Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2161/B

Business name: 
EFIT, a.s.
  (from: 07/15/2004)
Registered seat: 
Plynárenská 7/A
Bratislava 2 821 09
  (from: 09/28/2012)
Identification number (IČO): 
35 769 009
  (from: 07/07/1999)
Date of entry: 
07/07/1999
  (from: 07/07/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/07/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 07/07/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 07/07/1999)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/07/1999)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku
  (from: 07/07/1999)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, počítačových sietí a software
  (from: 07/07/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/07/1999)
leasing a prenájom spotrebného tovaru, automobilov, dopravných prostriedkov, výpočtovej, administratívnej, zdravotníckej techniky a technológií
  (from: 07/07/1999)
reklamná, propagačná činnosť a výstavníctvo
  (from: 07/07/1999)
prieskum trhu
  (from: 07/07/1999)
poradenstvo v oblasti obchodu, marketing
  (from: 07/07/1999)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 07/07/1999)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/07/1999)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 07/07/1999)
organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí
  (from: 07/07/1999)
finančné sprostredkovanie
  (from: 01/18/2000)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/18/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/18/2000)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 01/18/2000)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/18/2000)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/30/2004)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 01/30/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/07/1999)
Ing. Pavol Krúpa - Chairman of the Board of Directors
Trstínska 7369/11
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 02/08/2021
  (from: 05/29/2021)
Juraj Krúpa - Member of the Board of Directors
Trstínska 7369/11
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 02/08/2021
  (from: 05/29/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Konajúci podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripojí svoj podpis
  (from: 05/29/2021)
Capital: 
33 600 EUR Paid up: 33 600 EUR
  (from: 05/23/2015)
Shares: 
Number of shares: 4800
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 7 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim súhlasom predstavenstva spoločnosti.
  (from: 05/23/2015)
Supervisory board: 
Ing. Marián Muzyka
Opletalova 7064/96
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 12/02/2018
  (from: 01/31/2019)
Oto Bachratý
Karloveská 55
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 04/16/2019
  (from: 09/13/2019)
Mgr. Vladimír Trnka
Dobšinského 14
Senec 903 01
From: 02/08/2021
  (from: 05/29/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou č. Nz 223/99 zo dňa 23.6.1999 o rozhodnutí zakladateľov založiť spoločnosť bez výzvy na upisovanie akcií súčasťou ktorej sú schválené stanovy zo dňa 23.6.1999.
  (from: 07/07/1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 16.11.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 413/99
  (from: 01/18/2000)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti schválené na valnom zhromaždení, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica Nz 376/2000 zo dňa 11.10.2000.
  (from: 12/07/2000)
Notárska zápisnica Nz 507/2001 spísaná dňa 31.10.2001 notárom JUDr. Potančokovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, odvolanie a voľba členov dozornej rady.
  (from: 02/01/2002)
Notárska zápisnica č. NZ 474/2002 zo dňa 7.11.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov.
  (from: 02/20/2003)
Notárska zápisnica N 279/2003, Nz 52785/2003 spísaná dňa 26.6.2003 notárom JUDr. Agátou Potančokovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 01/30/2004)
Ing. Peter Krištofovič, deň zániku funkcie: 17.12.2003. Ing. Pavol Krúpa, deň zániku funkcie: 17.12.2003. Róbert Gaboš, deň zániku funkcie: 17.12.2003. MUDr. Martin Gajdoš, deň zániku funkcie: 17.12.2003. Notárska zápisnica N 650/2003, Nz 122755/2003 spísaná notárkou, JUDr. Agátou Wiegerovou, so sídlom notárskeho úradu v Malackách, Záhorácka č. 53, ktorá osvedčuje priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene obchodného mena spoločnosti, zmene členov predstavenstva spoločnosti a zmene členov dozornej rady spoločnosti.
  (from: 07/15/2004)
Notárska zápisnica N 538/2007, Nz 50639/2007, NCRls 50233/2007 napísaná dňa 30.11.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.11.2007.
  (from: 12/15/2007)
Záspisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.07.2008.
  (from: 10/07/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.3.2009.
  (from: 03/26/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.01.2011.
  (from: 02/04/2011)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 01.03.2013.
  (from: 04/10/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.11.2013.
  (from: 01/25/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.04.2014.
  (from: 06/07/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2015.
  (from: 05/23/2015)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person