti na kombinovanej doprave
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
stavba a údržba železničných tratí, budov a zariadení vrátane stavieb a zariadení ekologického charakteru
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
údržba a opravy dopravných prostriedkov, výroba, údržba a opravy špeciálných strojov zariadení a materiálu vrátane revízie a diagnostiky
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
výskumná a vývojová činnosť
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
poskytovanie služieb v reštauračných, ubytovacích a kultúrných zariadeniach
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
poskytovanie služieb cestovného ruchu
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
zahraničnohospodárska činnosť podľa pravidiel stanovených osobitným zákonom
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
plnenie úloh a poskytovanie výkonu a služieb na zabezpečenie potrieb obrany a bezpeč- nosti štátu
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
spolupráca s medzinárodnými organizáciami v odbore železničnej dopravy vrátane medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
zabezpečovanie, príp. vykonávanie činností súvisiacich s vnútroštátnou a medzinárodnou prepravou
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
vykonávanie prác a služieb v oblasti automatizovaného spracovania
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
odbytová činnosť
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
metrologické výkony a defektoskopia, diagnostika a meranie fyzikálných veličín
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
zabezpečovanie funkcie vedúceho odborového normalizačného strediska v železničnej doprave
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
projektová a inžinierská činnosť
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
prevádzka, údržba, opravy a rekonštrukcia existujúcich silových a riadiacich zariadení výroba a montáž nových silových a riadiacich elektrických zariadení
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
výroba elektrickej energie z náhradných zdrojov elektriny a rozvod elektrickej energie
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 16.12.1993 do: 29.12.1993)
riaditeľ
  (od: 12.05.1993 do: 15.12.1993)
riaditeľ
  (od: 30.12.1992 do: 11.05.1993)
Ing. Andrej Egyed - poverený výkonom funkcieriaditeľa
, Lachova 16
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.1992 do: 11.05.1993)
Ing. Albert Vereš
Cígeľ-ská č. 18
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.05.1993 do: 29.12.1993)
Ing. Štefan Záhorák
Turecká 33
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.1992 do: 11.05.1993)
Zastupovanie: 
V čase jeho neprítomnosti: Ing. Halaj Ján, bytom Zvolen, ul. M.R. Štefánika č. 295/2 a v čase neprítomnostiIng. Vereša a Ing. Halaja - Ing. Adela Kubíniová, bytom Buková č. 25, Bratislava
  (od: 16.12.1993 do: 29.12.1993)
V mene štátneho podniku koná a podpisuje Ing. Albert Vereš, v čase jeho neprítomnosti Ing. Štefan Záhorák.
  (od: 12.05.1993 do: 15.12.1993)
V mene štátneho podniku koná a podpisuje Ing. Andrej Egyed, v čase jeho neprítomnosti Ing. Štefan Záhorák.
  (od: 30.12.1992 do: 11.05.1993)
Odštepný závod: 
Názov: 
Železničné opravovne a strojárne Zvolen
  (od: 12.05.1993 do: 29.12.1993)
Sídlo: 
Môťovská cesta č. 960
Zvolen
  (od: 12.05.1993 do: 29.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Garaj
Šoltésovej č. 2508/40
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.05.1993 do: 29.12.1993)
 
 
Názov: 
Železničné opravovne a strojárne Trnava
  (od: 12.05.1993 do: 29.12.1993)
Sídlo: 
Koniarekova č. 17
Trnava
  (od: 12.05.1993 do: 29.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Peter Gottstein
Hajdóczyho č. 126
Trnava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.05.1993 do: 29.12.1993)
 
 
Názov: 
Riaditeľstvo Železníc Slovenskej republiky
  (od: 14.05.1993 do: 29.12.1993)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava
  (od: 14.05.1993 do: 29.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Albert Vereš
Cígeľská č. 18
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.05.1993 do: 29.12.1993)
 
 
Názov: 
Železničné opravovne a strojárne Vrútky
  (od: 16.12.1993 do: 29.12.1993)
Sídlo: 
Dolná Kružná 2
Vrútky
  (od: 16.12.1993 do: 29.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Michal Moncman
Björnsono- va č. 7/79
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.12.1993 do: 29.12.1993)
 
 
Názov: 
Železničné prekladisko, odštepný zá- vod, Čierna nad Tisou
  (od: 16.12.1993 do: 29.12.1993)
Sídlo: 
Čierna nad Tisou
  (od: 16.12.1993 do: 29.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Michal Špak
Jarná č. 13
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.12.1993 do: 29.12.1993)
 
 
Názov: 
Závod služieb železníc, odštepný zá- vod, Bratislava
  (od: 16.12.1993 do: 29.12.1993)
Sídlo: 
Šancová č. 112
Bratislava
  (od: 16.12.1993 do: 29.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Cyril Hrubša
Gessayova č. 35
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.12.1993 do: 29.12.1993)
 
 
Názov: 
Železničné opravovne a strojárne Vrútky
  (od: 12.05.1993 do: 15.12.1993)
Sídlo: 
Dolná Kružná 2
Vrútky
  (od: 12.05.1993 do: 15.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Ivan Záturecký
Sučianska č. 15
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.05.1993 do: 15.12.1993)
 
 
Názov: 
Riaditeľstvo Železníc Slovenskej republiky
  (od: 30.12.1992 do: 13.05.1993)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava
  (od: 30.12.1992 do: 13.05.1993)
Vedúci: 
Ing. Andrej Egyed
Lachova 16
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.1992 do: 13.05.1993)
 
 
Zakladateľ: 
Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe rozhodnutia Ministerstva do- ravy, spojov a verejných prác SR z obchod- ného registra zrušuje štátny podnik bez li- kividácie. Prvným nástupcom zrušeného štátne- ho podniku sa stáva Železnice Slovenskej republiky, zriadené osobytným zák. č. 258/93 V zmysle zák. č. 511/92 Zb. správca dane potvrdil vyrovnanie daňových podlžností. V y m a z u j e s a : Železnice Slovenskej republiky štátny podni sa vymazujú z obchodného registra. Stary spis: Pš 832
  (od: 30.12.1993)
Základné imanie predstavuje časť majetku ku ktorému vykonávala štátna organizácia Československé štátne dráhy právo hospodárenia a ktorá pri rozdelení majetku pripadne Slovenskej republike. Výška základného imania bude určená do 60 dní odo dňa vzniku štátneho podniku. _____________________________________________ Ďalšie skutočnosti : Štátny podnik bol založený základacou listinou z 21.12.1992 pod č. 51/M-92 podľa § 12 ods. 1 a § 13 Zák.č. 111/90 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 832
  (od: 30.12.1992 do: 29.12.1993)
Dátum aktualizácie údajov:  19.05.2022
Dátum výpisu:  20.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)