Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2081/B

Obchodné meno: 
Slovak Telekom, a.s.
  (od: 08.03.2006)
Slovak Telecom, a.s.
  (od: 15.01.2004 do: 07.03.2006)
Slovenské telekomunikácie, a.s.
  (od: 01.04.1999 do: 14.01.2004)
Sídlo: 
Bajkalská 28
Bratislava 817 62
  (od: 01.07.2013)
Karadžičova 10
Bratislava 825 13
  (od: 01.06.2007 do: 30.06.2013)
Námestie slobody 6
Bratislava 817 62
  (od: 01.04.1999 do: 31.05.2007)
IČO: 
35 763 469
  (od: 01.04.1999)
Deň zápisu: 
01.04.1999
  (od: 01.04.1999)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.04.1999)
Predmet podnikania (činnosti): 
prenos, vysielanie a príjem rozhlasových, televíznych a ostatných komunikačných signálov pre prevádzkovateľov zo zákona a pre prevádzkovateľov na základe udelených licencií
  (od: 01.04.1999)
zriaďovanie, prevádzkovanie, výstavba, údržba a servis telekomunikačných zariadení, sietí a informačných technológií vo vlastníctve iných subjektov v rozsahu uzatvorených zmlúv
  (od: 01.04.1999)
plánovanie a prognózovanie optimalizácie siete
  (od: 01.04.1999)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 01.04.1999)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (od: 01.04.1999)
vykonávanie inžinierskych stavieb-výstavba telekomunikačných vedení a zariadení /vnútorné a vonkajšie telekomunikačné zariadenia, objektové rozvody, vonkajšie líniové stavby/
  (od: 01.04.1999)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
  (od: 01.04.1999)
vykonávanie reklamnej, propagačnej a akvizičnej činnosti
  (od: 19.11.1999)
služby verejných nosičov a poslov
  (od: 19.11.1999)
prenos všetkých druhov signálov a informácií po verejnej telekomunikačnej sieti (ďalej len VTS), s výnimkou jej častí výhradne vymedzených iným prevádzkovateľom, ako aj po prenajatých častiach neverejných sietí, vybudovaných mimo VTS, bez ohľadu na šírku prenášaného pásma, prenosovú rýchlosť a prenosové médium
  (od: 30.09.2002)
finančný a operatívny leasing
  (od: 14.01.2004)
skladovanie - s výnimkou prevádzkovania verejných skladov
  (od: 11.08.2004)
baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (od: 23.01.2014)
nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla
  (od: 11.08.2004)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 23.01.2014)
prieskum trhu
  (od: 11.08.2004)
usporadúvanie vzdelávacích a športových podujatí
  (od: 11.08.2004)
administratívne služby
  (od: 23.01.2014)
vývoj v oblasti informačných systémov
  (od: 03.08.2005)
poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prostredníctvom retransmisie rozhlasových a televíznych programov verejnou elektronickou komunikačnou sieťou
  (od: 07.07.2006)
poskytovanie úverov a pôžičiek z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (od: 07.07.2006)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.07.2006)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (od: 07.07.2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 07.07.2006)
montáž a opravy výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia
  (od: 04.07.2007)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (od: 04.06.2008)
televízne vysielanie
  (od: 06.09.2008)
služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (od: 12.06.2009)
podmienený prístup k chráneným televíznym a/alebo rozhlasovým programom a doplnkovým službám v systéme DVB-S.
  (od: 20.05.2010)
poradenstvo v oblasti verejnej mobilnej bunkovej rádiotelefónnej siete
  (od: 01.07.2010)
poradenstvo v oblasti verejnej paketovej siete pre prenos dát
  (od: 01.07.2010)
vydavateľská činnosť
  (od: 23.01.2014)
ziaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných telekomunikačných sietí na frekvenciách pridelených Licenciou Telekomunikačného úradu SR
  (od: 01.07.2010)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej dátovej siete s komutáciou paketov
  (od: 01.07.2010)
poskytovanie verejnej dátovej služby prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí
  (od: 01.07.2010)
organizovanie a prevádzkovanie vedomostných súťaží
  (od: 01.07.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu služieb a výroby
  (od: 01.07.2010)
prenájom hnuteľných vecí - leasing
  (od: 01.07.2010)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 01.07.2010)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 01.07.2010)
služby informačnej spoločnosti
  (od: 01.07.2010)
vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov
  (od: 28.01.2011)
počítačové služby
  (od: 28.01.2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 28.01.2011)
poskytovanie služieb dátových centier
  (od: 28.01.2011)
poskytovanie manažovaných (riadených) hostingových služieb IKT (Informačno Komunikačných technológií)
  (od: 28.01.2011)
poradenská činnosť v oblasti energetiky
  (od: 03.06.2011)
inštalácia a opravy elektronických prístrojov v rozsahu bezpečného napätia
  (od: 03.07.2014)
činnosť podriadeného finančného agenta pre sektor poistenia alebo zaistenia
  (od: 13.02.2015)
prevádzkovanie technickej služby
  (od: 01.07.2016)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 28.11.2018)
poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby a plného rozsahu dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom elektronických komunikačných mobilných sietí;
  (od: 30.04.2024)
prenos všetkých druhov signálov a informácií po jednotnej telekomunikačnej sieti /ďalej len JTS/, s výnimkou jej častí výhradne vymedzených iným prevádzkovateľom, ako aj po prenajatých častiach neverejných sietí, vybudovaných mimo JTS, bez ohľadu na šírku prenášaného pásma, prenosovú rýchlosť a prenosové médium
  (od: 01.04.1999 do: 29.09.2002)
fff) poskytovanie platobných služieb v obmedzenom rozsahu podľa ust. § 2 ods. 1 písm. c) a písm. d) Zákona o platobných službách za podmienok podľa § 79a Zákona o platobných službách
  (od: 01.08.2018 do: 26.01.2023)
poskytovanie platobných služieb v rozsahu obmedzenom výlučne na vykonávanie platobných operácií podľa ust. § 2 ods. 1 písm. f) Zákona o platobných službách za podmienok podľa § 79a Zákona o platobných službách
  (od: 06.05.2014 do: 31.07.2018)
poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. f) zákona č 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to vykonávaním platobných operácií, pri ktorých sa súhlas platiteľa s vykonaním platobnej operácie udeľuje prostredníctvom akéhokoľvek telekomunikačného zariadenia, digitálneho zariadenia alebo zariadenia informačných technológií a platba sa vykoná prevádzkovateľovi telekomunikácií, prevádzkovateľovi systému informačných technológií alebo siete, ktorý koná iba ako sprostredkovateľ medzi používateľom platobných služieb a dodávateľom tovaru a služieb
  (od: 06.03.2013 do: 05.05.2014)
poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 01.07.2010 do: 27.01.2011)
vydávanie a spravovanie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu podľa § 87 zákona o platobných službách
  (od: 14.07.2010 do: 03.07.2013)
poskytovanie spotrebiteľských úverov
  (od: 28.01.2011 do: 06.10.2015)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete na frekvenciách pridelených Licenciou Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, ktorá sa označuje ako sieť tretej generácie a vyhovuje normám UMTS
  (od: 01.07.2010 do: 31.05.2024)
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej telekomunikačnej siete za účelom prepojenia alebo pripojenia zariadení mobilnej siete tretej generácie
  (od: 01.07.2010 do: 29.04.2024)
poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby a plného rozsahu dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom mobilnej siete tretej generácie
  (od: 01.07.2010 do: 29.04.2024)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 01.07.2010 do: 27.01.2011)
poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby prostredníctvom mobilných verejných telekomunikačných sietí uvedených v predchádzajúcom bode
  (od: 01.07.2010 do: 29.04.2024)
vydavateľská činnosť - vydávanie odborných časopisov
  (od: 01.07.2010 do: 22.01.2014)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
  (od: 01.07.2010 do: 27.01.2011)
kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností
  (od: 01.07.2010 do: 27.01.2011)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 04.06.2008 do: 03.07.2013)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 07.07.2006 do: 03.06.2008)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.07.2006 do: 03.07.2013)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.07.2006 do: 03.07.2013)
výroba a rozvod tepla
  (od: 07.07.2006 do: 03.06.2008)
baliaca činnosť
  (od: 11.08.2004 do: 22.01.2014)
činnosť colného deklaranta
  (od: 11.08.2004 do: 03.07.2013)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (od: 03.08.2005 do: 27.01.2011)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (od: 03.08.2005 do: 27.01.2011)
zhotovovanie www stránok v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.08.2005 do: 27.01.2011)
integrácia informačných systémov
  (od: 03.08.2005 do: 03.07.2013)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 11.08.2004 do: 27.01.2011)
vydávanie, distribúcia, predaj a výroba tlačív a cenín
  (od: 11.08.2004 do: 03.07.2013)
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
  (od: 11.08.2004 do: 27.01.2011)
personálne poradenstvo (okrem personálneho leasingu)
  (od: 03.08.2005 do: 03.07.2013)
administratívne a kancelárske práce
  (od: 03.08.2005 do: 22.01.2014)
bezpečnostnotechnické služby
  (od: 03.08.2005 do: 29.04.2024)
školiaca a konzultačná činnosť v oblasti informačných systémov
  (od: 03.08.2005 do: 03.07.2013)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.08.2004 do: 27.01.2011)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 11.08.2004 do: 22.01.2014)
prenájom strojov a prístrojov - leasingová činnosť
  (od: 11.08.2004 do: 27.01.2011)
plánovanie, projektovanie, rozvoj, výstavba, zriaďovanie, prevádzka, údržba a opravy prostriedkov VTS na území SR a ich modernizácia
  (od: 30.09.2002 do: 05.05.2014)
predaj, prenájom a pripájanie telekomunikačných zariadení a sietí na koncové body VTS
  (od: 30.09.2002 do: 05.05.2014)
zabezpečenie nadväznosti vymedzenej časti VTS na medzinárodnú telekomunikačnú sieť, uzatváranie medzinárodných dohôd v oblasti telekomunikácií, súvisiacich s predmetom činnosti Slovenských telekomunikácií, navrhovanie cien a taríf za vnútroštátne a medzinárodné služby, vrátane ich fakturácie a odúčtovania
  (od: 30.09.2002 do: 05.05.2014)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo VTS
  (od: 30.09.2002 do: 06.07.2006)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k VTS
  (od: 30.09.2002 do: 06.07.2006)
vedenie účtovníctva
  (od: 14.01.2004 do: 29.04.2024)
prevádzkovanie a údržba informačných systémov
  (od: 14.01.2004 do: 03.07.2013)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 14.01.2004 do: 06.07.2006)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 11.08.2004 do: 27.01.2011)
obstarávateľské služby spojené so správou vozového parku
  (od: 11.08.2004 do: 03.07.2013)
požičovňa motorových vozidiel
  (od: 11.08.2004 do: 27.01.2011)
preklad nákladov
  (od: 11.08.2004 do: 03.07.2013)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 11.06.2002 do: 06.07.2006)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (od: 01.04.1999 do: 03.06.2008)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo JTS
  (od: 01.04.1999 do: 29.09.2002)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k JTS
  (od: 01.04.1999 do: 29.09.2002)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach
  (od: 01.04.1999 do: 06.07.2006)
pohostinská činnosť
  (od: 01.04.1999 do: 03.06.2008)
kúrenárske práce
  (od: 01.04.1999 do: 13.01.2004)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu pracovníkov
  (od: 19.11.1999 do: 03.07.2013)
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektronickej požiarnej signalizácie
  (od: 01.04.1999 do: 03.06.2008)
poskytovanie software
  (od: 01.04.1999 do: 27.01.2011)
automatizované spracovanie dát
  (od: 01.04.1999 do: 03.07.2013)
prenájom nehnuteľností
  (od: 01.04.1999 do: 27.01.2011)
iné služby v doprave
  (od: 01.04.1999 do: 03.07.2013)
komunálne služby /práčovňa/, upratovacie služby
  (od: 01.04.1999 do: 13.01.2004)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 01.04.1999 do: 06.07.2006)
elektroinštalácie
  (od: 01.04.1999 do: 13.01.2004)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 01.04.1999 do: 13.01.2004)
kovoobrábanie
  (od: 01.04.1999 do: 13.01.2004)
klampiarstvo
  (od: 01.04.1999 do: 13.01.2004)
stolárstvo
  (od: 01.04.1999 do: 13.01.2004)
kníhtlač
  (od: 01.04.1999 do: 13.01.2004)
sieťotlač, ofsetová tlač, plánografia
  (od: 01.04.1999 do: 13.01.2004)
murárstvo
  (od: 01.04.1999 do: 13.01.2004)
vodoinštalatérstvo
  (od: 01.04.1999 do: 13.01.2004)
zámočníctvo
  (od: 01.04.1999 do: 13.01.2004)
plánovanie, projektovanie, rozvoj, výstavba, zriaďovanie, prevádzka, údržba a opravy prostriedkov JTS na území SR a ich modernizácia
  (od: 01.04.1999 do: 29.09.2002)
predaj, prenájom a pripájanie telekomunikačných zariadení a sietí na koncové body JTS
  (od: 01.04.1999 do: 29.09.2002)
výkon činností súvisiacich s prípravou a plnením úloh v mimoriadnych situáciách a brannej pohotovosti štátu podľa príkazov oprávnených orgánov
  (od: 01.04.1999 do: 27.01.2011)
tvorba a aktualizácia informačnej databázy pre potreby informačných systémov odvetvia telekomunikácií
  (od: 01.04.1999 do: 05.05.2014)
vydávanie, distribúcia a predaj zoznamov účastníkov jednotlivých telekomunikačných služieb /na rôznych nosičoch/
  (od: 01.04.1999 do: 05.05.2014)
zabezpečenie nadväznosti vymedzenej časti JTS na medzinárodnú telekomunikačnú sieť, uzatváranie medzinárodných dohôd v oblasti telekomunikácií, súvisiacich s predmetom činnosti Slovenských telekomunikácií, navrhovanie cien a taríf za vnútroštátne a medzinárodné služby, vrátane ich fakturácie a odúčtovania
  (od: 01.04.1999 do: 29.09.2002)
tvorba cien a taríf za vnútroštátne služby zaradené do neregulovaných cien
  (od: 01.04.1999 do: 03.07.2013)
vydávanie, distribúcia, predaj a výroba telekomunikačných tlačív a cenín
  (od: 01.04.1999 do: 03.07.2013)
udržovanie etalónov a normálov pre ciachovú a kalibračnú činnosť v telekomunikáciách
  (od: 01.04.1999 do: 27.01.2011)
výkon funkcie ochraňovateľskej organizácie štátnych hmotných rezerv a štátnych mobilizačných rezerv v rozsahu uzavretých zmlúv
  (od: 01.04.1999 do: 27.01.2011)
signatárska činnosť v medzinárodných organizáciách
  (od: 01.04.1999 do: 27.01.2011)
konzultačno-poradenská činnosť v oblasti informačných technológií /IT-počítače/
  (od: 01.04.1999 do: 03.07.2013)
projekčná činnosť v oblasti IT
  (od: 01.04.1999 do: 03.07.2013)
dodávateľská činnosť informačných systémov /od projektovania cez realizáciu, odskúšanie po odovzdanie/
  (od: 01.04.1999 do: 03.07.2013)
poskytovanie telekomunikačných a rádiokomunikačných služieb za úhradu /prenos, spracovanie, tvorba a sprostredkovanie informácií/ pre potreby fyzických a právnických osôb:
  (od: 01.04.1999 do: 03.07.2013)
a/ hlasových
  (od: 01.04.1999 do: 03.07.2013)
b/ grafických
  (od: 01.04.1999 do: 03.07.2013)
c/ obrazových
  (od: 01.04.1999 do: 03.07.2013)
d/ dátových
  (od: 01.04.1999 do: 03.07.2013)
e/ informačných
  (od: 01.04.1999 do: 03.07.2013)
f/ multimediálnych telekomunikačných služieb a všetkých ich kombinácií
  (od: 01.04.1999 do: 03.07.2013)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 06.09.2000)
predstavenstvo
  (od: 07.07.2000 do: 05.09.2000)
predstavenstvo
  (od: 01.04.1999 do: 06.07.2000)
Danijela Bujic - Člen predstavenstva
Am Sporthafen 8
Neuss 414 68
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.10.2021
  (od: 20.05.2022)
Melinda Szabó , generálny riaditeľ - Podpredseda predstavenstva
Rézvirág utca 17
Budaörs 2040
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.06.2024
  (od: 01.06.2024)
Ing. Juraj Beňo - podpredseda predstavenstva
Šúrska 11
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 17.06.2010
  (od: 01.07.2010 do: 29.12.2010)
Ing. Juraj Beňo - podpredseda predstavenstva
Šúrska 11
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 17.06.2010 Skončenie funkcie: 02.12.2010
  (od: 30.12.2010 do: 29.12.2010)
Ing. Štefan Bugár - člen
Mateja Bela 28
Trenčín 911 01
  (od: 01.04.1999 do: 31.05.1999)
Ing. Štefan Bugár - podpredseda
Mateja Bela 28
Trenčín 911 01
  (od: 26.09.2000 do: 12.01.2004)
Ing. Štefan Bugár - podpredseda
463
Ohrady 930 12
Vznik funkcie: 01.04.1999
  (od: 15.01.2005 do: 12.01.2007)
Ing. Štefan Bugár - podpredseda
463
Ohrady 930 12
Vznik funkcie: 01.04.1999 Skončenie funkcie: 06.12.2006
  (od: 13.01.2007 do: 12.01.2007)
Ing. Štefan Bugár - podpredseda
Mateja Bela 28
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.04.1999
  (od: 13.01.2004 do: 14.01.2005)
Danijela Bujic - Člen predstavenstva
Kaiserwether Strasse 270
Dusseldorf 404 74
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.10.2021
  (od: 12.11.2021 do: 19.05.2022)
Ing. Ivan Doletina - člen
Slnečné stráne 42
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 06.12.2006
  (od: 13.01.2007 do: 30.06.2010)
Ing. Ivan Doletina - člen
Slnečné stráne 42
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 06.12.2006 Skončenie funkcie: 17.06.2010
  (od: 01.07.2010 do: 30.06.2010)
Kerstin Günther - člen
Rolandstrasse 61a
Bonn 531 79
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 17.09.2012
  (od: 28.09.2012 do: 06.10.2015)
Kerstin Günther - člen
Rolandstrasse 61a
Bonn 531 79
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 17.09.2012 Skončenie funkcie: 22.09.2015
  (od: 07.10.2015 do: 06.10.2015)
Dr. Robert Hauber - člen
Sternwartestrasse 56
Wien 1180
Rakúska republika
Vznik funkcie: 28.04.2011
  (od: 03.06.2011 do: 06.10.2015)
Dr. Robert Hauber - člen
Sternwartestrasse 56
Wien 1180
Rakúska republika
Vznik funkcie: 28.04.2011 Skončenie funkcie: 01.10.2015
  (od: 07.10.2015 do: 06.10.2015)
JUDr. Emil Hubinák - predseda
Beethovenova 1972/4
Piešťany 921 01
  (od: 01.04.1999 do: 06.07.2000)
Ing. Igor Chochol - člen
Belinského 15
Bratislava 851 01
  (od: 01.04.1999 do: 06.07.2000)
Ing. Igor Chochol - člen
Drotárska cesta 5943/54
Bratislava
  (od: 07.07.2000 do: 25.09.2000)
Ing. Miroslav Krahulec - člen
Beskydská 11
Banská Bystrica 974 01
  (od: 01.04.1999 do: 25.09.2000)
Ing. Martin Mác - člen
Ľ. Fullu 9/3140
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 17.09.2012
  (od: 28.09.2012 do: 25.08.2015)
Ing. Martin Mác - člen
Ľ. Fullu 9/3140
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 17.09.2012 Skončenie funkcie: 04.08.2015
  (od: 26.08.2015 do: 25.08.2015)
Ing. Martin Mác - podpredseda
Ľ. Fullu 3140/9
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 02.12.2010
  (od: 30.12.2010 do: 27.09.2012)
Ing. Martin Mác - podpredseda
Ľ. Fullu 3140/9
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 02.12.2010 Skončenie funkcie: 17.09.2012
  (od: 28.09.2012 do: 27.09.2012)
Ing. Miroslav Majoroš - člen
Wolkrova 1135/5
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 10.04.2003
  (od: 14.01.2004 do: 22.06.2005)
Ing. Miroslav Majoroš - člen
Wolkrova 1135/5
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 10.04.2003 Skončenie funkcie: 06.06.2005
  (od: 23.06.2005 do: 22.06.2005)
Ing. Miroslav Majoroš - predseda
Javorová 3612/1
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 06.06.2005
  (od: 13.01.2007 do: 19.05.2010)
Ing. Miroslav Majoroš - predseda
Javorová 3612/1
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 06.06.2005 Skončenie funkcie: 27.04.2010
  (od: 20.05.2010 do: 19.05.2010)
Ing. Miroslav Majoroš - predseda
Javorová 3612/1
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 27.04.2010
  (od: 20.05.2010 do: 23.04.2015)
Ing. Miroslav Majoroš - predseda
Javorová 3612/1
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 27.04.2010 Skončenie funkcie: 27.04.2015
  (od: 24.04.2015 do: 23.04.2015)
Ing. Miroslav Majoroš - predseda
Javorová 3612/1
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 28.04.2015
  (od: 24.04.2015 do: 15.05.2020)
Ing. Miroslav Majoroš - predseda
Javorová 3612/1
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 28.04.2015 Skončenie funkcie: 28.04.2020
  (od: 16.05.2020 do: 15.05.2020)
Ing. Miroslav Majoroš - predseda
Wolkrova 1135/5
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 06.06.2005
  (od: 23.06.2005 do: 12.01.2007)
Ing. Ladislav Mikuš - člen
D. Virgoviča 3282/26
Pezinok 902 01
Skončenie funkcie: 03.07.2002
  (od: 11.01.2001 do: 29.09.2002)
Ing. Ladislav Mikuš - člen
D. Virgoviča 3283
Pezinok 902 01
  (od: 18.12.2000 do: 10.01.2001)
Dr. Mark Peter Montagne - člen
Donovalova 1130/3
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 04.08.2004
  (od: 11.08.2004 do: 10.08.2004)
Ing. Marián Múdry
Púpavová 13
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 28.04.2006
  (od: 02.06.2006 do: 12.01.2007)
Ing. Marián Múdry
Púpavová 13
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 28.04.2006 Skončenie funkcie: 06.12.2006
  (od: 13.01.2007 do: 12.01.2007)
Ing. Imrich Nógell - člen
Vajnorská 43
Bratislava 831 03
  (od: 01.04.1999 do: 25.09.2000)
Ing. Jozef Pavlík - člen
Veternicová 29
Bratislava 841 05
  (od: 26.09.2000 do: 12.01.2004)
Ing. Jozef Pavlík - člen
Veternicová 29
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.04.1999 Skončenie funkcie: 10.04.2003
  (od: 13.01.2004 do: 13.01.2004)
Ing. Róbert Sándor - člen
Horná Vančurova 6/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 02.12.2010
  (od: 30.12.2010 do: 27.09.2012)
Ing. Róbert Sándor - člen
Horná Vančurova 6/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 02.12.2010 Skončenie funkcie: 17.09.2012
  (od: 28.09.2012 do: 27.09.2012)
Dr. Lutz Schade - člen
Rudeltstrasse 24
Freital D-01705
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 25.09.2008
  (od: 21.10.2008 do: 19.05.2010)
Dr. Lutz Schade - člen
Rudeltstrasse 24
Freital D-01705
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 25.09.2008 Skončenie funkcie: 27.04.2010
  (od: 20.05.2010 do: 19.05.2010)
Ing. Peter Stropko - člen
Adlerova 21
Košice 040 22
  (od: 26.09.2000 do: 12.01.2004)
Ing. Peter Stropko - člen
Adlerova 21
Košice 040 22
Vznik funkcie: 04.08.2000
  (od: 13.01.2004 do: 03.08.2004)
Ing. Peter Stropko - člen
Adlerova 21
Košice 040 22
Vznik funkcie: 04.08.2000 Skončenie funkcie: 04.08.2004
  (od: 04.08.2004 do: 03.08.2004)
Ing. Peter Stropko - člen
54
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 04.08.2004
  (od: 25.05.2005 do: 01.06.2006)
Ing. Peter Stropko - člen
54
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 04.08.2004 Skončenie funkcie: 28.04.2006
  (od: 02.06.2006 do: 01.06.2006)
Ing. Peter Stropko - člen
Adlerova 21
Košice 040 22
Vznik funkcie: 04.08.2004
  (od: 04.08.2004 do: 24.05.2005)
Ing. Miloš Šujanský , M.B.A. - člen predstavenstva
Gaštanová 3828/13
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 17.06.2010
  (od: 01.07.2010 do: 27.09.2012)
Ing. Miloš Šujanský , M.B.A. - člen predstavenstva
Gaštanová 3828/13
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 17.06.2010 Skončenie funkcie: 17.09.2012
  (od: 28.09.2012 do: 27.09.2012)
Ing. Miloš Šujanský , PhD., M.B.A. - člen
Gaštanova 13/3828
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 17.09.2012
  (od: 28.09.2012 do: 25.08.2015)
Ing. Miloš Šujanský , PhD., M.B.A. - člen
Gaštanova 13/3828
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 17.09.2012 Skončenie funkcie: 04.08.2015
  (od: 26.08.2015 do: 25.08.2015)
Ing. Miloslav Torda - člen
Štrbská 25
Košice 040 01
  (od: 01.04.1999 do: 25.09.2000)
Ing. Michal Vaverka - Podpredseda predstavenstva
Kúpeľná 10/27
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.09.2012
  (od: 28.09.2012 do: 25.08.2015)
Ing. Michal Vaverka - Podpredseda predstavenstva
Kúpeľná 10/27
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.09.2012 Skončenie funkcie: 04.08.2015
  (od: 26.08.2015 do: 25.08.2015)
Ing. Gabriela Vavríková - člen
Jozefa Krónera 4
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 10.04.2003
  (od: 30.09.2006 do: 12.01.2007)
Ing. Gabriela Vavríková - člen
Jozefa Krónera 4
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 10.04.2003 Skončenie funkcie: 06.12.2006
  (od: 13.01.2007 do: 12.01.2007)
Ing. Gabriela Vavríková - člen
Topoľčianska 25
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 10.04.2003
  (od: 14.01.2004 do: 29.09.2006)
prof. Ing. Liberios Vokorokos , PhD. - člen predstavenstva
Aténska 20
Košice 040 13
Vznik funkcie: 17.06.2010
  (od: 01.07.2010 do: 29.12.2010)
prof. Ing. Liberios Vokorokos , PhD. - člen predstavenstva
Aténska 20
Košice 040 13
Vznik funkcie: 17.06.2010 Skončenie funkcie: 02.12.2010
  (od: 30.12.2010 do: 29.12.2010)
Ing. Jaroslav Volf - podpredseda
Cabanova 13/C
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 06.12.2006
  (od: 13.01.2007 do: 30.06.2010)
Ing. Jaroslav Volf - podpredseda
Cabanova 13/C
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 06.12.2006 Skončenie funkcie: 17.06.2010
  (od: 01.07.2010 do: 30.06.2010)
Dr. Mark Peter Montagne von Lillienskiold - člen
Donovalova 1130/3
Bratislava 811 06
  (od: 04.08.2004 do: 03.08.2004)
Ing. Vladimír Zeman - člen
Exnárova 23
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 06.12.2006
  (od: 13.01.2007 do: 13.06.2007)
Ing. Vladimír Zeman - člen
Slatinská 28
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 06.12.2006
  (od: 14.06.2007 do: 30.06.2010)
Ing. Vladimír Zeman - člen
Slatinská 28
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 06.12.2006 Skončenie funkcie: 17.06.2010
  (od: 01.07.2010 do: 30.06.2010)
Armin Sumesgutner - predseda
Baumannstr. 5/14
Viedeň 1030
Rakúska republika
Vznik funkcie: 29.04.2020
  (od: 16.05.2020)
Franco Musone Crispino - člen
Axenfeldstr. 22 A
Bonn 531 77
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 29.04.2013
  (od: 30.05.2013 do: 15.02.2017)
Franco Musone Crispino - člen
Axenfeldstr. 22 A
Bonn 531 77
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 29.04.2013 Skončenie funkcie: 10.02.2017
  (od: 16.02.2017 do: 15.02.2017)
Daria A. Dodonova - Člen
Hauptstraße 304 /-
Königswinter 536 39
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 10.02.2017
  (od: 28.11.2018 do: 11.11.2021)
Darja A. Dodonova - Člen
Hauptstraße 304 /-
Königswinter 536 39
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 10.02.2017
  (od: 16.02.2017 do: 27.11.2018)
Daria A. Dodonova - Člen
Hauptstraße 304 /-
Königswinter 536 39
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 10.02.2017 Skončenie funkcie: 30.09.2021
  (od: 12.11.2021 do: 11.11.2021)
Szabolcs Gáborjáni-Szabó - člen
Gombócz Z. 17
Budapest H 1118
Maďarská republika
Vznik funkcie: 22.04.2005 Skončenie funkcie: 22.04.2010
  (od: 20.05.2010 do: 19.05.2010)
Szabolcs Gáborjáni-Szabó - člen
Gombócz Z. 17
Budapest H 1118
Maďarská republika
Vznik funkcie: 27.04.2010
  (od: 20.05.2010 do: 02.06.2011)
Szabolcs Gáborjáni-Szabó - člen
Gombócz Z. 17
Budapest H 1118
Maďarská republika
Vznik funkcie: 27.04.2010 Skončenie funkcie: 28.04.2011
  (od: 03.06.2011 do: 02.06.2011)
Szabolcs Gáborjáni-Szabó - člen
Gombócz Z. 17
Budapest H 1118
Maďarská republika
Vznik funkcie: 22.04.2005
  (od: 25.05.2005 do: 20.10.2008)
Szabolcs Gáborjáni-Szabó - člen
Gombócz Z. 17
Budapest H 1118
Maďarská republika
Vznik funkcie: 22.04.2005
  (od: 21.10.2008 do: 19.05.2010)
Fridbert Gerlach - člen
dlhodobý pobyt na území SR :
Borinská 2930/10
Bratislava 841 03
  (od: 04.03.2002 do: 12.01.2004)
Fridbert Gerlach - člen
dlhodobý pobyt na území SR :
Borinská 2930/10
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 04.08.2000 Skončenie funkcie: 10.04.2003
  (od: 13.01.2004 do: 13.01.2004)
Kerstin Günther - podpredseda
Rolandstrasse 61a
Bonn 531 79
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 22.09.2015
  (od: 07.10.2015 do: 15.02.2017)
Kerstin Günther - podpredseda
Rolandstrasse 61a
Bonn 531 79
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 22.09.2015 Skončenie funkcie: 10.02.2017
  (od: 16.02.2017 do: 15.02.2017)
Horst A. Hermann - predseda
Marienstrasse 30
Lahnstein D - 56112
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 10.04.2003
  (od: 14.01.2004 do: 22.06.2005)
Horst A. Hermann - člen
Unterer Lagweg 25
Lahnstein D-56112
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 06.06.2005 Skončenie funkcie: 25.09.2008
  (od: 21.10.2008 do: 20.10.2008)
Horst A. Hermann - predseda
Marienstrasse 30
Lahnstein D - 56112
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 10.04.2003 Skončenie funkcie: 06.06.2005
  (od: 23.06.2005 do: 22.06.2005)
Horst A. Hermann - člen
Marienstrasse 30
Lahnstein D - 56112
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 06.06.2005
  (od: 23.06.2005 do: 03.07.2007)
Horst A. Hermann - člen
Unterer Lagweg 25
Lahnstein D-56112
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 06.06.2005
  (od: 04.07.2007 do: 20.10.2008)
Dr. Kai Höhmann - predseda
dlhodobý pobyt na území SR :
Borinská 2930/10
Bratislava 841 03
  (od: 04.03.2002 do: 12.01.2004)
Dr. Kai Höhmann - predseda
dlhodobý pobyt na území SR :
Borinská 2930/10
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 04.08.2000 Skončenie funkcie: 10.04.2003
  (od: 13.01.2004 do: 13.01.2004)
Guido Manfred Menzel - Podpredseda
Am Zuckerberg 15 /-
Bergisch Gladbach 514 69
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 10.02.2017
  (od: 16.02.2017 do: 31.07.2018)
Guido Manfred Menzel - Podpredseda
Am Zuckerberg 15 /-
Bergisch Gladbach 514 69
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 10.02.2017 Skončenie funkcie: 22.06.2018
  (od: 01.08.2018 do: 31.07.2018)
Dr. Mark Peter Montagne von Lillienskiold - člen
dlhodobý pobyt na území SR :
Donovalova 1130/3
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 04.08.2000
  (od: 13.01.2004 do: 03.08.2004)
Dr. Mark Peter Montagne von Lillienskiold - člen predstavenstva
dlhodobý pobyt na území SR :
Donovalova 1130/3
Bratislava 811 06
  (od: 11.01.2001 do: 03.03.2002)
Dr. Mark Peter Montagne von Lillienskiold - člen
dlhodobý pobyt na území SR :
Donovalova 1130/3
Bratislava 811 06
  (od: 04.03.2002 do: 12.01.2004)
Dr. Mark Peter Montagne von Lillienskiold - člen
Donovalova 1130/3
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 04.08.2000 Skončenie funkcie: 04.08.2004
  (od: 04.08.2004 do: 03.08.2004)
Jose Perdomo Lorenzo - Podpredseda
Calle Padilla 88
Madrid 280 06
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.07.2018
  (od: 01.08.2018 do: 24.10.2018)
Jose Perdomo Lorenzo - podpredseda predstavenstva, generálny riaditeľ
Calle Padilla 88
Madrid 280 06
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 25.10.2018 do: 27.11.2018)
Jose Severino Perdomo Lorenzo - podpredseda predstavenstva, generálny riaditeľ
Calle Padilla 88
Madrid 280 06
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 28.11.2018 do: 11.11.2021)
Jose Severino Perdomo Lorenzo - Podpredseda predstavenstva
Calle Padilla 88
Madrid 280 06
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 12.11.2021 do: 21.03.2023)
Jose Severino Perdomo Lorenzo , generálny riaditeľ - Podpredseda predstavenstva
Calle Padilla 88
Madrid 280 06
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 22.03.2023 do: 10.01.2024)
Jose Severino Perdomo Lorenzo , generálny riaditeľ - Podpredseda predstavenstva
Calle Padilla 88
Madrid 280 06
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.10.2018 Skončenie funkcie: 01.07.2023
  (od: 11.01.2024 do: 10.01.2024)
Albert Pott - člen
Im Winkel 36
Königswinter 536 39
SRN
Vznik funkcie: 27.04.2010 Skončenie funkcie: 17.09.2012
  (od: 28.09.2012 do: 27.09.2012)
Albert Pott - člen
Im Winkel 36
Königswinter 536 39
SRN
Vznik funkcie: 27.04.2010
  (od: 20.05.2010 do: 27.09.2012)
Dr. Ralph Rentschler - člen
Milanweg 21
Aalen D - 73434
SRN
Vznik funkcie: 25.04.2007 Skončenie funkcie: 25.04.2012
  (od: 11.07.2012 do: 10.07.2012)
Dr. Ralph Rentschler - člen
Milanweg 21
Aalen D - 73434
SRN
Vznik funkcie: 30.04.2012
  (od: 11.07.2012 do: 29.05.2013)
Dr. Ralph Rentschler - člen
Milanweg 21
Aalen D - 73434
SRN
Vznik funkcie: 30.04.2012 Skončenie funkcie: 29.04.2013
  (od: 30.05.2013 do: 29.05.2013)
Dr. Ralph Rentschler - člen
Milanweg 21
Aalen D - 73434
SRN
Vznik funkcie: 10.04.2003 Skončenie funkcie: 24.04.2004
  (od: 14.06.2007 do: 13.06.2007)
Dr. Ralph Rentschler - člen
Milanweg 21
Aalen D - 73434
SRN
Vznik funkcie: 25.04.2007
  (od: 14.06.2007 do: 10.07.2012)
Dr. Ralph Rentschler - člen
Milanweg 21
Aalen D - 73434
SRN
Vznik funkcie: 10.04.2003
  (od: 14.01.2004 do: 13.06.2007)
Dr. Mark Peter Montagne von Lillienskiold - člen
dlhodobý pobyt na území SR :
Donovalova 1130/3
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 04.08.2004
  (od: 04.08.2004 do: 24.05.2005)
Dr. Mark Peter Montagne von Lillienskiold - člen
dlhodobý pobyt na území SR :
Donovalova 1130/3
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 04.08.2004 Skončenie funkcie: 19.04.2005
  (od: 25.05.2005 do: 24.05.2005)
Jose Severino Perdomo Lorenzo - Podpredseda predstavenstva
Calle Padilla 88
Madrid 280 06
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.07.2023 Skončenie funkcie: 31.05.2024
  (od: 01.06.2024 do: 31.05.2024)
Jose Severino Perdomo Lorenzo - Podpredseda predstavenstva
Calle Padilla 88
Madrid 280 06
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.07.2023
  (od: 11.01.2024 do: 31.05.2024)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Člen predstavenstva (vrátane podpredsedu alebo predsedu predstavenstva), ktorý zároveň vykonáva svoju pôsobnosť v predstavenstve pod označením generálny riaditeľ (Chief Executive Officer / CEO), je oprávnený podpisovať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti každý podpisujúci člen predstavenstva pripojí svoj podpis a vyznačí svoje meno a funkciu.
  (od: 25.10.2018)
Za spoločnosť podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci členovia predstavenstva pripoja svoj podpis a vyznačia svoje meno a funkciu.
  (od: 06.09.2000 do: 24.10.2018)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť konajú súčasne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci členovia predstavenstva pripoja svoj podpis.
  (od: 07.07.2000 do: 05.09.2000)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú súčasne dvaja členovia predstavenstva, z nich najmenej jeden musí byť predsedom predstavenstva alebo podpredsedom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci členovia predstavenstva pripoja svoj podpis.
  (od: 01.04.1999 do: 06.07.2000)
Dozorná rada: 
Martin Švec
Europastr. 3
Bonn 531 75
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 02.10.2020
  (od: 25.11.2020)
Peter Vražda
Soblahov 771
Soblahov 913 38
Vznik funkcie: 20.03.2023
  (od: 22.03.2023)
Mirela Seserko
Albert Fischer Strasse 5
Bonn 531 29
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.03.2024
  (od: 20.03.2024)
Ing. Gabriel Agárdy
Hollého 10
Senec 903 01
  (od: 01.04.1999 do: 05.09.2000)
Dr. Frank - Reinhard Bartsch - podpredseda
Schiller strasse 15
Troisdorf 538 44
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 04.08.2004
  (od: 04.08.2004 do: 01.06.2006)
Dr. Frank - Reinhard Bartsch - podpredseda
Schiller strasse 15
Troisdorf 538 44
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 04.08.2004 Skončenie funkcie: 28.04.2006
  (od: 02.06.2006 do: 01.06.2006)
Milan Brlej
Brezová 18
Trenčín 911 05
Vznik funkcie: 28.02.2008
  (od: 14.03.2008 do: 03.04.2013)
Milan Brlej
Brezová 18
Trenčín 911 05
Vznik funkcie: 28.02.2008 Skončenie funkcie: 28.02.2013
  (od: 04.04.2013 do: 03.04.2013)
Pavol Dlhoš
Tulská 28
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 06.12.2006
  (od: 13.01.2007 do: 30.06.2010)
Pavol Dlhoš
Tulská 28
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 06.12.2006 Skončenie funkcie: 17.06.2010
  (od: 01.07.2010 do: 30.06.2010)
Ing. Peter Druga
Groslingova 67
Bratislava 811 09
  (od: 01.04.1999 do: 18.11.1999)
Ing. Dušan Faktor , CSc. - predseda
Terchovská 8
Zálesie
  (od: 07.07.2000 do: 31.07.2001)
Ing. Miroslav Galamboš
Kodályova 9
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 02.12.2010
  (od: 30.12.2010 do: 27.09.2012)
Ing. Miroslav Galamboš
Kodályova 9
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 02.12.2010 Skončenie funkcie: 17.09.2012
  (od: 28.09.2012 do: 27.09.2012)
Ing. Štefan Genčur
Duklianska 50
Spišská Nová Ves 052 01
  (od: 01.04.1999 do: 31.07.2001)
Ing. Štefan Genčur
Duklianska 50
Spišská Nová Ves 052 01
  (od: 01.08.2001 do: 12.01.2004)
Ing. Štefan Genčur
Duklianska 50
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 01.04.1999
  (od: 13.01.2004 do: 05.02.2004)
Ing. Alojz Glinský
Jarková 20
Stropkov 091 01
Vznik funkcie: 05.12.2003
  (od: 05.02.2004 do: 12.01.2007)
Ing. Alojz Glinský
Jarková 20
Stropkov 091 01
Vznik funkcie: 05.12.2003 Skončenie funkcie: 06.12.2006
  (od: 13.01.2007 do: 12.01.2007)
Mgr. Martin Habán
Kajakárska 15
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 17.09.2012
  (od: 28.09.2012 do: 25.08.2015)
Mgr. Martin Habán
Kajakárska 15
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 17.09.2012 Skončenie funkcie: 04.08.2015
  (od: 26.08.2015 do: 25.08.2015)
Ing. Denisa Herdová
Antolská 3936/6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 18.03.2013
  (od: 05.04.2018 do: 30.04.2018)
Ing. Denisa Herdová
Antolská 3936/6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 19.03.2018
  (od: 01.05.2018 do: 21.03.2023)
Ing. Denisa Herdová
Antolská 3936/6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 19.03.2018 Skončenie funkcie: 19.03.2023
  (od: 22.03.2023 do: 21.03.2023)
Ing. Denisa Herdová
Račianska 23/1508
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 18.03.2013
  (od: 04.04.2013 do: 04.04.2018)
Ing. Denisa Herdová
Račianska 23/1508
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 18.03.2013 Skončenie funkcie: 18.03.2018
  (od: 05.04.2018 do: 04.04.2018)
Ing. Ľudovít Hintoš
Košické Oľšany 221
Košice 044 42
Vznik funkcie: 19.12.2003
  (od: 06.02.2004 do: 13.03.2008)
Ing. Ľudovít Hintoš
Košické Oľšany 221
Košice 044 42
Vznik funkcie: 19.12.2003 Skončenie funkcie: 19.12.2007
  (od: 14.03.2008 do: 13.03.2008)
Ing. Ján Hláčik
Železničná 173
Brusno 976 62
Vznik funkcie: 28.02.2008
  (od: 14.03.2008 do: 03.04.2013)
Ing. Ján Hláčik
Železničná 173
Brusno 976 62
Vznik funkcie: 28.02.2008 Skončenie funkcie: 28.02.2013
  (od: 04.04.2013 do: 03.04.2013)
Ing. Slávka Jánošíková , PhD.
Lúčna 9
Šaľa 927 05
Vznik funkcie: 17.06.2010
  (od: 01.07.2010 do: 29.12.2010)
Ing. Slávka Jánošíková , PhD.
Lúčna 9
Šaľa 927 05
Vznik funkcie: 17.06.2010 Skončenie funkcie: 02.12.2010
  (od: 30.12.2010 do: 29.12.2010)
Ing. Helena Kavcová
Komárnická 117/32
Bratislava 821 02
  (od: 18.01.2000 do: 05.09.2000)
Ing. František Kurej
Sedmokrásková 2
Bratislava 821 01
  (od: 01.04.1999 do: 17.01.2000)
Miriam Kvočková
Dolná Tižina 121
Dolná Tižina 013 04
Vznik funkcie: 18.03.2013
  (od: 04.04.2013 do: 02.08.2017)
Miriam Kvočková
Dolná Tižina 121
Dolná Tižina 013 04
Vznik funkcie: 18.03.2013 Skončenie funkcie: 22.06.2017
  (od: 03.08.2017 do: 02.08.2017)
Ing. Pavel Kyman
Trieda SNP 38
Banská Bystrica 974 01
  (od: 13.09.1999 do: 31.07.2001)
Ing. Pavel Kyman
Trieda SNP 38
Banská Bystrica 974 01
  (od: 01.08.2001 do: 12.01.2004)
Ing. Pavel Kyman
Trieda SNP 38
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 28.04.1999
  (od: 13.01.2004 do: 05.02.2004)
Ing. Pavel Kyman - člen
Trieda SNP 38
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 19.12.2003
  (od: 06.02.2004 do: 13.03.2008)
Ing. Pavel Kyman - člen
Trieda SNP 38
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 19.12.2003 Skončenie funkcie: 19.12.2007
  (od: 14.03.2008 do: 13.03.2008)
Ing. Katarína Lešková
Kubačova 13
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 02.12.2010
  (od: 30.12.2010 do: 27.09.2012)
Ing. Katarína Lešková
Kubačova 13
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 02.12.2010 Skončenie funkcie: 17.09.2012
  (od: 28.09.2012 do: 27.09.2012)
Ing. Drahoslav Letko
Kernova 8/4709
Martin 036 01
Vznik funkcie: 18.03.2013
  (od: 04.04.2013 do: 04.04.2018)
Ing. Drahoslav Letko
Kernova 8/4709
Martin 036 01
Vznik funkcie: 18.03.2013 Skončenie funkcie: 18.03.2018
  (od: 05.04.2018 do: 04.04.2018)
Ing. Drahoslav Letko
Kernova 8/4709
Martin 036 01
Vznik funkcie: 19.03.2018
  (od: 05.04.2018 do: 26.08.2021)
Ing. Drahoslav Letko
Kernova 8/4709
Martin 036 01
Vznik funkcie: 19.03.2018 Skončenie funkcie: 05.08.2021
  (od: 27.08.2021 do: 26.08.2021)
Ing. Michal Lukačovič
Sliačska 52
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 17.09.2012
  (od: 28.09.2012 do: 25.08.2015)
Ing. Michal Lukačovič
Sliačska 52
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 17.09.2012 Skončenie funkcie: 04.08.2015
  (od: 26.08.2015 do: 25.08.2015)
Ing. Milan Luknár
Závadská 8
Bratislava 831 06
  (od: 19.11.1999 do: 31.07.2001)
Ing. Július Maličký
Vitališovce 451
Liptovský Mikuláš 031 04
Vznik funkcie: 28.02.2008
  (od: 14.03.2008 do: 03.04.2013)
Ing. Július Maličký
Vitališovce 451
Liptovský Mikuláš 031 04
Vznik funkcie: 28.02.2008 Skončenie funkcie: 28.02.2013
  (od: 04.04.2013 do: 03.04.2013)
Ján Martinovič
M.R. Štefánika 2554/25
Zvolen 960 01
  (od: 01.04.1999 do: 31.07.2001)
Ján Martinovič
M.R. Štefánika 2554/25
Zvolen 960 01
  (od: 01.08.2001 do: 12.01.2004)
Ján Martinovič
M.R. Štefánika 2554/25
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.04.1999
  (od: 13.01.2004 do: 05.02.2004)
Ing. Drahomír Mihálek
27
Kvetoslavov 930 41
  (od: 01.04.1999 do: 17.01.2000)
Jozef Opát
J. Kráľa 1262/58
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 19.12.2003
  (od: 06.02.2004 do: 13.03.2008)
Jozef Opát
J. Kráľa 1262/58
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 19.12.2003 Skončenie funkcie: 19.12.2007
  (od: 14.03.2008 do: 13.03.2008)
Ing. Jiřina Perényiová
Obchodná 9
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 06.12.2006
  (od: 13.01.2007 do: 30.06.2010)
Ing. Jiřina Perényiová
Obchodná 9
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 06.12.2006 Skončenie funkcie: 17.06.2010
  (od: 01.07.2010 do: 30.06.2010)
Ing. Tibor Petrus - predseda
Poľnohospodárska 26
Bratislava 821 07
  (od: 01.04.1999 do: 06.07.2000)
Siegfried Pleiner
Unter der Windmühle 59
Bornheim 533 32
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 06.12.2006
  (od: 13.01.2007 do: 20.12.2007)
Siegfried Pleiner
Unter der Windmühle 59
Bornheim 533 32
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 06.12.2006 Skončenie funkcie: 29.11.2007
  (od: 21.12.2007 do: 20.12.2007)
Viliam Podhorský
Pifflova 5
Bratislava 851 01
  (od: 01.08.2001 do: 12.01.2004)
Viliam Podhorský
Pifflova 5
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 11.05.2001 Skončenie funkcie: 05.12.2003
  (od: 13.01.2004 do: 04.02.2004)
Ing. Eva Sameková
Royova 16
Bratislava 831 01
  (od: 01.04.1999 do: 05.09.2000)
Ing. Vincent Straka
Fibichova 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 17.06.2010
  (od: 01.07.2010 do: 29.12.2010)
Ing. Vincent Straka
Fibichova 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 17.06.2010 Skončenie funkcie: 02.12.2010
  (od: 30.12.2010 do: 29.12.2010)
Anton Štefko
Karpatská 4
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 06.12.2006
  (od: 13.01.2007 do: 30.06.2010)
Anton Štefko
Karpatská 4
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 06.12.2006 Skončenie funkcie: 17.06.2010
  (od: 01.07.2010 do: 30.06.2010)
JUDr. Eleonóra Valentová
Medveďovej 19
Bratislava 851 04
  (od: 18.01.2000 do: 31.07.2001)
JUDr. Eleonóra Valentová
Medveďovej 19
Bratislava 851 04
  (od: 01.08.2001 do: 12.01.2004)
JUDr. Eleonóra Valentová
Medveďovej 19
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 29.11.1999 Skončenie funkcie: 05.12.2003
  (od: 13.01.2004 do: 04.02.2004)
JUDr. Eleonóra Valentová
Svetlá 12
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 05.12.2003
  (od: 05.02.2004 do: 12.01.2007)
JUDr. Eleonóra Valentová
Svetlá 12
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 05.12.2003 Skončenie funkcie: 06.12.2006
  (od: 13.01.2007 do: 12.01.2007)
Ing. Martin Velecký - predseda
Štúrova 28
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 10.04.2003
  (od: 14.01.2004 do: 12.01.2007)
Ing. Martin Velecký - predseda
Štúrova 28
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 10.04.2003 Skončenie funkcie: 06.12.2006
  (od: 13.01.2007 do: 12.01.2007)
Ing. Jaroslav Volf
Cabanova 13/C
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 17.06.2010
  (od: 01.07.2010 do: 29.12.2010)
Ing. Jaroslav Volf
Cabanova 13/C
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 17.06.2010 Skončenie funkcie: 02.12.2010
  (od: 30.12.2010 do: 29.12.2010)
Ing. Ján Vozár
Jenisejská 1407/6
Košice - Nad Jazerom 040 12
Vznik funkcie: 02.12.2010
  (od: 30.12.2010 do: 27.09.2012)
Ing. Ján Vozár
Jenisejská 1407/6
Košice - Nad Jazerom 040 12
Vznik funkcie: 02.12.2010 Skončenie funkcie: 17.09.2012
  (od: 28.09.2012 do: 27.09.2012)
Ing. Margita Vyoralová
H. Meličkovej 16
Bratislava 841 05
  (od: 01.04.1999 do: 12.09.1999)
Peter Weber
Brnice 172
Liptovská Sielnica 032 23
Vznik funkcie: 17.09.2012
  (od: 28.09.2012 do: 25.08.2015)
Peter Weber
Brnice 172
Liptovská Sielnica 032 23
Vznik funkcie: 17.09.2012 Skončenie funkcie: 04.08.2015
  (od: 26.08.2015 do: 25.08.2015)
Anton Závodský - predseda
Dobrašovská 132
Motešice 913 26
  (od: 01.08.2001 do: 12.01.2004)
Ing. Anton Závodský - predseda
Dobrašovská 132
Motešice 913 26
Vznik funkcie: 11.05.2001
  (od: 13.01.2004 do: 13.01.2004)
Martin Renner
Kornblumenweg 26
Siegburg 537 21
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.10.2021 Skončenie funkcie: 29.02.2024
  (od: 20.03.2024 do: 19.03.2024)
Martin Renner
Kornblumenweg 26
Siegburg 537 21
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.10.2021
  (od: 12.11.2021 do: 19.03.2024)
Dr. Frank-Reinhard Bartsch
Schiller strasse 15
Troisdorf 538 44
Spolková republika Nemecko
  (od: 06.09.2000 do: 31.07.2001)
Dr. Frank-Reinhard Bartsch - podpredseda
Schiller strasse 15
538 44 Troisdorf
Spolková republika Nemecko
  (od: 01.08.2001 do: 12.01.2004)
Dr. Frank-Reinhard Bartsch - podpredseda
Schiller strasse 15
538 44 Troisdorf
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 04.08.2000
  (od: 13.01.2004 do: 03.08.2004)
Dr. Frank-Reinhard Bartsch - podpredseda
Schiller strasse 15
538 44 Troisdorf
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 04.08.2000 Skončenie funkcie: 04.08.2004
  (od: 04.08.2004 do: 03.08.2004)
Konstantina Bata
Bonner Talweg 45
Bonn 531 13
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.10.2015
  (od: 07.10.2015 do: 24.11.2020)
Konstantina Bata
Bonner Talweg 45
Bonn 531 13
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.10.2015 Skončenie funkcie: 01.10.2020
  (od: 25.11.2020 do: 24.11.2020)
Danijela Bujic
Kaiserwether Strasse 270
Dusseldorf 404 74
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 12.06.2018 do: 11.11.2021)
Danijela Bujic
Kaiserwether Strasse 270
Dusseldorf 404 74
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.06.2018 Skončenie funkcie: 30.09.2021
  (od: 12.11.2021 do: 11.11.2021)
Regine Bűttner
Dr. Gebauer Str. 49
Bingen 554 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 28.04.2006
  (od: 02.06.2006 do: 09.10.2007)
Regine Bűttner
Dr. Gebauer Str. 49
Bingen 554 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 28.04.2006 Skončenie funkcie: 13.09.2007
  (od: 10.10.2007 do: 09.10.2007)
Dr. Hans Peter Engel - člen
Richard Wagner Str. 12
Stuttgard D - 70184
SRN
Vznik funkcie: 10.04.2003
  (od: 14.01.2004 do: 12.01.2007)
Dr. Hans Peter Engel - člen
Richard Wagner Str. 12
Stuttgard D - 70184
SRN
Vznik funkcie: 10.04.2003 Skončenie funkcie: 06.12.2006
  (od: 13.01.2007 do: 12.01.2007)
Wolfgang Hauptmann
Altrheinstr. 22
Bonn 532 27
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 29.11.2007
  (od: 21.12.2007 do: 19.05.2010)
Wolfgang Hauptmann
Altrheinstr. 22
Bonn 532 27
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 29.11.2007 Skončenie funkcie: 27.04.2010
  (od: 20.05.2010 do: 19.05.2010)
Andreas Hesse
Am Heiligenhäuschen 8
Kottenheim 567 36
SNR
Vznik funkcie: 27.04.2010
  (od: 20.05.2010 do: 24.11.2011)
Andreas Hesse
Am Heiligenhäuschen 8
Kottenheim 567 36
SNR
Vznik funkcie: 27.04.2010 Skončenie funkcie: 09.11.2011
  (od: 25.11.2011 do: 24.11.2011)
Dr. Albert Matheis - člen
Gerhard Hauptmann str. 15
Münster D - 64839
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 25.04.2007 Skončenie funkcie: 27.04.2010
  (od: 20.05.2010 do: 19.05.2010)
Dr. Albert Matheis - člen
Gerhard Hauptmann Str. 15
Münster D - 64839
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 10.04.2003 Skončenie funkcie: 24.04.2007
  (od: 14.06.2007 do: 13.06.2007)
Dr. Albert Matheis - člen
Gerhard Hauptmann str. 15
Münster D - 64839
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 25.04.2007
  (od: 14.06.2007 do: 19.05.2010)
Dr. Albert Matheis - člen
Gerhard Hauptmann Str. 15
Münster D - 64839
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 10.04.2003
  (od: 14.01.2004 do: 13.06.2007)
Dr. Jens Nebendahl
W.Liebertz 16
Stieldorf 536 39
Spolková republika Nemecko
Skončenie funkcie: 10.05.2002
  (od: 01.08.2001 do: 05.09.2002)
Dr. Jens Nebendahl
W. Liebertz 16
Stieldorf 536 39
Spolková republika Nemecko
  (od: 06.09.2000 do: 31.07.2001)
Dr. Henning Never
Mühlenpfad 11
Bad Honnef 539 13
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.10.2015
  (od: 07.10.2015 do: 24.11.2020)
Dr. Henning Never
Mühlenpfad 11
Bad Honnef 539 13
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.10.2015 Skončenie funkcie: 01.10.2020
  (od: 25.11.2020 do: 24.11.2020)
Dr. Klaus Nitschke
Huusbarg 2
Hamburg 223 59
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 10.05.2002 Skončenie funkcie: 10.04.2003
  (od: 06.09.2002 do: 13.01.2004)
Dr. Ralph Rentschler
Milanweg 21
Aalen D - 73434
SRN
Vznik funkcie: 10.05.2002 Skončenie funkcie: 10.04.2003
  (od: 06.09.2002 do: 13.01.2004)
Norbert Schmidt
Europastr. 11
Bonn 531 75
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 29.11.2007
  (od: 21.12.2007 do: 19.05.2010)
Norbert Schmidt
Europastr. 11
Bonn 531 75
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 29.11.2007 Skončenie funkcie: 27.04.2010
  (od: 20.05.2010 do: 19.05.2010)
Dr. Hans-Peter Schultz
Haendelstrasse 9
Meckenheim 533 40
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 27.04.2010
  (od: 20.05.2010 do: 23.04.2015)
Dr. Hans-Peter Schultz
Haendelstrasse 9
Meckenheim 533 40
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 27.04.2010 Skončenie funkcie: 27.04.2015
  (od: 24.04.2015 do: 23.04.2015)
Dr. Hans-Peter Schultz
Haendelstrasse 9
Meckenheim 533 40
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 28.04.2015
  (od: 24.04.2015 do: 11.06.2018)
Dr. Hans-Peter Schultz
Haendelstrasse 9
Meckenheim 533 40
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 28.04.2015 Skončenie funkcie: 28.05.2018
  (od: 12.06.2018 do: 11.06.2018)
Cornelia Elisabeth Sonntag
Plittersdorfer 164
Bonn 531 73
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 28.04.2015 Skončenie funkcie: 01.10.2015
  (od: 07.10.2015 do: 06.10.2015)
Cornelia Elisabeth Sonntag
Plittersdorfer 164
Bonn 531 73
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 28.04.2015
  (od: 24.04.2015 do: 06.10.2015)
Cornelia Elisabeth Sonntag
Plittersdorfer 164
Bonn 531 73
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 27.04.2010 Skončenie funkcie: 27.04.2015
  (od: 24.04.2015 do: 23.04.2015)
Cornelia Elisabeth Sonntag
Plittersdorfer 164
Bonn 531 73
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 27.04.2010
  (od: 20.05.2010 do: 23.04.2015)
Lamia Tewaag
Am Herrenhof 38
Swisttal 539 13
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.10.2015 Skončenie funkcie: 20.09.2017
  (od: 06.10.2017 do: 05.10.2017)
Lamia Tewaag
Am Herrenhof 38
Swisttal 539 13
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.10.2015
  (od: 07.10.2015 do: 05.10.2017)
Dr. Christoph von Damm
Fritz Tillmann strasse 4
Bonn 531 13
Spolková republika Nemecko
  (od: 06.09.2000 do: 31.07.2001)
Dr. Christoph von Damm
Fritz Tillmann strasse 4
Bonn 531 13
Spolková republika Nemecko
Skončenie funkcie: 10.05.2002
  (od: 01.08.2001 do: 05.09.2002)
Tanja Wehrhahn
Ensener Weg 23a
Kolín D-50999
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 09.11.2011 Skončenie funkcie: 01.10.2015
  (od: 07.10.2015 do: 06.10.2015)
Tanja Wehrhahn
Ensener Weg 23a
Kolín D-50999
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 09.11.2011
  (od: 25.11.2011 do: 06.10.2015)
Ida Zelenka Puda
Frankenstrasse 9
Bonn 531 75
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 02.10.2020
  (od: 25.11.2020 do: 26.08.2021)
Ida Zelenka Puda
Frankenstrasse 9
Bonn 531 75
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 02.10.2020 Skončenie funkcie: 13.08.2021
  (od: 27.08.2021 do: 26.08.2021)
Prokúra: 
JUDr. Jitka Adámková
Lelkova 569/14a
Brno 637 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.06.2021
  (od: 01.06.2021)
Ing. Peter Laco
Trenčianska 37
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 12.11.2021
  (od: 12.11.2021)
Ing. Ján Adamec
Živnostenská 2/2950
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 23.06.2015
  (od: 23.06.2015 do: 30.06.2016)
Ing. Ján Adamec
Živnostenská 2/2950
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 23.06.2015 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 01.07.2016 do: 30.06.2016)
Mgr. Petra Berecová
Rizlingová 6/12201
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 23.06.2015
  (od: 23.06.2015 do: 16.03.2016)
Mgr. Petra Berecová
Rizlingová 6/12201
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 23.06.2015 Skončenie funkcie: 29.02.2016
  (od: 17.03.2016 do: 16.03.2016)
Uršula Kráľová
Kysucká 2
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 17.03.2016
  (od: 17.03.2016 do: 30.06.2016)
Uršula Kráľová
Kysucká 2
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 17.03.2016 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 01.07.2016 do: 30.06.2016)
Uršula Kráľová
Kysucká 2
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 30.07.2016 do: 09.01.2018)
Uršula Kráľová
Kysucká 2
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.07.2016 Skončenie funkcie: 31.12.2017
  (od: 10.01.2018 do: 09.01.2018)
Uršula Kŕalová
Kysucká 2
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 01.07.2016 do: 29.07.2016)
Dipl.Ing. Branimir Maric
Mýtna 7/2880
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 28.06.2017 do: 02.08.2017)
Dipl.Ing. Branimir Marić
Mýtna 7/2880
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 01.07.2016 do: 27.06.2017)
Dipl.Ing. Branimir Marić
Rorýsová 235
Jesenice 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 03.08.2017 do: 26.08.2021)
Dipl.Ing. Branimir Marić
Rorýsová 235
Jesenice 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2016 Skončenie funkcie: 31.08.2021
  (od: 27.08.2021 do: 26.08.2021)
Dipl. Ing. Branimír Marič
Mýtna 7/2880
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 23.06.2015
  (od: 23.06.2015 do: 30.06.2016)
Dipl. Ing. Branimír Marič
Mýtna 7/2880
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 23.06.2015 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 01.07.2016 do: 30.06.2016)
JUDr. Ján Pitoňák
Ústecko - Orlická 7/2345
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 23.06.2015
  (od: 23.06.2015 do: 30.06.2016)
JUDr. Ján Pitoňák
Ústecko - Orlická 7/2345
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 23.06.2015 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 01.07.2016 do: 30.06.2016)
JUDr. Ján Pitoňák
Ústecko-Orlická 7/2345
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 01.07.2016 do: 29.06.2020)
JUDr. Ján Pitoňák
Ústecko-Orlická 7/2345
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 01.07.2016 Skončenie funkcie: 31.12.2019
  (od: 30.06.2020 do: 29.06.2020)
Bc. Tomáš Ryšavý
Nerudova 1840
Pardubice 530 02
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2019
  (od: 09.01.2020 do: 31.05.2021)
Bc. Tomáš Ryšavý
Nerudova 1840
Pardubice 530 02
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2019 Skončenie funkcie: 31.05.2021
  (od: 01.06.2021 do: 31.05.2021)
Ing. Peter Škodný
Bradlianska 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Vznik funkcie: 01.05.2018
  (od: 01.05.2018 do: 08.01.2020)
Ing. Peter Škodný
Bradlianska 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Vznik funkcie: 01.05.2018 Skončenie funkcie: 30.09.2019
  (od: 09.01.2020 do: 08.01.2020)
Ing. Dušan Švalek
Karpatská 1135
Lozorno 900 55
Vznik funkcie: 23.06.2015
  (od: 23.06.2015 do: 30.06.2016)
Ing. Dušan Švalek
Karpatská 1135
Lozorno 900 55
Vznik funkcie: 23.06.2015 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 01.07.2016 do: 30.06.2016)
Ing. Dušan Švalek
Karpatská 1135
Lozorno 900 55
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 01.07.2016 do: 22.12.2021)
Ing. Dušan Švalek
Karpatská 1135
Lozorno 900 55
Vznik funkcie: 01.07.2016 Skončenie funkcie: 01.12.2021
  (od: 23.12.2021 do: 22.12.2021)
Ing. Rudolf Urbánek
Pod Vachmajstrom 1
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 01.07.2016 do: 29.07.2016)
Ing. Rudolf Urbánek
Pod Vachmajstrom 1
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 30.07.2016 do: 09.01.2018)
Ing. Rudolf Urbánek
Pod Vachmajstrom 1
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.07.2016 Skončenie funkcie: 31.12.2017
  (od: 10.01.2018 do: 09.01.2018)
Ing. Pavel Hadrbolec
Podlužanská 1880
Praha 9 190 16
Česká republika
Vznik funkcie: 17.04.2019
  (od: 17.04.2019)
Mgr. Vladimíra Chlandová
Chrustenice 172
Chrustenice 267 12
Česká republika
Vznik funkcie: 01.06.2021
  (od: 01.06.2021)
Mladen Mitić
Novi Beograd, Dorda Stanojevica 009 B
Belehrad
Srbská republika
Vznik funkcie: 23.12.2021
  (od: 23.12.2021)
Vladan Peković
Baku 14
Podgorica 810 00
Čierna Hora
Vznik funkcie: 11.01.2024
  (od: 11.01.2024)
Stephan Eger
Am Stadtwald 47
Bonn 531 77
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 01.07.2016 do: 16.04.2019)
Stephan Eger
Am Stadtwald 47
Bonn 531 77
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.07.2016 Skončenie funkcie: 31.03.2019
  (od: 17.04.2019 do: 16.04.2019)
Dr. Robert Hauber
Sternwartestrasse 56
Wien 1180
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2015
  (od: 07.10.2015 do: 30.06.2016)
Dr. Robert Hauber
Sternwartestrasse 56
Wien 1180
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2015 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 01.07.2016 do: 30.06.2016)
Ing. Milan Vašina
Českomalínska 13/528
Praha 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 01.07.2016 do: 24.10.2018)
Ing. Milan Vašina
Českomalínska 13/528
Praha 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2016 Skončenie funkcie: 30.09.2018
  (od: 25.10.2018 do: 24.10.2018)
Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť vždy dvaja súčasne. Prokuristi konajú za spoločnosť takým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru, svoj podpis a meno. V prokúre je zahrnuté aj oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (od: 25.01.2018)
Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť vždy dvaja súčasne. Prokuristi konajú za spoločnosť takým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru, svoj podpis a meno. V prokúre je zahrnuté aj oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (od: 30.07.2016 do: 09.01.2018)
Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť vždy dvaja súčasne. Prokuristi konajú za spoločnosť takým spôsobom, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru, svoj podpis a meno. V prokúre je zahrnuté aj oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (od: 01.07.2016 do: 29.07.2016)
Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť vždy dvaja súčasne. Prokuristi konajú za spoločnosť takým spôsobom, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru, svoj podpis a meno.
  (od: 23.06.2015 do: 30.06.2016)
Odštepný závod: 
Názov: 
Slovak Telekom, a.s., Call Services, o.z.
  (od: 15.05.2006 do: 31.10.2007)
Sídlo: 
Karadžičova 10
Bratislava 825 13
  (od: 01.06.2007 do: 31.10.2007)
Kolárska 12/2176
Bratislava 814 68
  (od: 15.05.2006 do: 31.05.2007)
Vedúci: 
Jeroen Hollestelle
Borinská 10/2930
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 29. 1. 2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.2006 do: 21.05.2007)
Jeroen Hollestelle
Borinská 10/2930
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 29. 1. 2005 Skončenie funkcie: 14. 5. 2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2007 do: 21.05.2007)
Rüdiger Schulz
Rubensstrasse 19
Isernhagen N.B. 309 16
Nemecko
Vznik funkcie: 15. 5. 2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2007 do: 31.10.2007)
Rüdiger Schulz
Rubensstrasse 19
Isernhagen N.B. 309 16
Nemecko
Vznik funkcie: 15. 5. 2007 Skončenie funkcie: 1. 11. 2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.11.2007 do: 31.10.2007)
Predmet činnosti: 
je totožný s predmetom podnikania Slovak Telekom, a.s.
  (od: 15.05.2006 do: 31.10.2007)
 
 
Názov: 
Slovak Telekom, a.s. Rádiokomunikácie, o.z., skratka: RK, o.z.
  (od: 08.03.2006 do: 24.10.2007)
Sídlo: 
Cesta na Kamzík 14
Bratislava 817 51
  (od: 30.03.2006 do: 24.10.2007)
14
Cesta na Kamzík 817 51
  (od: 08.03.2006 do: 29.03.2006)
Vedúci: 
Ing. Roman Korbačka
Drotárska cesta 100/6169
Bratislava 811 02
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.03.2006 do: 24.10.2007)
Ing. Roman Korbačka
Drotárska cesta 100/6169
Bratislava 811 02
Skončenie funkcie: 25. 10. 2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.10.2007 do: 24.10.2007)
Ing. Roman Korbačka
Jána Stanislava 27
Bratislava 4 841 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.03.2006 do: 29.03.2006)
 
 
Názov: 
Slovak Telekom, a.s., Commercial Call Centre, o.z.
  (od: 08.03.2006 do: 14.05.2006)
Sídlo: 
Kolárska 12/2176
Bratislava 814 68
  (od: 08.03.2006 do: 14.05.2006)
Vedúci: 
Jeroen Hollestelle
Borinská 10/2930
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 29. 1. 2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.03.2006 do: 14.05.2006)
Predmet činnosti: 
je totožný s predmetom podnikania Slovak Telecom, a.s.
  (od: 08.03.2006 do: 29.03.2006)
je totožný s predmetom podnikania Slovak Telekom, a.s.
  (od: 08.03.2006 do: 14.05.2006)
 
 
Názov: 
Slovak Telecom, a.s. Rádiokomunikácie, o.z., skratka: RK, o.z.
  (od: 09.02.2004 do: 07.03.2006)
Sídlo: 
14
Cesta na Kamzík 817 51
  (od: 09.02.2004 do: 07.03.2006)
Vedúci: 
Ing. Roman Korbačka
Jána Stanislava 27
Bratislava 4 841 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.2004 do: 07.03.2006)
 
 
Názov: 
Slovak Telecom, a.s., Commercial Call Centre, o.z.
  (od: 29.01.2005 do: 07.03.2006)
Sídlo: 
Kolárska 12/2176
Bratislava 814 68
  (od: 29.01.2005 do: 07.03.2006)
Vedúci: 
Jeroen Hollestelle
Borinská 10/2930
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 29. 1. 2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.01.2005 do: 07.03.2006)
Predmet činnosti: 
je totožný s predmetom podnikania Slovak Telecom, a.s.
  (od: 29.01.2005 do: 07.03.2006)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Rádiokomunikácie, o.z., skratka: RK, o.z.
  (od: 01.10.2002 do: 08.02.2004)
Sídlo: 
Cesta na Kamzík 14
Bratislava 817 51
  (od: 01.10.2002 do: 08.02.2004)
Vedúci: 
Ing. Roman Korbačka
Jána Stanislava 27
Bratislava 4 841 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2002 do: 08.02.2004)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s., TELEMONT, o.z., skratka: TELEMONT, o.z.
  (od: 04.04.2001 do: 10.11.2002)
Sídlo: 
Hraničná 18
Bratislava 820 07
  (od: 04.04.2001 do: 10.11.2002)
Vedúci: 
Ing. Dušan Spišák
Plachého 12
Bratislava 841 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.2001 do: 10.11.2002)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií Bratislava, o.z. skratka: RT Bratislava, o.z.
  (od: 01.08.2001 do: 14.10.2002)
Sídlo: 
Kolárska 12
Bratislava 814 68
  (od: 01.08.2001 do: 14.10.2002)
Vedúci: 
Ing. Ján Hláčik
173
Brusno 976 62
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2001 do: 14.10.2002)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s., Riaditeľstvo telekomunikácií Stredné Slovensko, o.z., skratka: RT SS, o.z.
  (od: 04.04.2001 do: 14.10.2002)
Sídlo: 
Wolkerova 34
Banská Bystrica 975 86
  (od: 04.04.2001 do: 14.10.2002)
Vedúci: 
Ing. Ivan Doletina
Jánskeho 23/3
Žiar nad Hronom 965 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.2001 do: 14.10.2002)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s., Riaditeľstvo telekomunikácií Východné Slovensko, o.z., skratka: RT VS, o.z.
  (od: 04.04.2001 do: 14.10.2002)
Sídlo: 
Poštová 18
Košice 042 10
  (od: 04.04.2001 do: 14.10.2002)
Vedúci: 
Ing. Ľudovít Hintoš
Košické Olšany 221
Rozhanovce 044 42
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.2001 do: 14.10.2002)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Rádiokomunikácie, o.z., skratka: RK, o.z.
  (od: 04.04.2001 do: 30.09.2002)
Sídlo: 
Cesta na Kamzík 14
Bratislava 817 51
  (od: 04.04.2001 do: 30.09.2002)
Vedúci: 
Ing. Ivan Čipka
Jaskový rad 51
Bratislava 831 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.2001 do: 30.09.2002)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Raditeľstvo telekomunikácií, Západné Slovensko, odštepný závod
  (od: 06.03.2002 do: 14.07.2002)
Sídlo: 
Jarabinkova 1
Bratislava 821 09
  (od: 06.03.2002 do: 14.07.2002)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Mydliar
Kolárska 10
Bratislava 811 06
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.03.2002 do: 14.07.2002)
 
 
Názov: 
Slovenské telelomunikácie, a.s., Technická ústredňa telekomunikácií, o.z.,skratka: TÚT, o.z.
  (od: 04.04.2001 do: 09.06.2002)
Sídlo: 
Kukučínova 52
Bratislava 831 03
  (od: 04.04.2001 do: 09.06.2002)
Vedúci: 
Ing. Anton Šalamún
Hrnčiarska 789/53
Stropkov 091 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.2001 do: 09.06.2002)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Raditeľstvo telekomunikácií, Západné Slovensko, o.z. skratka: RT ZS, o.z.
  (od: 01.08.2001 do: 05.03.2002)
Sídlo: 
Jarabinkova 1
Bratislava 821 09
  (od: 01.08.2001 do: 05.03.2002)
Vedúci: 
Ing. Dušan Marčok
Komenského sady 54-23/37
Nová Dubnica 081 51
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2001 do: 05.03.2002)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie,a.s., Riaditeľstvo telekomunikácií Bratislava, o.z., skratka: RT Bratislava, o.z.
  (od: 04.04.2001 do: 31.07.2001)
Sídlo: 
Kolárska 12
Bratislava 814 68
  (od: 04.04.2001 do: 31.07.2001)
Vedúci: 
Ing. Jozef Šimlaštík
Jarošova 1
Bratislava 831 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.2001 do: 31.07.2001)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s., Riaditeľstvo telekomunikácií Západné Slovensko, o.z., skratka: RT ZS, o.z.
  (od: 04.04.2001 do: 31.07.2001)
Sídlo: 
Továrenská 7
Bratislava 824 95
  (od: 04.04.2001 do: 31.07.2001)
Vedúci: 
Ing. Dušan Marčok
Komenského sady 54-23/27
Nová Dubnica 018 51
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.2001 do: 31.07.2001)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikáciií Západné Slovensko, odštepný závod
  (od: 15.05.2000 do: 03.04.2001)
Sídlo: 
Továrenská 7
Bratislava 824 95
  (od: 15.05.2000 do: 03.04.2001)
Vedúci: 
Ing. Dušan Marčok
Komenského sady 54-23/37
Nová Dubnica 018 51
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.2000 do: 03.04.2001)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií Stredné Slovensko, odštepný závod
  (od: 15.05.2000 do: 03.04.2001)
Sídlo: 
Wolkerova 34
Banská Bystrica 975 86
  (od: 15.05.2000 do: 03.04.2001)
Vedúci: 
Ing. Ivan Doletina
Jánskeho 23/3
Žiar nad Hronom 965 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.2000 do: 03.04.2001)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Rádiokomunikácie, odštepný závod
  (od: 15.05.2000 do: 03.04.2001)
Sídlo: 
Cesta na Kamzík 14
Bratislava 817 51
  (od: 15.05.2000 do: 03.04.2001)
Vedúci: 
Ing. Ivan Čipka
Jaskovský rad 51
Bratislava 831 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.2000 do: 03.04.2001)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácii Bratislava, odštepný závod
  (od: 19.11.1999 do: 03.04.2001)
Sídlo: 
Kolárska 12
Bratislava 814 68
  (od: 19.11.1999 do: 03.04.2001)
Vedúci: 
Ing. Jozef Šimlaštík
Jarošova 1
Bratislava 831 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.1999 do: 03.04.2001)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácii Východné Slovensko, odštepný závod
  (od: 19.11.1999 do: 03.04.2001)
Sídlo: 
Poštová 18
Košice 042 10
  (od: 11.01.2001 do: 03.04.2001)
Poštová 19
Košice 042 10
  (od: 19.11.1999 do: 10.01.2001)
Vedúci: 
Ing. Ľudovít Hintoš
Košické Olšany 221
Rozhanovce 044 42
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.1999 do: 03.04.2001)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Technická ústredňa telekomunikácií, odštepný závod
  (od: 19.11.1999 do: 03.04.2001)
Sídlo: 
Kukučínova 52
Bratislava 831 03
  (od: 19.11.1999 do: 03.04.2001)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Hutňan
Hrnčiarska 1601/34
Stropkov 091 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.1999 do: 03.04.2001)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. TELEMONT, odštepný závod
  (od: 19.11.1999 do: 03.04.2001)
Sídlo: 
Hraničná 18
Bratislava 820 07
  (od: 19.11.1999 do: 03.04.2001)
Vedúci: 
Ing. Dušan Spišák
Plachého 12
Bratislava 841 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.1999 do: 03.04.2001)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií Západné Slovensko, odštepný závod
  (od: 18.01.2000 do: 14.05.2000)
Sídlo: 
Továrenská 7
Bratislava 824 95
  (od: 18.01.2000 do: 14.05.2000)
Vedúci: 
Ing. Dušan Marčok
Komenského sady 54-23/27
Nová Dubnica 018 51
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2000 do: 14.05.2000)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií Stredné Slovensko, odštepný závod
  (od: 18.01.2000 do: 14.05.2000)
Sídlo: 
Wolkerova 34
Banská Bystrica 975 88
  (od: 18.01.2000 do: 14.05.2000)
Vedúci: 
Ing. Ivan Doletina
Jánskeho 23/3
Žiar nad Hronom 965 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2000 do: 14.05.2000)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Rádiokomunikácie, odštepný závod
  (od: 18.01.2000 do: 14.05.2000)
Sídlo: 
Cesta na Kamzík 14
Bratislava 810 05
  (od: 18.01.2000 do: 14.05.2000)
Vedúci: 
Ing. Ivan Čipka
Jaskový rad 51
Bratislava 831 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2000 do: 14.05.2000)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Rádiokomunikácie, odštepný závod
  (od: 19.11.1999 do: 17.01.2000)
Sídlo: 
Cesta na Kamzík 14
Bratislava 817 51
  (od: 19.11.1999 do: 17.01.2000)
Vedúci: 
Ing. Ivan Čipka
Jaskový rad 51
Bratislava 831 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.1999 do: 17.01.2000)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií Západné Slovensko, odštepný závod
  (od: 19.11.1999 do: 17.01.2000)
Sídlo: 
Továrenská 7
Bratislava 824 95
  (od: 19.11.1999 do: 17.01.2000)
Vedúci: 
Ing. Dušan Marčok
Komenského sady 54-23/37
Nová Dubnica 018 51
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.1999 do: 17.01.2000)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií Stredné Slovensko, odštepný závod
  (od: 19.11.1999 do: 17.01.2000)
Sídlo: 
Wolkerova 34
Banská Bystrica 975 86
  (od: 19.11.1999 do: 17.01.2000)
Vedúci: 
Ing. Ivan Doletina
Jánskeho 23/3
Žiar nad Hronom 965 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.1999 do: 17.01.2000)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií, Bratislava, odštepný závod
  (od: 13.09.1999 do: 18.11.1999)
Sídlo: 
Kolárska 12
Bratislava 814 68
  (od: 13.09.1999 do: 18.11.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií, Západné Slovensko, odštepný závod
  (od: 13.09.1999 do: 18.11.1999)
Sídlo: 
Továrenská 7
Bratislava 824 95
  (od: 13.09.1999 do: 18.11.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií, Stredné Slovensko, odštepný závod
  (od: 13.09.1999 do: 18.11.1999)
Sídlo: 
Wolkerova 34
Banská Bystrica 975 88
  (od: 13.09.1999 do: 18.11.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií, Východné Slovensko, odštepný závod
  (od: 13.09.1999 do: 18.11.1999)
Sídlo: 
Poštová 18
Košice 042 10
  (od: 13.09.1999 do: 18.11.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Technická ústredňa telekomunikácií, odštepný závod
  (od: 13.09.1999 do: 18.11.1999)
Sídlo: 
Kukučínova 52
Bratislava 831 03
  (od: 13.09.1999 do: 18.11.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Rádiokomunikácie, odštepný závod
  (od: 13.09.1999 do: 18.11.1999)
Sídlo: 
Cesta na Kamzík 14
Bratislava 810 05
  (od: 13.09.1999 do: 18.11.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. TELEMONT, odštepný závod
  (od: 13.09.1999 do: 18.11.1999)
Sídlo: 
Hraničná 18
Bratislava 820 07
  (od: 13.09.1999 do: 18.11.1999)
Predmet činnosti: 
organizačné jednotky majú rovnaký predmet činnosti ako spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s.
  (od: 13.09.1999 do: 18.11.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií, Bratislava, odštepný závod Skratka: ST, a.s. RT Bratislava, o.z.
  (od: 01.04.1999 do: 12.09.1999)
Sídlo: 
Kolárska 12
Bratislava 814 68
  (od: 01.04.1999 do: 12.09.1999)
Vedúci: 
Ing. Jozef Šimlaštík
Jarošova 1
Bratislava 831 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.1999 do: 18.11.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií, Západné Slovensko, odštepný závod Skratka: ST, a.s. RT ZS, o.z.
  (od: 01.04.1999 do: 12.09.1999)
Sídlo: 
Továrenská 7
Bratislava 824 95
  (od: 01.04.1999 do: 12.09.1999)
Vedúci: 
Ing. Dušan Marčok
Komenského sady 54-23/27
Nová Dubnica 018 51
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.1999 do: 18.11.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií, Stredné Slovensko, odštepný závod Skratka: ST, a.s. RT SS, o.z.
  (od: 01.04.1999 do: 12.09.1999)
Sídlo: 
Wolkerova 34
Banská Bystrica 975 88
  (od: 01.04.1999 do: 12.09.1999)
Vedúci: 
Ing. Ivan Doletina
Jánskeho 23/3
Žiar nad Hronom 965 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.1999 do: 18.11.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií, Východné Slovensko, odštepný závod Skratka: ST, a.s. RT VS, o.z.
  (od: 01.04.1999 do: 12.09.1999)
Sídlo: 
Poštová 18
Košice 042 10
  (od: 01.04.1999 do: 12.09.1999)
Vedúci: 
Ing. Ľudovít Hintoš
Košické Olšany 221
Rozhanovce 044 42
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.1999 do: 18.11.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Technická ústredňa telekomunikácií, odštepný závod Skratka: TÚT, o.z.
  (od: 01.04.1999 do: 12.09.1999)
Sídlo: 
Kukučínova 52
Bratislava 831 03
  (od: 01.04.1999 do: 12.09.1999)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Hutňan
Hrnčiarska 1601/34
Stropkov 091 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.1999 do: 18.11.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Rádiokomunikácie, odštepný závod Skratka: ST, a.s. RK, o.z.
  (od: 01.04.1999 do: 12.09.1999)
Sídlo: 
Cesta na Kamzík 14
Bratislava 810 05
  (od: 01.04.1999 do: 12.09.1999)
Vedúci: 
Ing. Ivan Čipka
Jaskový rad 51
Bratislava 831 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.1999 do: 18.11.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Telekomunikačné montáže, odštepný závod Skratka: ST, a.s. TELEMONT, o.z.
  (od: 01.04.1999 do: 12.09.1999)
Sídlo: 
Hraničná 18
Bratislava 820 07
  (od: 01.04.1999 do: 12.09.1999)
Vedúci: 
Ing. Dušan Spišák
Plachého 12
Bratislava 841 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.1999 do: 18.11.1999)
Predmet činnosti: 
organizačné jednotky majú rovnaký predmet činnosti ako spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s.
  (od: 01.04.1999 do: 12.09.1999)
 
 
Výška základného imania: 
864 113 000 EUR Rozsah splatenia: 864 113 000 EUR
  (od: 16.01.2009)
26 027 500 000 Sk
  (od: 06.09.2000 do: 15.01.2009)
20 717 920 000 Sk
  (od: 01.04.1999 do: 05.09.2000)
Akcie: 
Počet: 86411300
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie
  (od: 01.05.2016)
Počet: 86411300
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie
  (od: 24.02.2015 do: 30.04.2016)
Počet: 26027500
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 16.01.2009 do: 23.02.2015)
Počet: 26027500
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 06.09.2000 do: 15.01.2009)
Počet: 20717920
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 19.11.1999 do: 05.09.2000)
Počet: 20717920
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.04.1999 do: 18.11.1999)
Akcionár: 
Deutsche Telekom Europe B.V.
Stationsplein 8K
Maastricht 6221BT
Holandské kráľovstvo
  (od: 27.08.2021)
Deutsche Telekom Europe B.V.
Stationsplein 8K/-
Maastricht 6221BT
Holandské kráľovstvo
  (od: 08.07.2015 do: 26.08.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Majetok zrušeného podniku Slovenské telekomunikácie š.p., všetky práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky /i neznáme/ a práva k nehmotným statkom prechádzajú na právneho nástupcu Slovenské telekomunikácie, a.s. Počet, druh, menovitá hodnota akcií: 20 717 920 akcií na meno, s menovitou hodnotou 1000,- Sk za jednu akciu/jedna hromadná akcia.
  (od: 01.04.1999)
Výpis so zápisnice č. 2/9 zasadnutia predstavenstva konaného dňa 19.4.1999
  (od: 01.06.1999)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene v dozornej rade zo dňa 28.4.1999 Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.5.1999 č. N 93/99, Nz 93/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 13.09.1999)
Živnostenský list sp. č.: ŽO - 99/09017/002/SA vydaný OÚ Bratislava 1 dňa 28.6.1999. Koncesná listina sp. č.: ŽO - 99/09017/004/SA vydaný OÚ Bratislava 1 dňa 19.7.1999. Rozhodnutie č. 47/99 zo dňa 9.6.1999 o odvolaní a menovaní člena dozornej rady.
  (od: 19.11.1999)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.11.1999 pod č. N 269/99, Nz 262/99.
  (od: 18.01.2000)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.3.2000 č. N 71/00, Nz 71/00 na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24.5.2000 pod č. N 117/00, Nz 117/00 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 07.07.2000)
Notárska zápisnica N 151/00, Nz 151/00 spísaná dňa 22.6.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti, personálne zmeny v dozornej rade a dodatok č. 5 k stanovám. Notárska zápisnica N 186/00, Nz 185/00 spísaná dňa 4.8.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.8.2000, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade a schválená zmena stanov spoločnosti. Notárska zápisnica N 187/00, Nz 186/00 spísaná dňa 4.8.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 4.8.2000, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
  (od: 06.09.2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.11.2000, na ktorom bol odvolaný člen predstavenstva a vymenovaný nový.
  (od: 18.12.2000)
Preukaz - povolenie na pobyt pre cudzinca.
  (od: 11.01.2001)
Notárska zápisnica č. N 7/01, Nz 6/01 zo dňa 11.5.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.6.2001 o odvolaní Ing. Jozefa Šimlaštíka z funkcie riaditeľa OZ. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 22.6.2001 o vymenovaní Ing.Jána Hláčika do funkcie riaditeľa OZ. Rozhodnutie Výkonného manažmenta zo dňa 26.6.2001 o zmene sídla OZ.
  (od: 01.08.2001)
Rozhodnutie predstavenstva akciovej spoločnosti č. 6/2001 zo dňa 31. 10. 2001 o zrušení odštepného závodu Slovenské telekomunikácie, a.s., Technická ústredňa telekomunikácií, o.z. dňom 31. 12. 2001.
  (od: 10.06.2002)
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o udelení licencie na podnikanie v energetických odvetviach zo dňa 26. 11. 2001, licencia č. ET 0037/2001.
  (od: 11.06.2002)
Rozhodnutie ústredia Slovenských telekomunikácií, a.s., č. 19/2002 zo dňa 31. 1. 2002, ktorým sa ruší odštepný závod Slovenské telekomunikácie, a.s., Riaditeľstvo telekomunikácií Západné Slovensko, o. z. dňom 30. 4. 2002. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 27. 3. 2002 o odvolaní Ing. Jaroslava Mydliara z funkcie riaditeľa odštepného závodu Riaditeľstvo telekomunikácií ZS, o. z. dňom 1. 5. 2002.
  (od: 15.07.2002)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.5.2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady.
  (od: 06.09.2002)
Notárska zápisnica č. N 665/02, Nz 627/02 zo dňa 3. 7. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 9 k stanovám a odvolanie člena predstavenstva.
  (od: 30.09.2002)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 31. 7. 2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene vedúceho odštepného závodu. Odvolací dekrét zo dňa 27. 3. 2002.
  (od: 01.10.2002)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 31.7.2002 o zrušení odštepných závodov v ňom uvedených.
  (od: 15.10.2002)
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 20.5.2002. Dodatok č. 1 a č. 2 k zmluve o predaji časti podniku zo dňa 22.10.2002.
  (od: 11.11.2002)
Deň vzniku funkcie podpredsedu predstavenstva Ing. Štefana Bugára: 19.4.1999. Deň vzniku funkcie predsedu predstavenstva Dr. Kai Hőhmann: 22.8.2000.
  (od: 13.01.2004)
Na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.4.2003 boli schválené personálne zmeny v predstavenstva a dozornej rade. Zánik funkcie predsedu predstavenstva: Dr. Kai Höhmann dňom 10.04.2003, zánik funkcie člena predstavenstva: Fridbert Gerlach dňom 10.04.2003, zánik funkcie člena predstavenstva: Ing. Jozef Pavlík dňom 10.04.2003, zánik funkcie predsedu dozornej rady: Ing. Anton Závodský dňom 10.04.2003, zánik funkcie člena dozornej rady Dr. Ralph Rentschler dňom 10.04.2003, zánik funkcie člena dozornej rady Dr. Klaus Nitschke dňom 10.04.2003. Notárska zápisnica N 265/2003, Nz 26901/2003 spísaná dňa 10.04.2003 notárom JUDr. Ivanom Macákom, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.04.2003, na ktorom bola schválená zmena stanov v predmete činnosti a úplné znenie stanov.
  (od: 14.01.2004)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 24.10.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 231/2003, NZ 96619/2003 spísaná dňa 24.10.2003, bola schválená zmena obchodného mena a dodatok č. 11 k stanovám spoločnosti. Zmena obchodného mena z pôvodného zo Slovenské telekomunikácie, a.s. na Slovak Telecom, a.s.
  (od: 15.01.2004)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 5.12.2003 boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zánik funkcie člena dozornej rady: Viliam Podhorský dňom 5.12.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady: Eleonóra Valentová dňom 5.12.2003.
  (od: 05.02.2004)
Zápisnica z voľby členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 19.12.2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. p. Kymana, Ing. Š. Genčura a J. Martinoviča sa končí dňom 19.12.2003.
  (od: 06.02.2004)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.2004.
  (od: 04.08.2004)
Notárska zápisnica N 70/2004, Nz 36354/2004 spísaná dňa 28.4.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.2004, na ktorom bol schválený dodatok č. 12 k stanovám spoločnosti.
  (od: 11.08.2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2005.
  (od: 23.06.2005)
Notárska zápisnica N 1/2006, Nz 666/2006, NCRls 658/2006 napísaná dňa 10.01.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena spoločnosti na Slovak Telekom, a.s.
  (od: 08.03.2006)
Výpis zo zápisu z 3. riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.04.2006.
  (od: 15.05.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2006. Ing. Peter Stropko, člen predstavenstva od 4.8.2004 do 28.4.2006. Dr. Frank-Reinhard Bartsch, člen dozornej rady od 4.8.2004 do 28.4.2006.
  (od: 02.06.2006)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.12.2006.
  (od: 13.01.2007)
Zápisnica z písomného hlasovania predstavenstva "per rollam" zo dňa 14.05.2007.
  (od: 22.05.2007)
Výpis zo zápisnice z valného zhromaždenia konaného dňa 24.05.2007.
  (od: 14.06.2007)
Výpis zo zapisnice zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 13.9.2007.
  (od: 10.10.2007)
Výpis zo zápisu z 5. riadneho zasadnutia predstavenstva spoločnosti konaného dňa 10.10.2007.
  (od: 25.10.2007)
Výpis zo zápisu z 5. riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 10.10.2007.
  (od: 01.11.2007)
Výňatok zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2007.
  (od: 21.12.2007)
Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 28.2.2008.
  (od: 14.03.2008)
Notárska zápisnica č. N 9/2008, Nz 19805/2008, NCRls 19609/2008 zo dňa 30.04.2008.
  (od: 04.06.2008)
Notárska zápisnica N 48/2007, Nz 50384/2007 zo dňa 29.11.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia
  (od: 06.09.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2008.
  (od: 21.10.2008)
Notárska zápisnica N 8/2009, Nz 14657/2009 zo dňa 28.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 12.06.2009)
Výňatky zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 27.4.2010. Notárska zápisnica N 10/2010, Nz 14453/2010 NCRIs 14746/2010 zo dňa 27.04.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 20.05.2010)
Notárska zápisnica N 185/2010, Nz 21791/2010 zo dňa 17.06.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 705 019, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vložka č.: 1238/B, zrušenou bez likvidácie. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 187/2010, Nz 21818/2010 zo dňa 17.06.2010, na základe ktorej preberá spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, ICO: 35 763 469, ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 705 019.
  (od: 01.07.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2010.
  (od: 30.12.2010)
Notárska zápisnica N 36/2010, Nz 49259/2010 zo dňa 2.12.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zmena predmetu podnikania.
  (od: 28.01.2011)
Notárska zápisnica N 11/2011, Nz 16798/2011 zo dňa 28.04.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Výňatok zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2011.
  (od: 03.06.2011)
Výňatok zo zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.11.2011.
  (od: 25.11.2011)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.04.2012.
  (od: 11.07.2012)
..Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 17.09.2012.
  (od: 28.09.2012)
Notárska zápisnica č. N 291/2012, Nz 32929/2012 zo dňa 17.09.2012.
  (od: 06.03.2013)
Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 11.03.2013 - 14.03.2013.
  (od: 04.04.2013)
Výňatok zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.04.2013.
  (od: 30.05.2013)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia č. N 241/2013, Nz 15075/2013, NCRIs 15395/2013 zo dňa 29.04.2013 a Dodatok č. 26 k Stanovám spoločnosti Slovak Telekom, a.s. zo dňa 29.04.2013.
  (od: 01.07.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2013 vo forme notárskej zápisnice N 241/2013, Nz 15075/2013, NCRIs 15395/2013. Dodatok č. 26 k Stanovám spoločnosti.
  (od: 04.07.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 249/2014, Nz 16531/2014, NCRls 16849/2014 zo dňa 30.04.2014.
  (od: 06.05.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04. 2014.
  (od: 03.07.2014)
Výňatok zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2015.
  (od: 24.04.2015)
Výpis zo zápisu z 2.riadneho zasadnutia Predstavenstva spoločnosti Slovak Telekom, a.s. zo dňa 18.06.2015.
  (od: 23.06.2015)
Výňatok z rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 04.08.2015.
  (od: 26.08.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.09.2015.
  (od: 07.10.2015)
Zápisnica z 2. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2015.
  (od: 07.10.2015)
Zápisnica z písomného hlasovania predstavenstva zo dňa 29.02.2016.
  (od: 17.03.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.03.2016.
  (od: 01.05.2016)
Výpis zo zápisnice 1. zasadnutia predstavenstva v roku 2018 zo dňa 15.03.2018.
  (od: 01.05.2018)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 29.03.2019.
  (od: 17.04.2019)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
T-Mobile Slovensko, a.s. IČO: 35 705 019
Vajnorská 100/A
Bratislava 831 03
  (od: 01.07.2010)
Zúčastnená spoločnosť: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku odštiepenia
Slovak Telekom Infra, a.s. IČO: 56 072 431
Bajkalská 28
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (od: 01.06.2024)
Dátum aktualizácie údajov:  12.06.2024
Dátum výpisu:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR