Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  482/B

Obchodné meno: 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
  (od: 01.10.1992)
Sídlo: 
Ivanská cesta 22
Bratislava 821 04
  (od: 12.07.2005)
IČO: 
00 681 300
  (od: 01.10.1992)
Deň zápisu: 
01.10.1992
  (od: 01.10.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.10.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 20.03.1995)
opravy motorových vozidiel, poľnohospodárskych strojov a karosérií
  (od: 20.03.1995)
investorsko-inžinierska činnosť
  (od: 20.03.1995)
prenájom hnuteľného majetku
  (od: 20.03.1995)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.03.1995)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.03.1995)
poskytovanie služieb v oblasti záhradníctva a údržby zelene v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.03.1995)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 20.03.1995)
čistiace a upratovacie práce v rozsahu voľnej živnosti /okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie/
  (od: 07.02.1996)
elektroenergetika - výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (od: 21.04.2006)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 21.04.2006)
nakladanie s odpadmi - odvoz odpadu zo špeciálnych zberných nádob zbernými vozidlami a zneškodňovanie odpadu v Spaľovni odpadu
  (od: 17.03.2012)
nakladanie s nebezpečným odpadom
  (od: 17.03.2012)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 17.03.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 12.02.2004)
Ing. Mgr. Ivan Sokáč , PhD., MBA - Predseda predstavenstva
Rudavská 9168/48
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 19.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.06.2021)
Ing. Vladimír Lukáč , MBA - Člen predstavenstva
Laténska 75
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 01
Vznik funkcie: 01.04.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.02.2024)
Ing. Marek Horváth - Člen predstavenstva
Vojtechovce 565
Nový Život 930 38
Vznik funkcie: 01.01.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.03.2024)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 17.03.2012)
Dozorná rada: 
Anton Petráš
Pác 39
Cífer 919 43
Vznik funkcie: 10.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2021)
Vladimír Boháč
Svätoplukova 43
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 10.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2021)
Ján Takáč
Záhradná 15
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 16.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.06.2021)
Ing. Katarína Augustinič
Smrečianska 6
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Vznik funkcie: 01.12.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.03.2023)
JUDr. PhDr. Branislav Záhradník
Veternicová 12
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 01.12.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.03.2023)
JUDr. Petra Hudáková
Vretenová 16
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 01.12.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.03.2023)
doc. PhDr. Daniel Klimovský , PhD.
Farského 14
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 01.12.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.03.2023)
Mgr. Zdenka Zaťovičová
Ľuda Zúbka 31
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 01.12.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.03.2023)
Ing. arch. Lucia Štasselová
Velehradská 26
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 01.12.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.03.2023)
JUDr. Veronika Ľahká
J. Kráľa 175/8
Prievidza 979 01
Vznik funkcie: 01.12.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.03.2023)
Richard Vida
Nová 143
Tomášov 900 44
Vznik funkcie: 18.10.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.12.2023)
Jakub Kuruc
Marie Curie-Sklodowskej 23
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 01.11.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.12.2023)
Výška základného imania: 
31 777 380 EUR Rozsah splatenia: 31 777 380 EUR
  (od: 24.01.2014)
Akcie: 
Počet: 19143
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 660 EUR
  (od: 24.01.2014)
Akcionár: 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.08.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť vznikla prechodom práv a záväzkov bez likvidácie zrušeného mestkého podniku Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.7.1992 podľa § 162 a 163 Zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 01.10.1992)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 15.10.1993, ktorého konanie je osvedčené notárskou zápisnicou N 455/93, Nz 448/93 napísanou notárkou JUDr. Hrušovskou v Bratislave, na ktorom boli schválené zmeny stanov a zmeny členov predstavenstva.
  (od: 27.12.1993)
Notárska zápisnica č. N 56/94, Nz 57/94 napísaná dňa 11.10.1994 notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou z mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov. Stary spis: Sa 950
  (od: 20.03.1995)
Na valnom zhromaždení dňa 16.3.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 20/95, Nz 19/95 napísanej dňa 16.3.1995 notárkou JUDr. Juríkovou v Bratislave bola schválená zmena stanov a zmena v obsadení štatutárneho orgánu a dozornej rady. Stary spis: Sa 950
  (od: 22.05.1995)
Notárska zápisnica č. N 178/95, Nz 173/95 napísaná 30.6.1995 JUDr. Šikutovou, ktorou bol osvedčený priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov. Protokol z volieb členov dozornej rady zo dňa 17.1.1994.
  (od: 07.02.1996)
Zápisnica č. 1/96/VZ z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.1996. Stary spis: Sa 950
  (od: 14.11.1996)
Zápisnica z mimoriadneho VZ konaného dňa 14.10.1997. Zápisnica z mimoriadneho VZ konaného dňa 4.12.1997. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.6.1999 č. N 311/99, Nz 128/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 06.08.1999)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 5.10.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 385/99, Nz 375/99 spísanou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
  (od: 05.11.1999)
OP SR č. SH 131410, SF 155369.
  (od: 04.10.2000)
Zápisnica č.Nz 3/2001 z valného zhromaždenia zo dňa 27.12.2001.
  (od: 25.01.2002)
Notárska zápisnica č. N 225/03, Nz 26571/03 zo dňa 9.4.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného 9.4.2003, na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica č. N 24/03, Nz 46086/03 zo dňa 10.6.2003, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 9 k stanovám.
  (od: 12.02.2004)
Notárska zápisnica č. N 89/2004, Nz 55838/2004 zo dňa 1.7.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 04.08.2004)
Notárska zápisnica N 73/2005, NZ 19461/2005, NCR LS 19174/2005 zo dňa 04.05.2005 osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov.
  (od: 16.06.2005)
Notárska zápisnica N 211/2006, Nz 14585/2006, NCRls 14476/2006 zo dňa 18.4.2006.
  (od: 21.04.2006)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 23.05.2005. Protokol o výsledku volieb člena dozornej rady uskutočnených zamestnancami zo dňa 29.06.2005.
  (od: 20.10.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17. 4. 2007.
  (od: 23.06.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.10.2009.
  (od: 24.10.2009)
Protokol o výsledku volieb člena dozornej rady ukutočnených zamestnancami spoločnosti v dňoch 02.-03.12.2009.
  (od: 06.01.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 954/2011, Nz 52550/2011, NCRIs 53696/2011 dňa 08.12.2011.
  (od: 17.03.2012)
Notárska zápisnica č. N 169/2012, Nz 20894/2012 zo dňa 12.06.2012 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 05.06.2012.
  (od: 11.07.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.11.2012.
  (od: 13.12.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára - notárska zápisnica zo dňa 20.12.2013.
  (od: 24.01.2014)
Protokol zo dňa 25.11.2014 o výsledku voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti. Uznesenie predstavenstva č. 7/7/2014 zo dňa 25.11.2014.
  (od: 09.01.2015)
Notárska zápisnica č. N 2973/2015, Nz 36735/2015 zo dňa 16.10.2015 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.10.2015.
  (od: 21.11.2015)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 25.11.2014.
  (od: 04.05.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024
Dátum výpisu:  16.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR