Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Pšn Vložka číslo:  14/B

Obchodné meno: 
Dopravný podnik Bratislava, mestský podnik
  (od: 25.11.1992 do: 19.04.1994)
Dopravný podnik, Bratislava, štátny podnik
  (od: 03.09.1992 do: 24.11.1992)
Dopravný podnik, Bratislava,štátny podnik
  (od: 01.07.1989 do: 02.09.1992)
Sídlo: 
Štefánikova 1
Bratislava
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
IČO: 
00 492 736
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
Deň zápisu: 
01.07.1989
  (od: 01.07.1989)
Deň výmazu: 
20.04.1994
  (od: 20.04.1994)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 01.07.1989)
Predmet podnikania (činnosti): 
pravidelná hromadná doprava osôb električkovými,trolejbusovými,autobusovými a rýchlodrážnymi dopravnými prostriedkami a súvisiace činnosti
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
nepravidelná preprava osôb prostriedkami hromadnej dopravy a vedľajšie prepravné služby
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
prevádzka osobnej a nákladnej taxislužby vrátane servisnej činnosti
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
prevádzka požičovne osobných a nákladných vozidiel vrátane servisnej činnosti
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
výkon správy zástavok MHD a električkových tratí vrátane zimnej údržby a letného čistenia
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
všetky činnosti, najmä diagnostiku,údržbu a opravy dopravných prostriedkov,renováciu a výrobu náhradných dielov a príslušenstva, údržbu,opravy a prevádzku meniarní a rozvodu elektrickej energie,údržbu a opravy trakčného vedenia MHD
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
zabezpečenie doprovodných činností pri preprave nadrozmerných nákladov o meste -projektová inžinierska a investičná činnosť dopravných a ostatných stavieb v rozsahu udelených oprávnení
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
zabezpečenie a výkon stavebnej činnosti na investíciách,veľkých opravách,opravách, rekonštrukciách a údržbe komunikácií a opráv električkových tratí, ich čistenie
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
výroba komunálných strojov a zariadení,výroba náhradných dielcov,technických a tech- nologických komponentov pre cestné a špeciálne motorové vozidlá
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
odvoz domového odpadu,jeho skládkovanie, triedenie a spaľovanie vrátane vyberania odpadových nádob
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces s s prevádzkou SOUD
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
poskytuje služby v reštauračných a bufetových zariadeniach štátného podniku
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
zabezpečuje činnosť v rozsahu udelených oprávnení
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
zabezpečuje obchodnú a servisnú činnosť prevádzkových technických zariadení pre potreby štátného podniku
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
zúčastňuje sa na riešení a realizácii štátných úloh VTR
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
uskutočňovanie zahraničnej hospodárskej činnosti pravidiel stanovených príslušnými právnymi predpismi.
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
pravidelná hromadná doprava osôb električkovými,trolejbusovými,autobusovými a rýchlodrážnymi dopravnými prostriedkami podľa ročného projektu MHD
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
projektová,inžinierska a investičná činnosť na dopravných stavbách v hlavnom meste SSR Bratislave
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
zabezpečenie a výkon stavebnej činnosti na investíciách, veľkých opravách a údržbe komunikácií a opravách električkových tratí. Pre zabezpečenie rozsahu predmetu činnosti štátny podnik vykonáva aj ďalšie činnosti, ktoré majú k predmetu činnosti priamy vzťah alebo doplňajú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle Zákona o štátnom podniku a ďalších právných predpisov.
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
Ing Ivan Čunderlík - námestník pre technikua rozvoj,zástupca riaditeľa
M.Majerovej 30
Bratislava
  (od: 01.07.1989 do: 13.05.1992)
Ing. Peter Forgáč - štatutárny zástupca v I. rade
Osuského 1
Bratislava
  (od: 02.06.1992 do: 19.04.1994)
JUDr. Ivan Letaši - poverený vedením mestského podniku Dopravný podnik Bratislava
Furdeková 2
Bratislava 851 03
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
Konanie menom spoločnosti: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ alebo jeho zástupca.
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
Odštepný závod: 
Názov: 
Dopravný podnik Bratislava, š. p. Komunikačné a technické závody, kombinátny podnik Skratka: DP KTZ, k. p. Bratislava
  (od: 03.09.1992 do: 19.04.1994)
Sídlo: 
Svätoplukova 31
Bratislava
  (od: 03.09.1992 do: 19.04.1994)
Vedúci: 
Ing. Tomáš Sýkora
Švantnerova 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.09.1992 do: 19.04.1994)
 
 
Názov: 
Dopravný podnik Bratislava, š. p. Investor dopravných stavieb, kombinátny podnik Skratka: DP IDOS, k. p. Bratislava
  (od: 03.09.1992 do: 19.04.1994)
Sídlo: 
Blagoevova 13
Bratislava
  (od: 03.09.1992 do: 19.04.1994)
Vedúci: 
Ing. Daniel Baláž
Nám. Hraničiarov 23
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.09.1992 do: 19.04.1994)
 
 
Názov: 
Dopravný podnik Bratislava, š. p. Projektový ústav dopravných stavieb, kombinátny podnik Skratka: DP PÚDOS, k. p. Bratislava
  (od: 03.09.1992 do: 19.04.1994)
Sídlo: 
Mýtna 2
Bratislava
  (od: 03.09.1992 do: 19.04.1994)
Vedúci: 
Ing. Ľuboš Čižmár
Trieda Ľ. Novomestkého 27
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.09.1992 do: 19.04.1994)
 
 
Názov: 
Dopravný podnik Bratislava, š. p. Stredné odborné učilište dopravné
  (od: 03.09.1992 do: 19.04.1994)
Sídlo: 
Schifellova 9
Bratislava
  (od: 03.09.1992 do: 19.04.1994)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Hrabovský
Hakenova 12
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.09.1992 do: 19.04.1994)
 
 
Názov: 
Dopravný podnik Bratislava, š. p. Autobusy, odštepný závod Skratka: DPA, Bratislava
  (od: 03.09.1992 do: 19.04.1994)
Sídlo: 
Vajnorská 1346
Bratislava
  (od: 03.09.1992 do: 19.04.1994)
Vedúci: 
Ing. Ĺubomír Mazal
Legionárska 23
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.09.1992 do: 19.04.1994)
 
 
Názov: 
Dopravný podnik Bratislava, š. p., Elektrické dráhy, kombinátny podnik
  (od: 15.04.1994 do: 19.04.1994)
Sídlo: 
Duklianska 38
Bratislava
  (od: 15.04.1994 do: 19.04.1994)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Rafaj
Odborárske námestie 6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.1994 do: 19.04.1994)
 
 
Názov: 
Dopravný podnik Bratislava, š. p. Služby MHD, odštepný závod
  (od: 18.04.1994 do: 19.04.1994)
Sídlo: 
Gröslingova 1
Bratislava
  (od: 18.04.1994 do: 19.04.1994)
Vedúci: 
JUDr. Martin Jerguš
Bazovského 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.04.1994 do: 19.04.1994)
 
 
Názov: 
Dopravný podnik Bratislava, š. p. Služby MHD, odštepný závod
  (od: 15.04.1994 do: 17.04.1994)
Sídlo: 
Gröslingova 1
Bratislava
  (od: 15.04.1994 do: 17.04.1994)
Vedúci: 
Ing. Jana Hrubá
Palkovičova 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.1994 do: 17.04.1994)
 
 
Názov: 
Dopravný podnik Bratislava, š. p., Elektrické dráhy, kombinátny podnik
  (od: 18.05.1993 do: 14.04.1994)
Sídlo: 
Duklianska 38
Bratislava
  (od: 18.05.1993 do: 14.04.1994)
Vedúci: 
Ing. Ľubomír Jurika
Togliattiho 13
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.09.1992 do: 14.04.1994)
 
 
Názov: 
Dopravný podnik Bratislava, š. p. Služby MHD, odštepný závod
  (od: 03.09.1992 do: 14.04.1994)
Sídlo: 
Gröslingova 1
Bratislava
  (od: 03.09.1992 do: 14.04.1994)
Vedúci: 
Ing. Peter Kušnír
Zatkínovej 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.09.1992 do: 19.04.1994)
 
 
Názov: 
Dopravný podnik Bratislava, š. p., Elektrické dráhy, kombinátny podnik Skratka: DPED, k. p. Bratislava
  (od: 03.09.1992 do: 17.05.1993)
Sídlo: 
Duklianska 8
Bratislava
  (od: 03.09.1992 do: 17.05.1993)
 
 
Názov: 
Dopravný podnik Bratislava, š.p.,Elektrické dráhy, kombinátny podnik Skratka:DPED, k.p. Bratislava
  (od: 01.07.1989 do: 02.09.1992)
Vedúci: 
Ing. Lubomír Jurika
Togliattiho 13
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.1989 do: 02.09.1992)
 
 
Názov: 
Dopravný podnik Bratislava,š.p. Komunikačné a technické závody,kombinátny podnik Skratka: DP KTZ, k.p. Bratislava
  (od: 01.07.1989 do: 02.09.1992)
Vedúci: 
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.1989 do: 02.09.1992)
 
 
Názov: 
Dopravný podnik Bratislava,š.p. Investor dopravných stavieb,kombinátny podnik Skratka: DP IDOS, k.p. Bratislava
  (od: 01.07.1989 do: 02.09.1992)
Vedúci: 
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.1989 do: 02.09.1992)
 
 
Názov: 
Dopravný podnik Bratislava,š.p. Projektový ústav dopravných stavieb, kombinátny podnik Skratka: DP PÚDOS,k.p. Bratislava
  (od: 01.07.1989 do: 02.09.1992)
Vedúci: 
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.1989 do: 02.09.1992)
 
 
Názov: 
Dopravný podnik Bratislava,štátny podnik Služby MHD,odštevný závod
  (od: 01.07.1989 do: 02.09.1992)
Vedúci: 
Ing. Peter Kušnír
Zetkinovej 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.1989 do: 02.09.1992)
 
 
Názov: 
Dopravný podnik Bratislava,štátny podnik Stredné odborné učilište dopravné
  (od: 01.07.1989 do: 02.09.1992)
Vedúci: 
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.1989 do: 02.09.1992)
 
 
Názov: 
Dopravný podnik Bratislava, š.p. Autobusy, odštepný závod Skratka: DPA, Bratislava
  (od: 01.07.1989 do: 02.09.1992)
Vedúci: 
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.1989 do: 02.09.1992)
 
 
Zakladateľ: 
Národný výbor hl.m. SSR Bratislavy
Bratislava
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
Kmeňové imanie: 
2 352 963 000 Sk
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením č. 576 Mestského zastupisteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 16. 12. 1993 sa zrušuje dopravný podnik Bratislava, mestský podnik bez likvidácie dňa 20. 4. 1994 Všetky práva, záväzky a povinnosti prechádzajú týmto dňom na novovzniknutú obchodnú spoločnosť: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť so sídlom Sládkovičova 4, Bratislava. V y m a z u j e s a: Dopravný podnik Bratislava, mestský podnik Bratislava, so sídlom Bratislava, Štefánikova č. 1, v celom rozsahu dňom 20. 4. 1994. Stary spis: Pšn 102
  (od: 20.04.1994)
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou č.10/1989 org.-13.plenárneho zasadnutia Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy zo dňa 17.5.1989 podľa §18 Zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pšn 102
  (od: 01.07.1989 do: 19.04.1994)
Dátum aktualizácie údajov:  12.06.2024
Dátum výpisu:  14.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR