Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  99/B

Obchodné meno: 
BAZ Bratislava, a.s.
  (od: 29.12.1990 do: 16.09.2009)
Sídlo: 
Bojnická 3
Bratislava 835 64
  (od: 28.04.1993 do: 16.09.2009)
Mlynské Nivy 51
Bratislava 820 06
  (od: 04.05.1992 do: 27.04.1993)
Bratislava
  (od: 29.12.1990 do: 03.05.1992)
IČO: 
00 211 184
  (od: 29.12.1990)
Deň zápisu: 
01.01.1991
  (od: 29.12.1990)
Deň výmazu: 
17.09.2009
  (od: 17.09.2009)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 17.09.2009)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.12.1990)
Predmet podnikania (činnosti): 
vývoj, výroba, nákup a predaj osobných a účelových nákladných automobilov a ich podzostav zariadení na mechanizáciu ložných manipulácií prenosnej požiarnej techniky a ďalších strojárskych výrobkov
  (od: 29.12.1990 do: 27.04.1993)
vykonáva zahraničnoobchodnú činnosť v celom rozsahu predmetu činnosti
  (od: 03.04.1991 do: 27.04.1993)
vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti s výnimkou vývozu a dovozu vecí a činností, na výkon ktorých sa vyžaduje povolenie alebo registrácia FMZO v zmysle zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zmien a doplnkov a nariadenia vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
  (od: 15.05.1991 do: 27.04.1993)
vykonávanie servisnej činnosti
  (od: 23.10.1991 do: 27.04.1993)
výroba lekárskych prístrojov-invalidných vozíkov
  (od: 28.04.1993 do: 16.09.2009)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (od: 28.04.1993 do: 16.09.2009)
zámočníctvo
  (od: 28.04.1993 do: 16.09.2009)
výroba nástrojov
  (od: 28.04.1993 do: 16.09.2009)
brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (od: 28.04.1993 do: 16.09.2009)
kovoobrábanie
  (od: 28.04.1993 do: 16.09.2009)
opravy motorových vozidiel
  (od: 28.04.1993 do: 16.09.2009)
sprostredkovateľská, obchodná, poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
  (od: 28.04.1993 do: 16.09.2009)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.04.1994 do: 16.09.2009)
predstavenstvo
  (od: 29.12.1990 do: 20.04.1994)
Prof. Jozef Adamka , DrSc. - člen
Vajanského 9
Trnava
  (od: 26.06.1992 do: 28.11.1993)
Ing. Ladislav Bakaljar
ul. 29. augusta 32
Bratislava
  (od: 29.12.1990 do: 25.06.1992)
Ing. Pavel Baštek
Béla Kúnu 16
Bratislava
  (od: 29.12.1990 do: 20.04.1994)
Ing. Pavol Baštek, generálny riaditeľ - predseda
Gessayová 16
Bratislava
  (od: 21.04.1994 do: 28.09.1997)
Ing. Pavol Baštek, generálny riaditeľ - predseda
Fedákova 36
Bratislava
  (od: 29.09.1997 do: 16.09.2009)
Ing. Rudolf Benka
Gabčíková 6
Bratislava
  (od: 31.12.1991 do: 25.06.1992)
Ing. Ján Beseda - člen
Jána Poničana 5
Bratislava
  (od: 21.04.1994 do: 28.09.1997)
Ing. Ján Beseda - člen
Jána Poničana 5
Bratislava
  (od: 29.09.1997 do: 16.09.2009)
Ing. Juraj Bobrík , CSc.
Spartakovská 17
Trnava
  (od: 31.12.1991 do: 03.05.1992)
Ing. Juraj Bobrík , CSc. - generálny riaditeľ
Donnerova 21
Bratislava
  (od: 04.05.1992 do: 28.11.1993)
Ing. Juraj Bobrík, generálny riaditeľ , CSc. - predseda
Donnerova 21
Bratislava
  (od: 29.11.1993 do: 20.04.1994)
Ing. Bohumil Flimel
Podzáhradná 15
Bratislava
  (od: 17.10.1995 do: 16.09.2009)
Ing. Robert Galbavý, tech.-výr.riaditeľ , CSc. - člen
Hviezdoslavova 63
Nová Dubnica
  (od: 29.11.1993 do: 20.04.1994)
Ing. Róbert Galbavý, technicko-výrobný riaditeľ , CSc. - člen
Hviezdoslavova 19/14
Nová Dubnica
  (od: 26.06.1992 do: 28.11.1993)
Ing. Ján Glózik - člen
Lachova 15
Bratislava
  (od: 26.06.1992 do: 28.11.1993)
JUDr. Vladimír Hudec - člen
Odborárske nám. 6
Bratislava
  (od: 26.06.1992 do: 28.11.1993)
Ing. Štefan Chudoba
Spartakovská 17
Trnava
  (od: 29.12.1990 do: 03.05.1992)
Ing. Ferdinand Ivan - člen
Černyševského 19/14
Bratislava
  (od: 26.06.1992 do: 28.11.1993)
Ing. Anna Jajcajová - člen
F. Zúbku 19
Senec
  (od: 26.06.1992 do: 28.11.1993)
Ing. Oto Košík
A. Sládkoviča 9
Bratislava
  (od: 29.12.1990 do: 30.12.1991)
Ing. Peter Kramár
Synekova 9
Bratislava
  (od: 29.12.1990 do: 30.12.1991)
Ing. Jaroslav Kubečka - predseda
M. Uhra 20
Trenčín
  (od: 29.12.1990 do: 28.11.1993)
Viliam Liedl
Hany Meličkovej 17
Bratislava
  (od: 31.12.1991 do: 25.06.1992)
Ing. Juraj Majtan
Eisnerova
Bratislava
  (od: 31.12.1991 do: 25.06.1992)
Ing. Tibor Makara
Fedinova
Bratislava
  (od: 31.12.1991 do: 25.06.1992)
Ing. Marian Nerád - člen
Studenohorská 57
Bratislava
  (od: 21.04.1994 do: 16.10.1995)
Ing. Marian Nerád, fin.riad. - člen
Studenohorská 57
Bratislava
  (od: 29.11.1993 do: 20.04.1994)
Ing. Emil Orságh
Saratovská 7
Bratislava
  (od: 17.10.1995 do: 16.09.2009)
Ing. Dušan Pavlík
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 29.12.1990 do: 25.06.1992)
Albín Polakovič
Cígeľská 14
Bratislava
  (od: 29.12.1990 do: 30.12.1991)
Ing. Koloman Rigo
Štefunkova 11
Bratislava
  (od: 23.09.1996 do: 16.09.2009)
Ing. Hugo Skyva
Pod Rovnicami 19
Bratislava
  (od: 31.12.1991 do: 25.06.1992)
Ing. Zdeněk Šípoš - člen
K. Adlera 15
Bratislava
  (od: 21.04.1994 do: 16.10.1995)
Ing. Jozef Uhrík
ul. 7. nobembra
Podhájska
  (od: 29.12.1990 do: 30.12.1991)
Ing. Jozef Valach
Štúrova 43
Nitra
  (od: 29.12.1990 do: 25.06.1992)
Ing. Jozef Vanák
Botanická 2
Bratislava
  (od: 29.12.1990 do: 25.06.1992)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, generálny riaditeľ a ním splnomocnené osoby. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, alebo generálny riaditeľ a osoby ním splnomocnené v rozsahu príslušných kompetencií. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu organizácie, priezvisku, menu a funkcie, pripoja svoj podpis.
  (od: 21.04.1994 do: 16.09.2009)
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva, prípadne jeden alebo niekoľko členov predstavenstva, pokiaľ boli predstavenstvom písomne splnomocnení, alebo generálny riaditeľ, alebo jeho námestníci, alebo prokurista so samostatnou prokúrou, alebo spoločne dvaja prokuristi s kolektívnou prokúrou, ktorí podpisujú vždy s dodatkom označujúcim prokúra /per prokúram/, /p.p./.
  (od: 29.12.1990 do: 20.04.1994)
Dozorná rada: 
Ing. Kvetoslava Brusnická
Gercenova 17
Bratislava
  (od: 29.11.1993 do: 28.09.1997)
Ing. Darina Franková
Mierova 192
Bratislava 821 05
  (od: 23.09.1996 do: 16.09.2009)
Ing. Ladislav Holomány
Tvarožkova 3
Bratislava
  (od: 29.11.1993 do: 20.04.1994)
JUDr. Vladimír Hudec
Odborárske nám. 6
Bratislava
  (od: 29.11.1993 do: 28.09.1997)
Ing. Eva Karelová
Jasovská 2
Bratislava
  (od: 29.09.1997 do: 16.09.2009)
Ing. Ladislav Končál
Haanova 46
Bratislava
  (od: 21.04.1994 do: 22.09.1996)
Mgr. Štefan Koscura
Znievska 6
Bratislava
  (od: 29.11.1993 do: 16.09.2009)
Ing. Ján Kučera
Bujnákova 15
Bratislava 841 01
  (od: 23.09.1996 do: 16.09.2009)
Ing. Rudolf Lachkovič
Majerská 2
Bratislava
  (od: 29.11.1993 do: 22.09.1996)
Peter Macháček
Krasnohorská 7
Bratislava
  (od: 29.11.1993 do: 16.09.2009)
Ing. Juraj Nestarec
Myslenická 148
Pezinok
  (od: 29.09.1997 do: 16.09.2009)
Dr. František Okruhlica
Fedinova 5
Bratislava
  (od: 29.11.1993 do: 22.09.1996)
Ing. Ivan Ostrohoň
Jašíkova 14
Bratislava
  (od: 21.04.1994 do: 16.09.2009)
Ing. Ernest Osuský
Saratovská 6
Bratislava 841 02
  (od: 23.09.1996 do: 16.09.2009)
Ing. Pavol Pecník
Ružičková 5
Bratislava
  (od: 29.11.1993 do: 22.09.1996)
Ing. Richard Volek
Herlianska 36
Bratislava 821 02
  (od: 23.09.1996 do: 16.09.2009)
Výška základného imania: 
938 418 000 Sk
  (od: 28.04.1993 do: 16.09.2009)
1 220 000 000 Sk
  (od: 31.12.1991 do: 27.04.1993)
2 865 700 000 Sk
  (od: 29.12.1990 do: 30.12.1991)
Akcie: 
Počet: 28657
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 29.12.1990 do: 30.12.1991)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 17. 1. 2013
  (od: 06.03.2013)
 Likvidátor:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Dunajská 25
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 17.01.2013
  (od: 06.03.2013 do: 29.06.2017)
 Likvidátor:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Dunajská 25
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 17.01.2013
  (od: 30.06.2017 do: 26.03.2018)
 Likvidátor:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Dunajská 25
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 17.01.2013 Skončenie funkcie: 17.03.2017
  (od: 27.03.2018 do: 26.03.2018)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná samostatne.
  (od: 06.03.2013)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 33Exre/580/2009 zo dňa 27.4.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.6.2009 súd rozhodol o výmaze z obchodného registra obchodnej spoločnosti BAZ Bratislava, a. s. , Bojnická 3, 835 64 Bratislava, IČO: 00 211 184.
  (od: 17.09.2009)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 19.12.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.01.2013 o nariadení dodatočnej likvidácie majetku BAZ, a.s..
  (od: 06.03.2013)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 36Exre/504/2016 zo dňa 15.02.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.03.2017 súd zrušil dodatočnú likvidáciu majetku spoločnosti BAZ Bratislava, a.s., o sídlom Bojnická 3, 835 64 Bratislava, IČO: 00 211 184.
  (od: 04.04.2017)
Akciová spoločnosť bola založená na základe uznesenia vlády SR č.: 542 zo dňa 16.11.1990 rozhodnutím ministra hospodárstva SR č.: 10/1990 zo dňa 30.11.1990 a zakladateľským plánom podľa ust. § 15, § 62, § 63 zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach v súlade s ust. § 32 ods. 3 a 4 zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.
  (od: 29.12.1990 do: 16.09.2009)
Valné zhromaždenie konané dňa 19.10.1992 rozhodlo o znížení základného imania v 281 582 tis. Kčs stiahnutím 281 582 ks akcií v menovitej hodnote 1.000.- Kčs z vkladu.
  (od: 26.01.1993 do: 16.09.2009)
Dňa 1.6.1993 valné zhromaždenie a.s. BAZ prijalo zmeny štatutárneho orgánu predstavenstva a dozornej rady. /Notárska zápisnica N 60/93, Nz 59/93/.
  (od: 29.11.1993 do: 16.09.2009)
Dňa 8.12.1993 rozhodla dozorná rada o zmene členov predstavenstva, valné zhromaždenie dňa 15.1.1994 schválilo zmenu členov dozornej rady a zmenu stanov /notárska zápisnica č. N 3/94, Nz 3/94, napísaná notárom JUDr. Marianom Tkáčikom.
  (od: 21.04.1994 do: 16.09.2009)
Valné zhromaždenie konané dňa 30.7.1994 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti v čl. VIII. ods. 7a v čl. XXI.
  (od: 07.12.1994 do: 16.09.2009)
Výpis uznesenia z rokovania dozornej rady zo dňa 20.6.1995.
  (od: 17.10.1995 do: 16.09.2009)
Zápis z rokovania Dozornej rady konanej dňa 29.11.1994. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.10.1995.
  (od: 23.09.1996 do: 16.09.2009)
Dohodovacie konanie č.k. 38 K 195/96-27 podľa zák.č. 328/91 Zb. sa začalo doručením výzvy dňom 15.1.1997.
  (od: 26.03.1997 do: 16.09.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.9.1996.
  (od: 29.09.1997 do: 16.09.2009)
Uznesenie Krajského súdu č.j. 38 K 195/96 zo dňa 31.7.1997, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka BAZ Bratislava, a.s., Bojnická 3, Bratislava. Správcom konkurznej podstaty je Ing. Ondrej Trnovský, bytom Karpatské nám. 10, 831 06 Bratislava.
  (od: 10.02.1998 do: 16.09.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024
Dátum výpisu:  16.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR