Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2081/B

Obchodné meno: 
Slovak Telekom, a.s.
  (od: 08.03.2006)
Sídlo: 
Bajkalská 28
Bratislava 817 62
  (od: 01.07.2013)
IČO: 
35 763 469
  (od: 01.04.1999)
Deň zápisu: 
01.04.1999
  (od: 01.04.1999)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.04.1999)
Predmet podnikania (činnosti): 
prenos, vysielanie a príjem rozhlasových, televíznych a ostatných komunikačných signálov pre prevádzkovateľov zo zákona a pre prevádzkovateľov na základe udelených licencií
  (od: 01.04.1999)
zriaďovanie, prevádzkovanie, výstavba, údržba a servis telekomunikačných zariadení, sietí a informačných technológií vo vlastníctve iných subjektov v rozsahu uzatvorených zmlúv
  (od: 01.04.1999)
plánovanie a prognózovanie optimalizácie siete
  (od: 01.04.1999)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 01.04.1999)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (od: 01.04.1999)
vykonávanie inžinierskych stavieb-výstavba telekomunikačných vedení a zariadení /vnútorné a vonkajšie telekomunikačné zariadenia, objektové rozvody, vonkajšie líniové stavby/
  (od: 01.04.1999)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
  (od: 01.04.1999)
vykonávanie reklamnej, propagačnej a akvizičnej činnosti
  (od: 19.11.1999)
služby verejných nosičov a poslov
  (od: 19.11.1999)
prenos všetkých druhov signálov a informácií po verejnej telekomunikačnej sieti (ďalej len VTS), s výnimkou jej častí výhradne vymedzených iným prevádzkovateľom, ako aj po prenajatých častiach neverejných sietí, vybudovaných mimo VTS, bez ohľadu na šírku prenášaného pásma, prenosovú rýchlosť a prenosové médium
  (od: 30.09.2002)
finančný a operatívny leasing
  (od: 14.01.2004)
skladovanie - s výnimkou prevádzkovania verejných skladov
  (od: 11.08.2004)
baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (od: 23.01.2014)
nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla
  (od: 11.08.2004)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 23.01.2014)
prieskum trhu
  (od: 11.08.2004)
usporadúvanie vzdelávacích a športových podujatí
  (od: 11.08.2004)
administratívne služby
  (od: 23.01.2014)
vývoj v oblasti informačných systémov
  (od: 03.08.2005)
poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prostredníctvom retransmisie rozhlasových a televíznych programov verejnou elektronickou komunikačnou sieťou
  (od: 07.07.2006)
poskytovanie úverov a pôžičiek z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (od: 07.07.2006)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.07.2006)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (od: 07.07.2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 07.07.2006)
montáž a opravy výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia
  (od: 04.07.2007)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (od: 04.06.2008)
televízne vysielanie
  (od: 06.09.2008)
služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (od: 12.06.2009)
podmienený prístup k chráneným televíznym a/alebo rozhlasovým programom a doplnkovým službám v systéme DVB-S.
  (od: 20.05.2010)
poradenstvo v oblasti verejnej mobilnej bunkovej rádiotelefónnej siete
  (od: 01.07.2010)
poradenstvo v oblasti verejnej paketovej siete pre prenos dát
  (od: 01.07.2010)
vydavateľská činnosť
  (od: 23.01.2014)
ziaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných telekomunikačných sietí na frekvenciách pridelených Licenciou Telekomunikačného úradu SR
  (od: 01.07.2010)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej dátovej siete s komutáciou paketov
  (od: 01.07.2010)
poskytovanie verejnej dátovej služby prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí
  (od: 01.07.2010)
organizovanie a prevádzkovanie vedomostných súťaží
  (od: 01.07.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu služieb a výroby
  (od: 01.07.2010)
prenájom hnuteľných vecí - leasing
  (od: 01.07.2010)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 01.07.2010)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 01.07.2010)
služby informačnej spoločnosti
  (od: 01.07.2010)
vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov
  (od: 28.01.2011)
počítačové služby
  (od: 28.01.2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 28.01.2011)
poskytovanie služieb dátových centier
  (od: 28.01.2011)
poskytovanie manažovaných (riadených) hostingových služieb IKT (Informačno Komunikačných technológií)
  (od: 28.01.2011)
poradenská činnosť v oblasti energetiky
  (od: 03.06.2011)
inštalácia a opravy elektronických prístrojov v rozsahu bezpečného napätia
  (od: 03.07.2014)
činnosť podriadeného finančného agenta pre sektor poistenia alebo zaistenia
  (od: 13.02.2015)
prevádzkovanie technickej služby
  (od: 01.07.2016)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 28.11.2018)
poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby a plného rozsahu dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom elektronických komunikačných mobilných sietí;
  (od: 30.04.2024)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 06.09.2000)
Danijela Bujic - Člen predstavenstva
Am Sporthafen 8
Neuss 414 68
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.10.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.05.2022)
Melinda Szabó , generálny riaditeľ - Podpredseda predstavenstva
Rézvirág utca 17
Budaörs 2040
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.06.2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.2024)
Armin Sumesgutner - predseda
Baumannstr. 5/14
Viedeň 1030
Rakúska republika
Vznik funkcie: 29.04.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.05.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Člen predstavenstva (vrátane podpredsedu alebo predsedu predstavenstva), ktorý zároveň vykonáva svoju pôsobnosť v predstavenstve pod označením generálny riaditeľ (Chief Executive Officer / CEO), je oprávnený podpisovať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti každý podpisujúci člen predstavenstva pripojí svoj podpis a vyznačí svoje meno a funkciu.
  (od: 25.10.2018)
Dozorná rada: 
Martin Švec
Europastr. 3
Bonn 531 75
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 02.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.2020)
Peter Vražda
Soblahov 771
Soblahov 913 38
Vznik funkcie: 20.03.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.2023)
Mirela Seserko
Albert Fischer Strasse 5
Bonn 531 29
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.03.2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.03.2024)
Prokúra: 
JUDr. Jitka Adámková
Lelkova 569/14a
Brno 637 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.06.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.2021)
Martina Kandera
Gazdova 21
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 18.06.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.06.2024)
Ing. Peter Laco
Trenčianska 37
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 12.11.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.11.2021)
Ing. Pavel Hadrbolec
Podlužanská 1880
Praha 9 190 16
Česká republika
Vznik funkcie: 17.04.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.04.2019)
Mgr. Vladimíra Chlandová
Chrustenice 172
Chrustenice 267 12
Česká republika
Vznik funkcie: 01.06.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.2021)
Vladan Peković
Baku 14
Podgorica 810 00
Čierna Hora
Vznik funkcie: 11.01.2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.01.2024)
Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť vždy dvaja súčasne. Prokuristi konajú za spoločnosť takým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru, svoj podpis a meno. V prokúre je zahrnuté aj oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (od: 25.01.2018)
Výška základného imania: 
864 113 000 EUR Rozsah splatenia: 864 113 000 EUR
  (od: 16.01.2009)
Akcie: 
Počet: 86411300
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie
  (od: 01.05.2016)
Akcionár: 
Deutsche Telekom Europe B.V.
Stationsplein 8K
Maastricht 6221BT
Holandské kráľovstvo
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.08.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Majetok zrušeného podniku Slovenské telekomunikácie š.p., všetky práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky /i neznáme/ a práva k nehmotným statkom prechádzajú na právneho nástupcu Slovenské telekomunikácie, a.s. Počet, druh, menovitá hodnota akcií: 20 717 920 akcií na meno, s menovitou hodnotou 1000,- Sk za jednu akciu/jedna hromadná akcia.
  (od: 01.04.1999)
Výpis so zápisnice č. 2/9 zasadnutia predstavenstva konaného dňa 19.4.1999
  (od: 01.06.1999)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene v dozornej rade zo dňa 28.4.1999 Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.5.1999 č. N 93/99, Nz 93/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 13.09.1999)
Živnostenský list sp. č.: ŽO - 99/09017/002/SA vydaný OÚ Bratislava 1 dňa 28.6.1999. Koncesná listina sp. č.: ŽO - 99/09017/004/SA vydaný OÚ Bratislava 1 dňa 19.7.1999. Rozhodnutie č. 47/99 zo dňa 9.6.1999 o odvolaní a menovaní člena dozornej rady.
  (od: 19.11.1999)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.11.1999 pod č. N 269/99, Nz 262/99.
  (od: 18.01.2000)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.3.2000 č. N 71/00, Nz 71/00 na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24.5.2000 pod č. N 117/00, Nz 117/00 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 07.07.2000)
Notárska zápisnica N 151/00, Nz 151/00 spísaná dňa 22.6.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti, personálne zmeny v dozornej rade a dodatok č. 5 k stanovám. Notárska zápisnica N 186/00, Nz 185/00 spísaná dňa 4.8.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.8.2000, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade a schválená zmena stanov spoločnosti. Notárska zápisnica N 187/00, Nz 186/00 spísaná dňa 4.8.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 4.8.2000, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
  (od: 06.09.2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.11.2000, na ktorom bol odvolaný člen predstavenstva a vymenovaný nový.
  (od: 18.12.2000)
Preukaz - povolenie na pobyt pre cudzinca.
  (od: 11.01.2001)
Notárska zápisnica č. N 7/01, Nz 6/01 zo dňa 11.5.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.6.2001 o odvolaní Ing. Jozefa Šimlaštíka z funkcie riaditeľa OZ. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 22.6.2001 o vymenovaní Ing.Jána Hláčika do funkcie riaditeľa OZ. Rozhodnutie Výkonného manažmenta zo dňa 26.6.2001 o zmene sídla OZ.
  (od: 01.08.2001)
Rozhodnutie predstavenstva akciovej spoločnosti č. 6/2001 zo dňa 31. 10. 2001 o zrušení odštepného závodu Slovenské telekomunikácie, a.s., Technická ústredňa telekomunikácií, o.z. dňom 31. 12. 2001.
  (od: 10.06.2002)
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o udelení licencie na podnikanie v energetických odvetviach zo dňa 26. 11. 2001, licencia č. ET 0037/2001.
  (od: 11.06.2002)
Rozhodnutie ústredia Slovenských telekomunikácií, a.s., č. 19/2002 zo dňa 31. 1. 2002, ktorým sa ruší odštepný závod Slovenské telekomunikácie, a.s., Riaditeľstvo telekomunikácií Západné Slovensko, o. z. dňom 30. 4. 2002. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 27. 3. 2002 o odvolaní Ing. Jaroslava Mydliara z funkcie riaditeľa odštepného závodu Riaditeľstvo telekomunikácií ZS, o. z. dňom 1. 5. 2002.
  (od: 15.07.2002)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.5.2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady.
  (od: 06.09.2002)
Notárska zápisnica č. N 665/02, Nz 627/02 zo dňa 3. 7. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 9 k stanovám a odvolanie člena predstavenstva.
  (od: 30.09.2002)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 31. 7. 2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene vedúceho odštepného závodu. Odvolací dekrét zo dňa 27. 3. 2002.
  (od: 01.10.2002)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 31.7.2002 o zrušení odštepných závodov v ňom uvedených.
  (od: 15.10.2002)
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 20.5.2002. Dodatok č. 1 a č. 2 k zmluve o predaji časti podniku zo dňa 22.10.2002.
  (od: 11.11.2002)
Deň vzniku funkcie podpredsedu predstavenstva Ing. Štefana Bugára: 19.4.1999. Deň vzniku funkcie predsedu predstavenstva Dr. Kai Hőhmann: 22.8.2000.
  (od: 13.01.2004)
Na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.4.2003 boli schválené personálne zmeny v predstavenstva a dozornej rade. Zánik funkcie predsedu predstavenstva: Dr. Kai Höhmann dňom 10.04.2003, zánik funkcie člena predstavenstva: Fridbert Gerlach dňom 10.04.2003, zánik funkcie člena predstavenstva: Ing. Jozef Pavlík dňom 10.04.2003, zánik funkcie predsedu dozornej rady: Ing. Anton Závodský dňom 10.04.2003, zánik funkcie člena dozornej rady Dr. Ralph Rentschler dňom 10.04.2003, zánik funkcie člena dozornej rady Dr. Klaus Nitschke dňom 10.04.2003. Notárska zápisnica N 265/2003, Nz 26901/2003 spísaná dňa 10.04.2003 notárom JUDr. Ivanom Macákom, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.04.2003, na ktorom bola schválená zmena stanov v predmete činnosti a úplné znenie stanov.
  (od: 14.01.2004)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 24.10.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 231/2003, NZ 96619/2003 spísaná dňa 24.10.2003, bola schválená zmena obchodného mena a dodatok č. 11 k stanovám spoločnosti. Zmena obchodného mena z pôvodného zo Slovenské telekomunikácie, a.s. na Slovak Telecom, a.s.
  (od: 15.01.2004)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 5.12.2003 boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zánik funkcie člena dozornej rady: Viliam Podhorský dňom 5.12.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady: Eleonóra Valentová dňom 5.12.2003.
  (od: 05.02.2004)
Zápisnica z voľby členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 19.12.2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. p. Kymana, Ing. Š. Genčura a J. Martinoviča sa končí dňom 19.12.2003.
  (od: 06.02.2004)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.2004.
  (od: 04.08.2004)
Notárska zápisnica N 70/2004, Nz 36354/2004 spísaná dňa 28.4.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.2004, na ktorom bol schválený dodatok č. 12 k stanovám spoločnosti.
  (od: 11.08.2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2005.
  (od: 23.06.2005)
Notárska zápisnica N 1/2006, Nz 666/2006, NCRls 658/2006 napísaná dňa 10.01.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena spoločnosti na Slovak Telekom, a.s.
  (od: 08.03.2006)
Výpis zo zápisu z 3. riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.04.2006.
  (od: 15.05.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2006. Ing. Peter Stropko, člen predstavenstva od 4.8.2004 do 28.4.2006. Dr. Frank-Reinhard Bartsch, člen dozornej rady od 4.8.2004 do 28.4.2006.
  (od: 02.06.2006)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.12.2006.
  (od: 13.01.2007)
Zápisnica z písomného hlasovania predstavenstva "per rollam" zo dňa 14.05.2007.
  (od: 22.05.2007)
Výpis zo zápisnice z valného zhromaždenia konaného dňa 24.05.2007.
  (od: 14.06.2007)
Výpis zo zapisnice zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 13.9.2007.
  (od: 10.10.2007)
Výpis zo zápisu z 5. riadneho zasadnutia predstavenstva spoločnosti konaného dňa 10.10.2007.
  (od: 25.10.2007)
Výpis zo zápisu z 5. riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 10.10.2007.
  (od: 01.11.2007)
Výňatok zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2007.
  (od: 21.12.2007)
Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 28.2.2008.
  (od: 14.03.2008)
Notárska zápisnica č. N 9/2008, Nz 19805/2008, NCRls 19609/2008 zo dňa 30.04.2008.
  (od: 04.06.2008)
Notárska zápisnica N 48/2007, Nz 50384/2007 zo dňa 29.11.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia
  (od: 06.09.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2008.
  (od: 21.10.2008)
Notárska zápisnica N 8/2009, Nz 14657/2009 zo dňa 28.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 12.06.2009)
Výňatky zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 27.4.2010. Notárska zápisnica N 10/2010, Nz 14453/2010 NCRIs 14746/2010 zo dňa 27.04.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 20.05.2010)
Notárska zápisnica N 185/2010, Nz 21791/2010 zo dňa 17.06.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 705 019, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vložka č.: 1238/B, zrušenou bez likvidácie. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 187/2010, Nz 21818/2010 zo dňa 17.06.2010, na základe ktorej preberá spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, ICO: 35 763 469, ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 705 019.
  (od: 01.07.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2010.
  (od: 30.12.2010)
Notárska zápisnica N 36/2010, Nz 49259/2010 zo dňa 2.12.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zmena predmetu podnikania.
  (od: 28.01.2011)
Notárska zápisnica N 11/2011, Nz 16798/2011 zo dňa 28.04.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Výňatok zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2011.
  (od: 03.06.2011)
Výňatok zo zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.11.2011.
  (od: 25.11.2011)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.04.2012.
  (od: 11.07.2012)
..Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 17.09.2012.
  (od: 28.09.2012)
Notárska zápisnica č. N 291/2012, Nz 32929/2012 zo dňa 17.09.2012.
  (od: 06.03.2013)
Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 11.03.2013 - 14.03.2013.
  (od: 04.04.2013)
Výňatok zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.04.2013.
  (od: 30.05.2013)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia č. N 241/2013, Nz 15075/2013, NCRIs 15395/2013 zo dňa 29.04.2013 a Dodatok č. 26 k Stanovám spoločnosti Slovak Telekom, a.s. zo dňa 29.04.2013.
  (od: 01.07.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2013 vo forme notárskej zápisnice N 241/2013, Nz 15075/2013, NCRIs 15395/2013. Dodatok č. 26 k Stanovám spoločnosti.
  (od: 04.07.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 249/2014, Nz 16531/2014, NCRls 16849/2014 zo dňa 30.04.2014.
  (od: 06.05.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04. 2014.
  (od: 03.07.2014)
Výňatok zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2015.
  (od: 24.04.2015)
Výpis zo zápisu z 2.riadneho zasadnutia Predstavenstva spoločnosti Slovak Telekom, a.s. zo dňa 18.06.2015.
  (od: 23.06.2015)
Výňatok z rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 04.08.2015.
  (od: 26.08.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.09.2015.
  (od: 07.10.2015)
Zápisnica z 2. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2015.
  (od: 07.10.2015)
Zápisnica z písomného hlasovania predstavenstva zo dňa 29.02.2016.
  (od: 17.03.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.03.2016.
  (od: 01.05.2016)
Výpis zo zápisnice 1. zasadnutia predstavenstva v roku 2018 zo dňa 15.03.2018.
  (od: 01.05.2018)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 29.03.2019.
  (od: 17.04.2019)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
T-Mobile Slovensko, a.s. IČO: 35 705 019
Vajnorská 100/A
Bratislava 831 03
  (od: 01.07.2010)
Zúčastnená spoločnosť: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku odštiepenia
Slovak Telekom Infra, a.s. IČO: 56 072 431
Bajkalská 28
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (od: 01.06.2024)
Dátum aktualizácie údajov:  17.07.2024
Dátum výpisu:  18.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR