Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  82302/B

Business name: 
Zevax, s. r. o.
  (from: 01/01/2009)
Registered seat: 
Medená 18
Bratislava 811 02
  (from: 06/07/2012)
J. Reka 13
Žilina 010 01
  (from: 01/01/2009 until: 06/06/2012)
Identification number (IČO): 
44 543 476
  (from: 01/01/2009)
Date of entry: 
01/01/2009
  (from: 01/01/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/01/2009)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/01/2009)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/01/2009)
Partners: 
Michal Zeman
Cesta k vodojemu 464/30
Žilina 010 03
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Peter Škrabák
Kalinčiakova 6027/16
Banská Bystrica 974 05
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Michal Zeman
Cesta k vodojemu 464/30
Žilina 010 03
Slovak Republic
  (from: 01/01/2009 until: 05/23/2022)
Peter Škrabák
Kalinčiakova 6027/16
Banská Bystrica 974 05
Slovak Republic
  (from: 01/01/2009 until: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Michal Zeman
  (from: 01/01/2009 until: 05/23/2022)
Michal Zeman
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 1 250 EUR
  (from: 05/24/2022)
Peter Škrabák
  (from: 01/01/2009 until: 05/23/2022)
Peter Škrabák
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 1 250 EUR
  (from: 05/24/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/01/2009)
Ing. Stanislava Zemanová
Cesta k vodojemu 464/30
Žilina 010 03
From: 01/01/2009
  (from: 01/01/2009)
Barbora Balážová
Nad Plážou 22
Banská Bystrica 974 01
From: 01/01/2009
  (from: 06/30/2017)
Barbora Buceková
Nad Plážou 22
Banská Bystrica 974 01
From: 01/01/2009
  (from: 01/01/2009 until: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Ak má spoločnosť viac konateľov, v mene spoločnosti sú oprávnení konať najmenej dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že pripoja svoje podpisy k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.
  (from: 01/01/2009)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 01/01/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/29/2012
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.11.2012, sp.zn.: 4K 60/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.11.2012, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : Zevax, s.r.o., Medená 18, Bratislava, IČO: 44 543 476 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Eduard Hyránek so sídlom kancelárie Púchovská 12, 831 06 Bratislava. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.3.2013, č.k. 4K/60/2012-109, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 23.3.2013 súd odvolal z funkcie správcu úpadcu Zevax, s.r.o., Medená 18, Bratislava, IČO : 44 543 476 Ing. Eduarda Hyráneka, so sídlom kancelárie Púchovská 12, Bratislava a ustanovil do funkcie správcu tohto úpadcu JUDr. Michala Mudráka, adresa kancelárie : Gajova 4, 811 09 Bratislava.
  (from: 06/08/2013)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/29/2012
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.11.2012, sp.zn.: 4K 60/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.11.2012, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : Zevax, s.r.o., Medená 18, Bratislava, IČO: 44 543 476 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Eduard Hyránek so sídlom kancelárie Púchovská 12, 831 06 Bratislava.
  (from: 01/31/2013 until: 06/07/2013)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Michal Mudrák
Gajova 4
Bratislava 811 09
From: 03/23/2013
  (from: 06/08/2013)
Ing. Eduard Hyránek
Púchovská 12
Bratislava 831 06
From: 11/29/2012
  (from: 01/31/2013 until: 06/07/2013)
Ing. Eduard Hyránek
Púchovská 12
Bratislava 831 06
From: 11/29/2012 Until: 03/23/2013
  (from: 06/08/2013 until: 06/07/2013)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.12.2012, č.k. 33Exre/464/2012, právoplatné dňa 24.1.2013.
  (from: 01/31/2013)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.4.2013, sp. zn. 34 Exre/143/2013 -6, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.5.2013.
  (from: 06/08/2013)
Date of updating data in databases:  05/31/2023
Date of extract :  06/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person