Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1042/L

Business name: 
ORAVEX s.r.o.
  (from: 03/19/1993)
Registered seat: 
Na Záhumní 341/2
Dolný Kubín - Kňažia 026 01
  (from: 06/18/2013)
Priemyselná ulica 3084
Dolný Kubín - Mokraď 026 01
  (from: 10/01/2009 until: 06/17/2013)
Hviezdoslavovo nám. 2190
Dolný Kubín 026 01
  (from: 09/07/1994 until: 09/30/2009)
Sedliacka Dubová 027 55
  (from: 03/19/1993 until: 09/06/1994)
Identification number (IČO): 
31 582 532
  (from: 03/19/1993)
Date of entry: 
03/19/1993
  (from: 03/19/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/19/1993)
Objects of the company: 
maloobchod mimo jedov, žeravín a výrobkov zo zlata
  (from: 03/19/1993)
veľkoobchod mimo koncesovaných živností
  (from: 03/19/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/19/1993)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 03/19/1993)
zámočníctvo
  (from: 03/19/1993)
výroba kovov. tovaru /predmety pre domácnosť, police, nábytok/
  (from: 03/19/1993)
kovoobrábanie
  (from: 03/19/1993)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 03/19/1993)
stolársko-rezbárske práce a drobná výroba predmetov z dreva
  (from: 03/19/1993)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 10/01/2009)
recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
  (from: 10/01/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/01/2009)
výkon činnosti stavbyvedúceho Pozemné stavby - jednoduché stavby
  (from: 10/01/2009 until: 06/17/2013)
výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné stavby
  (from: 10/01/2009 until: 06/17/2013)
klampiarstvo
  (from: 03/19/1993 until: 09/30/2009)
Partners: 
František Habiňák
Dukelských Hrdinov 2304/8
Dolný Kubín
Slovak Republic
  (from: 11/24/2021)
Iveta Hojová
Na Záhumní 341/2
Dolný Kubín - Kňažia 026 01
Slovak Republic
  (from: 11/24/2021)
Ján Bujna
Mierová 1970/21-8
Dolný Kubín
Slovak Republic
  (from: 12/15/2003 until: 02/13/2007)
Ján Bujna
Mierová 1970/21-8
Dolný Kubín
Slovak Republic
  (from: 10/01/1998 until: 12/14/2003)
Ján Bujna
Mierová 1970/21-8
Dolný Kubín
Slovak Republic
  (from: 01/23/1996 until: 09/30/1998)
Vladimír Cimrák
MDŽ 1024/2
Dolný Kubín
Slovak Republic
  (from: 12/15/2003 until: 02/13/2007)
Vladimír Cimrák
MDŽ 1024/2
Dolný Kubín
Slovak Republic
  (from: 10/01/1998 until: 12/14/2003)
Vladimír Cimrák
MDŽ 1024/2
Dolný Kubín
Slovak Republic
  (from: 01/23/1996 until: 09/30/1998)
Gabriel Csomor
Skalická 215
Istebné nad Oravou
Slovak Republic
  (from: 12/15/2003 until: 02/13/2007)
Gabriel Csomor
Skalická 215
Istebné nad Oravou
Slovak Republic
  (from: 10/01/1998 until: 12/14/2003)
Gabriel Csomor
Skalická 215
Istebné nad Oravou
Slovak Republic
  (from: 01/23/1996 until: 09/30/1998)
Ing. Slavomír Habánik
5
Osádka
Slovak Republic
  (from: 12/15/2003 until: 02/13/2007)
Ing. Slavomír Habánik
5
Osádka
Slovak Republic
  (from: 10/01/1998 until: 12/14/2003)
Ing. Slavomír Habánik
5
Osádka
Slovak Republic
  (from: 01/23/1996 until: 09/30/1998)
Daniela Habániková
5
Osádka
Slovak Republic
  (from: 09/07/1994 until: 01/22/1996)
František Habiňák
Dukelských Hrdinov 2304/8
Dolný Kubín
Slovak Republic
  (from: 12/21/2007 until: 07/08/2010)
František Habiňák
45
Sedliacka Dubová
Slovak Republic
  (from: 12/15/2003 until: 12/20/2007)
František Habiňák
45
Sedliacka Dubová
Slovak Republic
  (from: 10/01/1998 until: 12/14/2003)
František Habiňák
34
Sedliacka Dubová
Slovak Republic
  (from: 06/16/1997 until: 09/30/1998)
František Habiňák
34
Sedliacka Dubová
Slovak Republic
  (from: 01/23/1996 until: 06/15/1997)
František Habiňák
34
Sedliacka Dubová
Slovak Republic
  (from: 09/07/1994 until: 01/22/1996)
František Habiňák
34
Sedliacka Dubová
Slovak Republic
  (from: 12/15/1993 until: 09/06/1994)
František Habiňák
34
Sedliacka Dubová
Slovak Republic
  (from: 03/19/1993 until: 12/14/1993)
Michal Hojo
78
Sedliacka Dubová
Slovak Republic
  (from: 12/15/2003 until: 07/08/2010)
Michal Hojo
78
Sedliacka Dubová
Slovak Republic
  (from: 10/01/1998 until: 12/14/2003)
Michal Hojo
78
Sedliacka Dubová
Slovak Republic
  (from: 01/23/1996 until: 09/30/1998)
Michal Hojo
78
Sedliacka Dubová
Slovak Republic
  (from: 09/07/1994 until: 01/22/1996)
Michal Hojo
78
Sedliacka Dubová
Slovak Republic
  (from: 12/15/1993 until: 09/06/1994)
Michal Hojo
78
Sedliacka Dubová
Slovak Republic
  (from: 03/19/1993 until: 12/14/1993)
Anton Vavrečan
111
Sedliacka Dubová
Slovak Republic
  (from: 12/15/1993 until: 09/06/1994)
Anton Vavrečan
111
Sedliacka Dubová
Slovak Republic
  (from: 03/19/1993 until: 12/14/1993)
Rudolf Zdražila
Športovcov 1174/2-14
Dolný Kubín
Slovak Republic
  (from: 12/15/2003 until: 02/13/2007)
Rudolf Zdražila
Športovcov 1174/2-14
Dolný Kubín
Slovak Republic
  (from: 10/01/1998 until: 12/14/2003)
Rudolf Zdražila
Športovcov 1174/2-14
Dolný Kubín
Slovak Republic
  (from: 01/23/1996 until: 09/30/1998)
Júlia Zdražilová
Športovcov 1174/2
Dolný Kubín
Slovak Republic
  (from: 09/07/1994 until: 01/22/1996)
Ján Zrnčík
107
Sedliacka Dubová
Slovak Republic
  (from: 03/19/1993 until: 12/14/1993)
Michal Hojo
Na Záhumní 341/2
Dolný Kubín - Kňažia 026 01
Slovak Republic
  (from: 07/09/2010 until: 11/23/2021)
František Habiňák
Dukelských Hrdinov 2304/8
Dolný Kubín
Slovak Republic
  (from: 07/09/2010 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
František Habiňák
  (from: 07/09/2010 until: 11/23/2021)
František Habiňák
Amount of investment: 27 900 EUR Paid up: 27 900 EUR
  (from: 11/24/2021)
Iveta Hojová
Amount of investment: 27 900 EUR Paid up: 27 900 EUR
  (from: 11/24/2021)
František Habiňák
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/19/1993 until: 12/14/1993)
Michal Hojo
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/19/1993 until: 12/14/1993)
Anton Vavrečan
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/19/1993 until: 12/14/1993)
Ján Zrnčík
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/19/1993 until: 12/14/1993)
František Habiňák
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 12/15/1993 until: 09/06/1994)
Michal Hojo
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 12/15/1993 until: 09/06/1994)
Anton Vavrečan
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 12/15/1993 until: 09/06/1994)
František Habiňák
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 09/07/1994 until: 01/22/1996)
Michal Hojo
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 09/07/1994 until: 01/22/1996)
Daniela Habániková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/07/1994 until: 01/22/1996)
Júlia Zdražilová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/07/1994 until: 01/22/1996)
František Habiňák
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/23/1996 until: 06/15/1997)
Michal Hojo
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/23/1996 until: 09/30/1998)
Gabriel Csomor
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/23/1996 until: 09/30/1998)
Ing. Slavomír Habánik
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/23/1996 until: 09/30/1998)
Rudolf Zdražila
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/23/1996 until: 09/30/1998)
Ján Bujna
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/23/1996 until: 09/30/1998)
Vladimír Cimrák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/23/1996 until: 09/30/1998)
František Habiňák
Amount of investment: 1 062 000 Sk Paid up: 1 062 000 Sk
  (from: 06/16/1997 until: 09/30/1998)
Michal Hojo
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 10/01/1998 until: 12/14/2003)
Gabriel Csomor
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/01/1998 until: 12/14/2003)
Ing. Slavomír Habánik
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/01/1998 until: 12/14/2003)
Rudolf Zdražila
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/01/1998 until: 12/14/2003)
Ján Bujna
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/01/1998 until: 12/14/2003)
Vladimír Cimrák
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/01/1998 until: 12/14/2003)
František Habiňák
Amount of investment: 1 112 000 Sk Paid up: 1 112 000 Sk
  (from: 10/01/1998 until: 12/14/2003)
Michal Hojo
Amount of investment: 239 000 Sk Paid up: 239 000 Sk
  (from: 12/15/2003 until: 06/08/2005)
Gabriel Csomor
Amount of investment: 48 000 Sk Paid up: 48 000 Sk
  (from: 12/15/2003 until: 06/08/2005)
Ing. Slavomír Habánik
Amount of investment: 48 000 Sk Paid up: 48 000 Sk
  (from: 12/15/2003 until: 06/08/2005)
Rudolf Zdražila
Amount of investment: 48 000 Sk Paid up: 48 000 Sk
  (from: 12/15/2003 until: 06/08/2005)
Ján Bujna
Amount of investment: 48 000 Sk Paid up: 48 000 Sk
  (from: 12/15/2003 until: 06/08/2005)
Vladimír Cimrák
Amount of investment: 48 000 Sk Paid up: 48 000 Sk
  (from: 12/15/2003 until: 06/08/2005)
František Habiňák
Amount of investment: 1 200 000 Sk Paid up: 1 200 000 Sk
  (from: 12/15/2003 until: 06/08/2005)
Michal Hojo
Amount of investment: 560 000 Sk Paid up: 560 000 Sk
  (from: 06/09/2005 until: 02/13/2007)
Gabriel Csomor
Amount of investment: 112 000 Sk Paid up: 112 000 Sk
  (from: 06/09/2005 until: 02/13/2007)
Ing. Slavomír Habánik
Amount of investment: 112 000 Sk Paid up: 112 000 Sk
  (from: 06/09/2005 until: 02/13/2007)
Rudolf Zdražila
Amount of investment: 112 000 Sk Paid up: 112 000 Sk
  (from: 06/09/2005 until: 02/13/2007)
Ján Bujna
Amount of investment: 112 000 Sk Paid up: 112 000 Sk
  (from: 06/09/2005 until: 02/13/2007)
Vladimír Cimrák
Amount of investment: 112 000 Sk Paid up: 112 000 Sk
  (from: 06/09/2005 until: 02/13/2007)
František Habiňák
Amount of investment: 559 000 Sk Paid up: 559 000 Sk
  (from: 06/09/2005 until: 02/13/2007)
Michal Hojo
Amount of investment: 840 000 Sk Paid up: 840 000 Sk
  (from: 02/14/2007 until: 09/30/2009)
František Habiňák
  (from: 02/14/2007 until: 12/20/2007)
František Habiňák
Amount of investment: 839 000 Sk Paid up: 839 000 Sk
  (from: 12/21/2007 until: 09/30/2009)
Michal Hojo
Amount of investment: 27 900 EUR Paid up: 27 900 EUR
  (from: 10/01/2009 until: 03/17/2010)
František Habiňák
Amount of investment: 27 900 EUR Paid up: 27 900 EUR
  (from: 10/01/2009 until: 03/17/2010)
Michal Hojo
Amount of investment: 900 EUR Paid up: 900 EUR
  (from: 03/18/2010 until: 07/08/2010)
František Habiňák
Amount of investment: 54 900 EUR Paid up: 54 900 EUR
  (from: 03/18/2010 until: 07/08/2010)
Michal Hojo
Amount of investment: 27 900 EUR Paid up: 27 900 EUR
  (from: 07/09/2010 until: 11/23/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/19/1993)
František Habiňák
Dukelských Hrdinov 2304/8
Dolný Kubín
From: 03/19/2003
  (from: 11/24/2021)
Michal Hojo
Na Záhumní 341/2
Dolný Kubín - Kňažia 026 01
From: 03/19/2003
  (from: 11/24/2021)
Ing. Slavomír Habánik
5
Osádka
  (from: 09/07/1994 until: 12/14/2003)
Ing. Slavomír Habánik
5
Osádka
From: 06/28/1994
  (from: 12/15/2003 until: 02/13/2007)
Ing. Slavomír Habánik
5
Osádka
From: 06/28/1994 Until: 02/07/2007
  (from: 02/14/2007 until: 02/13/2007)
František Habiňák
34
Sedliacka Dubová
  (from: 03/19/1993 until: 09/06/1994)
František Habiňák
45
Sedliacka Dubová
  (from: 09/07/1994 until: 12/14/2003)
František Habiňák
45
Sedliacka Dubová
From: 03/19/2003
  (from: 12/15/2003 until: 12/20/2007)
Michal Hojo
78
Sedliacka Dubová
  (from: 03/19/1993 until: 09/06/1994)
Michal Hojo
78
Sedliacka Dubová
  (from: 09/07/1994 until: 12/14/2003)
Anton Vavrečan
111
Sedliacka Dubová
  (from: 03/19/1993 until: 09/06/1994)
Rudolf Zdražila
Športovcov 1174/2
Dolný Kubín
  (from: 09/07/1994 until: 12/14/2003)
Rudolf Zdražila
Športovcov 1174/2
Dolný Kubín
From: 06/28/1994
  (from: 12/15/2003 until: 02/13/2007)
Rudolf Zdražila
Športovcov 1174/2
Dolný Kubín
From: 06/28/1994 Until: 02/07/2007
  (from: 02/14/2007 until: 02/13/2007)
Ján Zrnčík
107
Sedliacka Dubová
  (from: 03/19/1993 until: 12/14/1993)
František Habiňák
Dukelských Hrdinov 2304/8
Dolný Kubín
From: 03/19/2003
  (from: 12/21/2007 until: 11/23/2021)
Michal Hojo
Na Záhumní 341/2
Dolný Kubín - Kňažia 026 01
From: 03/19/2003
  (from: 12/15/2003 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 11/24/2021)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne, okrem scudzovania majetku spoločnosti, kedy konajú a zastupujú aspoň dvaja konatelia.
  (from: 03/19/1993 until: 11/23/2021)
Capital: 
55 800 EUR Paid up: 55 800 EUR
  (from: 10/01/2009)
1 679 000 Sk Paid up: 1 679 000 Sk
  (from: 12/15/2003 until: 09/30/2009)
1 412 000 Sk
  (from: 10/01/1998 until: 12/14/2003)
1 262 000 Sk
  (from: 06/16/1997 until: 09/30/1998)
300 000 Sk
  (from: 01/23/1996 until: 06/15/1997)
108 000 Sk
  (from: 09/07/1994 until: 01/22/1996)
102 000 Sk
  (from: 12/15/1993 until: 09/06/1994)
100 000 Sk
  (from: 03/19/1993 until: 12/14/1993)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.3.l993 podľa § lO5 a nasl. zák č. 5l3/9l Zb.
  (from: 03/19/1993)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 20.10.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 3201
  (from: 12/15/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.6.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 3201
  (from: 09/07/1994)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 05.01.1996 bol schválený Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 3201
  (from: 01/23/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 20. 1. 1997 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/16/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.7.1998 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/01/1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 12.12.2002 bol schválený dodatok č. 6. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 10.9.2003 bol schválený dodatok č. 7. Rozhodnutím Valného zhromaždenia spoločnosti ORAVEX s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 2190, Dolný Kubín, IČO: 31 582 532 zo dňa 12.12.2002 a spoločnosti KVS, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 2190, Dolný Kubín, IČO: 36 008 401 zo dňa 12.12.2002 došlo k zlúčeniu týchto spoločností, pričom spoločnosť KVS, s.r.o. so sídlom Hviezdoslavovo námestie 2190, Dolný Kubín, IČO: 36 008 401 zaniká, všetky práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky zanikajúcej spoločnosti prechádzajú na spoločnosť ORAVEX s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 2190, Dolný Kubín, IČO: 31 582 532.
  (from: 12/15/2003)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person