Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  559/V

Business name: 
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
  (from: 10/19/1999)
Registered seat: 
Bardejovská 6
Košice 043 29
  (from: 01/02/2003)
Identification number (IČO): 
31 701 914
  (from: 01/11/1995)
Date of entry: 
01/11/1995
  (from: 01/11/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/11/1995)
Objects of the company: 
pravidelná cestná osobná doprava
  (from: 01/11/1995)
pohostinská činnosť
  (from: 01/11/1995)
ubytovacie služby
  (from: 01/11/1995)
oprava motorových vozidiel a ostatných strojov a zariadení
  (from: 01/11/1995)
čistiace práce, autoumývarka
  (from: 01/13/2007)
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
  (from: 01/11/1995)
výstavba, opravy a údržba tratí a dopravných zariadení
  (from: 01/11/1995)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 01/11/1995)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/28/1999)
prevádzkovanie Detskej železnice v Čermeli
  (from: 01/13/2007)
vykonávanie psychologických vyšetrení
  (from: 04/28/1999)
prenájom vlastných nebytových priestorov a priestorov zverených do správy
  (from: 04/28/1999)
veľkoobchod a maloobchod: koľajové vozidlá, trolejové vozidlá, motorové vozidlá, náhradné diely, autopríslušenstvo, strojárske výrobky, hutnícke výrobky, potravinárske výrobky
  (from: 11/09/1999)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu činnosti
  (from: 11/09/1999)
servis motorových vozidiel
  (from: 11/09/1999)
nákup a predaj náhradných dielov motorových vozidiel
  (from: 11/09/1999)
pravidelná mestská hromadná doprava trolejbusová
  (from: 11/09/1999)
verejná pravidelná autobusová doprava na území mesta Košice
  (from: 11/09/1999)
vyhradená pravidelná autobusová doprava na území mesta Košice za úhradu zmluvným prepravcom
  (from: 11/09/1999)
vyhradená pravidelná autobusová doprava na území mesta Košice bez úhrady alebo len za čiastočnú úhradu prepravcom
  (from: 11/09/1999)
montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba: elektrické zariadenia do 1000 V vrátane trakčných napájacích staníc, trakčného vedenia električkových a trolejbusových dráh, električiek a trolejbusov nevzťahuje sa na elektrické zariadenia železničných a lanových dráh elektrické zariadenia nad 1000 V len to, ktoré slúži na napájanie a skúšanie električkových a trolejbusových dráh vrátane električiek a trolejbusov
  (from: 01/08/2001)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 08/12/2005)
pravidelná mestská hromadná doprava električková
  (from: 04/07/2006)
prevádzkovanie električkovej dráhy
  (from: 04/07/2006)
prevádzkovanie trolejbusovej dráhy
  (from: 04/07/2006)
prevádzkovanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy
  (from: 04/07/2006)
prevádzkovanie autoškoly v rozsahu: - výučba a výcvik účastníkov prípravy na skúšku v odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá v rozsahu skupiny D, - doškoľovacie kurzy držiteľov vodičských oprávnení v rozsahu skupiny D
  (from: 02/14/2012)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia s odborným zameraním klinická psychológia, dopravná psychológia, psychoterapia
  (from: 02/14/2012)
vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov
  (from: 02/14/2012)
vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach
  (from: 02/14/2012)
vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov trolejbusových a električkových dráh a dopravy na trolejbusových a električkových dráhach vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie vodičov podľa §4 ods.1 zákona č. 280/2006 Z.z. a kurzov pravidelného výcviku vodičov podľa §9 ods.1 zákona č. 280/2006 Z.z. v rozsahu skupín: D, D+E, vrátane ich podskupín
  (from: 02/14/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/11/1995)
Mgr. Marcel Čop - Member of the Board of Directors
Slobody 225/28
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 06/13/2023
  (from: 06/30/2023)
Ing. Roman Danko - Chairman of the Board of Directors
Humenská 17
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 03/24/2023
  (from: 04/26/2023)
Michal Djordjevič , MBA - Member of the Board of Directors
Škultétyho 1358/2
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 07/01/2023
  (from: 06/30/2023)
Acting in the name of the company: 
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 06/30/2023)
Capital: 
7 908 740 EUR Paid up: 7 908 740 EUR
  (from: 04/02/2016)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 790 874 EUR
  (from: 04/02/2016)
Supervisory board: 
Ivan Horváth
Sofijská 1
Košice 040 13
From: 07/01/2019
  (from: 08/17/2019)
Andrea Vindišová
Havanská 13
Košice 040 13
From: 07/01/2019
  (from: 08/17/2019)
Ing. Vladimír Saxa
Adamova 9
Košice - mestská časť Krásna 040 18
From: 10/07/2019
  (from: 11/28/2019)
Iveta Adamčíková
Klimkovičova 1
Košice 040 23
From: 07/31/2020
  (from: 09/03/2020)
Ing. Michal Krcho
Mliečna 269/79
Košice - mestská časť Košická Nová Ves 040 14
From: 01/01/2023
  (from: 02/02/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa a zakladateľskou listinou zo dňa 25.5.1994 osvedčenou notárskou zápisnicou dňa 25.5.1994 podľa zák. č. 513/91 Zb. v dôsledku zrušenia Dopravného podniku mesta Košíc,štátneho podniku bez likvidácie na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 301 zo dňa 26. a 27.8.1993.
  (from: 01/11/1995)
Zmena stanov a.s. schválená VZ dňa 21.1.1999 (notárska zápisnica č. N 178/99, Nz 178/99) a VZ dňa 17.5.1999 formou notárskej zápisnice č. N 283/99, Nz 283/99. Rozhodnutie VZ zo dňa 9.7.1999 (notárska zápisnica č. N 423/99, Nz 423/99).
  (from: 10/19/1999)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 25.4.2001.
  (from: 08/01/2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 16.9.2002.
  (from: 01/02/2003)
Date of updating data in databases:  04/14/2024
Date of extract :  04/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person