Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5645/B

Business name: 
Digital Park Einsteinova, a. s.
  (from: 01/09/2013 until: 05/11/2018)
Registered seat: 
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava 851 01
  (from: 11/08/2012 until: 05/11/2018)
Identification number (IČO): 
36 292 338
  (from: 11/08/2012)
Date of entry: 
04/12/2006
  (from: 11/08/2012)
Date of deletion: 
12/20/2017
  (from: 05/12/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 10.5.2018, č. k. 25Exre/412/2018 v zmysle ust. § 69aa ods. 8 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť Digital Park Einsteinova, a. s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 292 338, na základe Oznámenia Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Cyperská republika, Odbor registrového orgánu a úradného správcu, 1427 Nikózia, Cyprus zo dňa 17.1.2018, v zmysle ktorého s účinnosťou k 20.12.2017 došlo k cezhraničnému zlúčeniu spoločnosti Digital Park Einsteinova, a. s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 292 338 (zanikajúca spoločnosť) so spoločnosťou Venetsalo Holdings Limited, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C & I Center, 2nd floor, 3082 Limassol, Cyperská republika, reg. č. HE 295402 (nástupnícka spoločnosť).
  (from: 05/12/2018)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/08/2012)
Capital: 
7 969 600 EUR Paid up: 7 969 600 EUR
  (from: 01/09/2013 until: 05/11/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/09/2013)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Digital Park Einsteinova, a.s. 35844418 ,
Digital Park II, Einsteinova
25
  (from: 01/09/2013)
Date of updating data in databases:  04/11/2024
Date of extract :  04/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person