Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  519/V

Business name: 
UNIKO, a.s. v likvidácii
  (from: 11/11/2011)
Registered seat: 
Slobody 17
Košice 040 11
  (from: 02/06/1998)
Identification number (IČO): 
31 697 437
  (from: 10/13/1994)
Date of entry: 
10/13/1994
  (from: 10/13/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/13/1994)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/13/1994)
demontáž technologického a strojného zariadenia
  (from: 10/13/1994)
realitná kancelária
  (from: 10/13/1994)
reklamná činnosť
  (from: 10/13/1994)
maloobchod mimo riadnej predajne a veľkoobchod s potravinami, nápojmi, tabakovými výrobkami, ovocím, zeleninou, priemyselným a spotrebným tovarom, obuvou, odevami, textilom, stavebným materiálom, výpočtovou a kancelárskou technikou, elektronikou, hutníckymi výrobkami, materiálom a surovinami, drevom, uhlím, ferozliatinami, koksom, paletami, prírodnými surovinami
  (from: 10/13/1994)
nakladanie s odpadom
  (from: 07/11/1995)
činnosť stavbyvedúceho vodohospodárske stavby - hydromelioračné stavby
  (from: 02/06/1998)
činnosť stavebného dozoru vodohospodárske stavby - hydromelioračné stavby
  (from: 02/06/1998)
vykonávanie demolačných, búracích a zemných prác
  (from: 05/03/1999)
maliarske a natieračské práce
  (from: 03/26/2003)
práce vo výškach
  (from: 03/26/2003)
upratovacie práce a čistenie budov
  (from: 03/26/2003)
odstraňovanie porastov
  (from: 03/26/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/26/2003)
Ing. Ján Hrušík - predseda
Čordákova 20
Košice
  (from: 01/22/2001)
Ing. Peter Ostrolucký - člen
Starozagorská 6
Košice
From: 11/11/2002
  (from: 03/26/2003)
JUDr. Ladislav Jančo - člen
ul. Jána Stanislava 39
Bratislava
From: 11/11/2002
  (from: 03/26/2003)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú všetci členovia predstavenstva samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstaventsva spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/26/2003)
Capital: 
2 260 000 Sk Paid up: 2 260 000 Sk
  (from: 03/26/2003)
Shares: 
Number of shares: 226
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/17/2001)
Supervisory board: 
Miloš Žiak - predseda
Leškova 3006/7
Bratislava
  (from: 10/25/2000)
Ing. Peter Lukeš
Šulekova 13
Bratislava
  (from: 01/22/2001)
RNDr. Ján Smerek - člen
Vencova 65
Košice
From: 11/11/2002
  (from: 03/26/2003)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/29/2009
  (from: 11/11/2011)
 Liquidators:
Ing. Ján Hrušík
Čordákova 20
Košice
From: 12/29/2009
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 11/11/2011)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.9.194 č. N 175/94, NZ 165/94 spísanej JUDr. Andrejom Kašperom, notárom v Košiciach, podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 10/13/1994)
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 17.1.1996.
  (from: 02/02/1996)
Zmeny stanov schválené valným zhromaždením dňa 5.2.1998.
  (from: 02/06/1998)
Zmena stanov schválená VZ dňa 12.4.1999.
  (from: 05/03/1999)
Zmena stanov schválená VZ dňa 10.9.1999 a mimoriadnym valným zhromaždením a.s. dňa 24.5.2000.
  (from: 06/06/2000)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 2.6.2000.
  (from: 06/07/2000)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 17. 7. 2000.
  (from: 07/19/2000)
Rozhodnutie MVZ spoločnosti formou notárskej zápisnice č. N 440/2000, Nz 440/2000 zo dňa 23.10.2000.
  (from: 10/25/2000)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 15. 1. 2001.
  (from: 01/22/2001)
Zmena stanov zo dňa 29. 12. 2000.
  (from: 04/17/2001)
Zmena stanov zo dňa 17. 5. 2001.
  (from: 06/08/2001)
Rozhodnutie MVZ zo dňa 4.9.2001 o odvolaní podpredsedu predstavenstva PhDr. Igora Cibuľu.
  (from: 11/16/2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 13.11.2002.
  (from: 03/26/2003)
Uznesením Okresného súdu Košice I č. k. 29Cbr/58/2007-50 zo dňa 19.11.2009 právoplatným dňa 29.12.2009 súd zrušil s likvidáciou spoločnosť UNIKO, a.s. a za likvidátora menoval Ing. Jána Hrušíka, narodeného 7.8.1958, Čordákova 20, Košice, predsedu predstavenstva UNIKA, a.s.
  (from: 11/11/2011)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person