Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  578/V

Business name: 
CassBro, a.s. v likvidácii
  (from: 01/01/2009)
CassBro, a.s.
  (from: 09/26/2002 until: 12/31/2008)
CassBro, obchodník s cennými papiermi, a.s.
  (from: 03/01/1995 until: 09/25/2002)
Registered seat: 
Južná trieda 8
Košice 040 01
  (from: 03/01/1995)
Identification number (IČO): 
31 704 247
  (from: 03/01/1995)
Date of entry: 
03/01/1995
  (from: 03/01/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/01/1995)
Objects of the company: 
obchodovanie s cennými papiermi v zmysle zák. č. 600/1992 Zb., a to: obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby, obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a výnosov z nich, vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (from: 03/01/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/01/1995)
Ing. Mikuláš Pankovič - predseda
Jantárová 10
Košice 040 01
  (from: 02/03/2017)
Ing. Jozef Kupčík - člen
Mikovíniho 5
Košice
  (from: 06/30/2017)
Ing. Jana Rusnačková - člen
Šoltésovej 3472/1
Poprad
  (from: 02/03/2017)
Ing. Jozef Kupčík - člen
Mikovíniho 5
Košice
  (from: 03/01/1995 until: 02/02/2017)
Ing. Mikuláš Pankovič - predseda
Húskova 23
Košice
  (from: 03/01/1995 until: 12/31/2008)
Ing. Mikuláš Pankovič - predseda
Jantárová 10
Košice 040 01
  (from: 01/01/2009 until: 02/02/2017)
Ing. Jana Rusnačková - člen
Šoltésovej 3472/1
Poprad
  (from: 03/01/1995 until: 02/02/2017)
Ing. Jozef Kupčík - člen
Mikovíniho 5
Košice
  (from: 02/03/2017 until: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje jeden člen predstavenstva a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/01/1995)
Capital: 
33 193,919 EUR
  (from: 12/11/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 03/01/1995 until: 12/10/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: na majiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 12/11/2009)
Number of shares: 1000
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/01/1995 until: 12/10/2009)
Supervisory board: 
Ing. Milan Cenker - člen
Boženy Němcovej 6
Košice
  (from: 03/01/1995)
Karolína Krakovská - člen
Jarná 6
Košice
  (from: 03/01/1995)
MVDr. Martin Lukán - člen
Tri Hôrky 3
Košice
  (from: 03/01/1995)
Ing. Ľudovít Mižer - predseda
Hemerkova 15
Košice
  (from: 03/01/1995)
Helena Pankovičová - člen
Meteorova 1
Košice
  (from: 03/01/1995)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2009
  (from: 01/01/2009)
 Liquidators:
Ing. Mikuláš Pankovič
Jantárová 10
Košice 040 01
From: 01/01/2009
  (from: 01/01/2009)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/01/2009)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou na základe rozhodnutia zakladateľov spísaného formou notárskej zápisnice dňa 12.9.1994 podľa zák. č. 513/1991 Zb.
  (from: 03/01/1995)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/05/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person