Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  286/B

Obchodné meno: 
Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku
  (od: 20.03.1998)
Sídlo: 
Na Bielenisku 4
Pezinok 902 01
  (od: 25.05.1960)
IČO: 
00 170 364
  (od: 25.05.1960)
Deň zápisu: 
25.05.1960
  (od: 25.05.1960)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 25.05.1960)
Predmet činnosti: 
Predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním. V rámci predmetu činnosti družstvo pripravuje a zabezpečuje:
  (od: 02.06.1993)
výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov a garáží
  (od: 02.06.1993)
prideľovanie družstevných bytov, vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členov, prípadne prevody rodinných domfčekov do osobného vlastníctva
  (od: 02.06.1993)
údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového majetku a nebytových priestorov
  (od: 02.06.1993)
poskytovanie služieb spojených s bývaním svojich členov
  (od: 02.06.1993)
výroba, predaj a rozvod tepla a teplej úžitkovej vady v zmysle Zák.č. 70/1998 Z.z.
  (od: 07.06.2000)
nájom a podnájom nebytových priestorov v súlade s platnými právnymi normami
  (od: 12.07.2001)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (od: 12.07.2001)
elektroinštalatérstvo
  (od: 12.07.2001)
vodoinštalatérstvo
  (od: 12.07.2001)
plynoinštalatérstvo
  (od: 12.07.2001)
vedenie účtovníctva
  (od: 12.07.2001)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (od: 14.07.2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.07.2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 14.07.2003)
správa bytového a nebytovho fondu
  (od: 15.07.2011)
údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 15.07.2011)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.03.1998)
Ing. Daniel Mráz - Člen predstavenstva
F. Maľovaného 8
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2022)
Ing. Peter Poustecký - predseda predstavenstva, predseda PD
Modranská 845/51
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2022)
Pavol Huk - podpredseda PD
Sama Chalúpku 11
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2022)
Anna Volfová - člen PD
Kozmonautov 11
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2022)
JUDr. Ing. Milan Encinger - člen predstavenstva
Dukelská 49
Modra 900 01
Vznik funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2022)
Viera Cíferská - člen predstavenstva
Za hradbami 9
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2022)
Renáta Maczeáková - člen PD
Kollárova 8
Senec 903 01
Vznik funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2022)
Konanie: 

  (od: 20.03.1998)
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredsedovia predstavenstva družstva alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Predsedu predstavenstva počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda, prípadne druhý podpredseda predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predseda alebo prvý resp. druhý podpredseda.
  (od: 27.10.2005)
Kontrolná komisia: 
Darina Rausová
Pri štadióne 26
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2022)
Ing. Peter Kovács
Svätoplukova 13
Senec 903 01
Vznik funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2022)
Bohunka Žáčková
Ľ.Fullu 6
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2022)
Ing. Miroslav Talanda - člen KK
Svätoplukova 19
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2022)
Ing. Katarína Tomkovičová
J. Krála 6
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2022)
Prokúra: 
Za družstvo navonok koná a podpisuje predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva alebo prokurista.
  (od: 20.03.1998)
Zapisované základné imanie: 
3 319,391888 EUR
  (od: 19.11.2009)
Základný členský vklad: 
33,193919 EUR
  (od: 19.11.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Ustanovenie družstva bolo schválené uznesením rady Okresného národného výboru v Pezinku zo dňa 12. marca 1960, čísl. 81/R-60. Uznesením zo zhromaždenia delegátov, zo dňa 27.10.1971 a dohôd o zlúčení boli s účinnosťou od 1. júla 1972 s týmto družstvom zlúčené: 1/ Stavebné bytové družstvo občanov v Jure pri Bratislave /Db 73/, 2/ Stavebné bytové družstvo pracovníkov pri Okresnom stavebnom podniku Bratislava-vidiek so sídlom v Pezinku /Db 369/, 3/ Svojpomocné stavebné bytové družstvo občanov v Báhoni /Sb 383/, Majetok, práva a záväzky zlučovaných družstiev preberá preberajúce družstvo /Stavebné bytové družstvo občanov v Pezinku/. Slovenský zväz bytových družstiev v Bratislave podľa 91 Zák. č. 109/64 Zb. dal k zlúčeniu družstiev súhlas podľa č. 2724/Ko/72 zo dňa 11.9.1972. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 29.4.1975, dohody o zlúčení zo dňa 19. januára 1977 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č. 5/10177 zo dňa 4. januára 1977 s týmto družstvom je dňom zápisu do podnikového registra /t.j. 31.1.1977/ zlúčené Stavebné bytové družstvo v Modre /Db 86/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 29.4.1977, dohôd o zlúčení zo dňa 29.6.1977, 13.6.1977 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č. 5 /2380/77 zo dňa 6.7.1977 s týmto družstvom sú dňom 1.7.1977 zlúčené: - Stavebné bytové družstvo zamestnancov ONV Bratislava-vidiek, Bratislava /Db 419/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 29. apríla 1975, dohody o zlúčení zo dňa 6. októbra 1978 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č. 5/6547/78 zo dňa 26.10.1978 s účinnosťou od 1. októbra 1978 je s týmto družstvom zlúčené Stavebné bytové družstvo pracovníkov v poľnohospodárstve a lesníctve Bratislava-vidiek /Db 444/. Podľa uznesenia z Predstavenstva Slovenského zväzu bytových družstiev č. 37/24 zo dňa 17.12.1980, podľa § 91, ods. 2 Hosp. zákonníka je ku dňa 1.1.1981 s týmto družstvom zlúčené Stavebné bytové družstvo Malacky /Db 146/. Stanovy: Zhromaždenie delegátov družstva konané dňa 13.12.1988 schválili nové stanovy s účinnosťou od 1.1.1989 podľa Zákona č. 94/88 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve. Starý spis: Dr 1931 Starý spis: Dr 2328
  (od: 25.05.1960)
Stanovy družstva prispôsobené ustanoveniam Obchodného zákonníka odsúhlasené na Jarnom zhromaždení delegátov Okresného stavebného bytového družstva Bratislava-vidiek, konaného dňa 28.4.1992. Starý spis: Dr 1931 Starý spis: Dr 2328
  (od: 02.06.1993)
Zhromaždenie delegátov schválilo dňa 27.5.1997 zmenu stanov družstva. Starý spis: Dr 2328
  (od: 20.03.1998)
Uznesenie zhromaždenia delegátov zo dňa 16.12.1997.
  (od: 22.10.1999)
Zápisnica z mimoriadneho zhromaždenia delegátov konaného dňa 19.10.1999, na ktorom bol schválený dodatok k stanovám v čl. 3. Zápisnica z mimoriadneho zhromaždenia delegátov konaného dňa 18.11.1999, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a kontrolnej komisie. Zápisnica zo zasadania predstavenstva zo dňa 18.11.1999, kde bol zvolený predseda a podpredseda. Zápisnica zo zasadania predstavenstva zo dňa 23.11.1999
  (od: 07.06.2000)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov dňa 22.6.2000, na ktorom bola schválená zmena stanov, Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 25.5.2000.
  (od: 13.02.2001)
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia zhromaždenia delegátov konaného dňa 28.6.2001, na ktorom bola schválená zmena členov predstavenstva.
  (od: 18.09.2001)
Zápisnica a uznesenie zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 28.9.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov družstva.
  (od: 04.06.2003)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.11.2001. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Jozefa Juriša dňa 29.11.2001.
  (od: 14.07.2003)
Zánik funkcie predsedu PD Ing. Michala Kolárika dňa 16.5.2002. Zánik funkcie podpredsedu PD Ing. Dušana Mráza dňa 16.5.2002. Zánik funkcie členov PD Ing. Jozefa Gajdu a Evy Kebisovej dňa 28.3.2002. Zánik funkcie člena PD Imricha Treplána dňa 14.5.2002. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.3.2002. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 14.5.2002. Zápisnica zo zasadnutia zhromaždenia delegátov zo dňa 16.5.2002. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.5.2002.
  (od: 11.09.2003)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 28.11.2002. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.11.202. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Viera Suchá dňom 28.11.2002. Zánik funckie člena predstavenstva Leopold Jurkovič dňom 28.11.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ružena Pochylá dňom 28.11.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Marián Slávik dňom 28.11.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Ladislav Čerňanský dňom 28.11.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Peter Šmahovský dňom 28.11.2002.
  (od: 19.11.2003)
Zvolenie člena kontrolnej komisie SBDO so sídlom v Pezinku, bolo schválené na riadnom zhromaždení delegátov SBDO so sídlom v Pezinku, dňa 29.05.2003.
  (od: 26.05.2004)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva SBDO zo dňa 18.9.2003. Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 27.11.2003. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva SBDO zo dňa 18.12.2003.
  (od: 07.07.2004)
Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie zo dňa 22.1.2004 a 19.2.2004.
  (od: 14.07.2004)
Zápisncia z mimoriadneho zhromaždenia delegátov konaného dňa 7.7.2005.
  (od: 23.09.2005)
Uznesenie Okresného súdu v Bratislave č.k. 32 Exre 1666/2005, ktorým súd začal konať o dosiahnutie zhody v časti zápisu spôsob konania v mene spoločnosti.
  (od: 27.10.2005)
Zápisnica č. 9 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 21.09.2010.
  (od: 16.12.2010)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 26.05.2011.
  (od: 15.07.2011)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 31.05.2012.
  (od: 14.07.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  04.12.2023
Dátum výpisu:  06.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)