Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  470/V

Obchodné meno: 
Rapid life životná poisťovňa, a.s. v konkurze
  (od: 07.04.2018)
Rapid life životná poisťovňa, a.s.
  (od: 01.01.2009 do: 06.04.2018)
Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid, a.s.
  (od: 03.11.2006 do: 31.12.2008)
Prvá česko-slovenská poisťovňa, a.s.
  (od: 14.02.1995 do: 02.11.2006)
Prvá česko-slovenská všeobecná, a.s.
  (od: 06.06.1994 do: 13.02.1995)
Sídlo: 
Garbiarska 2
Košice 040 71
  (od: 09.11.2005)
Garbiarska 2
Košice
  (od: 06.06.1994 do: 08.11.2005)
IČO: 
31 690 904
  (od: 06.06.1994)
Deň zápisu: 
06.06.1994
  (od: 06.06.1994)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 06.06.1994)
Predmet podnikania (činnosti): 
vykonávanie sprostredkovateľských činností pre banky
  (od: 19.05.2006)
1. poisťovacia činnosť podľa prílohy č. 1 zákona o poisťovníctve - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov: Časť B - poistné odvetvia životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenia spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženie na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a v druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
  (od: 02.03.2016)
poisťovacia činnosť v súlade s Klasifikáciou poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu k zákonu o poisťovníctve a to pre: poistný druh A - životné poistenia poistné odvetvia: 1. poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre príprad smrti alebo dožitia, 2. poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí, 4. poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom, 5. dôchodkové poistenie, 6. poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5
  (od: 30.11.2011 do: 01.03.2016)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (od: 06.06.1994 do: 30.12.2003)
poisťovacia činnosť
  (od: 27.11.1995 do: 25.06.2004)
zaisťovacia činnosť
  (od: 27.11.1995 do: 25.06.2004)
uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky pri zjednávaní poistenia v jej prospech, pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
  (od: 27.11.1995 do: 25.06.2004)
zábranná činnosť
  (od: 27.11.1995 do: 25.06.2004)
ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou v zmysle § 7 odst. 3 zák. č. 24/91 Zb.
  (od: 27.11.1995 do: 25.06.2004)
poisťovacia činnosť v súlade s Klasifikáciou poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu k zákonu o poisťovníctve a to pre: poistný druh A - životné poistenia poistné odvetvia: 1. poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre príprad smrti alebo dožitia, 2. poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí, 5. dôchodkové poistenie, 6. poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5
  (od: 26.06.2004 do: 29.11.2011)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 06.06.1994)
Ing. Pavel Fiala - člen
Matuškova 2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 15.04.2015
  (od: 07.05.2015)
RNDr. Peter Talán - predseda
Kuzmányho 25
Košice 040 01
Vznik funkcie: 15.04.2015
  (od: 07.05.2015)
Ing. Helena Vernerová - člen
Užhorodská 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 15.04.2015
  (od: 07.05.2015)
Ing. Pavel Fiala - člen
Matuškova 2
Košice
  (od: 06.06.1994 do: 08.07.1996)
Ing. Pavel Fiala - člen
Matuškova 2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 22.03.2005
  (od: 01.04.2005 do: 20.05.2010)
Ing. Pavel Fiala - člen
Matuškova 2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 22.03.2005 Skončenie funkcie: 16.04.2010
  (od: 21.05.2010 do: 20.05.2010)
Ing. Pavel Fiala - člen
Matuškova 2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 21.05.2010 do: 06.05.2015)
Ing. Pavel Fiala - člen
Matuškova 2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 15.04.2015
  (od: 07.05.2015 do: 06.05.2015)
Ing. Pavol Fiala - člen
Matuškova 2
Košice
  (od: 09.07.1996 do: 31.03.2005)
Ing. Pavol Fiala - člen
Matuškova 2
Košice
Skončenie funkcie: 22.03.2005
  (od: 01.04.2005 do: 31.03.2005)
Ing. Igor Hradovský - člen
Postupimská 29
Košice
  (od: 06.06.1994 do: 08.07.1996)
JUDr. Jaroslav Nemčík - člen
Jaltská 27
Košice
  (od: 14.02.1995 do: 08.07.1996)
Ing. Roman Romanec - člen
Matuškova 4
Košice
  (od: 14.02.1995 do: 08.07.1996)
Ing. Juraj Takáč - člen
Česká 4
Košice
  (od: 09.07.1996 do: 31.03.2005)
Ing. Juraj Takáč - člen
Česká 4
Košice
Skončenie funkcie: 22.03.2005
  (od: 01.04.2005 do: 31.03.2005)
Ing. Juraj Takáč - člen
Česká 4
Košice 040 01
Vznik funkcie: 22.03.2005
  (od: 01.04.2005 do: 29.09.2005)
Ing. Juraj Takáč - člen
Česká 4
Košice 040 01
Vznik funkcie: 22.03.2005 Skončenie funkcie: 09.09.2005
  (od: 30.09.2005 do: 29.09.2005)
RNDr. Peter Talán - predseda
Kuzmányho 25
Košice
  (od: 06.06.1994 do: 08.07.1996)
RNDr. Peter Talán - predseda
Kuzmányho 25
Košice
  (od: 09.07.1996 do: 31.03.2005)
RNDr. Peter Talán - predseda
Kuzmányho 25
Košice
Skončenie funkcie: 22.03.2005
  (od: 01.04.2005 do: 31.03.2005)
RNDr. Peter Talán - predseda
Kuzmányho 25
Košice 040 01
Vznik funkcie: 22.03.2005
  (od: 01.04.2005 do: 20.05.2010)
RNDr. Peter Talán - predseda
Kuzmányho 25
Košice 040 01
Vznik funkcie: 22.03.2005 Skončenie funkcie: 16.04.2010
  (od: 21.05.2010 do: 20.05.2010)
RNDr. Peter Talán - predseda
Kuzmányho 25
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 21.05.2010 do: 06.05.2015)
RNDr. Peter Talán - predseda
Kuzmányho 25
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 15.04.2015
  (od: 07.05.2015 do: 06.05.2015)
Ing. Helena Vernerová - člen
Užhorodská 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 09.09.2005
  (od: 30.09.2005 do: 20.05.2010)
Ing. Helena Vernerová - člen
Užhorodská 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 09.09.2005 Skončenie funkcie: 16.04.2010
  (od: 21.05.2010 do: 20.05.2010)
Ing. Helena Vernerová - člen
Užhorodská 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 21.05.2010 do: 06.05.2015)
Ing. Helena Vernerová - člen
Užhorodská 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 15.04.2015
  (od: 07.05.2015 do: 06.05.2015)
Konanie menom spoločnosti: 
Za akciovú spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda.
  (od: 01.04.2005)
Za akciovú spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda.
  (od: 06.06.1994 do: 31.03.2005)
Dozorná rada: 
Ing. Juraj Mucha
Krompašská 2211/114
Košice-Pereš 040 11
Vznik funkcie: 15.04.2015
  (od: 07.05.2015)
RNDr. Adriana Talánová
Kuzmányho 25
Košice 040 01
Vznik funkcie: 15.04.2015
  (od: 07.05.2015)
Ing. Igor Hradovský
Krosnianska 1491/87
Košice 040 22
Vznik funkcie: 15.04.2015
  (od: 07.05.2015)
Robert Verner
Omská 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 15.04.2015
  (od: 07.05.2015)
Mgr. Oľga Muchová
Krompašská 2211/114
Košice-Pereš 040 11
Vznik funkcie: 15.04.2015
  (od: 07.05.2015)
Ing. Gabriela Angušová - člen
Trieda SNP 84
Košice
Vznik funkcie: 27.03.2003
  (od: 26.01.2004 do: 31.03.2005)
Ing. Gabriela Angušová - člen
Trieda SNP 84
Košice
Vznik funkcie: 27.03.2003 Skončenie funkcie: 22.03.2005
  (od: 01.04.2005 do: 31.03.2005)
Ing. Rudolf Dadulák
Plzenská 75
Košice 040 01
Vznik funkcie: 22.03.2005
  (od: 01.04.2005 do: 29.09.2005)
Ing. Rudolf Dadulák
Plzenská 75
Košice 040 01
Vznik funkcie: 22.03.2005 Skončenie funkcie: 09.09.2005
  (od: 30.09.2005 do: 29.09.2005)
Ing. Rudolf Dadulák
Plzeňská 75
Košice
  (od: 08.10.1998 do: 31.03.2005)
Ing. Rudolf Dadulák
Plzeňská 75
Košice
Skončenie funkcie: 22.03.2005
  (od: 01.04.2005 do: 31.03.2005)
Ing. Vladimír Hrabovský - člen
214
Sokoľ
Vznik funkcie: 27.03.2003
  (od: 26.01.2004 do: 31.03.2005)
Ing. Vladimír Hrabovský - člen
214
Sokoľ
Vznik funkcie: 27.03.2003 Skončenie funkcie: 22.03.2005
  (od: 01.04.2005 do: 31.03.2005)
Ing. Igor Hradovský
Postupimská 29
Košice 040 22
Vznik funkcie: 22.03.2005
  (od: 01.04.2005 do: 20.05.2010)
Ing. Igor Hradovský
Postupimská 29
Košice 040 22
Vznik funkcie: 22.03.2005 Skončenie funkcie: 16.04.2010
  (od: 21.05.2010 do: 20.05.2010)
Ing. Igor Hradovský - člen
Postupimská 29
Košice
  (od: 09.07.1996 do: 31.03.2005)
Ing. Igor Hradovský - člen
Postupimská 29
Košice
Skončenie funkcie: 22.03.2005
  (od: 01.04.2005 do: 31.03.2005)
Ing. Tibor Katocs - člen
Ružínska 3
Košice
  (od: 06.06.1994 do: 08.07.1996)
Ing. Tibor Katocs - člen
Ružínska 3
Košice
  (od: 09.07.1996 do: 01.08.1999)
Ing. Jozef Koma - člen
Tokajícka 18
Košice
Skončenie funkcie: 04.08.2003
  (od: 02.08.1999 do: 14.03.2004)
Ing. Juraj Mucha - predseda
Jaltská 27
Košice
  (od: 06.06.1994 do: 08.07.1996)
Ing. Juraj Mucha
Krompašská 2211/114
Košice-Pereš 040 11
Vznik funkcie: 22.03.2005
  (od: 01.04.2005 do: 20.05.2010)
Ing. Juraj Mucha
Krompašská 2211/114
Košice-Pereš 040 11
Vznik funkcie: 22.03.2005 Skončenie funkcie: 16.04.2010
  (od: 21.05.2010 do: 20.05.2010)
Ing. Juraj Mucha - predseda
Jaltská 27
Košice
  (od: 09.07.1996 do: 31.03.2005)
Ing. Juraj Mucha - predseda
Jaltská 27
Košice
Skončenie funkcie: 22.03.2005
  (od: 01.04.2005 do: 31.03.2005)
Mgr. Oľga Muchová
Krompašská 2211/114
Košice - Pereš 040 01
Vznik funkcie: 09.09.2005
  (od: 30.09.2005 do: 20.05.2010)
Mgr. Oľga Muchová
Krompašská 2211/114
Košice - Pereš 040 01
Vznik funkcie: 09.09.2005 Skončenie funkcie: 16.04.2010
  (od: 21.05.2010 do: 20.05.2010)
JUDr. Jaroslav Nemčík - člen
Jaltská 27
Košice
  (od: 09.07.1996 do: 01.08.1999)
Ing. Roman Romanec - člen
Matuškova 4
Košice
  (od: 09.07.1996 do: 01.08.1999)
RNDr. Adriana Talánová - člen
Kyzmányho 25
Košice
  (od: 06.06.1994 do: 08.07.1996)
RNDr. Adriana Talánová
Kuzmányho 25
Košice 040 01
Vznik funkcie: 22.03.2005
  (od: 01.04.2005 do: 20.05.2010)
RNDr. Adriana Talánová
Kuzmányho 25
Košice 040 01
Vznik funkcie: 22.03.2005 Skončenie funkcie: 16.04.2010
  (od: 21.05.2010 do: 20.05.2010)
RNDr. Adriana Talánová - člen
Kyzmányho 25
Košice
  (od: 09.07.1996 do: 31.03.2005)
RNDr. Adriana Talánová - člen
Kyzmányho 25
Košice
Skončenie funkcie: 22.03.2005
  (od: 01.04.2005 do: 31.03.2005)
Robert Verner
Omská 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 22.03.2005
  (od: 01.04.2005 do: 20.05.2010)
Robert Verner
Omská 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 22.03.2005 Skončenie funkcie: 16.04.2010
  (od: 21.05.2010 do: 20.05.2010)
Robert Verner - člen
Omská 5
Košice
Vznik funkcie: 04.08.2003
  (od: 15.03.2004 do: 31.03.2005)
Robert Verner - člen
Omská 5
Košice
Vznik funkcie: 04.08.2003 Skončenie funkcie: 22.03.2005
  (od: 01.04.2005 do: 31.03.2005)
Ing. Juraj Mucha
Krompašská 2211/114
Košice-Pereš 040 11
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 15.04.2015
  (od: 07.05.2015 do: 06.05.2015)
RNDr. Adriana Talánová
Kuzmányho 25
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 15.04.2015
  (od: 07.05.2015 do: 06.05.2015)
Ing. Igor Hradovský
Postupimská 29
Košice 040 22
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 15.04.2015
  (od: 07.05.2015 do: 06.05.2015)
Robert Verner
Omská 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 15.04.2015
  (od: 07.05.2015 do: 06.05.2015)
Mgr. Oľga Muchová
Krompašská 2211/114
Košice 040 11
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 15.04.2015
  (od: 07.05.2015 do: 06.05.2015)
Ing. Juraj Mucha
Krompašská 2211/114
Košice-Pereš 040 11
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 21.05.2010 do: 06.05.2015)
RNDr. Adriana Talánová
Kuzmányho 25
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 21.05.2010 do: 06.05.2015)
Ing. Igor Hradovský
Postupimská 29
Košice 040 22
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 21.05.2010 do: 06.05.2015)
Robert Verner
Omská 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 21.05.2010 do: 06.05.2015)
Mgr. Oľga Muchová
Krompašská 2211/114
Košice 040 11
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 21.05.2010 do: 06.05.2015)
Ing. Gabriela Zeisbergerová - člen
Havelkova 23
Brno
Česká republika
  (od: 09.07.1996 do: 07.10.1998)
Výška základného imania: 
4 152 600 EUR Rozsah splatenia: 4 152 600 EUR
  (od: 03.11.2006)
150 416 400 Sk Rozsah splatenia: 150 416 400 Sk
  (od: 31.12.2003 do: 02.11.2006)
230 700 000 Sk
  (od: 06.08.1997 do: 30.12.2003)
200 700 000 Sk
  (od: 14.02.1995 do: 05.08.1997)
172 200 000 Sk
  (od: 15.12.1994 do: 13.02.1995)
2 200 000 Sk
  (od: 06.06.1994 do: 14.12.1994)
Akcie: 
Počet: 230700
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 18 EUR
  (od: 03.11.2006)
Počet: 230700
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 652 Sk
  (od: 09.11.2005 do: 02.11.2006)
Počet: 230700
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 652 Sk
  (od: 31.12.2003 do: 08.11.2005)
Počet: 230700
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.12.2003 do: 30.12.2003)
Počet: 230700
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 06.08.1997 do: 29.12.2003)
Počet: 200700
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.02.1995 do: 05.08.1997)
Počet: 172200
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 15.12.1994 do: 13.02.1995)
Počet: 2200
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 06.06.1994 do: 14.12.1994)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 30. 1. 2018
  (od: 10.07.2019)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 30. 1. 2018
  (od: 22.06.2018 do: 09.07.2019)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 30. 1. 2018
  (od: 16.05.2018 do: 21.06.2018)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 30. 1. 2018
  (od: 07.04.2018 do: 15.05.2018)
Správca konkurznej podstaty: 
Ing. Jana Kollárová
Hlavná 81/A
Košice 040 01
Vznik funkcie: 28.05.2019
  (od: 10.07.2019)
JUDr. Dana Husťáková
Žriedlová 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 30.01.2018
  (od: 07.04.2018 do: 15.05.2018)
JUDr. Dana Husťáková
Žriedlová 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 30.01.2018 Skončenie funkcie: 10.03.2018
  (od: 16.05.2018 do: 15.05.2018)
JUDr. Martin Morochovič
Hviezdoslavova 7
Košice 040 01
Vznik funkcie: 10.03.2018
  (od: 16.05.2018 do: 21.06.2018)
JUDr. Martin Morochovič
Hviezdoslavova 7
Košice 040 01
Vznik funkcie: 10.03.2018 Skončenie funkcie: 10.05.2018
  (od: 22.06.2018 do: 21.06.2018)
JUDr. Jana Závodská
Slovenskej jednoty 8
Košice 040 01
Vznik funkcie: 10.05.2018
  (od: 22.06.2018 do: 09.07.2019)
JUDr. Jana Závodská
Slovenskej jednoty 8
Košice 040 01
Vznik funkcie: 10.05.2018 Skončenie funkcie: 23.01.2019
  (od: 10.07.2019 do: 09.07.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.3.1994 podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 06.06.1994)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením zo dňa 11.10.1994.
  (od: 15.12.1994)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 10.1.1995.
  (od: 14.02.1995)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 10.6.1995.
  (od: 27.11.1995)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 23.5.1997.
  (od: 06.08.1997)
Zápisnica z VZ zo dňa 26.2.1998.
  (od: 08.10.1998)
Notárska zápisnice č. N 46/00, Nz 44/00 z priebehu MVZ konaného dňa 27.3.2000.
  (od: 02.05.2000)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 18.10.1999.
  (od: 30.12.2003)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 16.12.2002.
  (od: 31.12.2003)
Zápisnica z VZ zo dňa 27.3.2003.
  (od: 26.01.2004)
Dodatok a úplné znenie stanov zo dňa 4.8.2003.
  (od: 15.03.2004)
Okresný súd Košice I uznesením č. k. 31K/28/2017 zo dňa 23.01.2018, právoplatným dňa 30.01.2018 ustanovil do funkcie správcu podstaty spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a.s., so sídlom: Garbiarska 2, 040 71 Košice, IČO: 31 690 904 JUDr. Danu Husťákovú, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S738.
  (od: 07.04.2018)
Okresný súd Košice I uznesením sp.zn. 31K/28/2017 zo dňa 05.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.2018 odvolal správcu podstaty JUDr. Danu Husťákovú a ustanovil nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Martina Morochoviča. Zavedenie nútenej správy Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. z. 100-000-044-845, sp. NBS1-000-012-201 zo dňa 14. júna 2017 o zavedení nútenej správy podľa § 139 ods. 1 písm. l) v spojení s § 147 a nasl. zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých iných zákonov v znení neskorších predpisov. Začiatok nútenej správy: 15.06.2017. Skončenie nútenej správy: 30.01.2018
  (od: 16.05.2018)
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 31K/28/2017 zo dňa 02.05.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.05.2018 odvolal správcu podstaty JUDr. Martina Morochoviča a ustanovil nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Janu Závodskú.
  (od: 22.06.2018)
Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom, IV.ÚS 467/2018-75 zo dňa 29. novembra 2018, právoplatným dňa 23.1.2019, uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn. 31K/28/2017 z 2. mája 2018 (ktorým Okresný súd Košice I odvolal správcu podstaty JUDr. Martina Morochoviča a ustanovil nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Janu Závodskú) zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Okresný súd Košice I následne uznesením sp. zn. 31K/28/2017-3316 zo dňa 28.marca 2019, právoplatným dňa 5.4.2019, odvolal JUDr. Martina Morochoviča z funkcie správcu podstaty úpadcu. Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 31K/28/2017-3383 zo dňa 21. mája 2019 právoplatným dňa 28.5.2019 ustanovil Ing. Janu Kollárovú za správcu podstaty úpadcu.
  (od: 10.07.2019)
Zavedenie nútenej správy: 
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. z. 100-000-044-845, sp. NBS1-000-012-201 zo dňa 14. júna 2017 o zavedení nútenej správy podľa § 139 ods. 1 písm. I) v spojení s § 147 a nasl. zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých iných zákonov v znení neskorších predpisov.
  (od: 04.07.2017)
Správca na výkon nútenej správy: 
JUDr. Irena Sopková
Zborovská 1524/8
Košice 040 01
  (od: 04.07.2017 do: 06.04.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024
Dátum výpisu:  15.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR