Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  357/B

Business name: 
P.I.D., s.r.o.
  (from: 10/16/2015)
Registered seat: 
Hrnčiarska 81
Pezinok 902 01
  (from: 10/16/2015)
Identification number (IČO): 
35 770 325
  (from: 08/04/1999)
Date of entry: 
08/04/1999
  (from: 08/04/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/16/2015 until: 06/27/2017)
Objects of the company: 
sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/16/2015)
ekonomické poradenstvo
  (from: 10/16/2015)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb , drobných stavieb a ich zmien
  (from: 10/16/2015)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 10/16/2015)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/16/2015)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/16/2015)
Management body: 
Ing. Bohumíl Opeta
Dr. Štohla 1
Pezinok 902 01
From: 10/16/2015
  (from: 06/28/2017)
Acting: 
V mene spoločnosti konajú vo všetkých veciach konatelia samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripoja konatelia k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 10/16/2015)
V mene spoločnosti konajú vo všetkých veciach konatelia samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripoja konatelia k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 10/16/2015)
Registered capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/16/2015)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 24.5.1999, konanie osvedčené v notárskej zápisnici Nz 171/99 napísanej dňa 24.5.1999 notárom JUDr. Čížovou, na ktorej boli schválené stanovy, v zmysle ust. §§ 221 - 260 Zák. č. 513/91 Zb. - Obchodného zákonníka v znení nesk. predpisov.
  (from: 08/04/1999)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 8.11.2004.
  (from: 02/18/2005)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 1.8.2007.
  (from: 08/28/2007)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze družstva zo dňa 01.10.2014, na ktorom bola schválená zmena právnej formy z družstva P.I.D. Pezinské investičné družstvo na spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom P.I.D., s. r. o.
  (from: 10/16/2015)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person