Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  410/V

Obchodné meno: 
ZEMPLÍN, akciová spoločnosť
  (od: 05.09.1995 do: 02.05.2005)
ZEMPLÍN, akciová spoločnosť Michalovce
  (od: 04.05.1993 do: 04.09.1995)
Sídlo: 
Zeleninárska 2
Michalovce 071 01
  (od: 04.05.1993 do: 02.05.2005)
IČO: 
31 674 747
  (od: 04.05.1993)
Deň zápisu: 
01.02.1993
  (od: 04.05.1993)
Deň výmazu: 
03.05.2005
  (od: 03.05.2005)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 03.05.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 04.05.1993)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárska prvovýroba-pestovanie a spracovanie zeleniny a ovocia
  (od: 04.05.1993 do: 04.09.1995)
obchodná činnosť v obore: ovocie a zelenina, potraviny a pochutiny, zemiaky
  (od: 04.05.1993 do: 04.09.1995)
skladovanie a prenájom skladov
  (od: 04.05.1993 do: 04.09.1995)
výroba tovarov z plastov a PVC
  (od: 04.05.1993 do: 04.09.1995)
spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov, kvasenie kapusty
  (od: 04.05.1993 do: 04.09.1995)
výroba tovaru z plastov PVC
  (od: 05.09.1995 do: 11.09.1996)
kvasenie kapusty
  (od: 05.09.1995 do: 02.05.2005)
maloobchod-ovocie, zelenina, potraviny, nápoje
  (od: 05.09.1995 do: 02.05.2005)
prenájom nehnuteľností-skladov
  (od: 05.09.1995 do: 02.05.2005)
cestná nákladná doprava
  (od: 05.09.1995 do: 02.05.2005)
veľkoobchod a maloobchod s tabakovými, textilnými, odevnými, obuvnickými, kožiarskymi, papierenskými, hutníckymi, železiarskymi, elektronickými, elektrotechnickými, sklárskymi, keramickými, drevospracujúcimi, stavebnými, automobilovými výrobkami, poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadením, technickými potrebami a náhradnými dielmi pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nerastnými surovinami, výrobkami z dreva, kovov, plastov, ropnými produktami, mäsom, mäsovými výrobkami, drogériou, kozmetikou, nábytkom, hračkami
  (od: 12.09.1996 do: 02.05.2005)
veľkoobchod s chemickými a farmaceutickými výrobkami
  (od: 12.09.1996 do: 02.05.2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 12.09.1996 do: 02.05.2005)
koordinácia výroby, nákup a predaj zeleniny a ovocia
  (od: 05.09.1995 do: 02.05.2005)
skladovanie
  (od: 05.09.1995 do: 02.05.2005)
veľkoobchod-zelenina, ovocie a zemiaky
  (od: 05.09.1995 do: 02.05.2005)
nešpecializovaný veľkoobchod-potraviny, nápoje
  (od: 05.09.1995 do: 02.05.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 12.09.1996 do: 02.05.2005)
Ing. Janka Fazekasová - člen
384
Trhovište
  (od: 12.09.1996 do: 02.05.2005)
Milan Fecák - člen
Eda Urxa 6
Michalovce
  (od: 23.03.1999 do: 02.05.2005)
MVDr. Vladislav Hrubjak - člen
79
Krásnovce
  (od: 12.09.1996 do: 22.03.1999)
MVDr. Vladislav Hrubjak - člen
č. 79
Krásnovce
  (od: 04.05.1993 do: 11.09.1996)
Ing. Andrej Kušnír - predseda
č. 106
Vysoká nad Uhom
  (od: 04.05.1993 do: 11.09.1996)
Ing. Andrej Kušnír - predseda
106
Vysoká nad Uhom
  (od: 12.09.1996 do: 02.05.2005)
Ing. Ladislav Ondo - člen
č. 158
Bánovce nad Ondavou
  (od: 04.05.1993 do: 25.09.1994)
Ing. Ján Šimko - člen
Topoľanská 199
Michalovce
  (od: 04.05.1993 do: 11.09.1996)
Ing. Ján Šimko - člen
Topľanská 199
Michalovce
  (od: 12.09.1996 do: 02.05.2005)
Milan Varkonda - člen
436
Trhovište
  (od: 26.09.1994 do: 11.09.1996)
Ing. Michal Žolna - člen
č. 728
Pavlovce nad Uhom
  (od: 04.05.1993 do: 11.09.1996)
Ing. Michal Žolna - člen
728
Pavlovce nad Uhom
  (od: 12.09.1996 do: 02.05.2005)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý člen predstavenstva a výkonný riaditeľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 12.09.1996 do: 02.05.2005)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý člen predstavenstva a výkonný riaditeľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 04.05.1993 do: 11.09.1996)
Prokúra: 
Milan Fecák , -výkonný riaditeľ
Eda Urxa 6
Michalovce
  (od: 04.05.1993 do: 11.09.1996)
Milan Fecák , -výkonný riaditeľ
Eda Urxa 6
Michalovce
  (od: 12.09.1996 do: 22.03.1999)
Milan Fecák , -výkonný riaditeľ
Eda Urxa 6
Michalovce
  (od: 23.03.1999 do: 02.05.2005)
Základné imanie: 
13 343 000 Sk
  (od: 05.09.1995 do: 02.05.2005)
13 714 000 Sk
  (od: 04.05.1993 do: 04.09.1995)
Akcie: 
Počet: 116
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 05.09.1995 do: 02.05.2005)
Počet: 69
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 05.09.1995 do: 02.05.2005)
Počet: 100
Druh: zamestnanecké
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 05.09.1995 do: 02.05.2005)
Počet: 53
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 05.09.1995 do: 02.05.2005)
Počet: 1371
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 04.05.1993 do: 04.09.1995)
Počet: 4
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.05.1993 do: 04.09.1995)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 2.5.2000
  (od: 02.05.2000)
Správca konkurznej podstaty: 
Ing. Marin Šepelák
Pri Sýpke 12
Michalovce
  (od: 02.05.2000)
Dozorná rada: 
Ing. Anton Kostovčík
Krasnovská 2
Michalovce
  (od: 04.05.1993 do: 11.09.1996)
Ing. Anton Kostovčík - člen
Krasnovská 2
Michalovce
  (od: 12.09.1996 do: 02.05.2005)
Ing. Michal Micák
č. 137
Trhovište
  (od: 04.05.1993 do: 11.09.1996)
Ing. Michal Micák - člen
137
Trhovište
  (od: 12.09.1996 do: 02.05.2005)
Mária Orenčáková - člen
Komenského 22
Michalovce
  (od: 23.03.1999 do: 02.05.2005)
Ing. Ján Plutko
Okružná č. 28
Michalovce
  (od: 04.05.1993 do: 11.09.1996)
Ing. Ján Plutko - člen
Okružná 28
Michalovce
  (od: 12.09.1996 do: 22.03.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke číslo 410/V pri: Obchodné meno: ZEMPLÍN, akciová spoločnosť Sídlo: Zeleninárska 2, 071 01 Michalovce IČO: 31 674 747 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č. k. 2K 26/00-134 zo dňa 23.8.2004 (právoplatnosť nadobudlo dňa 28.9.2004) v súlade s § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka.
  (od: 03.05.2005)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.1.1993 v súlade s ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Na akciovú spoločnosť prešli práva a záväzky Zemplín, spoločného podniku na pestovanie a odbyt zeleniny Michalovce.
  (od: 04.05.1993 do: 02.05.2005)
Dodatok k stanovám a.s. schválený valným zhromaždením dňa 27.6.1994. Rozhodnutie zo dňa 27.6.1994 valného zhromaždenia o znížení základného imania a.s. z čiastky 13,714.000,- Sk na čiastku 13,343.000,- Sk.
  (od: 26.09.1994 do: 02.05.2005)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 30.6.1995. Znížené základné imanie vo výške 13,343.000.Sk zapísané do obchodného registra dňa 5.9.1995.
  (od: 05.09.1995 do: 02.05.2005)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 31.5.1996.
  (od: 12.09.1996 do: 02.05.2005)
Zmena stanov schválená VZ dňa 2.12.1997.
  (od: 04.03.1998 do: 02.05.2005)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 2K 26/00-6 zo dňa 4.3.2000 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: ZEMPLÍN akciová spoločnosť, Zeleninárska 2, Michalovce a ustanovil správcu konkurznej podstaty: Ing. Martina Šepeláka, Michalovce, Pri Sýpke 12.
  (od: 02.05.2000 do: 02.05.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  22.09.2021
Dátum výpisu:  23.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)