Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2191/B

Business name: 
RADIO, a.s.
  (from: 08/31/1999)
Registered seat: 
Prešovská 39
Bratislava 821 02
  (from: 08/31/1999)
Identification number (IČO): 
35 771 623
  (from: 08/31/1999)
Date of entry: 
08/31/1999
  (from: 08/31/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/31/1999)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 08/31/1999)
kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 08/31/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/31/1999)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/31/1999)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 08/31/1999)
poradenská a marketingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/24/2003)
poradenstvo v oblasti obchodu a marketingu
  (from: 07/24/2003)
účtovné a ekonomické poradenstvo
  (from: 07/24/2003)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávacie služby spojené s prenájmom
  (from: 07/24/2003)
správa nehnuteľností - obstarávacie služby spojené so správou nehnuteľností
  (from: 07/24/2003)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/24/2003)
prenájom strojov a zariadení, audiovizuálnej a kancelárskej techniky
  (from: 07/24/2003)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 07/24/2003)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/24/2007)
manažment
  (from: 07/24/2007)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/24/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/24/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 07/24/2007)
montáž a opravy regulačnej techniky
  (from: 07/24/2007)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 07/24/2007)
montáž, oprava, údržba telekomunikačných zariadení
  (from: 07/24/2007)
operatívny leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/24/2007)
údržba softvéru
  (from: 07/24/2007)
zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
  (from: 07/24/2007)
rozhlasové vysielanie podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, na základe licencie č. R/116
  (from: 12/19/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/31/1999)
Mgr. Rastislav Dutka - predseda
Frankovská 18
Bratislava 831 01
From: 07/01/2017
  (from: 07/12/2017)
Eva Drgoňová - člen
Zalužická 3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
From: 07/01/2017
  (from: 07/12/2017)
Marek Mikúšek - člen
Pažitná ulica 352/19
Šelpice 919 09
From: 10/30/2018
  (from: 11/01/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú samostatne všetci členovia predstavenstva.
  (from: 08/31/1999)
Capital: 
497 916 EUR Paid up: 497 916 EUR
  (from: 09/29/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie je
  (from: 09/29/2009)
Number of shares: 14
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie je
  (from: 09/29/2009)
Stockholder: 
PATRIOL, spol. s r.o.
Prešovská 39
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
  (from: 06/09/2022)
Supervisory board: 
JUDr. Iveta Šaranská
302
Kalinkovo 900 43
From: 04/18/2016
  (from: 05/28/2016)
Magda Maderová
Lotyšská 46
Bratislava 821 06
From: 04/30/2019
  (from: 06/20/2019)
Ing. Juraj Neveselý
Na križovatkách 35E
Bratislava 821 04
From: 04/30/2019
  (from: 06/20/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 10.8.1999 č. N 365/99, Nz 343/99 v súlade so Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/31/1999)
Osvedčenie o priebehu riadneho VZ vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.9.1999 č. N 417/99, Nz 389/99 na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (from: 09/21/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 26.2.2001.
  (from: 09/17/2001)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16. 10. 2002, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti.
  (from: 07/24/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.6.2004.
  (from: 07/08/2004)
Notárska zápisnica N 1093/2004, Nz 94029/2004 zo dňa 21.12.2004 spísaná notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom, ktorá osvedčuje rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti, ktorým bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
  (from: 01/22/2005)
Rozhodnutie jediného akcinára zo dňa 29.12.2006.
  (from: 01/25/2007)
Notárska zápisnica N 1019/2009, Nz 32146/2009 zo dňa 23.09.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 09/29/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.02.2015.
  (from: 02/27/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.04.2016
  (from: 05/28/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2017.
  (from: 07/12/2017)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person