Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  469/V

Business name: 
RAPAX, a.s.
  (from: 11/29/2002 until: 02/13/2015)
HALAG, a.s.
  (from: 05/31/1994 until: 11/28/2002)
Registered seat: 
Južná trieda 97
Košice 040 01
  (from: 03/19/1996 until: 02/13/2015)
Hradbová 19
Košice 040 01
  (from: 05/31/1994 until: 03/18/1996)
Identification number (IČO): 
31 690 734
  (from: 05/31/1994)
Date of entry: 
06/01/1994
  (from: 05/31/1994)
Date of deletion: 
02/14/2015
  (from: 02/14/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/14/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/31/1994)
Objects of the company: 
nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných živností
  (from: 05/31/1994 until: 02/13/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 05/31/1994 until: 02/13/2015)
poradenská činnosť v oblasti obchodu ( mimo ekonomického, organizačného a účtovného poradenstva )
  (from: 05/31/1994 until: 02/13/2015)
realitná agentúra-nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
  (from: 05/31/1994 until: 02/13/2015)
leasingová činnosť
  (from: 05/31/1994 until: 02/13/2015)
reklamná, propagačná a akvizičná činnosť
  (from: 05/31/1994 until: 02/13/2015)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 05/31/1994 until: 02/13/2015)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autoromi alebo vyhotovenie programov na zákazku
  (from: 05/31/1994 until: 02/13/2015)
prieskum trhu
  (from: 05/31/1994 until: 02/13/2015)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 05/31/1994 until: 02/13/2015)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/31/1994 until: 02/13/2015)
prenájom, požičiavanie motorových vozidiel, strojov, zariadení a priemyselného tovaru
  (from: 05/31/1994 until: 02/13/2015)
výroba pekárenských výrobkov
  (from: 05/31/1994 until: 02/13/2015)
prevádzkovanie, prenájom biliardových stolov a nevýherných hracích automatov
  (from: 05/31/1994 until: 02/13/2015)
usporadúvanie diskoték a tanečných zábav
  (from: 05/31/1994 until: 02/13/2015)
organizovanie školení, seminárov a komerčných výstav
  (from: 05/31/1994 until: 02/13/2015)
kopírovacie služby
  (from: 05/31/1994 until: 02/13/2015)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 05/31/1994 until: 02/13/2015)
záložňa
  (from: 05/15/1996 until: 02/13/2015)
reštauračné a kaviarenské služby
  (from: 12/01/1997 until: 02/13/2015)
pohostinská činnosť bez ubytovacích služieb
  (from: 12/01/1997 until: 02/13/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/01/1997 until: 02/13/2015)
Managing board
  (from: 05/31/1994 until: 11/30/1997)
Ing. Katarína Halagovcová - člen
Alžbetina 18
Košice
  (from: 05/31/1994 until: 11/30/1997)
Ing. Katarína Halagovcová - člen
Alžbetina 18
Košice
  (from: 12/01/1997 until: 10/11/2000)
Ing. Ľubomír Halagovec - člen
Alžbetina 18
Košice
Until: 10/08/2002
  (from: 10/12/2000 until: 11/10/2002)
Ing. Ľubomír Halagovec - predseda
Poštová 12
Košice
  (from: 05/31/1994 until: 11/30/1997)
JUDr. Juraj Kula - člen
Hlavná 77/93
Košice - mestská časť Staré Mesto
  (from: 10/12/2000 until: 05/14/2002)
PaedDr. Ján Petrík - predseda
Kalinovská 10
Košice
Until: 10/08/2002
  (from: 12/01/1997 until: 11/10/2002)
PaeDr. Ján Petrík - člen
Kalinovská 10
Košice
  (from: 05/31/1994 until: 11/30/1997)
Ing. Rozália Tobákošová - člen
Budapeštianska 44
Košice
Until: 10/08/2002
  (from: 12/01/1997 until: 11/10/2002)
Ján Kostičák - predseda
Slobody 229/35
Košice 040 11
From: 10/08/2002
  (from: 11/11/2002 until: 02/13/2015)
Mária Lorenoviczová - člen
Karpatská 3
Košice 040 01
From: 10/08/2002
  (from: 11/11/2002 until: 02/13/2015)
Gizela Dudášová - člen
Palárikova 3
Košice 040 01
From: 10/08/2002
  (from: 11/11/2002 until: 02/13/2015)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje a za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/01/1997 until: 02/13/2015)
Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje člen predstavenstva tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/31/1994 until: 11/30/1997)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 05/31/1994 until: 02/13/2015)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/20/1999 until: 02/13/2015)
Number of shares: 97
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/31/1994 until: 12/19/1999)
Number of shares: 30
Type: zamestnanecké
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/31/1994 until: 12/19/1999)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/04/2003
  (from: 05/14/2003)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Ivan Jurčišin
Slovenská 69
Prešov
  (from: 05/14/2003)
Supervisory board: 
JUDr. Pavol Burák - člen
Budapeštianska 46
Košice
  (from: 10/12/2000 until: 04/29/2001)
Ing. Milan Gučik - člen
Zupkova 10
Košice
  (from: 05/31/1994 until: 11/30/1997)
Ing. Milan Gučík - predseda
290
Prakovce
Until: 10/08/2002
  (from: 12/01/1997 until: 11/10/2002)
Christian Hilgner - člen
Poštová 12
Košice
  (from: 05/31/1994 until: 11/30/1997)
Ján Kostičák - člen
Slobody 229/35
Košice - mestská časť Západ
  (from: 04/30/2001 until: 05/14/2002)
Dpt. Ján Kostičák - člen
Slobody 229/35
Košice - mestská časť Západ
Until: 10/08/2002
  (from: 05/15/2002 until: 11/10/2002)
Dagmar Palenčárová - člen
Hlavná 125
Valaliky
Until: 10/08/2002
  (from: 12/01/1997 until: 11/10/2002)
Katarína Petríková - člen
Alžbetina 18
Košice
  (from: 12/01/1997 until: 10/11/2000)
Katarína Petríková - predseda
Alžbetina 18
Košice
  (from: 05/31/1994 until: 11/30/1997)
Katarína Petríková - predseda
Kalinovská 10
Košice 040 22
From: 10/08/2002
  (from: 11/11/2002 until: 02/13/2015)
Katarína Hilgnerová - člen
Hlinkova 615/16
Košice 040 01
From: 10/08/2002
  (from: 11/11/2002 until: 02/13/2015)
Anna Hricíková - člen
Šafárikova trieda 19
Košice 040 11
From: 10/08/2002
  (from: 11/11/2002 until: 02/13/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 4K/194/2002-269 zo dňa 9.9.2014.
  (from: 02/14/2015)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 25.5.1994 č.N 64/94, Nz 61/94, spísanej JUDr.Petrom Varhalíkom, notárom z Košíc, podľa zák.č.513/91 Zb.
  (from: 05/31/1994 until: 02/13/2015)
Zmena zakl.listiny formou notárskej zápisnice číslo N 89/96, Nz 89/96 zo dňa 4.3.1996.
  (from: 03/19/1996 until: 02/13/2015)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení spoločnosti osvedčená formou notárskej zápisnice dňa 2.5.1996.
  (from: 05/15/1996 until: 02/13/2015)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení spoločnosti osvedčená notárskou zápisnicou N 268/97 a Nz 262/97 zo dňa 31.10.1997.
  (from: 12/01/1997 until: 02/13/2015)
Zmena stanov schválená VZ dňa 14.12.1999.
  (from: 12/20/1999 until: 02/13/2015)
Odvolanie člena predstavenstva schválené na valnom zhromaždení dňa 15.4.2002, priebeh osvedčený Notárskou zápisnicou N 147/2002, Nz 147/2002 zo dňa 24.4.2002.
  (from: 05/15/2002 until: 02/13/2015)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 8.10.2002.
  (from: 11/11/2002 until: 02/13/2015)
Zmena stanov zo dňa 30.10.2002. Úplné znenie stanov zo dňa 30.10.2002.
  (from: 11/29/2002 until: 02/13/2015)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 4K 194/02-12 zo dňa 28.1.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.2.2003 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka RAPAX, a.s., Južná trieda 97, Košice, IČO: 31 690 734 a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Gabriel Dobranský, r.č. komerčný právnik, Štefánikova 68, Michalovce.
  (from: 04/29/2003 until: 02/13/2015)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 4K 194/02 zo dňa 4.4.2003 ustanovil nového správcu konkurznej podstaty: JUDr. Ivan Jurčišin, r.č. , advokát, Slovenská 69, Prešov.
  (from: 05/14/2003 until: 02/13/2015)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person