Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  286/N

Obchodné meno: 
Stavebné bytové družstvo občanov
  (od: 09.08.1991)
Sídlo: 
Lipová ul. č. 3
Štúrovo 943 01
  (od: 09.08.1991)
IČO: 
18 047 432
  (od: 09.08.1991)
Deň zápisu: 
01.07.1991
  (od: 09.08.1991)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 09.08.1991)
Predmet činnosti: 
Predmetom činnosti družstva je: a) zabezpečovať správu, údržbu, opravy a prevádzku bytových domov vo vlastníctve družstva, jeho členov alebo v ich spoluvlastníctve. b) zabezpečovať plnenia činností, služieb a dodávok, spojených s užívaním bytov a ich príslušenstva vo vlastníctve družstva alebo jeho členov c) prideľovanie družstevných bytov do nájmu svojim členom
  (od: 09.08.2006)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 10.09.2013)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 10.09.2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 10.09.2013)
reklamné a marketingové služby
  (od: 10.09.2013)
montáž vodomerov a pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
  (od: 10.09.2013)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích
  (od: 10.09.2013)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (od: 10.09.2013)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (od: 10.09.2013)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (od: 10.09.2013)
správa a údržba bytového fondu a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 03.09.2016)
oprava a údržba vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (od: 03.09.2016)
oprava, údržba, rekonštrukcia a montáž vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 03.09.2016)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - zdvíhacích
  (od: 10.09.2013 do: 02.09.2016)
odborné prehliadky a odborné škúšky elektrických zariadení
  (od: 10.09.2013 do: 02.09.2016)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 10.09.2013 do: 02.09.2016)
Činnosť družstva je založená na družstevnom vlastníctve domov, rodinných domčekov, objektov s miestnosťami neslúžiacimi na bývanie a ostatného majetku družstva.
  (od: 09.08.1991 do: 08.08.2006)
Predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečenie služieb spojených s bývaním.
  (od: 09.08.1991 do: 08.08.2006)
Družstvo najmä:
  (od: 09.08.1991 do: 08.08.2006)
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekoch, ako aj výstavbu objektov s miestnosťami neslúžiacimi na bývanie do osobného užívania svojim členom;
  (od: 09.08.1991 do: 08.08.2006)
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov , rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do vlastníctva;
  (od: 09.08.1991 do: 30.08.1993)
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu, opravu, rekonštrukciu a modernizáciu bytových a nebytových objektov;
  (od: 09.08.1991 do: 08.08.2006)
prideľuje družstevné byty, vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie a do osobného užívania členom, prípadne prevádza rodinné domčeky do osobného vlastníctva;
  (od: 09.08.1991 do: 30.08.1993)
poskytuje, prípadne zabezpečuje služby spojené s bývaním;
  (od: 09.08.1991 do: 08.08.2006)
vykonáva aj iné činnosti schválené predstavenstvom družstva;
  (od: 09.08.1991 do: 08.08.2006)
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov, rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do vlastníctva;
  (od: 31.08.1993 do: 08.08.2006)
prideľuje družstevné byty, vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie a do osobného užívania členom, prípadne prevádza rodinné domčeky do osobného vlastníctva;
  (od: 31.08.1993 do: 08.08.2006)
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov, ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prenajíma svojim členom;
  (od: 31.08.1993 do: 08.08.2006)
zabezpečuje výstavbu bytov, rodinných domčekov a nebytových priestorov do vlastníctva iných subjektov;
  (od: 31.08.1993 do: 08.08.2006)
prideľuje družstevné byty vrátane bytov v rodinných domčekoch a nebytové priestory do nájmu svojim členom;
  (od: 31.08.1993 do: 08.08.2006)
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytových domov s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve družstva;
  (od: 31.08.1993 do: 08.08.2006)
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu a opravy v bytových domoch s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve iných subjektov, ktoré do ich vlastníctva prešli podľa osobitných predpisov;
  (od: 31.08.1993 do: 08.08.2006)
poskytuje, prípadne zabezpečuje plnenia poskytované s užívaním bytov a nebytových priestorov v nájme a vo vlastníctve iných subjektov;
  (od: 31.08.1993 do: 08.08.2006)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.10.2001)
predstavenstvo
  (od: 15.04.1997 do: 30.09.2001)
JUDr. Jaroslav Paták - Podpredseda predstavenstva
F. Rákócziho 1760/60
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2021
  (od: 18.08.2021)
Ing. Robert Staško - Člen predstavenstva
Petőfiho 897/73
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2021
  (od: 18.08.2021)
Kazimír Szatmári
Petőfiho 907/109
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2021
  (od: 18.08.2021)
JUDr. Petra Hromádková - Člen predstavenstva
Na výhliadke 1634/8
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2021
  (od: 18.08.2021)
Peter Barin - Člen predstavenstva
Bartókova 1612/28
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2022
  (od: 04.08.2022)
Ing. Ladislav Antal - Predseda predstavenstva
Vörösmartyho 1701/6
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.09.2022
  (od: 27.10.2022)
Ernest Tóth - Člen predstavenstva
Rákocziho 1762/76
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 27.06.2023
  (od: 19.07.2023)
Ing. Ladislav Antal - člen predstavenstva
Vörösmartyho 1701/6
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 25.07.2016
  (od: 03.09.2016 do: 17.08.2021)
Ing. Ladislav Antal - člen predstavenstva
Vörösmartyho 1701/6
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 25.07.2016 Skončenie funkcie: 29.06.2021
  (od: 18.08.2021 do: 17.08.2021)
Ing. Ladislav Antal - Člen predstavenstva
Vörösmartyho 1701/6
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2021
  (od: 18.08.2021 do: 26.10.2022)
Ing. Ladislav Antal - Člen predstavenstva
Vörösmartyho 1701/6
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2021 Skončenie funkcie: 29.09.2022
  (od: 27.10.2022 do: 26.10.2022)
Ing. Ľudovit Árpás - člen
Marxova 23
Štúrovo
  (od: 09.08.1991 do: 14.04.1997)
Alžbeta Bábiova - člen
Družstevná 35
Štúrovo
  (od: 09.08.1991 do: 14.04.1997)
Alžbeta Bábiova - člen
Družstevný rad 35
Štúrovo
  (od: 15.04.1997 do: 30.09.2001)
Júlia Bandorová - člen
Jesenského 76
Štúrovo
  (od: 15.04.1997 do: 09.10.2002)
Júlia Bandorová - člen
Jesenského 76
Štúrovo
Vznik funkcie: 31.05.2002
  (od: 10.10.2002 do: 14.06.2004)
Júlia Bandorová - člen
Jesenského 76
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 15.06.2004 do: 08.08.2006)
Júlia Bandorová - člen
Jesenského 76
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 31.05.2001 Skončenie funkcie: 30.06.2006
  (od: 09.08.2006 do: 08.08.2006)
Peter Barin - člen
Bartókova 1612/28
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2006
  (od: 09.08.2006 do: 27.07.2011)
Peter Barin - člen
Bartókova 1612/28
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2006 Skončenie funkcie: 29.06.2011
  (od: 28.07.2011 do: 27.07.2011)
Peter Barin - člen
Bartókova 1612/28
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 28.07.2011 do: 02.09.2016)
Peter Barin - člen
Bartókova 1612/28
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2011 Skončenie funkcie: 29.06.2016
  (od: 03.09.2016 do: 02.09.2016)
Peter Barin - člen predstavenstva
Bartókova 1612/28
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2016
  (od: 03.09.2016 do: 17.08.2021)
Peter Barin - člen predstavenstva
Bartókova 1612/28
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2016 Skončenie funkcie: 29.06.2021
  (od: 18.08.2021 do: 17.08.2021)
Hedviga Blaháková - člen
Rákócziho 37
Štúrovo
  (od: 01.10.2001 do: 09.10.2002)
Hedviga Blaháková - člen
Rákócziho 37
Štúrovo
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 10.10.2002 do: 14.06.2004)
Hedviga Blaháková - člen
F. Rákócziho 1780/37
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2006
  (od: 09.08.2006 do: 27.07.2011)
Hedviga Blaháková - člen
F. Rákócziho 1780/37
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2006 Skončenie funkcie: 29.06.2011
  (od: 28.07.2011 do: 27.07.2011)
Hedviga Blaháková - člen
F. Rákócziho 1780/37
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 28.07.2011 do: 02.09.2016)
Hedviga Blaháková - člen
F. Rákócziho 1780/37
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2011 Skončenie funkcie: 29.06.2016
  (od: 03.09.2016 do: 02.09.2016)
Hedviga Blaháková - člen
Rákócziho 37
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 15.06.2004 do: 08.08.2006)
Hedviga Blaháková - člen predstavenstva
F. Rákócziho 1780/37
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2016
  (od: 03.09.2016 do: 17.08.2021)
Hedviga Blaháková - člen predstavenstva
F. Rákócziho 1780/37
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2016 Skončenie funkcie: 29.06.2021
  (od: 18.08.2021 do: 17.08.2021)
Hedviga Blaháková - člen predstavenstva
F. Rákócziho 1780/37
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2021
  (od: 18.08.2021 do: 03.08.2022)
Hedviga Blaháková - člen predstavenstva
F. Rákócziho 1780/37
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2021 Skončenie funkcie: 31.05.2022
  (od: 04.08.2022 do: 03.08.2022)
Zuzana Bogyová - člen
Družstevná 25
Štúrovo
  (od: 09.08.1991 do: 14.04.1997)
Zuzana Bogyová - člen
Družstevný rad 25
Štúrovo
  (od: 15.04.1997 do: 30.09.2001)
Ing. Gabriel Csomor - člen
Marxova 37
Štúrovo
  (od: 09.08.1991 do: 14.04.1997)
Ing. Gabriel Csomor - člen
Rákocziho 37
Štúrovo
  (od: 15.04.1997 do: 30.09.2001)
Ing. Tibor Dobsony - člen
Rákócziho 72
Štúrovo
  (od: 01.10.2001 do: 09.10.2002)
Ing. Tibor Dobsony - člen
Rákócziho 72
Štúrovo
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 10.10.2002 do: 14.06.2004)
Ing. Tibor Dobsony - člen
Rákócziho 72
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 15.06.2004 do: 08.08.2006)
Ing. Tibor Dobsony - člen
Rákócziho 72
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 31.05.2001 Skončenie funkcie: 30.06.2006
  (od: 09.08.2006 do: 08.08.2006)
Ing. Tibor Dobsony - člen predstavenstva
Jókaiho 114
Nána 943 60
Vznik funkcie: 30.06.2016
  (od: 03.09.2016 do: 17.08.2021)
Ing. Tibor Dobsony - člen predstavenstva
Jókaiho 114
Nána 943 60
Vznik funkcie: 30.06.2016 Skončenie funkcie: 29.06.2021
  (od: 18.08.2021 do: 17.08.2021)
Ján Galgóc - člen
251
Mužľa
  (od: 09.08.1991 do: 14.04.1997)
Ing. Július Galgóczi - podpredseda
Petöfiho 111
Štúrovo
  (od: 09.08.1991 do: 14.04.1997)
Ing. Július Galgóczi - podpredseda
Petöfiho 113
Štúrovo
  (od: 15.04.1997 do: 09.10.2002)
Ing. Július Galgóczi - podpredseda
Petöfiho 113
Štúrovo
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 10.10.2002 do: 14.06.2004)
Ing. Július Galgóczi - podpredseda
Petöfiho 113
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 15.06.2004 do: 08.08.2006)
Ing. Július Galgóczi - podpredseda
Petőfiho 907/113
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2006
  (od: 09.08.2006 do: 27.07.2011)
Ing. Július Galgóczi - podpredseda
Petőfiho 907/113
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2006 Skončenie funkcie: 29.06.2011
  (od: 28.07.2011 do: 27.07.2011)
Tibor Góra - člen
Jesenského 90/66
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 28.07.2011 do: 24.05.2012)
Tibor Góra - člen
Jesenského 90/66
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2011 Skončenie funkcie: 30.04.2012
  (od: 25.05.2012 do: 24.05.2012)
Irena Helészová - člen
Jesenského 98/74
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 28.07.2011 do: 02.09.2016)
Irena Helészová - člen
Jesenského 98/74
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2011 Skončenie funkcie: 29.06.2016
  (od: 03.09.2016 do: 02.09.2016)
Irena Helészová - predseda predstavenstva
Jesenského 98/74
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2016
  (od: 03.09.2016 do: 17.08.2021)
Irena Helészová - predseda predstavenstva
Jesenského 98/74
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2016 Skončenie funkcie: 29.06.2021
  (od: 18.08.2021 do: 17.08.2021)
Irena Helészová - predseda predstavenstva
Jesenského 98/74
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2021
  (od: 18.08.2021 do: 26.10.2022)
Irena Helészová - predseda predstavenstva
Jesenského 98/74
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2021 Skončenie funkcie: 29.09.2022
  (od: 27.10.2022 do: 26.10.2022)
JUDr. Petra Hromádková - člen predstavenstva
Na výhliadke 8
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 25.08.2016
  (od: 03.09.2016 do: 17.08.2021)
JUDr. Petra Hromádková - člen predstavenstva
Na výhliadke 8
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 25.08.2016 Skončenie funkcie: 29.06.2021
  (od: 18.08.2021 do: 17.08.2021)
Ing. Ottó Kurdy - člen
Gaštanová 960/1
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2006
  (od: 09.08.2006 do: 27.07.2011)
Ing. Ottó Kurdy - člen
Gaštanová 960/1
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2006 Skončenie funkcie: 29.06.2011
  (od: 28.07.2011 do: 27.07.2011)
Ing. Ottó Kurdy - člen
Gaštanová 960/1
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 28.07.2011 do: 02.09.2016)
Ing. Ottó Kurdy - člen
Gaštanová 960/1
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2011 Skončenie funkcie: 29.06.2016
  (od: 03.09.2016 do: 02.09.2016)
Ing. Ladislav Majthényi - člen
Štefánikova 1773/17
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2006
  (od: 09.08.2006 do: 27.07.2011)
Ing. Ladislav Majthényi - člen
Štefánikova 1773/17
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2006 Skončenie funkcie: 29.06.2011
  (od: 28.07.2011 do: 27.07.2011)
Ing. Ladislav Majthényi - podpredseda predstavenstva
Štefánikova 1773/17
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 28.07.2011 do: 02.09.2016)
Ing. Ladislav Majthényi - podpredseda predstavenstva
Štefánikova 1773/17
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2011 Skončenie funkcie: 29.06.2016
  (od: 03.09.2016 do: 02.09.2016)
Ladislav Melaj - člen
Jilemnického 1
Štúrovo
  (od: 09.08.1991 do: 14.04.1997)
László Melaj - člen
Bartókova 1
Štúrovo
  (od: 15.04.1997 do: 09.10.2002)
László Melaj - člen
Bartókova 1
Štúrovo
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 10.10.2002 do: 14.06.2004)
László Melaj - člen
Bartókova 1
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 15.06.2004 do: 08.08.2006)
László Melaj - člen
Bartókova 1607/1
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2006
  (od: 09.08.2006 do: 27.07.2011)
László Melaj - člen
Bartókova 1607/1
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2006 Skončenie funkcie: 29.06.2011
  (od: 28.07.2011 do: 27.07.2011)
Fridrich Mészáros - člen
Športová 7
Štúrovo
  (od: 01.10.2001 do: 09.10.2002)
Fridrich Mészáros - člen
Športová 7
Štúrovo
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 10.10.2002 do: 14.06.2004)
Fridrich Mészáros - člen
Športová 7
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 15.06.2004 do: 08.08.2006)
Fridrich Mészáros - člen
Športová 968/7
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2006
  (od: 09.08.2006 do: 27.07.2011)
Fridrich Mészáros - člen
Športová 968/7
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2006 Skončenie funkcie: 29.06.2011
  (od: 28.07.2011 do: 27.07.2011)
Fridrich Mészáros - člen
Športová 968/7
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 28.07.2011 do: 02.09.2016)
Fridrich Mészáros - člen
Športová 968/7
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2011 Skončenie funkcie: 29.06.2016
  (od: 03.09.2016 do: 02.09.2016)
Štefan Mikla - člen
Madáchova 2525/25
Nána 943 60
Vznik funkcie: 30.06.2006
  (od: 09.08.2006 do: 27.07.2011)
Štefan Mikla - člen
Madáchova 2525/25
Nána 943 60
Vznik funkcie: 30.06.2006 Skončenie funkcie: 29.06.2011
  (od: 28.07.2011 do: 27.07.2011)
Štefan Mikla - člen
Madáchova 2525/25
Nána 943 60
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 28.07.2011 do: 02.09.2016)
Štefan Mikla - člen
Madáchova 2525/25
Nána 943 60
Vznik funkcie: 30.06.2011 Skončenie funkcie: 29.06.2016
  (od: 03.09.2016 do: 02.09.2016)
Anton Suchovský - člen
Družstevná 11
Štúrovo
  (od: 09.08.1991 do: 14.04.1997)
Ing. Pavol Szabó - člen
Bartókova 3
Štúrovo
  (od: 15.04.1997 do: 09.10.2002)
Ing. Pavol Szabó - člen
Bartókova 3
Štúrovo
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 10.10.2002 do: 14.06.2004)
Ing. Pavol Szabó - člen
Bartókova 3
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 15.06.2004 do: 08.08.2006)
Ing. Pavol Szabó - člen
Bartókova 3
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 31.05.2001 Skončenie funkcie: 30.06.2006
  (od: 09.08.2006 do: 08.08.2006)
Ing. Gabriel Szalatnyai - člen predstavenstva
Jesenského 102/80
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.04.2012
  (od: 25.05.2012 do: 02.09.2016)
Ing. Gabriel Szalatnyai - člen predstavenstva
Jesenského 102/80
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.04.2012 Skončenie funkcie: 29.06.2016
  (od: 03.09.2016 do: 02.09.2016)
Ing. Gabriel Szalatnyai - podpredseda predstavenstva
Jesenského 102/80
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2016
  (od: 03.09.2016 do: 17.08.2021)
Ing. Gabriel Szalatnyai - podpredseda predstavenstva
Jesenského 102/80
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2016 Skončenie funkcie: 29.06.2021
  (od: 18.08.2021 do: 17.08.2021)
Ing. Jozef Szegedi - predseda
Svätého Štefana 41
Štúrovo
  (od: 15.04.1997 do: 09.10.2002)
Ing. Jozef Szegedi - predseda
Svätého Štefana 41
Štúrovo
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 10.10.2002 do: 14.06.2004)
Ing. Jozef Szegedi - predseda
Švermova č. 41
Štúrovo
  (od: 09.08.1991 do: 14.04.1997)
Ing. Jozef Szegedi - predseda
Sv. Štefana 643/41
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2006
  (od: 09.08.2006 do: 27.07.2011)
Ing. Jozef Szegedi - predseda
Sv. Štefana 643/41
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2006 Skončenie funkcie: 29.06.2011
  (od: 28.07.2011 do: 27.07.2011)
Ing. Jozef Szegedi - predseda
Sv. Štefana 643/41
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 28.07.2011 do: 02.09.2016)
Ing. Jozef Szegedi - predseda
Sv. Štefana 643/41
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2011 Skončenie funkcie: 29.06.2016
  (od: 03.09.2016 do: 02.09.2016)
Ing. Jozef Szegedi - predseda
Svätého Štefana 41
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 15.06.2004 do: 08.08.2006)
Anton Szuchovszky - člen
Družstevný rad 11
Štúrovo
  (od: 15.04.1997 do: 09.10.2002)
Anton Szuchovszky - člen
Družstevný rad 11
Štúrovo
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 10.10.2002 do: 14.06.2004)
Anton Szuchovszky - člen
Družstevný rad 11
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 15.06.2004 do: 08.08.2006)
Anton Szuchovszky - člen
Družstevný rad 11
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 31.05.2001 Skončenie funkcie: 30.06.2006
  (od: 09.08.2006 do: 08.08.2006)
Irena Helészová - Člen predstavenstva
Jesenského 98/74
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.09.2022 Skončenie funkcie: 01.04.2023
  (od: 19.07.2023 do: 18.07.2023)
Irena Helészová - Člen predstavenstva
Jesenského 98/74
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.09.2022
  (od: 27.10.2022 do: 18.07.2023)
Konanie: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda /prípadne podpredseda/ a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 03.09.2016)
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda /prípadne podpredseda/ a ďalší člen predstavenstva. V rozsahu, danom v článku 85 Stanov družstva, je oprávnený za družstvo konať aj riaditeľ družstva Štefan Mikla, r.č. XXXXXXX/XXXX, bytom Madáchova 2525/25, Nána.
  (od: 09.08.2006 do: 02.09.2016)
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma,podpisuje za družstvo predseda /prípadne podpredseda/ a ďalší člen predstavenstva. V rozsahu, danom v článku 86 Stanov družstva, je oprávnený za družstvo konať aj riaditeľ družstva Štefan Mikla, r.č. XXXXXXX/XXXX, bytom Madáchova 25, Nána.
  (od: 01.10.2001 do: 08.08.2006)
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma,podpisuje za družstvo predseda /prípadne podpredseda/ a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 15.04.1997 do: 30.09.2001)
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma,podpisuje za družstvo predseda /prípadne podpredseda/ a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 31.08.1993 do: 14.04.1997)
Za družstvo podpisuje predseda Ing. Szegedí Jozef, Ing. Galgóczi Július-podpredseda a ďalší člen predstavenstva, alebo riaditeľ Mikla Štefan, bytom Madáchova 25, Štúrovo.
  (od: 09.08.1991 do: 30.08.1993)
Kontrolná komisia: 
Tibor Góra
Jesenského 90/66
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2021
  (od: 18.08.2021)
Edita Horváthová
Smetanova 1611/13
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2021
  (od: 18.08.2021)
Ing. Attila Tóth
Vörösmartyho 1701/6
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2021
  (od: 18.08.2021)
František Fótyi - člen
Svätého Štefana 18
Štúrovo
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 10.10.2002 do: 14.06.2004)
František Fótyi - člen
Sv. Štefana 628/18
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2006
  (od: 09.08.2006 do: 27.07.2011)
František Fótyi - člen
Sv. Štefana 628/18
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2006 Skončenie funkcie: 29.06.2011
  (od: 28.07.2011 do: 27.07.2011)
František Fótyi - člen
Svätého Štefana 18
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 15.06.2004 do: 08.08.2006)
Dr. Pavol Kanovszki - predseda
707
Mužla
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 10.10.2002 do: 14.06.2004)
Dr. Pavol Kanovszki - predseda
707
Mužla 943 52
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 15.06.2004 do: 08.08.2006)
Dr. Pavol Kanovszki - predseda
707
Mužla 943 52
Vznik funkcie: 30.06.2006
  (od: 09.08.2006 do: 27.07.2011)
Dr. Pavol Kanovszki - predseda
707
Mužla 943 52
Vznik funkcie: 30.06.2006 Skončenie funkcie: 29.06.2011
  (od: 28.07.2011 do: 27.07.2011)
Ing. Brigita Krakovská - člen
Smetanova 5
Štúrovo
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 10.10.2002 do: 14.06.2004)
Ing. Brigita Krakovská - člen
Smetanova 1611/5
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2006
  (od: 09.08.2006 do: 27.07.2011)
Ing. Brigita Krakovská - člen
Smetanova 1611/5
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2006 Skončenie funkcie: 29.06.2011
  (od: 28.07.2011 do: 27.07.2011)
Ing. Brigita Krakovská - člen
Smetanova 1611/5
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 28.07.2011 do: 02.09.2016)
Ing. Brigita Krakovská - člen
Smetanova 1611/5
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2011 Skončenie funkcie: 29.06.2016
  (od: 03.09.2016 do: 02.09.2016)
Ing. Brigita Krakovská - člen
Smetanova 5
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 15.06.2004 do: 08.08.2006)
Ing. Robert Staško
Petőfiho 897/73
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 28.07.2011 do: 02.09.2016)
Ing. Robert Staško
Petőfiho 897/73
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2011 Skončenie funkcie: 29.06.2016
  (od: 03.09.2016 do: 02.09.2016)
Ing. Kornélia Szabóová
44
Pozba 941 51
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 28.07.2011 do: 02.09.2016)
Ing. Kornélia Szabóová
44
Pozba 941 51
Vznik funkcie: 30.06.2011 Skončenie funkcie: 29.06.2016
  (od: 03.09.2016 do: 02.09.2016)
Ing. Brigita Krakovská
Smetanova 1611/5
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2016 Skončenie funkcie: 29.06.2021
  (od: 18.08.2021 do: 17.08.2021)
Ing. Robert Staško
Petőfiho 897/73
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2016 Skončenie funkcie: 29.06.2021
  (od: 18.08.2021 do: 17.08.2021)
Tibor Góra
Jesenského 90/66
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2016 Skončenie funkcie: 29.06.2021
  (od: 18.08.2021 do: 17.08.2021)
Tibor Góra
Jesenského 90/66
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2016
  (od: 03.09.2016 do: 17.08.2021)
Ing. Robert Staško
Petőfiho 897/73
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2016
  (od: 03.09.2016 do: 17.08.2021)
Ing. Brigita Krakovská
Smetanova 1611/5
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2016
  (od: 03.09.2016 do: 17.08.2021)
Zapisované základné imanie: 
16 596,96 EUR
  (od: 26.01.2010)
500 000 Sk
  (od: 01.10.2001 do: 25.01.2010)
4 860 000 Sk
  (od: 31.08.1993 do: 30.09.2001)
Základný členský vklad: 
99,58 EUR
  (od: 26.01.2010)
5 000 Sk
  (od: 31.08.1993 do: 14.04.1997)
3 000 Sk
  (od: 15.04.1997 do: 25.01.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 4.4.1991 podľa § 3 zákona č.176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve a podľa § 49 ods. 3 veta 3. Stary spis: Dr 1995 Stanovy družstva boli prispôsobené zákonu č. 513/1991 Zb.dňa 24.11.1992 na zhromaždení delegátov. Stary spis: Dr 1995
  (od: 31.08.1993)
Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov družstva dňa 31.05.2001.
  (od: 01.10.2001)
Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov družstva dňa 11.07.2002.
  (od: 10.10.2002)
Zhromaždenie delegátov družstva dňa 22.05.2003 schválilo účtovnú závierku za rok 2002 a rozdelenie prebytku hospodárenia.
  (od: 24.02.2004)
Základné imanie : Tým, že sa rozvrhne na všetkých členov družstva pomerným dielom podľa základných členských vkladov alebo podľa výšky zostatkovej hodnoty členských podielov a hodnoty inej majetkovej účasti členov na nákladoch výstavby alebo spôsob ručenia. Za vykázanú stratu družstva ručí člen vo výške 500,-Kčs v jednom roku. Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 4.4.1991 podľa § 3 zákona č.176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve a podľa § 49 ods. 3 veta 3. Stary spis: Dr 1995
  (od: 09.08.1991 do: 30.08.1993)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023
Dátum výpisu:  04.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)