Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2125/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
TAZ TRADING, a.s.
  (from: 03/28/2000)
Registered seat: 
Coburgova 84
Trnava 957 11
  (from: 03/28/2000)
Identification number (IČO): 
35 766 743
  (from: 05/20/1999)
Date of entry: 
05/20/1999
  (from: 05/20/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/20/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 05/20/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 05/20/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/20/1999)
prenájom motorových vozidiel, strojov
  (from: 05/20/1999)
prenájom nehnuteľností
  (from: 05/20/1999)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 05/20/1999)
leasingová činnosť
  (from: 05/20/1999)
poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
  (from: 05/20/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/20/1999)
Ing. Jozef Majský - predseda
Topoľčianská 31
Bratislava 851 05
  (from: 05/20/1999)
Mgr. Erik Majský - člen
Homolova 4
Bratislava 841 02
  (from: 05/20/1999)
Ing. Peter Sroka - člen
Sládkovičova 17
Sabinov 083 01
  (from: 05/20/1999)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/20/1999)
Capital: 
29 029 000 Sk
  (from: 05/20/1999)
Shares: 
Number of shares: 29
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 03/28/2000)
Number of shares: 29
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/28/2000)
Supervisory board: 
Ing. Milan Čerňan - člen
Vranovská 55
Bratislava 851 01
  (from: 05/20/1999)
Ing. Eva Majská - člen
Budatínska 33
Bratislava 851 06
  (from: 05/20/1999)
Ing. Jozef Štubňa - predseda
Bratov Veselovcov 1055/3
Zvolen 960 01
  (from: 05/20/1999)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť vznikla premenou zo spoločnosti TATRA SIPOX TRADING, spol. s.r.o. so sídlom, Červeňova 28, Bratislava, IČO 35 728 981, v zmysle § 69 ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorá zaniká dňom výmazu z obchodného registra 20.5.1999 a po ktorej preberá všetky práva, povinnosti a záväzky i neznáme. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 470/98, Nz 468/98 dňa 1.6.1998 v znení dodatku zo dňa 15.1.1999 spísaného do notárskej zápisnice č. N 28/99, Nz 28/99, v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/20/1999)
Notárska zápisnica N 1263/99, Nz 1245/99 zo dňa 4.11.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol prijatý dodatok č. 1 k stanovám - zmena obchodného mena z TATRA SIPOX TRADING, a.s. na TAZ TRADING, a.s.
  (from: 03/28/2000)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person