Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10458/N

Obchodné meno: 
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
  (od: 21.03.2012)
Sídlo: 
Továrenská 1
Štúrovo 943 03
  (od: 28.06.2012)
IČO: 
31 410 146
  (od: 25.03.1992)
Deň zápisu: 
01.04.1992
  (od: 25.03.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 25.03.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
výroba a predaj papiera a kartónov
  (od: 03.06.1993)
vývoj softwarových produktov na zariadeniach výpočtovej techniky
  (od: 03.06.1993)
poskytovanie služieb na zariadeniach výpočtovej techniky
  (od: 03.06.1993)
vykonávanie služieb servisnej činnosti na zariadeniach výpočtovej techniky
  (od: 03.06.1993)
nákup tovaru za účelom predaja a predaj
  (od: 08.08.1995)
nakládka a vykládka riečnych plavidiel a na železničnej vlečke
  (od: 08.08.1995)
spracovanie starého textilného a papierového odpadu
  (od: 08.08.1995)
čistenie odpadových vôd ako služba pre zákazníkov
  (od: 08.08.1995)
výuka v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kontrola bezpečnosti práce
  (od: 08.04.1999)
manipulácia s nákladom, skladovanie, vykladanie tovaru, váženie
  (od: 30.08.1999)
podnikateľské poradenstvo v rámci voľných živností
  (od: 30.08.1999)
sprostredkovateľská činnosť v rámci voľných živností
  (od: 30.08.1999)
činnosť miesta uloženia písomností /záznamov/ nearchívnej povahy
  (od: 30.08.1999)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 13.09.2001)
rozvod plynu
  (od: 13.09.2001)
prenájom nehnuteľností, strojov, zariadení, tovarov osobnej potreby
  (od: 13.09.2001)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 13.09.2001)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (od: 13.09.2001)
dodávanie pitnej a technologickej vody
  (od: 13.09.2001)
výroba a predaj stlačeného vzduchu
  (od: 13.09.2001)
centrálny zber a dočasné skladovanie nebezpečných odpadov
  (od: 21.06.2005)
podnikanie s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 21.06.2005)
nákup a predaj minerálnych olejov v rozsahu voľných živností
  (od: 21.06.2005)
prevádzkovanie dráhy
  (od: 01.05.2007)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (od: 01.05.2007)
poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 30.12.2008)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 28.06.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 11.09.1997)
Vojtech Forró - Predseda predstavenstva
Malodunajské nábr. 2459/1
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 28.12.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2023)
Ing. Zsolt Bindics - Člen predstavenstva
Agátová 556/17
Veľké Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 15.08.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.09.2023)
Alexander Répas - Člen predstavenstva
Hlavná 470/101
Marcelová 946 32
Vznik funkcie: 15.08.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.09.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 28.06.2012)
Dozorná rada: 
Ing. Blažena Sebenská
Lesná ul. 3482/48
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 28.12.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2023)
Mgr. Bálint Szigeti
Agátová 558/15
Veľké Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 28.12.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2023)
László Szigeti
Agátová 558/15
Veľké Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 28.12.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2023)
Výška základného imania: 
1 447 543 EUR Rozsah splatenia: 1 447 543 EUR
  (od: 06.12.2011)
Akcie: 
Počet: 1447543
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 06.12.2011)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 6.7.1993, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 157/93, Nz 157/93 napísanou JUDr. Agnesou Tormovou. Stary spis: Sa 368
  (od: 30.11.1994)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 30.01.1996. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 27.6.1996. Stary spis: Sa 368
  (od: 20.12.1996)
Valné zhromaždenie dňa 7.5.1997 schválilo zmenu stanov (N 67/97, Nz 59/97). Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 8.8.1997 schválilo zmenu stanov (N 113/97, Nz 104/97).
  (od: 11.09.1997)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 12.05.1998 a 21.01.1999.
  (od: 08.04.1999)
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 30.4.1999. Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 1.6.1999. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 1.6.1999, not. záp. č. N 128/99, NZ 124/99, zmena obchodného mena z: AssiDomän Packaging Štúrovo, a.s. na: AssiDomän Štúrovo, a.s.
  (od: 30.08.1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 23.03.2000, 05.06.2000 a 29.06.2001. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z AssiDomän Štúrovo, a.s. na Kappa Štúrovo, a.s..
  (od: 13.09.2001)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 26.04.2002.
  (od: 02.03.2004)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 10.02.2006 ( Notárska zápisnica N 17/2006, Nz 6408/2006, NCRls 6379/2006 ), zmena obchodného mena z Kappa Štúrovo, a.s. na Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.
  (od: 28.02.2006)
Notárska zápisnica č. N 503/2011, Nz 40346/2011, NCRls 41381/2011 zo dňa 24.10.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou KK PROFIN, spol. s r.o., Eurovea Central 1., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 31 638 911 zrušenej bez likvidácie a schválení návrhu zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 504/2011, Nz 40347/2011, NCRls 41382/2011 zo dňa 24.10.2011, na základe ktorej preberá spoločnosť Smurfit Kappa Štúrovo, a. s., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 31 410 146 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti KK PROFIN, spol. s r.o., Eurovea Central 1., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 31 638 911.
  (od: 10.11.2011)
Zmena obchodného mena z Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. na Priemyselný park Štúrovo, a. s.
  (od: 21.03.2012)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
KK PROFIN, spol. s r.o. IČO: 31 638 911
Eurovea Central 1., Pribinova 4
Bratislava 811 09
  (od: 10.11.2011)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku spoločnosti Priemyselný park Štúrovo, a. s., so sídlom Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 31 410 146, na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej dňa 28.12.2023 medzi spoločnosťou Priemyselný park Štúrovo, a. s., so sídlom Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 31 410 146, ako predávajúcim a spoločnosťou Energy Net, s. r. o., so sídlom Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 46 764 810, ako kupujúcim. Zmluva o predaji podniku nadobudla účinnosť dňa 31.12.2023.
  (od: 31.01.2024)
Dátum aktualizácie údajov:  11.06.2024
Dátum výpisu:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR