Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5605/B

Business name: 
KLM real estate a.s.
  (from: 09/08/2012)
Registered seat: 
Žižkova 15
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 02/09/2018)
Identification number (IČO): 
46 813 624
  (from: 09/08/2012)
Date of entry: 
09/08/2012
  (from: 09/08/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/08/2012)
Objects of the company: 
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/08/2012)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 09/08/2012)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 09/08/2012)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/08/2012)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 09/08/2012)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/08/2012)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/08/2012)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/08/2012)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/08/2012)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 09/08/2012)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 09/08/2012)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 09/08/2012)
Finančný leasing
  (from: 09/08/2012)
Faktoring a forfaiting
  (from: 09/08/2012)
Správa bytového a nebytového fondu
  (from: 09/08/2012)
Údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu maliarskych prác, upratovacích prác
  (from: 09/08/2012)
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 09/08/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/08/2012)
Ing. Vladimír Buček - predseda predstavenstva
209
Kamienka 067 83
From: 09/08/2012
  (from: 09/08/2012)
Ing. Rastislav Čačko - podpredseda
Svätoplukova 16
Zvolen 960 01
From: 03/30/2016
  (from: 04/08/2016)
Ing. Michal Kozáček - člen predstavenstva
M.R.Štefánika 840/41
Žilina 010 01
From: 12/18/2018
  (from: 01/15/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konajúci člen predstavenstva k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 01/15/2019)
Branch of the enterprise: 
Name: 
KLM real estate a. s., odštepný závod
  (from: 09/29/2021)
Registered seat: 
Nám. SNP 11
Zvolen 960 01
  (from: 09/29/2021)
Head: 
Ing. Lívia Čačková
Svätoplukova 16
Zvolen 960 01
From: 8.4.2016
  (from: 09/29/2021)
Scope of business activity: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/29/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 09/29/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 09/29/2021)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/29/2021)
reklamné a marketingové služby
  (from: 09/29/2021)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/29/2021)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/29/2021)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/29/2021)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/29/2021)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 09/29/2021)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 09/29/2021)
finančný leasing
  (from: 09/29/2021)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/29/2021)
správa bytového a nebytového fondu
  (from: 09/29/2021)
údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu maliarskych prác, upratovacích prác
  (from: 09/29/2021)
 
 
Capital: 
1 467 000 EUR Paid up: 1 467 000 EUR
  (from: 01/15/2019)
Shares: 
Number of shares: 1467
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom valného zhromaždenia v súlade s § 7 ods. 5 Stanov spoločnosti.
  (from: 01/15/2019)
Supervisory board: 
Mgr. Katarína Bučeková
Severná 1548/100
Chorvátsky Grob 900 25
From: 09/08/2012
  (from: 09/08/2012)
Ing. Zuzana Kozáčková
M.R.Štefánika 840/41
Žilina 010 01
From: 12/18/2018
  (from: 01/15/2019)
Ing. Lívia Čačková
Svätoplukova 16
Zvolen 960 01
From: 12/18/2018
  (from: 01/15/2019)
Other legal facts: 
Akciová Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 224/2012, Nz 27327/2007 dňa 31.007.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 09/08/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 133/2016, Nz 10798/2016, NCRls 11108/2016 zo dňa 30.03.2016. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.03.2016. Na základe Vyhlásenie vkladateľa zo dňa 07.03.2016 bola časť podniku spoločnosti KLM real estate a. s. súvisiaca so stavbou obchodného centra RETAIL BOX v Žiari nad Hronom vložená do základného imania spoločnosti KLM ZH a. s., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 50 148 915.
  (from: 04/08/2016)
Notárska zápisnica č. N 79/2017, NZ 8143/2017, NCRls 8311/2017 zo dňa 13.3.2017.
  (from: 03/28/2017)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 03. 08. 2017 (podpisy osvedčené 03. 08. 2017) uzatvorená medzi predávajúcim KLM real estate a. s., so sídlom Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, IČO: 46 813 624, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 5605/B a kupujúcim KLM Detva s. r. o., so sídlom Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 47 957 310, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo 27463/S.
  (from: 08/10/2017)
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 23.01.2018 (podpisy osvedčené 23.01.2018) uzatvorená medzi KLM real estate a.s., so sídlom Lazaretská 23, 811 09 Bratislava,IČO: 46 813 624, zap. v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5605/B a kupujúcim KLM Myjava s.r.o., so sídlom Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 47 200 111, zap. v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 24984/S
  (from: 02/06/2018)
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 16.01.2018 (podpisy osvedčené 16.01.2018) uzatvorená medzi KLM real estate a.s., so sídlom Lazaretská 23, 811 09 Bratislava,IČO: 46 813 624, zap. v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5605/B a kupujúcim KLM Želiezovce a.s., so sídlom Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 50 571 168, zap. v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 1144/S
  (from: 02/23/2018)
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 21.05.2019 uzatvorená medzi predávajúcim KLM real estate a. s., so sídlom Žižkova 15, 811 02 Bratislava, IČO: 46 813 624, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 5605/B a kupujúcim KLM CHG I a.s., so sídlom Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:51 411 857, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka číslo 1172/S
  (from: 06/14/2019)
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 21.05.2019 uzatvorená medzi predávajúcim KLM real estate a. s., so sídlom Žižkova 15, 811 02 Bratislava, IČO: 46 813 624, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 5605/B a kupujúcim KLM logistic NR a.s., so sídlom Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:52 014 525, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka číslo 1180/S
  (from: 06/14/2019)
Date of updating data in databases:  01/19/2022
Date of extract :  01/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person