Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19021/B

Business name: 
VISSONE, s.r.o.
  (from: 04/16/1999)
Registered seat: 
Stará Vajnorská 17/A/12495
Bratislava 831 04
  (from: 04/03/2013)
Roľnícka 315
Bratislava 831 07
  (from: 04/16/1999 until: 04/02/2013)
Identification number (IČO): 
35 765 992
  (from: 04/16/1999)
Date of entry: 
04/16/1999
  (from: 04/16/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/16/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 04/16/1999)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 04/16/1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/16/1999)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
  (from: 06/24/2007)
obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností
  (from: 06/24/2007)
Partners: 
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Slovak Republic
  (from: 08/24/2022)
Ing. Bay Vu
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Slovak Republic
  (from: 08/24/2022)
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Hlavná 992/47
Galanta 924 00
Slovak Republic
  (from: 04/17/2003 until: 03/20/2006)
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Hlavná 992/47
Galanta
Slovak Republic
  (from: 03/27/2000 until: 04/16/2003)
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava 821 03
Slovak Republic
  (from: 02/19/2009 until: 08/23/2022)
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava 821 03
Slovak Republic
  (from: 03/21/2006 until: 02/18/2009)
Ing. Bay Vu
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava 821 03
Slovak Republic
  (from: 02/19/2009 until: 08/23/2022)
Ing. Bay Vu
residence in the Slovak Republic :
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava 821 03
  (from: 03/21/2006 until: 02/18/2009)
Ing. Bay Vu
Bryksova 946/23
Praha 9 190 00
Česká republika
  (from: 04/17/2003 until: 03/20/2006)
Ing. Bay Vu Van
Bryksová 946/23
Praha 9
Česká republika
  (from: 03/27/2000 until: 04/16/2003)
Ing. Bay Vu Van
Bryksová 946/23
Praha 9
Česká republika
  (from: 04/16/1999 until: 03/26/2000)
Contribution of each member: 
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
  (from: 01/10/2019 until: 08/23/2022)
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Amount of investment: 35 000 EUR Paid up: 35 000 EUR
Lien: Záložná zmluva zo dňa 6.12.2018 v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czecg republic and Slovakia, a.s., Želetevská 1525/1, 140 92 Praha-4 Michle, Česká republika, iČ:64948242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp.zn. B 3608, organizačná zložka UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO:47 251 336,zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,oddiel:Po, vložka číslo:2310/B.
  (from: 08/24/2022)
Ing. Bay Vu
  (from: 01/10/2019 until: 08/23/2022)
Ing. Bay Vu
Amount of investment: 35 000 EUR Paid up: 35 000 EUR
Lien: Záložná zmluva zo dňa 6.12.2018, v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s., Zeletavská 1525/1, 14092 Praha-4 Michle, Česká republika, IČ:649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mwstským súdom v Prahe pod sp.zn. B 3608, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovesnká republika, IČO:47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I ,oddiel:Po, vložka číslo:2310/B.
  (from: 08/24/2022)
Ing. Bay Vu Van
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/16/1999 until: 03/26/2000)
Ing. Bay Vu Van
Amount of investment: 98 000 Sk Paid up: 98 000 Sk
  (from: 03/27/2000 until: 04/16/2003)
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 03/27/2000 until: 04/16/2003)
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 04/17/2003 until: 03/20/2006)
Ing. Bay Vu
Amount of investment: 98 000 Sk Paid up: 98 000 Sk
  (from: 04/17/2003 until: 03/20/2006)
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Amount of investment: 1 020 000 Sk Paid up: 1 020 000 Sk
  (from: 03/21/2006 until: 06/23/2007)
Ing. Bay Vu
Amount of investment: 980 000 Sk Paid up: 980 000 Sk
  (from: 03/21/2006 until: 06/23/2007)
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/24/2007 until: 02/18/2009)
Ing. Bay Vu
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/24/2007 until: 02/18/2009)
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Amount of investment: 35 000 EUR Paid up: 35 000 EUR
  (from: 02/19/2009 until: 01/09/2019)
Ing. Bay Vu
Amount of investment: 35 000 EUR Paid up: 35 000 EUR
  (from: 02/19/2009 until: 01/09/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/16/1999)
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava 821 03
From: 03/27/2000
  (from: 05/24/2022)
Ing. Dang Bao Lam
Roľnícka 9384/315
Bratislava
  (from: 04/16/1999 until: 01/06/2002)
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Hlavná 992/47
Galanta
  (from: 03/27/2000 until: 04/16/2003)
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Hlavná 992/47
Galanta 924 00
From: 03/27/2000
  (from: 04/17/2003 until: 03/20/2006)
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava 821 03
From: 03/27/2000
  (from: 03/21/2006 until: 02/06/2019)
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava 821 03
From: 03/27/2000
  (from: 02/07/2019 until: 05/23/2022)
Ing. Bay Vu
residence in the Slovak Republic :
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava 821 03
From: 03/27/2000
  (from: 02/19/2009)
Ing. Bay Vu
Bryksova 946/23
Praha 9 190 00
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Roľnícka 9384/315
Bratislava 831 07
From: 03/27/2000
  (from: 04/17/2003 until: 03/20/2006)
Ing. Bay Vu
residence in the Slovak Republic :
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava 821 03
From: 03/27/2000
  (from: 03/21/2006 until: 02/18/2009)
Ing. Bay Vu Van
Bryksová 946/23
Praha 9
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Roľnícka 9384/315
Bratislava
  (from: 03/27/2000 until: 04/16/2003)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ v plnom rozsahu samostatne.
  (from: 04/16/1999)
Capital: 
70 000 EUR Paid up: 70 000 EUR
  (from: 02/19/2009)
2 000 000 Sk Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 03/21/2006 until: 02/18/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/17/2003 until: 03/20/2006)
200 000 Sk
  (from: 04/16/1999 until: 04/16/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 21.10.1998 do notárskej zápisnice č. N 421/98, Nz 419/98 a jej dodatkom vo forme notárskej zápisnice č. N 26/99, Nz 24/99 zo dňa 28.1.1999 v zmysle § 24 a §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.
  (from: 04/16/1999)
Notárska zápisnica N 57/2000 Nz 52/2000 zo dňa 13.3.2000 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o prevode obchodného podielu a zmena zakladateľskej listiny.
  (from: 03/27/2000)
Spoločenská zmluva zo dňa 27.11.2002.
  (from: 04/17/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2005 - zvýšenie základného imania spoločnosti.
  (from: 03/21/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.5.2007.
  (from: 06/24/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.02.2009.
  (from: 02/19/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.03.2013.
  (from: 04/03/2013)
Date of updating data in databases:  05/29/2023
Date of extract :  05/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person