Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19395/B

Business name: 
Devínskonovoveská televízia, spol. s r. o.
  (from: 07/27/1999)
Registered seat: 
Milana Marečka 18
Bratislava 841 07
  (from: 07/27/1999)
Identification number (IČO): 
35 769 980
  (from: 07/27/1999)
Date of entry: 
07/27/1999
  (from: 07/27/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/27/1999)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/27/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/27/1999)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/1999)
televízne vysielanie
  (from: 10/27/1999)
Partners: 
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves IČO: 00 603 392
Novoveská 17/A
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 843 10
Slovak Republic
  (from: 03/22/2023)
Contribution of each member: 
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 03/22/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/27/1999)
Jaroslav Zaťko
Jána Smreka 6160/18
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 02/25/2019
  (from: 05/14/2019)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti pri písomných právnych úkonoch tak, že svoj podpis pripojí k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.
  (from: 04/10/2015)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 09/01/2010)
Supervisory board: 
Mgr. Veronika Veslárová
Jána Smreka 6162/22
Bratislava 841 07
From: 03/23/2015
  (from: 04/10/2015)
Marek Čechovič
Eisnerova 6130/3
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 12/09/2022
  (from: 03/22/2023)
Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková , PhD.
Na Hriadkach 5250/11
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 12/09/2022
  (from: 03/22/2023)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 79/99, Nz 78/99 spísanej dňa 29.4.1999 v zmysle ust. §§ 57, 105-153 zák. č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/27/1999)
Licencia T/112 na televízne vysielanie v Slovenskej republike vydaná dňa 31.8.1999 Radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.
  (from: 10/27/1999)
Zápisnice z valných zhromaždení dňa 31.08.1999, 12.03.2003, 09.09.2003. Zánik funkcie konateľa Ing. J. Žatka dňa 09.09.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady PhDr. R. Galla dňa 31.08.1999. Zánik funkcie člena dozornej rady M. Glosíka dňa 12.03.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. P. Rajkoviča dňa 12.03.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady JUDr. D. Štupického dňa 12.03.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady JUDr. D. Viskupičovej dňa 12.03.2003.
  (from: 04/20/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.2.2007. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.6.2007.
  (from: 07/26/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.02.2011.
  (from: 03/16/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.03.2015.
  (from: 04/10/2015)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person