Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  17/B

Obchodné meno: 
Transportná spoločnosť, a. s., v likvidácii
  (od: 01.09.2010)
Transportná spoločnosť, a. s.
  (od: 11.08.2010 do: 31.08.2010)
RECAR Slovensko a. s.
  (od: 12.11.2009 do: 10.08.2010)
RECAR, a.s.
  (od: 27.08.1990 do: 11.11.2009)
RECAR, ú.s.
  (od: 30.03.1990 do: 26.08.1990)
Sídlo: 
Námestie slobody 28
Bratislava 811 06
  (od: 15.04.2008)
Svätoplukova 1
Bratislava 821 09
  (od: 11.11.1993 do: 14.04.2008)
Štefánikova 1
Bratislava
  (od: 27.08.1990 do: 10.11.1993)
Skalná 1
Bratislava 811 01
  (od: 30.03.1990 do: 26.08.1990)
IČO: 
00 677 698
  (od: 30.03.1990)
Deň zápisu: 
30.03.1990
  (od: 30.03.1990)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.03.1990)
Predmet podnikania (činnosti): 
prenájom motorových a nemotorových vozidiel
  (od: 11.11.1993)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 11.11.1993)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 10.01.2001)
poradenská a konzultačná činnosti v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 10.01.2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 10.01.2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 10.01.2001)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 10.01.2001)
A. V oblasti požičiavania motorových vozidiel a prívesov
  (od: 30.03.1990 do: 10.11.1993)
1. Poskytovanie služieb na území SSR v určených prevádzkach spočívajúcich v:
  (od: 30.03.1990 do: 26.08.1990)
prenájme motorových a nemotorových vozidiel (t.j. osobných a nákladných automobilov, autobusov, prívesov a pod.) bez vodiča alebo s vodičom
  (od: 30.03.1990 do: 10.11.1993)
vykonávaní odťahovej služby
  (od: 30.03.1990 do: 10.11.1993)
poskytovaní doplnkových bezprostredne súvisiacich služieb, predovšetkým v pristavovaní motorových vozidiel podľa požiadaviek zákazníkov a ich spätné odvozy i zo zahraničia, sprostredkovaní vykonania havarijného poistenia vozidiel účastinnej spoločnosti Recar pre cesty do zahraničia (CASCO) a úrazové poistenie osôb prepravovaných v týchto vozidlách a to na základe zmluvy medzi účastinnou spoločnosťou a Slovenskou štátnou poisťovňou.
  (od: 30.03.1990 do: 10.11.1993)
B. V oblasti propagačnej činnosti poskytovanie služieb za korunové prostriedky spočívajúce v:
  (od: 30.03.1990 do: 01.04.1991)
1. Zabezpečení reklamných plôch na električkách, trolejbusoch, autobusoch, vozoch metra, ostatných dopravných prostriedkoch a plochách a miestach v priestoroch, ktoré sú majetkom Dopravného podniku Bratislava, š.p.
  (od: 30.03.1990 do: 10.11.1993)
2. Zabezpečenie reklamných plôch a miest u ostatných čs. právnických osôb
  (od: 30.03.1990 do: 10.11.1993)
3. Zabezpečovanie technológií a prác nutných pre tvorbu, výrobu, inštaláciu, údržbu a odstraňovanie reklám a služieb s tým súvisiacich, s prednostným právom prenajímateľovi plochy.
  (od: 30.03.1990 do: 10.11.1993)
1. Poskytovanie služieb na území ČSFR v určených prevádzkach spočívajúcich v:
  (od: 27.08.1990 do: 10.11.1993)
C. Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 29.8.1990 č.j. : XI/2-15 524/90, por.č. 9 v tomto rozsahu:
  (od: 28.01.1991 do: 10.11.1993)
Prenájom motorových a nemotorových vozidiel bez vodiča alebo s vodičom za devízové prostriedky zahraničným osobám.
  (od: 28.01.1991 do: 10.11.1993)
Prevádzkovanie odťahovacej služby vo vzťahu k zahraničným osobám za odplatu v devízových prostriedkoch.
  (od: 28.01.1991 do: 10.11.1993)
Pristavovanie motorových vozidiel pre odvoz zahraničných osôb do a zo zahraničia za odplatu v cudzej mene.
  (od: 28.01.1991 do: 10.11.1993)
Sprostredkovanie havárijného poistenia vozidiel a.s. RECAR pre cesty do zahraničia (CASCO) a úrazového poistenia osôb prepravovaných v týchto vozidlách za odplatu v cudzej mene na základe zmluvy medzi organizáciou a Slovenskou štátnou poisťovňou.
  (od: 28.01.1991 do: 10.11.1993)
B. V oblasti propagačnej činnosti poskytovanie služieb za korunové prostriedky ako aj za devízové prostriedky spočívajúce v:
  (od: 02.04.1991 do: 10.11.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.04.1994)
predstavenstvo
  (od: 11.11.1993 do: 20.04.1994)
predstavenstvo
  (od: 30.03.1990 do: 10.11.1993)
Ivan Malinka - predseda
Hraničná 73
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 03.05.2010
  (od: 21.05.2010)
Ing. Miloš Bartoš - člen
Belehradská 8
Bratislava
  (od: 30.03.1990 do: 20.04.1994)
Ing. Dušan Bayer - člen
Fabianova 4
Bratislava
  (od: 30.03.1990 do: 10.11.1993)
Ing. Anton Brath - člen
Tupolevova 4
Bratislava
  (od: 30.11.1995 do: 06.10.1999)
Ing. Peter Forgáč - člen
Thorézova 18
Bratislava
  (od: 30.03.1990 do: 10.11.1993)
Ing. Richard Fuxa - predseda
Na Moráni 1313/13
Praha 120 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2007
  (od: 06.11.2007 do: 20.05.2010)
Ing. Richard Fuxa - predseda
Na Moráni 1313/13
Praha 120 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2007 Skončenie funkcie: 03.05.2010
  (od: 21.05.2010 do: 20.05.2010)
Ing. Ján Hanko - člen
Haanova 4
Bratislava 851 04
  (od: 07.10.1999 do: 02.10.2002)
Ing. Ján Hanko - člen
Haanova 4
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 11.05.1999 Skončenie funkcie: 04.04.2003
  (od: 03.10.2002 do: 22.09.2003)
Ing. Ján Hanko - predseda
Haanova 4
Bratislava
  (od: 30.11.1995 do: 06.10.1999)
Ing. Jozef Harvančík - člen
Majerníkova 4
Bratislava
Vznik funkcie: 08.07.2003
  (od: 23.04.2004 do: 05.11.2007)
Ing. Jozef Harvančík - člen
Majerníkova 4
Bratislava
Vznik funkcie: 08.07.2003 Skončenie funkcie: 01.10.2007
  (od: 06.11.2007 do: 05.11.2007)
Ing. Ladislav Hoffmann - člen
Gajova 19
Bratislava
  (od: 30.11.1995 do: 06.10.1999)
Ing. Ernest Húska - člen
Hrobákova 14
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 05.04.2003
  (od: 23.09.2003 do: 05.11.2007)
Ing. Ernest Húska - člen
Hrobákova 14
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 05.04.2003 Skončenie funkcie: 01.10.2007
  (od: 06.11.2007 do: 05.11.2007)
Mgr. Dionýz Hutár - člen predstavenstva
Námestie SNP 16
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 12.12.2007
  (od: 21.12.2007 do: 20.05.2010)
Mgr. Dionýz Hutár - člen predstavenstva
Námestie SNP 16
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 12.12.2007 Skončenie funkcie: 03.05.2010
  (od: 21.05.2010 do: 20.05.2010)
Mgr. Roman Karabelli - člen
Kuklovská 51
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.10.2007
  (od: 06.11.2007 do: 22.05.2008)
Mgr. Roman Karabelli - člen
Kuklovská 51
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.10.2007 Skončenie funkcie: 15.05.2008
  (od: 23.05.2008 do: 22.05.2008)
Mgr. Roman Karabelli - predseda
J.C. Hronského 22
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 05.04.2003
  (od: 23.09.2003 do: 26.10.2005)
Mgr. Roman Karabelli - predseda
Kuklovská 51
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 05.04.2003
  (od: 27.10.2005 do: 05.11.2007)
Mgr. Roman Karabelli - predseda
Kuklovská 51
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 05.04.2003 Skončenie funkcie: 01.10.2007
  (od: 06.11.2007 do: 05.11.2007)
Ing. Miloš Kúdela - člen
nám. Hraničiarov 23
Bratislava
  (od: 30.03.1990 do: 20.04.1994)
JUDr. Ivan Letaši - člen
Furdekova 2
Bratislava
  (od: 11.11.1993 do: 29.11.1995)
Ivan Malinka - člen
Hraničná 73
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 01.10.2007
  (od: 06.11.2007 do: 20.12.2007)
Ivan Malinka - podpredseda
Hraničná 73
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 01.10.2007
  (od: 21.12.2007 do: 20.05.2010)
Ivan Malinka - podpredseda
Hraničná 73
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 01.10.2007 Skončenie funkcie: 03.05.2010
  (od: 21.05.2010 do: 20.05.2010)
Ing. Ľubomír Mazal - člen
Legionárska 23
Bratislava
  (od: 11.11.1993 do: 29.11.1995)
Ing. Štefan Ondrišák - člen
ul. SNP 534/92
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 05.04.2003
  (od: 23.09.2003 do: 22.04.2004)
Ing. Štefan Ondrišák - člen
ul. SNP 534/92
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 05.04.2003 Skončenie funkcie: 08.07.2003
  (od: 23.04.2004 do: 22.04.2004)
Ing. Štefan Ondrišák - podpredseda
ul. SNP 534/92
Dubnica nad Váhom 018 51
  (od: 07.10.1999 do: 09.01.2001)
Ing. Štefan Ondrišák - podpredseda
ul. SNP 534/92
Nová Dubnica 018 51
  (od: 10.01.2001 do: 02.10.2002)
Ing. Štefan Ondrišák - podpredseda
ul. SNP 534/92
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 11.05.1999
  (od: 03.10.2002 do: 22.09.2003)
Marek Pekárek - člen
Ke Hvězdárně 485
Sezimovo Ústí 391 02
Česká republika
Vznik funkcie: 15.05.2008
  (od: 23.05.2008 do: 20.05.2010)
Marek Pekárek - člen
Ke Hvězdárně 485
Sezimovo Ústí 391 02
Česká republika
Vznik funkcie: 15.05.2008 Skončenie funkcie: 03.05.2010
  (od: 21.05.2010 do: 20.05.2010)
Ing. Vladimír Rafaj - člen
Odborárske nám. 6
Bratislava
  (od: 11.11.1993 do: 29.11.1995)
PhDr. Branislav Zahradník - predseda
Veternicova 12
Bratislava 841 05
  (od: 10.01.2001 do: 02.10.2002)
PhDr. Branislav Zahradník - predseda
Veternicova 12
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 11.05.1999 Skončenie funkcie: 04.04.2003
  (od: 03.10.2002 do: 22.09.2003)
Mgr. Branislav Záhradník - predseda
Veternicova 12
Bratislava 841 05
  (od: 07.10.1999 do: 09.01.2001)
Ruy Alves - predseda
Roosweltova 14
Praha 6
Česká republika
  (od: 30.03.1990 do: 10.11.1993)
Ing. Ruy Alves - predseda
Roosweltova 14
Praha 6
Česká republika
  (od: 11.11.1993 do: 20.04.1994)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne a podpredseda predstavenstva spoločne s ďalšim členom predstavenstva.
  (od: 21.12.2007)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú predseda a jeden člen predstavenstva. Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje dokumenty aj výkonný riaditeľ spoločnosti. Podpisovanie sa vykonáva tak, že vedľa názvu spoločnosti, prípadne odtlačku pečiatky spoločnosti, pripojí svoj podpis oprávnená osoba resp. oprávnené osoby.
  (od: 21.04.1994 do: 20.12.2007)
V mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú za ňu predstavenstvom splnomocnení členovia predstavenstva.
  (od: 11.11.1993 do: 20.04.1994)
K vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva, prípadne predstavenstvom splnomocnení členovia predstavenstva (Ing. Peter Forgáč, Ing. Miloš Bartoš) alebo riaditeľ (Ing. Ján Novotný, Varínska 15, 821 05 Bratislava).
  (od: 30.03.1990 do: 10.11.1993)
Dozorná rada: 
Ing. Jozef Babor - člen
Budatínska 69
Bratislava
  (od: 11.11.1993 do: 29.11.1995)
Ing. Martin Berta , CSc. - člen
Adámiho 20
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 05.04.2003
  (od: 23.09.2003 do: 05.11.2007)
Ing. Martin Berta , CSc. - člen
Adámiho 20
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 05.04.2003 Skončenie funkcie: 01.10.2007
  (od: 06.11.2007 do: 05.11.2007)
Ing. Anton Brath - predseda
Tupolevova 4
Bratislava 851 01
  (od: 07.10.1999 do: 02.10.2002)
Ing. Anton Brath - predseda
Tupolevova 4
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 11.05.1999 Skončenie funkcie: 04.04.2003
  (od: 03.10.2002 do: 22.09.2003)
Ing. Miroslav Čutka - člen
Kadnárova 15
Bratislava 831 05
  (od: 07.10.1999 do: 02.10.2002)
Ing. Miroslav Čutka - člen
Kadnárova 15
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 11.05.1999 Skončenie funkcie: 04.04.2003
  (od: 03.10.2002 do: 22.09.2003)
Ing. Tomáš Fabor - člen
Lachova 25
Bratislava
  (od: 30.11.1995 do: 06.10.1999)
JUDr. Milan Galanda - člen
Alej Slobody 1887/40
Dolný Kubín
  (od: 30.11.1995 do: 06.10.1999)
Mgr. Dionýz Hutár - predseda
Hany Meličkovej 22
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 05.04.2003
  (od: 23.09.2003 do: 05.11.2007)
Mgr. Dionýz Hutár - predseda
Hany Meličkovej 22
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 05.04.2003 Skončenie funkcie: 01.10.2007
  (od: 06.11.2007 do: 05.11.2007)
Doc.RND. Ivan K.Haverlík , CSc. - člen
Škvarnicova 2
Bratislava 811 02
  (od: 07.10.1999 do: 02.10.2002)
Doc.RND. Ivan K.Haverlík , CSc. - člen
Škvarnicova 2
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 11.05.1999
  (od: 03.10.2002 do: 22.09.2003)
Doc.RND. Ivan K.Haverlík , CSc. - člen
Škvarnicova 2
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 05.04.2003
  (od: 23.09.2003 do: 05.11.2007)
Doc.RND. Ivan K.Haverlík , CSc. - člen
Škvarnicova 2
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 05.04.2003 Skončenie funkcie: 01.10.2007
  (od: 06.11.2007 do: 05.11.2007)
Ing. Ján Kotuľa - predseda
Brančská 7
Bratislava
  (od: 30.11.1995 do: 06.10.1999)
Anna Luníčeková - člen
Súkenícka 13
Modra
  (od: 11.11.1993 do: 29.11.1995)
Ing. Jozef Šitz - predseda
Švantnerova 9
Bratislava
  (od: 11.11.1993 do: 29.11.1995)
Ing. Martin Berta , CSc. - člen
Adámiho 20
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.10.2007 Skončenie funkcie: 03.05.2010
  (od: 21.05.2010 do: 20.05.2010)
PhDr. Branislav Záhradník
Veternicova 12
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.10.2007 Skončenie funkcie: 03.05.2010
  (od: 21.05.2010 do: 20.05.2010)
Mgr. Gerti Duni
Osadná 20
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 01.10.2007 Skončenie funkcie: 03.05.2010
  (od: 21.05.2010 do: 20.05.2010)
Ing. Martin Berta , CSc. - člen
Adámiho 20
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.10.2007
  (od: 06.11.2007 do: 20.05.2010)
PhDr. Branislav Záhradník
Veternicova 12
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.10.2007
  (od: 06.11.2007 do: 20.05.2010)
Mgr. Gerti Duni
Osadná 20
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 01.10.2007
  (od: 06.11.2007 do: 20.05.2010)
Prokúra: 
Marek Pekárek
Ke Hvězdárně 485
Sezimovo Ústi 391 02
Česká republika
Vznik funkcie: 21.12.2007
  (od: 21.12.2007 do: 22.05.2008)
Marek Pekárek
Ke Hvězdárně 485
Sezimovo Ústi 391 02
Česká republika
Vznik funkcie: 21.12.2007 Skončenie funkcie: 15.05.2008
  (od: 23.05.2008 do: 22.05.2008)
Prokurista koná samostatne, pričom sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatkok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 21.12.2007 do: 22.05.2008)
Výška základného imania: 
166 000 EUR Rozsah splatenia: 166 000 EUR
  (od: 14.02.2009)
5 000 000 Sk Rozsah splatenia: 5 000 000 Sk
  (od: 03.10.2002 do: 13.02.2009)
5 000 000 Sk
  (od: 09.11.1994 do: 02.10.2002)
5 021 000 Sk
  (od: 11.11.1993 do: 08.11.1994)
5 000 000 Sk
  (od: 30.03.1990 do: 10.11.1993)
Akcie: 
Počet: 100
Druh: kmeňové na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 660 EUR
  (od: 14.02.2009)
Počet: 100
Druh: kmeňové na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 03.10.2002 do: 13.02.2009)
Počet: 100
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 10.01.2001 do: 02.10.2002)
Počet: 100
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 09.11.1994 do: 09.01.2001)
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 021 Sk
  (od: 11.11.1993 do: 08.11.1994)
Akcionár: 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1
Bratislava 814 52
  (od: 23.04.2004 do: 20.12.2007)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 8. 11. 2011
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.10.2011, sp. zn. 3K/57/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 08.11.2011, súd začína konkurzné konanie a vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Transportná spoločnosť, a. s. v likvidácii , so sídlom Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava, IČO: 00 677 698.
  (od: 25.03.2014)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 8. 11. 2011
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.10.2011, sp. zn. 3K/57/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 08.11.2011, súd začína konkurzné konanie a vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Transportná spoločnosť, a. s. v likvidácii , so sídlom Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava, IČO: 00 677 698.
  (od: 13.07.2012 do: 24.03.2014)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Stanislav Demčák
Štefániková 8
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 05.03.2014
  (od: 25.03.2014)
JUDr. Katarína Čechová
Štúrova 4
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 08.11.2011
  (od: 13.07.2012 do: 24.03.2014)
JUDr. Katarína Čechová
Štúrova 4
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 08.11.2011 Skončenie funkcie: 31.12.2013
  (od: 25.03.2014 do: 24.03.2014)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1. 9. 2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.08.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 257/2010, Nz 27360/2010, NCRls 27799/2010 o zrušení spoločnosti s likvidáciou dňom 01.09.2010.
  (od: 01.09.2010)
 Likvidátor:
Ivan Malinka
Hraničná 73
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 01.09.2010
  (od: 01.09.2010)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne, podľa § 72 Obchodného zákonníka.
  (od: 01.09.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Stanovy akciovej spoločnosti boli schválené na Valnom zhromaždení a.s. RECAR Bratislava, konanom dňa 2.4.1991.
  (od: 07.10.1991)
Stanovy akciovej spoločnosti prispôsobené Zák.č. 513/91 Zb.
  (od: 11.11.1993)
Rozhodnutie valného zhromaždenia dňa 31.12.1993 o znížení základného imania z 5.021.000,-Sk na 5.000.000,-Sk. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 31.12 1993.
  (od: 21.04.1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.9.1994. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.11.1994. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.1995. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.9.1995.
  (od: 30.11.1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.5.1999. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.5.1999 a dozornej rady zo dňa 11.5.1999.
  (od: 07.10.1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 112/00, Nz 111/00.
  (od: 10.01.2001)
Notárska zápisnica č. N 902/2002, Nz 888/2002 zo dňa 25.6.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 03.10.2002)
Mimoriadne Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 04.04.2003 odvolalo doterajšie predstavenstvo a dozornú radu a zvolilo nové predstavenstvo a dozornú radu.
  (od: 23.09.2003)
Zápisnica č. 3/2003 zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.7.2003.
  (od: 23.04.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2007.
  (od: 06.11.2007)
Notárska zápisnica N 83/2007 Nz 56395/2007 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2007.
  (od: 21.12.2007)
Notárska zápisnica N 311/2008, Nz 14764/2008 zo dňa 9.4.2008 osvedčujúca mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti.
  (od: 15.04.2008)
Notárska zápisnica N 479/2008, Nz 20490/2008 zo dňa 15.5.2008 osvedčujúca mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti.
  (od: 23.05.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.11.2009, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z RECAR, a.s. na nové RECAR Slovensko a. s.
  (od: 12.11.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.05.2010.
  (od: 21.05.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 257/2010, Nz 27360/2010, NCRls 27799/2010 zo dňa 03.08.2010.
  (od: 11.08.2010)
Zápis o ex offo výmaze obchodnej spoločnosti zo dňa 8.4.2022 na základe § 768s ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 v znení zákona č. 390/2019 Z. z., bol dňa 22.09.2022 zrušený na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 49CbR/270/2022 v konaní o obnovení zápisu obchodnej spoločnosti do obchodného registra.
  (od: 28.09.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  12.06.2024
Dátum výpisu:  14.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR