Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  114/B

Obchodné meno: 
CASINOS SLOVAKIA a.s.
  (od: 07.12.1990)
Sídlo: 
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (od: 12.02.2001)
IČO: 
00 698 750
  (od: 07.12.1990)
Deň zápisu: 
07.12.1990
  (od: 07.12.1990)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 07.12.1990)
Predmet činnosti: 
nákup a predaj hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.10.1993)
pohostinská činnosť
  (od: 20.10.1993)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.03.2003)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.03.2003)
zmenáreň- nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (od: 10.01.2006)
prevádzkovanie nevýherných zábavných automatov, biliardu, stolových hier a spoločenských hier
  (od: 14.12.2006)
prevádzkovanie hazardných hier v kasíne - stolových hier, pri ktorých hráči hrajú proti zástupcovi kasína alebo jeden proti druhému na hracích stoloch
  (od: 10.03.2018)
prevádzkovanie hazardných hier v kasíne prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi (elektronicko-mechanické rulety)
  (od: 10.03.2018)
prevádzkovanie hazardných hier v kasíne prostredníctvom výherných prístrojov umiestnených v kasíne
  (od: 10.03.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 23.09.2002)
Ing. Andrea Valentíková - Člen predstavenstva
Južná ulica 602/16
Sokolovce 922 31
Vznik funkcie: 18.11.2020
  (od: 30.03.2021)
Ing. Marek Krupár - Predseda predstavenstva
Urbárska 1017/41
Čaňa 044 14
Vznik funkcie: 28.04.2021
  (od: 10.06.2021)
Ing. Martin Joščák - Člen predstavenstva
Polárna 1450/4
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
Vznik funkcie: 28.04.2021
  (od: 10.06.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 08.01.2021)
Základné imanie: 
4 069 176,126944 EUR Rozsah splatenia: 4 069 176,126944 EUR
  (od: 12.05.2009)
Akcie: 
Počet: 152
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 15 070,039169 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na inú osobu ako akcionára spoločnosti je podmienená súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu spoločnosti s prevodom akcií rozhoduje valné zhromaždenie.
  (od: 08.01.2021)
Počet: 76
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 23 401,712806 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na inú osobu ako akcionára spoločnosti je podmienená súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu spoločnosti s prevodom akcií rozhoduje valné zhromaždenie.
  (od: 08.01.2021)
Akcionár: 
Hurly - burly, s.r.o.
Ťahanovské riadky 49
Košice - mestská časť Sever 040 13
  (od: 10.06.2021)
Dozorná rada: 
Ing. Ľubica Opralová
Tematínska 2
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 01.10.2012 Skončenie funkcie: 25.08.2017
  (od: 29.09.2017)
Ing. Jozef Stehlík
Pod Skalkou 809/11A
Žilina 010 03
Vznik funkcie: 25.08.2017
  (od: 29.09.2017)
Miroslav Boor
Mliekarenská 42
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 25.08.2017
  (od: 29.09.2017)
Ing. Ľubica Lenická
Tematínska 2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
Vznik funkcie: 25.08.2017
  (od: 29.09.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Stanovy akciovej spoločnosti zo dňa 18.9.1992 prispôsobené ust.zák.č. 513/91 Zb.
  (od: 20.10.1993)
Zápisnica z VZ spoločnosti zo dňa 18.9.1992
  (od: 11.07.1994)
Osvedčenie o mimoriadnom valnom zhromaždení vo forme not.záp. N 35/96, Nz 34/96 zodňa 28.5.1996.
  (od: 04.12.1996)
Osvedčenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia v not.záp. N 239/96, Nz 238/96 zo dňa 30.12.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov dodatkom č. 3.
  (od: 17.03.1997)
Na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.6.1997, ktorého priebeh osvedčuje not.záp. N 234/97, Nz 233/97 napísaná dňa 10.6.1997 notárom JUDr Stanislavom Bauerom bolo schválené úplné znenie stanov.
  (od: 25.09.1997)
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 6.11.1997, ktorého priebeh bol osvedčený do not.záp. č. N 421/97, Nz 418/97
  (od: 27.01.1998)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30.10.1997, ktorého priebeh bol osvedčený do not.záp. N 323/97, Nz 318/97.
  (od: 24.04.1998)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 26.6.1998, na ktorom bola schválená personálna zmena v predstavenstve. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.6.1998, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade.
  (od: 16.02.1999)
Zápisnica z rokovania dozornej rady konanej dňa 11.12.1999 na ktorom bola schválená personálna zmena v predstavenstve.
  (od: 21.04.1999)
Notárska zápisnica č. N 279/99, Nz 280/99 zo dňa 9.6.1999 osvedčujúca priebeh riadneho VZ na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Rozhodnutie MF SR vydané 3.11.1997 č. 21255/1997/52. Rozhodnutie MF SR vydané 15.12.1998 č. 22193/B/1998 - 47. Notárska zápisnica č. 422/99 421/99 zo dňa 7.9.1999 osvedčujúca konanie MVZ, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 10.09.1999)
Notárska zápisnica č. N 16/2000 Nz 16/2000 zo dňa 24.1.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 02.03.2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 6.12.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 592/00, Nz 591/00 napísanej dňa 16.12.2000 notárom JUDr. Bauerom bola schválená zmena stanov.
  (od: 12.02.2001)
Zánik finkcie člena dozornej rady Ing. Evy šimkovej dňom 15.3.2002. Zápis z valného zhromaždenia konaného dňa 15.3.2002. Notárska zápisnica N 327/2002, Nz 320/2002 zo dňa 31.5.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 31.5.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 23.09.2002)
Notárska zápisnica č. N 556/02, Nz 540/02 zo dňa 2.10.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade spoločnosti.
  (od: 20.12.2002)
Notárska zápisnica N 583/02, Nz 583/02 zo dňa 20.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve. Živnostenský list vydaný Okresným súdom Bratislava II. č. ŽL - 2002/12054/2/APO dňa 27.12.2002.
  (od: 31.03.2003)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2005. JUDr. Štefan Tholt, funkcia člena predstavenstva od 02.10.2002 do 30.04.2005. Ing. Jozef Stehlík, funkcia člena dozornej rady od 02.10.2002 do 30.04.2005. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.05.2005.
  (od: 07.05.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2006. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 254/2006, Nz 44566/2006, NCRls 44328/2006 zo dňa 09.11.2006.
  (od: 14.12.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2008.
  (od: 05.06.2008)
Notárska zápisnica N 265/2008, Nz 46612/2008, NCRls 46188/2008 zo dňa 31.10.2008.
  (od: 05.12.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2010. Rozhodnutie o zvolení člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 20.04.2010.
  (od: 03.06.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.7.2010.
  (od: 10.08.2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2010.
  (od: 01.10.2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.11.2010.
  (od: 19.11.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.03.2012 a rozhodnutie jediného akcionára formou notárskej zápisnice zo dňa 13.03.2012.
  (od: 28.03.2012)
Rozhodnutie zamestnancov o odvolaní člena dozornej rady a menovaní nového člena dozornej rady.
  (od: 21.11.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  22.06.2021
Dátum výpisu:  23.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)