Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  651/B

Obchodné meno: 
Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR
  (od: 29.07.2003)
Exportno-importná banka Slovenskej republiky skrátene EXIMBANKA SR
  (od: 22.07.1997 do: 28.07.2003)
Sídlo: 
Grösslingová 1
Bratislava 811 09
  (od: 06.11.2019)
Grösslingová 1
Bratislava 813 50
  (od: 04.07.2001 do: 05.11.2019)
Grösslingova 1
Bratislava 813 50
  (od: 22.07.1997 do: 03.07.2001)
IČO: 
35 722 959
  (od: 22.07.1997)
Deň zápisu: 
22.07.1997
  (od: 22.07.1997)
Právna forma: 
Právnická osoba zapísaná v súlade so Zák. č. 80/1997 Z.z.
  (od: 22.07.1997)
Predmet podnikania (činnosti): 
financovanie vývozných úverov
  (od: 22.07.1997)
financovanie dovozných úverov
  (od: 22.07.1997)
poisťovanie vývozných úverov
  (od: 22.07.1997)
zaisťovanie vývozných úverov
  (od: 22.07.1997)
eskontovanie a reskontovanie zmeniek
  (od: 22.07.1997)
poskytovanie záruk za vývoz
  (od: 18.05.2011)
poskytovanie záruk za dovoz
  (od: 18.05.2011)
na účely zákona vydávanie dlhopisov podľa osobitného predpisu
  (od: 18.05.2011)
investovanie dočasne voľných finančných prostriedkov na tuzemskom finančnom trhu alebo na zahraničnom finančnom trhu podľa osobitného predpisu
  (od: 18.05.2011)
investovanie do finančných nástrojov z vlastných zdrojov financovania
  (od: 18.05.2011)
prijímanie finančných úverov v eurách alebo v inej mene od banky so sídlom v Slovenskej republike alebo od banky so sídlom v zahraničí
  (od: 18.05.2011)
poskytovanie finančných úverov v eurách alebo v inej mene na tuzemskom alebo zahraničnom trhu
  (od: 18.05.2011)
poskytovanie krátkodobých úverov zo zdrojov EXIMBANKY SR s výnimkou zdrojov získaných na zahraničných finančných trhoch nákupom štátnych pokladničných poukážok splatných do troch mesiacov od ich nákupu na krytie výkyvov v hospodárení štátneho rozpočtu v priebehu roka na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky
  (od: 18.05.2011)
v súčinnosti s vývozcami vymáhanie pohľadávok, ktoré vznikli následkom neočakávaných udalostí spôsobených rozhodnutiami štátu v krajine zahraničného odberateľa alebo v tretej krajine
  (od: 18.05.2011)
vymáhanie pohľadávok štátu podľa poverenia ministra financií Slovenskej republiky
  (od: 18.05.2011)
poisťovanie a zaisťovanie pohľadávok vývozcov proti komerčným rizikám
  (od: 18.05.2011)
vedenie klientských účtov
  (od: 18.05.2011)
poskytovanie platobných služieb a zúčtovania
  (od: 18.05.2011)
obchodovanie na vlastný účet s peňažnými prostriedkami v cudzej mene
  (od: 18.05.2011)
poskytovanie poradenstva vo veciach úverovania a poisťovania a v problematike zahraničného obchodu
  (od: 18.05.2011)
vykonávanie ďalších činností súvisiacich s jej úlohami podľa zákona
  (od: 18.05.2011)
vydávanie dlhopisov
  (od: 22.07.1997 do: 17.05.2011)
zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných inštitúciach a združeniach, ktorých predmet činnosti súvisí s činnosťou EXIMBANKY a zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z tohto zastúpenia
  (od: 22.07.1997 do: 17.05.2011)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu činností
  (od: 22.07.1997 do: 17.05.2011)
vystupovať vo svojom mene na svetových finančných trhoch pri zabezpečovaní finančných prostriedkov potrebných na plnenie svojich úloh
  (od: 04.12.2000 do: 17.05.2011)
investovať dočasne voľné finančné prostriedky na tuzemskom finančnom trhu alebo na zahraničnom finančnom trhu podľa osobitného predpisu
  (od: 04.12.2000 do: 17.05.2011)
poskytovať na základe rozhodnutia vlády krátkodobý úver zo zdrojov EXIMBANKY SR s výnimkou zdrojov získaných na zahraničných finančných trhoch nákupom štátnych pokladničných poukážok splatných do troch mesiacov od ich nákupu na krytie výkyvov v hospodárení štátneho rozpočtu v priebehu roka
  (od: 04.12.2000 do: 17.05.2011)
investovať do cenných papierov z vlastných zdrojov financovania
  (od: 04.12.2000 do: 17.05.2011)
poisťovať zahraničnú banku, ktorá poskytla zvýhodnený úver vývozcovi, a to do výšky podielu tovaru slovenského pôvodu na dodávke
  (od: 04.12.2000 do: 17.05.2011)
zakladať právnické osoby a nadobúdať majetkové účasti v iných právnických osobách len so súhlasom vlády
  (od: 04.12.2000 do: 17.05.2011)
poskytovanie záruk
  (od: 22.07.1997 do: 17.05.2011)
vymáhanie pohľadávok, ktoré vznikli následkom neočakávaných udalostí spôsobených rozhodnutiami štátu odberateľa alebo odberateľom
  (od: 22.07.1997 do: 17.05.2011)
Štatutárny orgán: 
Ing. Pavol Tavač , MBA - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Starohradská 285/25
Varín 013 03
Vznik funkcie: 20.01.2022
  (od: 23.02.2022)
Ing. Milan Horváth - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Miletičova 74
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 07.12.2023
  (od: 10.01.2024)
Ing. Rastislav Podhorec , MBA - generálny riaditeľ a predseda Rady banky
Matejkova 13
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 07.12.2023
  (od: 10.01.2024)
Ing. Igor Lichnovský - člen Rady banky
Františkánske námestie 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 07.12.2023
  (od: 10.01.2024)
Igor Barát - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Hany Meličkovej 12
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 19.01.2024
  (od: 31.01.2024)
Rada banky:
  (od: 04.12.2000 do: 15.12.2022)
Doc. JUDr. Ladislav Balko , PhD - viceguvernér
Hargašova 25
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 05.09.2001 Skončenie funkcie: 26.02.2003
  (od: 10.12.2002 do: 28.07.2003)
JUDr. Ladislav Balko , PhD - viceguvernér
Hargašova 25
Bratislava 841 06
  (od: 10.10.2001 do: 09.12.2002)
Doc. JUDr. Ladislav Balko , PhD. - člen
Hargašova 25
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 26.02.2003
  (od: 29.07.2003 do: 05.01.2005)
Doc. JUDr. Ladislav Balko , PhD. - člen
Hargašova 25
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 26.02.2003 Skončenie funkcie: 29.10.2004
  (od: 06.01.2005 do: 05.01.2005)
JUDr. Radomír Boháč - člen
Žatevná 3276/10
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 03.06.2009
  (od: 10.07.2009 do: 28.10.2010)
JUDr. Radomír Boháč - člen
Žatevná 3276/10
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 03.06.2009 Skončenie funkcie: 08.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 28.10.2010)
JUDr. Tomáš Borec - člen Rady banky
Grösslingová 67
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 16.02.2017
  (od: 15.03.2017 do: 25.06.2020)
JUDr. Tomáš Borec - člen Rady banky
Grösslingová 67
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 16.02.2017 Skončenie funkcie: 16.02.2020
  (od: 26.06.2020 do: 25.06.2020)
Ing. Michal Borguľa - viceguvernér
Moskovská 23
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 25.11.1998 Skončenie funkcie: 26.02.2003
  (od: 22.03.1999 do: 28.07.2003)
Ing. Štefan Burda
Haanova 26
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 05.09.2001 Skončenie funkcie: 26.02.2003
  (od: 10.10.2001 do: 28.07.2003)
JUDr. Roman Bužek
Silvánová 2795/6
Pezinok
Vznik funkcie: 21.06.2006
  (od: 19.09.2006 do: 04.04.2007)
JUDr. Roman Bužek
Silvánová 2795/6
Pezinok
Vznik funkcie: 21.06.2006 Skončenie funkcie: 15.03.2007
  (od: 05.04.2007 do: 04.04.2007)
Ing. Zoltán Černák
Miletičova 26
Bratislava 821 09
  (od: 22.07.1997 do: 02.07.2000)
Ing. Gűnther Furin - člen
Ďatelinova 2
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 26.02.2003
  (od: 29.07.2003 do: 18.09.2006)
Ing. Gűnther Furin - člen
Ďatelinova 2
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 26.02.2003 Skončenie funkcie: 21.06.2006
  (od: 19.09.2006 do: 18.09.2006)
Ing. Jozef Gašparík - námestník generálneho riaditeľa
Nový Svet 40/1182
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 04.06.2012)
Ing. Jozef Gašparík - námestník generálneho riaditeľa
Nový Svet 40/1182
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.09.2010 Skončenie funkcie: 16.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 04.06.2012)
Ing. Jiří Horvát - vrchný riaditeľ
Ševčenkova 25
Bratislava 851 01
  (od: 22.03.1999 do: 03.12.2000)
Ing. Milan Horváth - člen Rady banky
Miletičova 596/74
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 17.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 30.12.2012)
Ing. Milan Horváth - člen Rady banky
Miletičova 596/74
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 17.05.2012 Skončenie funkcie: 14.11.2012
  (od: 31.12.2012 do: 30.12.2012)
Ing. Milan Horváth - námestník generálneho riaditeľa
Miletičova 596/74
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 15.11.2012
  (od: 31.12.2012 do: 11.07.2016)
Ing. Milan Horváth - námestník generálneho riaditeľa
Miletičova 596/74
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 15.11.2012 Skončenie funkcie: 16.05.2016
  (od: 12.07.2016 do: 11.07.2016)
Ing. Milan Horváth - námestník generálneho riaditeľa
Miletičova 74
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 19.06.2009
  (od: 10.07.2009 do: 28.10.2010)
Ing. Milan Horváth - námestník generálneho riaditeľa
Miletičova 74
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 19.06.2009 Skončenie funkcie: 08.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 28.10.2010)
RNDr. Jozef Horváth - člen
Prievozská 17
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 02.03.2005
  (od: 26.04.2005 do: 31.05.2007)
RNDr. Jozef Horváth - člen
Prievozská 17
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 02.03.2005 Skončenie funkcie: 16.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)
Ing. Marián Hvizdoš - vrchný riaditeľ
Staničná 25
Bratislava 821 04
  (od: 22.03.1999 do: 03.12.2000)
JUDr. Jaroslav Chlebo
Alžbetin Dvor 377
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 05.03.2008
  (od: 04.04.2008 do: 09.07.2009)
JUDr. Jaroslav Chlebo
Alžbetin Dvor 377
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 05.03.2008 Skončenie funkcie: 03.06.2009
  (od: 10.07.2009 do: 09.07.2009)
Ing. Stanislava Imrichová - námestníčka generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Na Vtáčniku 13241/25
Bratislava - Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 15.06.2016
  (od: 09.08.2016 do: 14.03.2017)
Ing. Stanislava Imrichová - námestníčka generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Na Vtáčniku 13241/25
Bratislava - Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 15.06.2016 Skončenie funkcie: 15.02.2017
  (od: 15.03.2017 do: 14.03.2017)
Ing. Stanislava Imrichová - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Na Vtáčniku 13241/25
Bratislava - Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 15.06.2016
  (od: 12.07.2016 do: 08.08.2016)
JUDr. Marián Janočko - ďalší člen Rady banky
Karpatské námestie 10A
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 17.11.2022
  (od: 16.12.2022 do: 30.01.2023)
JUDr. Marián Janočko - ďalší člen Rady banky
Karpatské námestie 10A
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 17.11.2022 Skončenie funkcie: 29.12.2022
  (od: 31.01.2023 do: 30.01.2023)
JUDr. Marián Janočko - generálny riaditeľ a predseda Rady banky
Špitálska 2205/2
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08
Vznik funkcie: 30.12.2022
  (od: 31.01.2023 do: 09.01.2024)
JUDr. Marián Janočko - generálny riaditeľ a predseda Rady banky
Špitálska 2205/2
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08
Vznik funkcie: 30.12.2022 Skončenie funkcie: 06.12.2023
  (od: 10.01.2024 do: 09.01.2024)
Ing. Ján Ježo - viceguvernér
Javorínska 11
Bratislava 811 03
  (od: 22.07.1997 do: 21.03.1999)
Ing. Daniel Jóna - námestník generálneho riaditeľa
Tichá 34/5149
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 09.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 04.06.2012)
Ing. Daniel Jóna - námestník generálneho riaditeľa
Tichá 34/5149
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 09.09.2010 Skončenie funkcie: 16.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 04.06.2012)
Ing. Anna Joštiaková
K. Adlera 6
Bratislava 841 02
  (od: 22.07.1997 do: 03.12.2000)
Ing. Rastislav Káčer
Gemerská 1
Bratislava 821 08
  (od: 03.07.2000 do: 03.07.2001)
Ing. Zuzana Kalivodová - generálna riaditeľka a predsedníčka Rady banky
Hliny 1421/23
Považská Bystrica 017 07
Vznik funkcie: 20.01.2022
  (od: 23.02.2022 do: 30.01.2023)
Ing. Zuzana Kalivodová - generálna riaditeľka a predsedníčka Rady banky
Hliny 1421/23
Považská Bystrica 017 07
Vznik funkcie: 20.01.2022 Skončenie funkcie: 29.12.2022
  (od: 31.01.2023 do: 30.01.2023)
Ing. Dušan Keketi - generálny riaditeľ a predseda Rady banky
378
Križovany nad Dudváhom 919 24
Vznik funkcie: 15.06.2016
  (od: 12.07.2016 do: 22.01.2018)
Ing. Dušan Keketi - generálny riaditeľ a predseda Rady banky
378
Križovany nad Dudváhom 919 24
Vznik funkcie: 15.06.2016 Skončenie funkcie: 15.11.2017
  (od: 23.01.2018 do: 22.01.2018)
Ing. Monika Kohútová , MBA - generálna riaditeľka a predsedníčka Rady banky
Zámocká 30
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 16.11.2017
  (od: 23.01.2018 do: 22.02.2022)
Ing. Monika Kohútová , MBA - generálna riaditeľka a predsedníčka Rady banky
Zámocká 30
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 16.11.2017 Skončenie funkcie: 19.01.2022
  (od: 23.02.2022 do: 22.02.2022)
Ing. Ivan Korčok
Žarnovova 3
Senec 903 01
Vznik funkcie: 05.09.2001 Skončenie funkcie: 31.10.2002
  (od: 10.10.2001 do: 28.07.2003)
Ing. Mária Kováčová
Drobného 22
Bratislava 841 00
  (od: 22.07.1997 do: 21.03.1999)
Ing. Michal Kozáčik - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Kadnárova 9792/95
Bratislava - Rača 831 06
Vznik funkcie: 18.08.2016
  (od: 22.09.2016 do: 22.02.2022)
Ing. Michal Kozáčik - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Kadnárova 9792/95
Bratislava - Rača 831 06
Vznik funkcie: 18.08.2016 Skončenie funkcie: 19.01.2022
  (od: 23.02.2022 do: 22.02.2022)
Ing. Vladimír Kozubík - viceguvernér
Na Revíne 15
Bratislava 831 01
  (od: 22.07.1997 do: 21.03.1999)
Ing. Juraj Krištofič - vrchný riaditeľ
M. Schneidera Trnavského 20
Bratislava 841 01
  (od: 22.03.1999 do: 03.12.2000)
Ing. Ľubomír Kudroň - námestník generálneho riaditeľa
Gabajova 24/2594
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 09.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 30.12.2012)
Ing. Ľubomír Kudroň - námestník generálneho riaditeľa
Gabajova 24/2594
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 09.09.2010 Skončenie funkcie: 14.11.2012
  (od: 31.12.2012 do: 30.12.2012)
Ing. Igor Lichnovský - generálny riaditeľ
Cesta na Kamzík 37/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 16.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 28.10.2009)
Ing. Igor Lichnovský - generálny riaditeľ
Františkánske nám. 408/3
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 17.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 11.07.2016)
Ing. Igor Lichnovský - generálny riaditeľ
Františkánske nám. 408/3
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 17.05.2012 Skončenie funkcie: 14.06.2016
  (od: 12.07.2016 do: 11.07.2016)
Ing. Igor Lichnovský - generálny riaditeľ
Františkánske nám. 408/3
Bratislava - Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 16.05.2007
  (od: 29.10.2009 do: 28.10.2010)
Ing. Igor Lichnovský - generálny riaditeľ
Františkánske nám. 408/3
Bratislava - Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 16.05.2007 Skončenie funkcie: 08.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 28.10.2010)
Doc. Ing. Alena Longauerová , CSc. - námestník generálneho riaditeľa
Kvetinová 10
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 26.02.2003
  (od: 12.04.2006 do: 09.07.2009)
Doc. Ing. Alena Longauerová , CSc. - námestník generálneho riaditeľa
Kvetinová 10
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 26.02.2003 Skončenie funkcie: 18.06.2009
  (od: 10.07.2009 do: 09.07.2009)
Doc. Ing. Alena Longauerová , CSc. - námestník generálneho riaditeľa
Starohorská 6151/6
Banská Bystrica - Rudlová 974 01
Vznik funkcie: 26.02.2003
  (od: 06.01.2005 do: 11.04.2006)
Doc. Ing. Alena Longauerová , CSc. - viceguvernér
Starohorská 6151/6
Banská Bystrica - Rudlova 974 01
Vznik funkcie: 26.02.2003
  (od: 29.07.2003 do: 05.01.2005)
Ing. Jozef Magala
Višňová 6
Bratislava 831 01
  (od: 22.07.1997 do: 21.03.1999)
Ing. Juraj Macháč - člen
Lackova 3
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 26.02.2003
  (od: 29.07.2003 do: 25.04.2005)
Ing. Juraj Macháč - člen
Lackova 3
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 26.02.2003 Skončenie funkcie: 31.12.2004
  (od: 26.04.2005 do: 25.04.2005)
Michaela McGuire , MBA, MIA - námestníčka generálneho riaditeľa a členka Rady banky
Františkánske námestie 412/7
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
Vznik funkcie: 20.01.2022
  (od: 23.02.2022 do: 15.12.2022)
Michaela McGuire , MBA, MIA - námestníčka generálneho riaditeľa a členka Rady banky
Františkánske námestie 412/7
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
Vznik funkcie: 20.01.2022 Skončenie funkcie: 16.11.2022
  (od: 16.12.2022 do: 15.12.2022)
JUDr. Marek Melišek , MBA - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Hrnčiarska 4967/2B
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 09.11.2017
  (od: 23.01.2018 do: 22.02.2022)
JUDr. Marek Melišek , MBA - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Hrnčiarska 4967/2B
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 09.11.2017 Skončenie funkcie: 19.01.2022
  (od: 23.02.2022 do: 22.02.2022)
Ing. Milan Milko - viceguvernér
Zámocká 17
Častá 900 89
  (od: 22.03.1999 do: 09.10.2001)
Ing. Pavel Mockovčiak - námestník generálneho riaditeľa
Svetlá 5754/8
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 11.07.2016)
Ing. Pavel Mockovčiak - námestník generálneho riaditeľa
Svetlá 5754/8
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.05.2012 Skončenie funkcie: 14.06.2016
  (od: 12.07.2016 do: 11.07.2016)
Ing. Peter Nagy
Nábrežná 83
Nové Zámky 940 01
  (od: 22.07.1997 do: 21.03.1999)
Ing. Zsolt Nytrai
Bocskaiho 9
Štúrovo 943 01
  (od: 22.03.1999 do: 02.07.2000)
Ing. Miroslav Obert - člen Rady banky
K Lodenici 7396/4
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 04.03.2015
  (od: 26.03.2015 do: 11.07.2016)
Ing. Miroslav Obert - člen Rady banky
K Lodenici 7396/4
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 04.03.2015 Skončenie funkcie: 14.06.2016
  (od: 12.07.2016 do: 11.07.2016)
Ing. František Orolín - guvernér
Nad Teheľňou 2220/18
Trenčín 911 01
  (od: 22.07.1997 do: 21.03.1999)
Mgr. Petr Papanek
Zahradnícka 2
Senec 903 01
Vznik funkcie: 21.06.2006
  (od: 19.09.2006 do: 30.03.2007)
Mgr. Petr Papanek
Zahradnícka 2
Senec 903 01
Vznik funkcie: 21.06.2006 Skončenie funkcie: 31.01.2007
  (od: 31.03.2007 do: 30.03.2007)
Ing. Ján Pastucha
Za hradbami 34
Pezinok 902 01
  (od: 22.07.1997 do: 21.03.1999)
Ing. Pavol Pavlis - člen Rady banky
Saratovská 3424/6B
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 15.11.2012
  (od: 31.12.2012 do: 25.03.2015)
Ing. Pavol Pavlis - člen Rady banky
Saratovská 3424/6B
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 15.11.2012 Skončenie funkcie: 05.12.2014
  (od: 26.03.2015 do: 25.03.2015)
Ing. Martin Petríček , CSc. - viceguvernér
Južná 216/21
Nitra 949 11
  (od: 22.03.1999 do: 28.07.2003)
Ing. Martin Petríček , CSc. - námestník generálneho riaditeľa
Južná 216/21
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 25.11.1998
  (od: 06.01.2005 do: 31.05.2007)
Ing. Martin Petríček , CSc. - námestník generálneho riaditeľa
Južná 216/21
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 25.11.1998 Skončenie funkcie: 16.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)
Ing. Martin Petríček , CSc. - viceguvernér
Južná 216/21
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 25.11.1998
  (od: 29.07.2003 do: 05.01.2005)
Ing. Denisa Petríková
Švabinského 22
Bratislava 851 01
  (od: 22.07.1997 do: 21.03.1999)
Ing. Anton Pinter - člen
Hanulova 9
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 02.03.2005
  (od: 26.04.2005 do: 18.09.2006)
Ing. Anton Pinter - člen
Hanulova 9
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 02.03.2005 Skončenie funkcie: 21.06.2006
  (od: 19.09.2006 do: 18.09.2006)
Ing. Rastislav Podhorec , MBA - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Matejkova 13
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 30.12.2022
  (od: 31.01.2023 do: 09.01.2024)
Ing. Rastislav Podhorec , MBA - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Matejkova 13
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 30.12.2022 Skončenie funkcie: 06.12.2023
  (od: 10.01.2024 do: 09.01.2024)
Ing. Dagmar Repčeková - členka
Bučinová 16
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 16.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 08.01.2008)
Ing. Dagmar Repčeková - členka
Bučinová 16
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 16.05.2007 Skončenie funkcie: 13.12.2007
  (od: 09.01.2008 do: 08.01.2008)
Ing. Mario Schrenkel - generálny riaditeľ
Topoľčianska 5/3207
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 09.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 04.06.2012)
Ing. Mario Schrenkel - generálny riaditeľ
Topoľčianska 5/3207
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 09.09.2010 Skončenie funkcie: 16.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 04.06.2012)
Rudolf Sihlovec , MBA - člen Rady banky
Dubíkova 173/42
Nitra - Mlynárce 949 01
Vznik funkcie: 15.06.2016
  (od: 12.07.2016 do: 14.03.2017)
Rudolf Sihlovec , MBA - člen Rady banky
Dubíkova 173/42
Nitra - Mlynárce 949 01
Vznik funkcie: 15.06.2016 Skončenie funkcie: 15.02.2017
  (od: 15.03.2017 do: 14.03.2017)
Rudolf Sihlovec , MBA - námestník generálneho riaditeľa
Dubíkova 173/42
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 17.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 11.07.2016)
Rudolf Sihlovec , MBA - námestník generálneho riaditeľa
Dubíkova 173/42
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 17.05.2012 Skončenie funkcie: 14.06.2016
  (od: 12.07.2016 do: 11.07.2016)
Ing. František Stacho - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Pöschlova 6292/62
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 15.06.2016
  (od: 12.07.2016 do: 22.01.2018)
Ing. František Stacho - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Pöschlova 6292/62
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 15.06.2016 Skončenie funkcie: 08.11.2017
  (od: 23.01.2018 do: 22.01.2018)
Ing. Marián Šedo - námestník generálneho riaditeľa
Bronzová 23
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 16.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 28.10.2010)
Ing. Marián Šedo - námestník generálneho riaditeľa
Bronzová 23
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 16.05.2007 Skončenie funkcie: 08.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 28.10.2010)
Ing. Tomáš Ševčík , MBA - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Nábrežie Belanky 585/53
Partizánske - Veľké Bielice 958 04
Vznik funkcie: 15.06.2016
  (od: 12.07.2016 do: 21.09.2016)
Ing. Tomáš Ševčík , MBA - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Nábrežie Belanky 585/53
Partizánske - Veľké Bielice 958 04
Vznik funkcie: 15.06.2016 Skončenie funkcie: 17.08.2016
  (od: 22.09.2016 do: 21.09.2016)
Ing. Miroslav Šmál - člen
Na Graniari 53
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 16.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 28.10.2010)
Ing. Miroslav Šmál - člen
Na Graniari 53
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 16.05.2007 Skončenie funkcie: 08.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 28.10.2010)
Ing. Juraj Topolčány
Ľ. Ondrejova 18/8
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 03.05.2000 Skončenie funkcie: 26.02.2003
  (od: 03.07.2000 do: 28.07.2003)
Ing. Zuzana Trandžíková - viceguvernér
Martinengova 36
Bratislava
  (od: 22.07.1997 do: 21.03.1999)
Ing. Igor Trebatický
Čiernovodská 5
Bratislava 821 07
  (od: 22.03.1999 do: 03.12.2000)
Ing. Jana Valkučáková - námestníčka generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Nám. 1. mája 66/17
Senec 903 01
Vznik funkcie: 16.02.2017
  (od: 15.03.2017 do: 05.11.2019)
Ing. Jana Valkučáková - námestníčka generálneho riaditeľa a členka Rady banky
Nám. 1. mája 66/17
Senec 903 01
Vznik funkcie: 16.02.2017
  (od: 06.11.2019 do: 22.02.2022)
Ing. Jana Valkučáková - námestníčka generálneho riaditeľa a členka Rady banky
Nám. 1. mája 66/17
Senec 903 01
Vznik funkcie: 16.02.2017 Skončenie funkcie: 19.01.2022
  (od: 23.02.2022 do: 22.02.2022)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - člen
Strmý vŕšok 129
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 09.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 04.06.2012)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - člen
Strmý vŕšok 129
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 09.09.2010 Skončenie funkcie: 16.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 04.06.2012)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - generálny riaditeľ
Dunajská 24
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 26.02.2003
  (od: 06.01.2005 do: 11.04.2006)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - generálny riaditeľ
Strmý vŕšok 129
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 26.02.2003
  (od: 12.04.2006 do: 31.05.2007)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - generálny riaditeľ
Strmý vŕšok 129
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 26.02.2003 Skončenie funkcie: 16.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - guvernér
Dunajská 24
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 26.02.2003
  (od: 29.07.2003 do: 05.01.2005)
Ing. Štefan Veselovský - námestník generálneho riaditeľa
Sibírska 4
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 16.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 28.10.2010)
Ing. Štefan Veselovský - námestník generálneho riaditeľa
Sibírska 4
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 16.05.2007 Skončenie funkcie: 08.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 28.10.2010)
Ing. Peter Vlkolinský - námestník generálneho riaditeľa
Hanácka 8/2
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 26.02.2003
  (od: 06.01.2005 do: 31.05.2007)
Ing. Peter Vlkolinský - námestník generálneho riaditeľa
Hanácka 8/2
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 26.02.2003 Skončenie funkcie: 16.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)
Ing. Peter Vlkolinský - viceguvernér
Hanácka 8/2
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 26.02.2003
  (od: 29.07.2003 do: 05.01.2005)
Ing. Peter Žiga - člen
Magurská 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 28.10.2010)
Ing. Peter Žiga - člen
Magurská 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.05.2007 Skončenie funkcie: 06.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 28.10.2010)
Doc.RNDr.Ing. Ľudomír Šlahor , CSc. - guvernér
Moser strasse 52
Bern
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 25.11.1998 Skončenie funkcie: 26.02.2003
  (od: 22.03.1999 do: 28.07.2003)
Konanie menom spoločnosti: 
Za EXIMBANKU SR koná Rada banky. Za Radu banky je oprávnený podpisovať generálny riaditeľ a člen Rady banky, pričom v neprítomnosti generálneho riaditeľa je oprávnený podpisovať námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky.
  (od: 06.11.2019)
Za EXIMBANKU SR koná Rada banky. Za Radu banky je oprávnený podpisovať generálny riaditeľ a člen Rady banky, pričom v neprítomnosti generálneho riaditeľa je oprávnený podpisovať poverený námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky.
  (od: 06.01.2005 do: 05.11.2019)
Za EXIMBANKU SR koná Rada banky. Za Radu banky je oprávnený podpisovať guvernér a člen Rady banky, pričom v neprítomnosti guvernéra je oprávnený podpisovať poverený viceguvernér a člen Rady banky.
  (od: 04.12.2000 do: 05.01.2005)
Za spoločnosť konajú a podpisujú spolu guvernér s jedným z viceguvernérov alebo dvaja viceguvernéri.
  (od: 22.07.1997 do: 03.12.2000)
Výška základného imania: 
100 000 000 EUR
  (od: 25.04.2009)
100 000 EUR
  (od: 07.04.2009 do: 24.04.2009)
88 560 821,67 EUR
  (od: 12.02.2009 do: 06.04.2009)
Dozorná rada: 
Ing. Ivan Šramko , predseda
Jeséniova 3462/4A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 03.12.2020
  (od: 31.03.2021)
Ing. Marián Podolák
Lachova 32
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
Vznik funkcie: 08.06.2023
  (od: 05.07.2023)
JUDr. Ing. Andrea Holíková
Račianska 81
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 07.12.2023
  (od: 10.01.2024)
Mgr. Lukáš Parízek
Na Grunte 3
Bratislava - mestská časť Rača 831 52
Vznik funkcie: 07.12.2023
  (od: 10.01.2024)
Ing. Roman Turok-Heteš
Poľná 277/55
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 07.12.2023
  (od: 10.01.2024)
JUDr. Jaroslav Rybánsky
Brezová 2734/38
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 07.12.2023
  (od: 10.01.2024)
Ing. Mgr. Miriam Letašiová
Karpatská 101
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 07.12.2023
  (od: 10.01.2024)
Mgr. Ľuboslava Alexiková
Bažantnicová 629/3
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 25.02.2021
  (od: 31.03.2021 do: 21.04.2022)
Mgr. Ľuboslava Alexiková
Bažantnicová 629/3
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 25.02.2021 Skončenie funkcie: 16.03.2022
  (od: 22.04.2022 do: 21.04.2022)
JUDr. Boris Balog - člen
Ludvika Svobodu 1669/8
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 10.05.2006
  (od: 13.06.2006 do: 31.05.2007)
JUDr. Boris Balog - člen
Ludvika Svobodu 1669/8
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 10.05.2006 Skončenie funkcie: 16.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)
Ing. Pavol Banai Tóth , PhD.
Školská 490
Moča 946 37
Vznik funkcie: 09.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 04.06.2012)
Ing. Pavol Banai Tóth , PhD.
Školská 490
Moča 946 37
Vznik funkcie: 09.09.2010 Skončenie funkcie: 16.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 04.06.2012)
Ing. Roman Bánoczay
Liptovská 42
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 09.05.2018
  (od: 16.06.2018 do: 30.03.2021)
Ing. Roman Bánoczay
Liptovská 42
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 09.05.2018 Skončenie funkcie: 24.02.2021
  (od: 31.03.2021 do: 30.03.2021)
Mgr. Attila Bencze - člen
Záhradnícka 6237/35
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 16.02.2017
  (od: 15.03.2017 do: 30.03.2021)
Mgr. Attila Bencze - člen
Záhradnícka 6237/35
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 16.02.2017 Skončenie funkcie: 24.02.2021
  (od: 31.03.2021 do: 30.03.2021)
Mgr. Liliana Bolemant - členka
Pri šajbách 9000/14A
Bratislava- Rača
Vznik funkcie: 31.03.2005
  (od: 12.04.2006 do: 26.04.2006)
Mgr. Liliana Bolemant - členka
Pri šajbách 9000/14A
Bratislava- Rača
Vznik funkcie: 31.05.2005
  (od: 27.04.2006 do: 31.05.2007)
Mgr. Liliana Bolemant - členka
Pri šajbách 9000/14A
Bratislava- Rača
Vznik funkcie: 31.05.2005 Skončenie funkcie: 16.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)
Ing. Lenka Britvíková
Lužná 7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 25.02.2021
  (od: 23.02.2022 do: 14.11.2022)
Ing. Lenka Britvíková
Lužná 7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 25.02.2021 Skončenie funkcie: 06.10.2022
  (od: 15.11.2022 do: 14.11.2022)
Ing. Iveta Cintulová - člen dozorného orgánu
Na Revíne 2946/19
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 15.11.2012
  (od: 31.12.2012 do: 14.03.2017)
Ing. Iveta Cintulová - člen dozorného orgánu
Na Revíne 2946/19
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 15.11.2012 Skončenie funkcie: 15.02.2017
  (od: 15.03.2017 do: 14.03.2017)
Mgr. Erika Csíziová - členka
Veterná 1654/26
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 10.05.2006
  (od: 13.06.2006 do: 31.05.2007)
Mgr. Erika Csíziová - členka
Veterná 1654/26
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 10.05.2006 Skončenie funkcie: 16.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)
Ing. Janka Černá , CSc. - členka
Šulekova 70
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 16.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 28.10.2010)
Ing. Janka Černá , CSc. - členka
Šulekova 70
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 16.05.2007 Skončenie funkcie: 08.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 28.10.2010)
Ing. Jana Červenáková - predsedníčka
Zochova 16/9
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 26.02.2003
  (od: 29.07.2003 do: 18.09.2006)
Ing. Jana Červenáková - predsedníčka
Zochova 16/9
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 26.02.2003 Skončenie funkcie: 14.07.2006
  (od: 19.09.2006 do: 18.09.2006)
Ing. Júlia Čikorová
Lichardova 7
Bratislava 811 03
  (od: 22.07.1997 do: 21.03.1999)
Ing. Stanislava Fejfarová , CSc.
Holíčska 6
Bratislava 851 05
  (od: 10.10.2001 do: 28.07.2003)
Ing. Stanislava Fejfarová , CSc. - členka
Holíčska 6
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 05.09.2001
  (od: 29.07.2003 do: 25.04.2005)
Ing. Stanislava Fejfarová , CSc. - členka
Holíčska 6
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 05.09.2001 Skončenie funkcie: 02.03.2005
  (od: 26.04.2005 do: 25.04.2005)
Ing. Marián Fekiač , PhD.
Družstevná 2/712
Detva 962 12
Vznik funkcie: 09.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 04.06.2012)
Ing. Marián Fekiač , PhD.
Družstevná 2/712
Detva 962 12
Vznik funkcie: 09.09.2010 Skončenie funkcie: 16.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 04.06.2012)
Mgr. László Flórián
Hlaváčiková 7
Bratislava 841 05
  (od: 03.07.2000 do: 09.10.2001)
Ing. Gűnter Furin
Ďatelinová 2
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 21.06.2006
  (od: 19.09.2006 do: 31.05.2007)
Ing. Gűnter Furin
Ďatelinová 2
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 21.06.2006 Skončenie funkcie: 16.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)
Ing. Štefan Galbáč
Rybárska 9
Šamorín 931 01
  (od: 22.07.1997 do: 09.10.2001)
Veronika Gmiterko , MBA
Staré Grunty 26/E
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 17.03.2022
  (od: 22.04.2022 do: 04.07.2023)
Veronika Gmiterko , MBA
Staré Grunty 26/E
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 17.03.2022 Skončenie funkcie: 07.06.2023
  (od: 05.07.2023 do: 04.07.2023)
Ing. Mgr. Tibor Gregor - člen
Sedmokráskova 7
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 16.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 28.10.2010)
Ing. Mgr. Tibor Gregor - člen
Sedmokráskova 7
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 16.05.2007 Skončenie funkcie: 08.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 28.10.2010)
Ing. Ján Havránek
Jiskrova 4/6
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 18.08.2016
  (od: 22.09.2016 do: 15.06.2018)
Ing. Ján Havránek
Jiskrova 4/6
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 18.08.2016 Skončenie funkcie: 31.03.2018
  (od: 16.06.2018 do: 15.06.2018)
Ing. Arpád Hideghéty - člen
Petöfiho 25
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 26.02.2003
  (od: 29.07.2003 do: 11.04.2006)
Ing. Arpád Hideghéty - člen
Petöfiho 25
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 26.02.2003 Skončenie funkcie: 31.05.2005
  (od: 12.04.2006 do: 11.04.2006)
JUDr. Pavol Hrušovský - člen
Golianova 111
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 16.02.2017
  (od: 15.03.2017 do: 17.03.2021)
JUDr. Pavol Hrušovský - člen
Golianova 111
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 16.02.2017 Skončenie funkcie: 02.12.2020
  (od: 18.03.2021 do: 17.03.2021)
JUDr. Vazil Hudák
Mikulovská 801/9
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 17.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 01.07.2012)
JUDr. Vazil Hudák - predseda
Mikulovská 801/9
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 17.05.2012
  (od: 02.07.2012 do: 11.07.2016)
JUDr. Vazil Hudák - predseda
Mikulovská 801/9
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 17.05.2012 Skončenie funkcie: 14.06.2016
  (od: 12.07.2016 do: 11.07.2016)
Ing. Martin Chren
Lenardova 16
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 09.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 17.05.2011)
Ing. Martin Chren
Lenardova 16
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 09.09.2010 Skončenie funkcie: 28.04.2011
  (od: 18.05.2011 do: 17.05.2011)
Ing. Július Jakab
Nešporova 1254/8
Martin 036 01
Vznik funkcie: 30.09.2021
  (od: 28.10.2021 do: 04.07.2023)
Ing. Július Jakab
Nešporova 1254/8
Martin 036 01
Vznik funkcie: 30.09.2021 Skončenie funkcie: 12.06.2023
  (od: 05.07.2023 do: 04.07.2023)
Ing. Ján Ježo
Javorínska 11
Bratislava 811 03
  (od: 22.03.1999 do: 28.07.2003)
Ing. Ján Ježo - člen
Javorínska 11
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 25.11.1998
  (od: 29.07.2003 do: 12.06.2006)
Ing. Ján Ježo - člen
Javorínska 11
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 25.11.1998 Skončenie funkcie: 10.05.2006
  (od: 13.06.2006 do: 12.06.2006)
Branislav Juráš
Sklenárova 1366/42
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 15.11.2012
  (od: 31.12.2012 do: 14.03.2017)
Branislav Juráš
Sklenárova 1366/42
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 15.11.2012 Skončenie funkcie: 15.02.2017
  (od: 15.03.2017 do: 14.03.2017)
Ing. Katarína Kaszasová
Planét 11
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 02.03.2005
  (od: 26.04.2005 do: 28.10.2010)
Ing. Katarína Kaszasová
Planét 11
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 02.03.2005 Skončenie funkcie: 08.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 28.10.2010)
Ing. Tibor Katocs - člen
Ružínska 3
Košice 040 11
Vznik funkcie: 26.02.2003
  (od: 29.07.2003 do: 31.05.2007)
Ing. Tibor Katocs - člen
Ružínska 3
Košice 040 11
Vznik funkcie: 26.02.2003 Skončenie funkcie: 16.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)
Ing. Mária Kováčová - členka
Ďatelinova 8
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 16.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 28.10.2009)
Ing. Mária Kováčová - členka
Ďatelinova 8
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 16.05.2007 Skončenie funkcie: 02.09.2009
  (od: 29.10.2009 do: 28.10.2009)
Ing. Michal Kozáčik
Dukelských Hrdinov 2038/1
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 15.06.2016
  (od: 12.07.2016 do: 21.09.2016)
Ing. Michal Kozáčik
Dukelských Hrdinov 2038/1
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 15.06.2016 Skončenie funkcie: 17.08.2016
  (od: 22.09.2016 do: 21.09.2016)
Mgr. Robert Krett
Prídavkova 41A
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 25.02.2021
  (od: 31.03.2021 do: 17.06.2021)
Mgr. Robert Krett
Prídavkova 41A
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 25.02.2021 Skončenie funkcie: 28.04.2021
  (od: 18.06.2021 do: 17.06.2021)
JUDr. Eva Kullová - členka
Borová 8110/45
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 26.02.2003 Skončenie funkcie: 18.06.2003
  (od: 29.07.2003 do: 26.02.2004)
Mgr. Hana Laudárová - predsedníčka
Riazanská 83
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 01.07.2000 Skončenie funkcie: 26.02.2003
  (od: 03.07.2000 do: 28.07.2003)
Ing. Igor Lichnovský
Františkánske nám. 408/3
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 15.06.2016
  (od: 12.07.2016 do: 08.08.2016)
Ing. Igor Lichnovský - predseda
Františkánske nám. 408/3
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 15.06.2016
  (od: 09.08.2016 do: 22.01.2018)
Ing. Igor Lichnovský - predseda
Františkánske nám. 408/3
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 15.06.2016 Skončenie funkcie: 11.10.2017
  (od: 23.01.2018 do: 22.01.2018)
Doc. Ing. Alena Longauerová , CSc.
Kvetinová 10
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 26.05.2021
  (od: 18.06.2021 do: 27.10.2021)
Doc. Ing. Alena Longauerová , CSc.
Kvetinová 10
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 26.05.2021 Skončenie funkcie: 25.08.2021
  (od: 28.10.2021 do: 27.10.2021)
JUDr. Ján Majling
Karloveská 416/47
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 17.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 11.07.2016)
JUDr. Ján Majling
Karloveská 416/47
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 17.05.2012 Skončenie funkcie: 14.06.2016
  (od: 12.07.2016 do: 11.07.2016)
Ing. Ján Marušinec - člen
Björnsonova 12
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 26.02.2003
  (od: 29.07.2003 do: 31.05.2007)
Ing. Ján Marušinec - člen
Björnsonova 12
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 26.02.2003 Skončenie funkcie: 16.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)
Ing. Karol Melocík - člen
Ľudovíta Fullu 52
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 16.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 28.10.2010)
Ing. Karol Melocík - člen
Ľudovíta Fullu 52
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 16.05.2007 Skončenie funkcie: 08.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 28.10.2010)
Ing. Jaroslav Mikla
Unionka 593/1
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 26.07.2006
  (od: 31.03.2007 do: 30.07.2010)
Ing. Jaroslav Mikla
Unionka 593/1
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 26.07.2006 Skončenie funkcie: 09.07.2010
  (od: 31.07.2010 do: 30.07.2010)
Ing. Jaroslav Mikla
Unionka 593/1
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 12.10.2017
  (od: 23.01.2018 do: 05.11.2019)
Ing. Jaroslav Mikla
Unionka 593/1
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 12.10.2017 Skončenie funkcie: 28.06.2019
  (od: 06.11.2019 do: 05.11.2019)
Ing. Vojtech Mozgay
Jamnického 2
Bratislava 841 05
  (od: 22.03.1999 do: 02.07.2000)
Ing. Oľga Najšlová - členka
Saratovská 1
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 17.06.1997 Skončenie funkcie: 31.12.2002
  (od: 22.07.1997 do: 28.07.2003)
Doc. Ing. Anna Neumannová , CSc.
Hany Meličkovej 12
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 09.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 30.12.2012)
Doc. Ing. Anna Neumannová , CSc.
Hany Meličkovej 12
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 09.09.2010 Skončenie funkcie: 14.11.2012
  (od: 31.12.2012 do: 30.12.2012)
Doc. Ing. Pavol Ochotnický - člen
Havelkova 5
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 16.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 28.10.2010)
Doc. Ing. Pavol Ochotnický - člen
Havelkova 5
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 16.05.2007 Skončenie funkcie: 08.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 28.10.2010)
Doc. Ing. Pavol Ochotnický , CSc.
Havelkova 4561/5
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 17.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 15.06.2018)
Doc. Ing. Pavol Ochotnický , CSc.
Havelkova 4561/5
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 17.05.2012 Skončenie funkcie: 17.05.2018
  (od: 16.06.2018 do: 15.06.2018)
Doc. Ing. Pavol Ochotnický , CSc.
Havelkova 4561/5
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 18.05.2018
  (od: 16.06.2018 do: 27.10.2021)
Doc. Ing. Pavol Ochotnický , CSc.
Havelkova 4561/5
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 18.05.2018 Skončenie funkcie: 29.09.2021
  (od: 28.10.2021 do: 27.10.2021)
Ing. Milan Orešanský
541
Suchá nad Parnou
  (od: 22.07.1997 do: 09.10.2001)
Ing. Lenka Ostrožlíková
Lužná 7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 25.02.2021
  (od: 31.03.2021 do: 22.02.2022)
Mgr. Petr Papanek - člen
Záhradnícka 2
Senec 903 01
Vznik funkcie: 18.06.2003
  (od: 27.02.2004 do: 18.09.2006)
Mgr. Petr Papanek - člen
Záhradnícka 2
Senec 903 01
Vznik funkcie: 18.06.2003 Skončenie funkcie: 21.06.2006
  (od: 19.09.2006 do: 18.09.2006)
Ing. Ľubomír Partika - člen
Helsinská 2626/7
Košice 040 13
Vznik funkcie: 02.09.2009
  (od: 29.10.2009 do: 28.10.2010)
Ing. Ľubomír Partika - člen
Helsinská 2626/7
Košice 040 13
Vznik funkcie: 02.09.2009 Skončenie funkcie: 08.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 28.10.2010)
Ing. Nina Paštrnáková
Topoľčianska 20
Bratislava 851 01
  (od: 22.07.1997 do: 21.03.1999)
Ing. Štefan Pavlikán
Pozdišovce 205
Michalovce 072 01
  (od: 22.07.1997 do: 21.03.1999)
Ing. Martin Petríček , CSc.
Južná ulica 21
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 09.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 04.06.2012)
Ing. Martin Petríček , CSc.
Južná ulica 21
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 09.09.2010 Skončenie funkcie: 16.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 04.06.2012)
Ing. Rastislav Podhorec
Matejková 13
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 09.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 30.12.2012)
Ing. Rastislav Podhorec
Matejková 13
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 09.09.2010 Skončenie funkcie: 14.11.2012
  (od: 31.12.2012 do: 30.12.2012)
Ing. Marián Podolák - člen
Lachova 32
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 26.02.2003
  (od: 29.07.2003 do: 30.03.2021)
Ing. Marián Podolák - člen
Lachova 32
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 26.02.2003 Skončenie funkcie: 24.02.2021
  (od: 31.03.2021 do: 30.03.2021)
Ing. Marta Prnová - členka
Janka Alexyho 1/A
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 05.09.2001 Skončenie funkcie: 26.02.2003
  (od: 10.10.2001 do: 28.07.2003)
Marek Ročkár
Clementisové Sady 907/17
Galanta 924 01
Vznik funkcie: 04.07.2019
  (od: 06.11.2019 do: 30.03.2021)
Marek Ročkár
Clementisové Sady 907/17
Galanta 924 01
Vznik funkcie: 04.07.2019 Skončenie funkcie: 24.02.2021
  (od: 31.03.2021 do: 30.03.2021)
Doc.Ing. Juraj Sipko , CSc.
Jégeho 3
Bratislava 821 08
  (od: 22.03.1999 do: 09.10.2001)
prof. Ing. Rudolf Sivák , CSc.
Havelkova 4560/9
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 15.11.2012
  (od: 31.12.2012 do: 25.06.2020)
prof. Ing. Rudolf Sivák , CSc.
Havelkova 4560/9
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 15.11.2012 Skončenie funkcie: 06.03.2020
  (od: 26.06.2020 do: 25.06.2020)
Ing. Vladimír Stanovič , CSc. - člen
L. Dérera 2
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 05.09.2001 Skončenie funkcie: 26.02.2003
  (od: 10.10.2001 do: 28.07.2003)
Mgr. Kristína Százová - členka
Nešporova 1
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 05.09.2001 Skončenie funkcie: 26.02.2003
  (od: 10.10.2001 do: 28.07.2003)
Ing. Marcela Šajtlavová
Šancová 106
Bratislava 831 04
  (od: 22.07.1997 do: 21.03.1999)
Ing. Tatiana Šilhánková - člen
Zelinárska 2
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 16.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 28.10.2010)
Ing. Tatiana Šilhánková - člen
Zelinárska 2
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 16.05.2007 Skončenie funkcie: 08.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 28.10.2010)
Ing. Ivan Šramko
Jeséniova 3462/4A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 03.12.2020
  (od: 18.03.2021 do: 30.03.2021)
Ing. Imrich Šulák - člen
Bebravská 26
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 17.06.1997 Skončenie funkcie: 26.02.2003
  (od: 22.07.1997 do: 28.07.2003)
Kristián Takáč
Sládkovičova 4/2642
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 29.04.2011
  (od: 18.05.2011 do: 30.12.2012)
Mgr. Kristián Takáč
Sládkovičova 4/2642
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 29.04.2011 Skončenie funkcie: 14.11.2012
  (od: 31.12.2012 do: 30.12.2012)
Ing. Alexandra Valachová - členka
Kadnárova 108
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 26.02.2003
  (od: 29.07.2003 do: 12.06.2006)
Ing. Alexandra Valachová - členka
Kadnárova 108
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 26.02.2003 Skončenie funkcie: 10.05.2006
  (od: 13.06.2006 do: 12.06.2006)
Ing. Daniela Vrbovská
Sputnikova 23
Bratislava 821 02
  (od: 22.07.1997 do: 21.03.1999)
JUDr. Jaroslava Zányiová - členka
Studenohorská 29
Bratislava 843 01
Vznik funkcie: 25.11.1998 Skončenie funkcie: 26.02.2003
  (od: 22.03.1999 do: 28.07.2003)
Vladimír Vaňo , MBA
Bajkalská 9
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Vznik funkcie: 03.12.2020 Skončenie funkcie: 06.12.2023
  (od: 10.01.2024 do: 09.01.2024)
JUDr. Gabriel Havrilla
Jurská 21
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 25.02.2021 Skončenie funkcie: 06.12.2023
  (od: 10.01.2024 do: 09.01.2024)
Ing. Tomáš Meravý
Dubová 8
Viničné 900 23
Vznik funkcie: 30.09.2021 Skončenie funkcie: 06.12.2023
  (od: 10.01.2024 do: 09.01.2024)
Mgr. Pavol Škápik
Gessayova 23
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
Vznik funkcie: 07.10.2022 Skončenie funkcie: 06.12.2023
  (od: 10.01.2024 do: 09.01.2024)
Ing. Juraj Jánošík
Kalinčiakova 52
Modra 900 01
Vznik funkcie: 13.06.2023 Skončenie funkcie: 06.12.2023
  (od: 10.01.2024 do: 09.01.2024)
JUDr. Gabriel Havrilla
Jurská 21
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 25.02.2021
  (od: 31.03.2021 do: 09.01.2024)
Vladimír Vaňo , MBA
Bajkalská 9
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Vznik funkcie: 03.12.2020
  (od: 18.03.2021 do: 09.01.2024)
Mgr. Pavol Škápik
Gessayova 23
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
Vznik funkcie: 07.10.2022
  (od: 15.11.2022 do: 09.01.2024)
Ing. Juraj Jánošík
Kalinčiakova 52
Modra 900 01
Vznik funkcie: 13.06.2023
  (od: 05.07.2023 do: 09.01.2024)
Ing. Tomáš Meravý
Dubová 8
Viničné 900 23
Vznik funkcie: 30.09.2021
  (od: 28.10.2021 do: 09.01.2024)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s., Grösslingova 1, Bratislava zo dňa 31.7.1997 a Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 584 zo dňa 12.8.1997 o zlúčení spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s., Grösslingova 1, Bratislava, IČO 31341292 a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, Grösslingova 1, Bratislava, IČO 35722959 preberá Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Grösslingova 1, Bratislava, IČO 35722959 všetky práva, povinnosti ako aj záväzky a pohľadávky spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s., Grösslingova 1, Bratislava, IČO 31341292. Uznesenie Vlády SR č. 423 zo dňa 9.6.1998, č. 698 z 27.10.1998, č. 824 zo dňa 25.11.1998. Zápisnica č. 6/1999 zo spoločného zasadnutia členov Rady banky a dozornej rady zo dňa 12.4.1999. Zvýšenie základného imania o 370 000 000,- Sk schválené vládou SR uznesením č. 440 zo dňa 23.6.1998. Stanovy EXIMBANKY SR schválené vládou SR uznesením č. 530 zo dňa 23.6.1999. Základné imanie je 2 670 000 000,- Sk. Zvýšenie základného imania o 300 000 000,- Sk schválené vládou SR uznesením č. 20 zo dňa 12.1.2000. Dodatok č. 1 k Stanovám EXIMBANKY SR schválený vládou SR uznesením č. 20 zo dňa 12.1.2000.
  (od: 29.03.2000)
Uznesenie vlády SR č. 290 zo dňa 3.5.2000.
  (od: 03.07.2000)
Zák. č. 214/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zák. č. 80/1997 Z.z. o EXIMBANKE SR v znení Zák. č. 336/1998 Z.z. Stanovy EXIMBANKY SR schválené na zasadnutí vlády SR, číslo uznesenia 895 zo dňa 31.10.2000.
  (od: 04.12.2000)
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 847 zo dňa 5.9.2001.
  (od: 10.10.2001)
Základné imanie je 3.000.000.000,- Sk. Zvýšenie základného imania o 330.000.000,- Sk schválené vládou SR uznesením č. 975 zo dňa 4.9.2002. Dodatok č. 1 k Stanovám EXIMBANKY SR schválený vládou SR uznesením č. 975 zo dňa 4.9.2002.
  (od: 10.12.2002)
Uznesenie vlády SR č. 153 zo dňa 26.02.2003 k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady banky a Dozornej rady EXIMBANKY SR.
  (od: 29.07.2003)
JUDr. Eva Kullová, deň zániku funkcie: 18.06.2003. Uznesenie vlády SR č. 493 z 11.06.2003.
  (od: 27.02.2004)
Uznesenie vlády SR č. 172 zo dňa 2.3.2005.
  (od: 26.04.2005)
Menovací dekrét zo dňa 26.7.2006.
  (od: 31.03.2007)
Menovací dekrét zo dňa 5.3.2008.
  (od: 04.04.2008)
Základné imanie je 2.667.983.313,54 Sk, dodatok č.2 k Stanovám EXIMBANKY SR. Zníženie základného imania je schválené uznesením vlády č. 823 zo dňa 12.11.2008 o sumu 332.016.686,46 Sk.
  (od: 05.12.2008)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 164 zo dňa 25.02.2009 k návrhu na vklad štátnych finančných aktív do základného imania EXIMBANKY SR o sumu 11.439.178,33 EUR, dodatok č. 3 k Stanovám EXIMBANKY SR.
  (od: 07.04.2009)
Odvolací a menovací dekrét zo dňa 2.9.2009.
  (od: 29.10.2009)
Rozhodnutie vlády Slovenskej republiky zo dňa 09.07.2010.
  (od: 31.07.2010)
Stanovy EXIMBANKY SR schválené Ministerstvom financií SR rozhodnutím zo dňa 29.06.2009. Dodatok č. 1 k Stanovám EXIMBANKY SR schválený Ministerstvom financií SR rozhodnutím zo dňa 09.09.2010. Podpisové vzory členov Rady banky EXIMBANKY SR.
  (od: 29.10.2010)
Dodatok č. 1 k stanovám schválený Ministerstvom financií SR zo dňa 09.09.2010.
  (od: 18.05.2011)
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Dozornej rady zo dňa 22.05.2012.
  (od: 02.07.2012)
Odvolacie a menovacie dekréty zo dňa 15.02.2017
  (od: 15.03.2017)
Exportno-importná banka Slovenskej republiky bola zriadená v súlade so Zák. č. 80/1997 Z.z. a uzneseniami vlády Slovenskej republiky č. 444 zo dňa 17.6.1997 a č. 519 zo dňa 8.7.1997. Stanovy odsúhlasené na zasadnutí Rady banky č. 1/57, zo dňa 15.7.1997. Starý spis : Po 1070/B
  (od: 22.07.1997)
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s. Grösslingova 1, Bratislava zo dňa 31.7.1997 a Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 584 zo dňa 12.8.1997 o zlúčení spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s. Grösslingova 1, Bratislava, IČO 31341292 a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, Grösslingova 1, Bratislava, IČO 35722959 preberá Exportno-importná banka Slovenskej republiky Grösslingova 1, Bratislava, IČO 35722959 všetky práva, povinnosti ako aj záväzky a pohľadávky spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s. Grösslingova 1, Bratislava, IČO 31341292. Uznesenie Vlády SR č. 423 zo dňa 9.6.1998, č. 698 z 27.10.1998, č. 824 zo dňa 25.11.1998. Základné imanie je 2,370.000.000,- Sk. Zápisnica č. 6/1999 zo spoločného zasadnutia členov Rady banky a dozornej rady zo dňa 12.4.1999. Zvýšenie základného imania o 370.000.000,- Sk schválené vládou SR uznesením č. 440 zo dňa 23.6.1998. Stanovy EXIMBANKY SR schválené vládou SR uznesením č. 530 zo dňa 23.6.1999.
  (od: 21.09.1999 do: 28.03.2000)
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s. Grösslingova l, Bratislava zo dňa 31.7.1997 a Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 584 zo dňa 12.8.1997 o zlúčení spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s. Grösslingova l, Bratislava, IČO 31341292 a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, Grösslingova 1, Bratislava, IČO 35722959 preberá Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Grösslingova 1, Bratislava, IČO 35722959 všetky práva, povinnosti ako aj záväzky a pohľadávky i imanie vrátane aktív a pasív spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s. Grösslingova 1, Bratislava, IČO 31341292. Základné imanie je 2 000 000 000 Sk.
  (od: 08.09.1997 do: 20.09.1999)
Uznesenie Vlády SR č. 423 zo dňa 9.6.1998, č. 698 z 27.10.1998, č. 824 zo dňa 25.11.1998.
  (od: 22.03.1999 do: 20.09.1999)
Dátum aktualizácie údajov:  12.06.2024
Dátum výpisu:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR