Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  561/V

Business name: 
POĽNOPRODUKT, a.s. BIDOVCE v likvidácii
  (from: 07/30/2009)
POĽNOPRODUKT, a.s. BIDOVCE
  (from: 01/10/1995 until: 07/29/2009)
Registered seat: 
Bidovce
  (from: 01/10/1995)
Identification number (IČO): 
31 701 990
  (from: 01/10/1995)
Date of entry: 
01/10/1995
  (from: 01/10/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/10/1995)
Objects of the company: 
poľnohospodárska, rastlinná a živočíšna výroba
  (from: 01/10/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/10/1995)
Imrich Čéplö - predseda
258
Bidovce
  (from: 06/30/2017)
Štefan Mihók - podpredseda
222
Bidovce
  (from: 06/30/2017)
Jolana Šalagovičová - člen
162
Bidovce
  (from: 03/07/2017)
Ľudovít Mihok - člen
194
Bidovce
  (from: 03/07/2017)
Ľudovít Vasiľ - člen
152
Bidovce
  (from: 03/07/2017)
Marta Gédrová - člen
150
Bidovce
  (from: 03/07/2017)
František Mihok - člen
131
Bidovce
  (from: 03/07/2017)
Ladislav Báňačkai - člen
151
Bidovce
  (from: 08/03/1998 until: 09/07/2000)
Štefan Brecko - člen
Čakanovce
  (from: 01/10/1995 until: 08/02/1998)
Imrich Čéplo - predseda
258
Bidovce
  (from: 09/08/2000 until: 03/06/2017)
Marta Gédrová - člen
150
Bidovce
  (from: 09/08/2000 until: 03/06/2017)
Štefan Hertneky - podpredseda
144
Bidovce
  (from: 01/10/1995 until: 08/02/1998)
Ing. Ondrej Lengyel - predseda
80
Bidovce
  (from: 01/10/1995 until: 09/07/2000)
Imrich Mihok - člen
361
Veľký Horeš
  (from: 01/10/1995 until: 08/02/1998)
František Mihok - člen
131
Bidovce
  (from: 09/08/2000 until: 03/06/2017)
Ľudovít Mihok - člen
194
Bidovce
  (from: 08/03/1998 until: 03/06/2017)
Štefan Mihok - podpredseda
222
Bidovce
  (from: 08/03/1998 until: 03/06/2017)
Jolana Šalagovičová - člen
162
Bidovce
  (from: 01/10/1995 until: 03/06/2017)
František Vasiľ - podpredseda
152
Bidovce
  (from: 01/10/1995 until: 08/02/1998)
Ľudovít Vasiľ - člen
152
Bidovce
  (from: 08/03/1998 until: 03/06/2017)
Zlata Vasilová - člen
kpt. Jaroša 9
Košice
  (from: 08/03/1998 until: 09/07/2000)
Aurélia Vasiľová - člen
156
Bidovce
  (from: 01/10/1995 until: 08/02/1998)
Imrich Čéplo - predseda
258
Bidovce
  (from: 03/07/2017 until: 06/29/2017)
Štefan Mihok - podpredseda
222
Bidovce
  (from: 03/07/2017 until: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Za akciovú spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/10/1995)
Capital: 
9 949 000 Sk
  (from: 03/26/1996)
7 913 000 Sk
  (from: 01/10/1995 until: 03/25/1996)
Shares: 
Number of shares: 189
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/26/1996)
Number of shares: 150
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 03/26/1996)
Number of shares: 901
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/26/1996)
Number of shares: 153
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/10/1995 until: 03/25/1996)
Number of shares: 50
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 01/10/1995 until: 03/25/1996)
Number of shares: 751
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/10/1995 until: 03/25/1996)
Supervisory board: 
Ing. Ondrej Lengyel - predseda
80
Bidovce
  (from: 03/07/2017)
Štefan Čorba - člen
54
Bidovce
  (from: 03/07/2017)
Marta Kocáková - člen
138
Bidovce
  (from: 03/07/2017)
Ladislav Baňačkai - člen
151
Bidovce
  (from: 01/10/1995 until: 08/02/1998)
Marta Gédrová - predseda
150
Bidovce
  (from: 01/10/1995 until: 08/02/1998)
Ján Jakub - člen
207
Bidovce
  (from: 08/03/1998 until: 09/07/2000)
Marta Kocáková - predseda
138
Bidovce
  (from: 08/03/1998 until: 09/07/2000)
František Mihok - člen
131
Bidovce
  (from: 08/03/1998 until: 09/07/2000)
Štefan Vasiľ - člen
70
Bidovce
  (from: 01/10/1995 until: 08/02/1998)
Ing. Ondrej Lengyel - predseda
80
Bidovce
  (from: 09/08/2000 until: 03/06/2017)
Štefan Čorba - člen
54
Bidovce
  (from: 09/08/2000 until: 03/06/2017)
Marta Kocáková - člen
138
Bidovce
  (from: 09/08/2000 until: 03/06/2017)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/17/2008
  (from: 07/30/2009)
 Liquidators:
Štefan Mihók
222
Bidovce 044 45
From: 09/17/2008
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Štefan Mihok
222
Bidovce 044 45
From: 09/17/2008
  (from: 07/30/2009 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 07/30/2009)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.6.1994 osvedčenou notárskou zápisnicou dňa 10.10.1994 podľa zák. č. 513/1991 Zb.
  (from: 01/10/1995)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 24.2.1995.
  (from: 03/26/1996)
Zápisnica z VZ zo dňa 24.4.1998.
  (from: 08/03/1998)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 31.3.2000.
  (from: 09/08/2000)
Okresný súd Košice I uznesením č. k. 26Cbr 30/08-25 zo dňa 11.6.2008, právoplatným dňa 17.9.2008 zrušil s likvidáciou obchodnú spoločnosť POĽNOPRODUKT, a.s. Bidovce, so sídlom Bidovce, IČO: 31 701 990 a vymenoval za likvidátora Štefana Mihoka, nar. 16.2.1948, bytom Bidovce 222, podpredsedu predstavenstva.
  (from: 07/30/2009)
Date of updating data in databases:  07/28/2021
Date of extract :  07/29/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person