Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  29/N

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Sokolce
  (od: 31.08.1993)
Sídlo: 
Roľnícka 64
Sokolce 946 17
  (od: 14.05.2011)
IČO: 
00 193 267
  (od: 15.10.1976)
Deň zápisu: 
15.10.1976
  (od: 15.10.1976)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 15.10.1976)
Predmet činnosti: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 31.08.1993)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (od: 31.08.1993)
cestná nákladná doprava tovaru
  (od: 31.08.1993)
opravy poľnohospodárskych strojov a motorových vozidiel
  (od: 31.08.1993)
poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami a špeciálnou technikou
  (od: 31.08.1993)
stavebné práce-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 31.08.1993)
obchodná činnosť s pohonnými hmotami a mazadlami
  (od: 31.08.1993)
výroba a predaj hotových krmív-kŕmnych zmesí
  (od: 16.06.1994)
mlynárstvo, výroba a predaj mlynských vý robkov
  (od: 16.06.1994)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), aleabo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 05.09.1995)
výroba a spracovanie mäsa - mäsiarstvo a údenárstvo
  (od: 03.11.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 30.04.2020)
Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
  (od: 20.07.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 31.08.1993)
Ing. Peter Lelkes - predseda predstavenstva
418
Sokolce 946 17
Vznik funkcie: 04.03.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.03.2016)
Ing. Milan Hostomský - podpredseda predstavenstva
Na Priekope 160/20
Číčov 946 19
Vznik funkcie: 04.03.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.03.2016)
Benjamin Kürthy - člen predstavenstva
81
Holiare 946 16
Vznik funkcie: 04.03.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.03.2016)
Helena Lelkesová - člen predstavenstva
418
Sokolce 946 17
Vznik funkcie: 04.03.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.03.2016)
Klára Oroszová - člen predstavenstva
Hlboká 846/12
Okoč 930 28
Vznik funkcie: 04.03.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.03.2016)
Attila Győri - člen predstavenstva
101
Brestovec 946 17
Vznik funkcie: 04.03.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.03.2016)
Ing. Mikuláš Balogh - člen predstavenstva
Nová 86/8
Tôň 946 15
Vznik funkcie: 04.03.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.03.2016)
Ing. Marta Borsányi Antal - Člen predstavenstva
114
Bodza 946 16
Vznik funkcie: 25.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.08.2021)
Bc. Peter Lelkes - Člen predstavenstva
418
Sokolce 946 17
Vznik funkcie: 25.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.08.2021)
Konanie: 
Predstavenstvo plní uznesenia členskej schôdze a zodpovedá jej za svoju činnosť. Menom predstavenstva koná predseda predstavenstva samostatne, alebo vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 24.05.2022)
Kontrolná komisia: 
Štefan Rákóczi
132
Brestovec 946 17
Vznik funkcie: 04.03.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.03.2016)
Viktor Cseh
278
Bodza 946 16
Vznik funkcie: 04.03.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.03.2016)
Vojtech Antal
114
Bodza 946 16
Vznik funkcie: 04.03.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.03.2016)
Zapisované základné imanie: 
995 818 EUR
  (od: 04.02.2009)
Základný členský vklad: 
3 320 EUR
  (od: 04.02.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Členovia ručia za stratu družstva svojim členským podielom alebo členským vkladom a to až do jeho výšky. Pokiaľ je jeho strata nižšia než suma členských podielov a členských vkladov, ručia jednotliví členovia rovnakým podielom (percentom) svojho členského podielu a členského vkladu. Ďalšie skutočnosti : Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi dňa 6.1.1975 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev: Bodza-Holiare, Brestovec, Lúky a Sokolce, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Okresného národného výboru v Komárne uznesením č. 90/75 zo dňa 8.4. 1975 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľa Zák.č. 49/59 Zb. Deň, ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je : 15.10.1976 (§ 1 Zák.č. 72/70 Zb. Prispôsobenie vnútorných právnych pomerov Obchodnému zákonníku vykonalo družstvo podľa transformačného prejektu vypracovaného podľa Z.č. 42/92 Zb. a schváleného na valnom zhro- maždení dňa 5.12.1992. Stanovy boli prispô- sobené Z.č. 513/91 Zb. na členskej schôdzi dňa 20.1.1993. Stary spis: Dr 69
  (od: 31.08.1993)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 28.2.1997, kde bolo zmenené predstavenstvo družstva a stanovy družstva.
  (od: 13.05.1997)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 23.02.2001.
  (od: 18.04.2002)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 28.2.2003.
  (od: 03.11.2003)
Rozhodnutie členskej schôdze družstva zo dňa 16.04.2010 o zrušení Poľnohospodárskeho podielového družstva, so sídlom Lipové 111, PSČ 946 14, IČO: 30 999 987, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Dr., vložka číslo 264/N ku dňu 01.07.2010 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou Poľnohospodárske družstvo Sokolce, so sídlom Sokolce, IČO: 00193267 zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Dr, vložka č. 29/N. Zmluva o zlúčení zo dňa 02.06.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 192/2010, Nz 19710/2010, NCRIs 20051/2010 uzatvorená medzi Poľnohospodárskym družstvom Sokolce a Poľnohospodárskym podielovým družstvom. Poľnohospodárske družstvo Sokolce, so sídlom Sokolce, IČO: 00193267 zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Dr, vložka č. 29/N sa stáva dňom 01.07.2010 právnym nástupcom zanikajúceho družstva Poľnohospodárskeho podielového družstva, so sídlom Lipové 111, PSČ 946 14, IČO: 30 999 987 a preberá na seba všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.07.2010.
  (od: 01.07.2010)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.07.2010)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Poľnohospodárske podielové družstvo
111
Lipové 946 14
  (od: 01.07.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  02.10.2023
Dátum výpisu:  03.10.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)