Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  1149/V

Business name: 
Roľnícke družstvo TORYSA, Sady nad Torysou-Byster v likvidácii
  (from: 11/05/2011)
Roľnícke družstvo TORYSA, Sady nad Torysou-Byster
  (from: 02/29/1996 until: 11/04/2011)
Registered seat: 
Byster 35
Sady nad Torysou
  (from: 02/29/1996)
Identification number (IČO): 
31 722 628
  (from: 02/29/1996)
Date of entry: 
02/29/1996
  (from: 02/29/1996)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/29/1996)
Objects of the company: 
poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 02/29/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/29/1996)
Milan Janočko-Lukáč - člen
185
Sady nad Torysou
  (from: 02/29/1996)
Vincent Stolár - člen
108
Sady nad Torysou
  (from: 02/29/1996)
Slavomír Baran - podpredseda
Zdoba 51
Sady nad Torysou
  (from: 03/06/1998)
Valéria Pethöová - člen
254
Sady nad Torysou
  (from: 03/06/1998)
Jozef Hrabovský - člen
Zdoba 146
Sady nad Torysou
  (from: 03/06/1998)
Bartolomej Hreha - člen
47
Košická Polianka
  (from: 03/06/1998)
Mária Macková - člen
Zdoba 169
Sady nad Torysou
  (from: 03/06/1998)
Anton Janočko-Lukáč - člen
36
Sady nad Torysou
  (from: 02/29/1996 until: 03/05/1998)
František Koper - predseda
10
Sady nad Torysou
  (from: 02/29/1996 until: 03/05/1998)
Valéria Pethoová - podpredseda
254
Sady nad Torysou
  (from: 02/29/1996 until: 03/05/1998)
František Petro - člen
3
Sady nad Torysou
  (from: 02/29/1996 until: 03/05/1998)
Marta Sedlická - člen
Zdoba 97
Sady nad Torysou
  (from: 02/29/1996 until: 03/05/1998)
Acting: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda v jeho neprítomnosti podpredseda a ďalší člen predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/29/1996)
Registered capital: 
230 000 Sk
  (from: 02/29/1996)
Basic member contribution: 
1 000 Sk
  (from: 02/29/1996)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/22/2011
  (from: 11/05/2011)
 Liquidators:
Slavomír Baran
Zdoba 51
Sady nad Torysou 044 41
From: 03/22/2011
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Slavomír Baran
Zdoba 51
Sady nad Torysou 044 41
From: 03/22/2011
  (from: 11/05/2011 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene družstva len úkony smerujúce k jeho likvidácii.
  (from: 11/05/2011)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené rozdelením, rozhodnutím členskej schôdze podľa notárskej zápisnice zo dňa 31.1.1996 § 231 a nasl.ust.zák.513/91 Zb. Na družstvo prechádza časť práv a záväzkov z rozdeleného Družstva poľnohospodárov Sady nad Torysou.
  (from: 02/29/1996)
Konkurz vyhlásený uznesením KS Košice č. 1K 307/99-10 zo dňa 5.1.2000. Správca konkurznej podstaty Ing. Ľudmila Droppová, Exnárova 15, Košice.
  (from: 03/13/2000)
Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 1K 307/99-274 zo dňa 10.2.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.3.2009, zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Roľnícke družstvo TORYSA, Sady nad Torysou-Byster, po splnení rozvrhového uznesenia a zbavil Ing. Ľudmilu Droppovú funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 04/02/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/13/2000
  (from: 04/02/2010)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/13/2000
  (from: 03/13/2000 until: 04/01/2010)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Ľudmila Droppová
Exnárova 15
Košice
  (from: 03/13/2000 until: 04/01/2010)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 03/26/2009
  (from: 04/02/2010)
Date of updating data in databases:  07/23/2021
Date of extract :  07/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person