Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  266/B

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo
  (od: 27.09.1993 do: 04.03.2013)
Poľnohospodárske družstvo v Záhorskej Vsi
  (od: 15.03.1991 do: 26.09.1993)
Sídlo: 
Záhorská Ves
  (od: 15.03.1991 do: 04.03.2013)
IČO: 
00 613 762
  (od: 15.03.1991)
Deň zápisu: 
15.03.1991
  (od: 15.03.1991)
Deň výmazu: 
05.03.2013
  (od: 05.03.2013)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18.5.2012 č. k. 3K 253/1998-527, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.6.2012 v zmysle ktorého súd v konkurznej veci úpadcu Poľnohospodárske družstvo so sídlom Záhorská Ves, , IČO : 00 613 762 zrušil konkurz vyhlásený uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14.2.2000, č.k. 3K 253/1998-847, po splnení rozvrhového uznesenia. Z Rozvrhového uznesenia zo dňa 31.1.2012 č.k. 3K 253/1998-518, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.3.2012 vyplýva, že po jeho splnení nezostal družstvu žiadny majetok
  (od: 05.03.2013)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 15.03.1991)
Predmet činnosti: 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 15.03.1991 do: 26.09.1993)
výroba a predaj kovovýroby, úpravy oceľového odpadu, predaj stavebných výrobkov, asfaltovania, stolárske práce a ďalšia stavebná činnosť
  (od: 15.03.1991 do: 26.09.1993)
zahranično-obchodná činnosť s tovarom kovovýroby, plastov a dreva s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
  (od: 15.03.1991 do: 26.09.1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 27.09.1993 do: 04.03.2013)
spracovanie a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
  (od: 27.09.1993 do: 04.03.2013)
výroba kovových výrobkov, úprava oceľového odpadu, výroba kovových konštrukcií, kovov
  (od: 27.09.1993 do: 04.03.2013)
výstavba a montáž stavieb oceľových konštrukcií a rekonštrukčné práce
  (od: 27.09.1993 do: 04.03.2013)
stavebná činnosť a s tým súvisiaca predajná a obchodná činnosť, asfaltovanie
  (od: 27.09.1993 do: 04.03.2013)
stolárstvo, drevospracujúca výroba
  (od: 27.09.1993 do: 04.03.2013)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov a súčiastok
  (od: 27.09.1993 do: 04.03.2013)
iné služby, nákup tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja
  (od: 27.09.1993 do: 04.03.2013)
zahranično-obchodná činnosť s tovarom a výrobkami súvisiacimi s predmetom podnikania s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných predpisov
  (od: 27.09.1993 do: 04.03.2013)
dopravná činnosť, nákladná doprava
  (od: 27.09.1993 do: 04.03.2013)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom najmä v oblasti poskytovania služieb členom, predaj poľnohospodárskych výrobkov členom
  (od: 27.09.1993 do: 04.03.2013)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.04.1999 do: 04.03.2013)
predstavenstvo
  (od: 09.09.1997 do: 20.04.1999)
predstavenstvo
  (od: 27.09.1993 do: 08.09.1997)
predstavenstvo
  (od: 15.03.1991 do: 26.09.1993)
Milan Bartalský - podpredseda
34
Záhorská Ves
  (od: 15.03.1991 do: 05.04.1992)
Milan Bartalský - podpredseda
34
Záhorská Ves
  (od: 06.04.1992 do: 24.01.1996)
Milan Bartalský - podpredseda
34
Záhorská Ves
  (od: 25.01.1996 do: 08.09.1997)
Peter Bartalský - člen
34
Záhorská Ves
  (od: 27.09.1993 do: 24.01.1996)
Peter Bartalský - člen
34
Záhorská Ves
  (od: 25.01.1996 do: 08.09.1997)
Alojz Blažek - člen
47
Záhorská Ves
  (od: 27.09.1993 do: 24.01.1996)
Alojz Blažek - člen
47
Záhorská Ves
  (od: 25.01.1996 do: 08.09.1997)
Jakub Danihel - člen
266
Záhorská Ves
  (od: 27.09.1993 do: 24.01.1996)
Jakub Danihel - člen
266
Záhorská Ves
  (od: 25.01.1996 do: 08.09.1997)
Ondrej Halahija - člen
Hollého 46
Malacky
  (od: 27.09.1993 do: 24.01.1996)
Rudolf Körmendy - člen
30
Suchohrad
  (od: 27.09.1993 do: 24.01.1996)
Rudolf Körmendy - člen
30
Suchohrad
  (od: 25.01.1996 do: 08.09.1997)
Mária Kovárová - člen
Hviezdoslavova 161
Stupava
  (od: 25.01.1996 do: 08.09.1997)
Ing. Štefan Mackovič - predseda
Tibenského 1
Bratislava
  (od: 15.03.1991 do: 05.04.1992)
Ing. Peter Mazúr - predseda
J. Kráľa 1000
Stupava
  (od: 06.04.1992 do: 24.01.1996)
Ing. Peter Mazúr - predseda
J. Kráľa 1000
Stupava
  (od: 25.01.1996 do: 08.09.1997)
Jaroslav Nemeth - člen
Hlavná 4
Vysoká pri Morave
  (od: 25.01.1996 do: 08.09.1997)
Štefan Pruška - člen
390
Záhorská Ves
  (od: 27.09.1993 do: 24.01.1996)
Milan Sova - člen
B. Němcovej 506
Malacky
  (od: 27.09.1993 do: 24.01.1996)
Mária Šestáková - člen
214
Záhorská Ves
  (od: 27.09.1993 do: 24.01.1996)
Mária Šestáková - člen
214
Záhorská Ves
  (od: 25.01.1996 do: 08.09.1997)
Rudolf Veisman - člen
268
Záhorská Ves
  (od: 27.09.1993 do: 24.01.1996)
Rudolf Veisman - člen
268
Záhorská Ves
  (od: 25.01.1996 do: 08.09.1997)
Ambróz Višvader - člen
213
Záhorská Ves
  (od: 27.09.1993 do: 24.01.1996)
Ambróz Višvader - člen
213
Záhorská Ves
  (od: 25.01.1996 do: 08.09.1997)
JUDr. Valerian Tomášek - predseda
Damborského 2
Bratislava 841 01
  (od: 09.09.1997 do: 04.03.2013)
Milan Bartalský - podpredseda
34
Záhorská Ves 900 65
  (od: 09.09.1997 do: 04.03.2013)
Viliam Doršič - člen
Pivničná 2
Záhorská Ves 900 65
  (od: 09.09.1997 do: 04.03.2013)
Jaroslav Korych st. - člen
Školská 148
Záhorská Ves 900 65
  (od: 09.09.1997 do: 04.03.2013)
Marián Kovár - člen
Láb 900 67
  (od: 09.09.1997 do: 04.03.2013)
Ján Schneider - člen
Továrenská 1/553
Záhorská Ves 900 65
  (od: 09.09.1997 do: 04.03.2013)
Mária Šestáková - člen
214
Záhorská Ves 900 65
  (od: 09.09.1997 do: 04.03.2013)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva. Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Bežnú činnosť družstva organizuje a riadi riaditeľ, ktorý je menovaný /odvolávaný/ predstavenstvom družstva. Práva a povinnosti riaditeľa sú vymedzené doplnkom stanov PD Záhorská Ves a osobitnou zmluvou.
  (od: 21.04.1999 do: 04.03.2013)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva. Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Bežnú činnosť družstva organizuje a riadi riaditeľ, ktorý je menovaný /odvolávaný/ predstavenstvom družstva. Práva a povinnosti riaditeľa sú vymedzené doplnkom stanov PD Záhorská Ves a osobitnou zmluvou. Riaditeľ: Robert Tomášek, r.č. XXXXXXX/XXXXX, bytom Damborského 2, 841 01 Bratislava
  (od: 09.09.1997 do: 20.04.1999)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (od: 27.09.1993 do: 08.09.1997)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 15.03.1991 do: 26.09.1993)
Zapisované základné imanie: 
2 290 000 Sk
  (od: 27.09.1993 do: 04.03.2013)
Základný členský vklad: 
10 000 Sk
  (od: 27.09.1993 do: 04.03.2013)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.1.2013, sp. zn. 34 Exre/243/2012 -12, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.2.2013, ktorým súd vymazal z obchodného registra Poľnohospodárske družstvo so sídlom Záhorská Ves.
  (od: 05.03.2013)
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej schôdzi konanej dňa 28.9.1990 podľa Zák. č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Členovia družstva ručia za jeho prípadné straty do výšky svojich členských podielov. Zamestnanci družstva ručia za straty uvedené v bode 1 do výšky trojnásobku mesačného platu. Stary spis: Dr 348 Stary spis: Dr 2307
  (od: 15.03.1991 do: 04.03.2013)
Družstvo bolo premenené v súlade s ust. Zák. č. 513/91 Zb. spôsobom, ktorý ustanovuje Zák. č. 42/91 Zb. Prispôsobené stanovy boli schválené na členskej schôdzi konanej dňa 14.12.1992 Stary spis: Dr 348 Stary spis: Dr 2307
  (od: 27.09.1993 do: 04.03.2013)
Dodatok k stanovám schválený členskou schôdzou dňa 19.5.1995. Stary spis: Dr 348 Stary spis: Dr 2307
  (od: 25.01.1996 do: 04.03.2013)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 4.4.1997. Zápisnica zo spoločného zasadnutia predstavenstva a kontrolnej komisie zo dňa 4.4.1997. Stary spis: Dr 2307
  (od: 09.09.1997 do: 04.03.2013)
Dodatok k stanovám poľnohospodárskeho družstva zo dňa 28.10.1996 Stary spis: Dr 2307
  (od: 04.03.1998 do: 04.03.2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 4.9.1998.
  (od: 21.04.1999 do: 04.03.2013)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K 253/98 zo dňa 4.2.2000 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo Záhorská Ves. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Imrich Foltýn, Sasinkova 71, Malacky.
  (od: 21.02.2000 do: 04.03.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  24.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)