Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  482/B

Business name: 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
  (from: 10/01/1992)
Registered seat: 
Ivanská cesta 22
Bratislava 821 04
  (from: 07/12/2005)
Identification number (IČO): 
00 681 300
  (from: 10/01/1992)
Date of entry: 
10/01/1992
  (from: 10/01/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/01/1992)
Objects of the company: 
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/20/1995)
opravy motorových vozidiel, poľnohospodárskych strojov a karosérií
  (from: 03/20/1995)
investorsko-inžinierska činnosť
  (from: 03/20/1995)
prenájom hnuteľného majetku
  (from: 03/20/1995)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/20/1995)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/20/1995)
poskytovanie služieb v oblasti záhradníctva a údržby zelene v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/20/1995)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 03/20/1995)
čistiace a upratovacie práce v rozsahu voľnej živnosti /okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie/
  (from: 02/07/1996)
elektroenergetika - výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (from: 04/21/2006)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 04/21/2006)
nakladanie s odpadmi - odvoz odpadu zo špeciálnych zberných nádob zbernými vozidlami a zneškodňovanie odpadu v Spaľovni odpadu
  (from: 03/17/2012)
nakladanie s nebezpečným odpadom
  (from: 03/17/2012)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/17/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/12/2004)
Ing. Andrej Rutkovský - člen
Tallerova 9
Bratislava 811 02
From: 10/01/2019
  (from: 12/19/2019)
Ing. Mgr. Ivan Sokáč , PhD., MBA - Chairman of the Board of Directors
Okružná 6
Stupava 900 31
From: 04/19/2021
  (from: 06/08/2021)
Ing. Vladimír Lukáč - Member of the Board of Directors
Laténska 75
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 04/01/2022
  (from: 05/13/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 03/17/2012)
Capital: 
31 777 380 EUR Paid up: 31 777 380 EUR
  (from: 01/24/2014)
Shares: 
Number of shares: 19143
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 660 EUR
  (from: 01/24/2014)
Stockholder: 
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1
Bratislava 811 01
  (from: 02/12/2004)
Supervisory board: 
Ing. Katarína Augustinič
Smrečianska 6
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
From: 02/20/2019
  (from: 03/14/2019)
JUDr. Branislav Záhradník , PhDr.
Veternicová 12
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 02/20/2019
  (from: 03/14/2019)
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
Švabinského 20
Bratislava 851 01
From: 06/27/2019
  (from: 09/03/2019)
Mgr. Ján Buocik
Nevädzová 17211/6
Bratislava 821 01
From: 10/01/2019
  (from: 12/19/2019)
Ing. Peter Lenč
Púpavova 48
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 02/25/2021
  (from: 03/23/2021)
Anton Petráš
Pác 39
Cífer 919 43
From: 09/10/2020
  (from: 03/31/2021)
Vladimír Boháč
Svätoplukova 43
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 09/10/2020
  (from: 03/31/2021)
Mgr. art. Adam Berka
Šulekova 58
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03
From: 12/16/2020
  (from: 03/31/2021)
Ing. arch. Lucia Štasselová
Velehradská 26
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 03/26/2021
  (from: 06/08/2021)
Ing. Róbert Čič
Súľovská 2709/47
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 03/16/2021
  (from: 06/08/2021)
Ján Takáč
Záhradná 15
Bernolákovo 900 27
From: 03/16/2021
  (from: 06/08/2021)
Ing. Tatiana Kratochvílová
Ševčenkova 1043/22
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 07/01/2021
  (from: 08/19/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť vznikla prechodom práv a záväzkov bez likvidácie zrušeného mestkého podniku Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.7.1992 podľa § 162 a 163 Zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 10/01/1992)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 15.10.1993, ktorého konanie je osvedčené notárskou zápisnicou N 455/93, Nz 448/93 napísanou notárkou JUDr. Hrušovskou v Bratislave, na ktorom boli schválené zmeny stanov a zmeny členov predstavenstva.
  (from: 12/27/1993)
Notárska zápisnica č. N 56/94, Nz 57/94 napísaná dňa 11.10.1994 notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou z mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov. Stary spis: Sa 950
  (from: 03/20/1995)
Na valnom zhromaždení dňa 16.3.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 20/95, Nz 19/95 napísanej dňa 16.3.1995 notárkou JUDr. Juríkovou v Bratislave bola schválená zmena stanov a zmena v obsadení štatutárneho orgánu a dozornej rady. Stary spis: Sa 950
  (from: 05/22/1995)
Notárska zápisnica č. N 178/95, Nz 173/95 napísaná 30.6.1995 JUDr. Šikutovou, ktorou bol osvedčený priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov. Protokol z volieb členov dozornej rady zo dňa 17.1.1994.
  (from: 02/07/1996)
Zápisnica č. 1/96/VZ z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.1996. Stary spis: Sa 950
  (from: 11/14/1996)
Zápisnica z mimoriadneho VZ konaného dňa 14.10.1997. Zápisnica z mimoriadneho VZ konaného dňa 4.12.1997. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.6.1999 č. N 311/99, Nz 128/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/06/1999)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 5.10.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 385/99, Nz 375/99 spísanou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
  (from: 11/05/1999)
OP SR č. SH 131410, SF 155369.
  (from: 10/04/2000)
Zápisnica č.Nz 3/2001 z valného zhromaždenia zo dňa 27.12.2001.
  (from: 01/25/2002)
Notárska zápisnica č. N 225/03, Nz 26571/03 zo dňa 9.4.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného 9.4.2003, na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica č. N 24/03, Nz 46086/03 zo dňa 10.6.2003, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 9 k stanovám.
  (from: 02/12/2004)
Notárska zápisnica č. N 89/2004, Nz 55838/2004 zo dňa 1.7.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 08/04/2004)
Notárska zápisnica N 73/2005, NZ 19461/2005, NCR LS 19174/2005 zo dňa 04.05.2005 osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov.
  (from: 06/16/2005)
Notárska zápisnica N 211/2006, Nz 14585/2006, NCRls 14476/2006 zo dňa 18.4.2006.
  (from: 04/21/2006)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 23.05.2005. Protokol o výsledku volieb člena dozornej rady uskutočnených zamestnancami zo dňa 29.06.2005.
  (from: 10/20/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17. 4. 2007.
  (from: 06/23/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.10.2009.
  (from: 10/24/2009)
Protokol o výsledku volieb člena dozornej rady ukutočnených zamestnancami spoločnosti v dňoch 02.-03.12.2009.
  (from: 01/06/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 954/2011, Nz 52550/2011, NCRIs 53696/2011 dňa 08.12.2011.
  (from: 03/17/2012)
Notárska zápisnica č. N 169/2012, Nz 20894/2012 zo dňa 12.06.2012 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 05.06.2012.
  (from: 07/11/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.11.2012.
  (from: 12/13/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára - notárska zápisnica zo dňa 20.12.2013.
  (from: 01/24/2014)
Protokol zo dňa 25.11.2014 o výsledku voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti. Uznesenie predstavenstva č. 7/7/2014 zo dňa 25.11.2014.
  (from: 01/09/2015)
Notárska zápisnica č. N 2973/2015, Nz 36735/2015 zo dňa 16.10.2015 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.10.2015.
  (from: 11/21/2015)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 25.11.2014.
  (from: 05/04/2016)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person