Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2195/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
OPYKTA a. s.
  (from: 04/11/2013)
Registered seat: 
Hronská 85
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/11/2013)
Identification number (IČO): 
31 692 893
  (from: 08/20/1999)
Date of entry: 
07/13/1994
  (from: 08/20/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/20/1999)
Objects of the company: 
stáčanie a predaj prírodných a ochutených minerálnych vôd, pitnej vody a nealko nápojov
  (from: 10/14/2002)
obchodná činnosť v odbore: minerálne vody
  (from: 10/14/2002)
výroba obalov z plastov a ich predaj
  (from: 10/14/2002)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 10/14/2002)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 10/14/2002)
marketingová činnosť v oblasti minerálnych vôd
  (from: 10/14/2002)
cestná motorová doprava cestná nákladná doprava
  (from: 10/14/2002)
výroba potravinárskych koncentrátov, ovocných sirupov a štiav
  (from: 10/14/2002)
sprostredkovanie dopravy, obchodu a služieb
  (from: 10/14/2002)
výroba obalov z dreva
  (from: 10/14/2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/14/2002)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 10/14/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/14/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/14/2002)
finančný a operatívny leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/14/2002)
nákup a predaj pohonných hmôt
  (from: 10/14/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/14/2002)
organizovanie školení, kurzov a seminárov
  (from: 10/14/2002)
sprostredkovanie výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/14/2002)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/14/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 10/14/2002)
prieskum trhu
  (from: 10/14/2002)
upratovacie práce a čistiace práce
  (from: 10/14/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/14/2002)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti a spoločnosť zaväzovať je oprávnený predseda predstavenstva. Konanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a menu, priezvisku a funkcii predseda pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/12/2009)
Capital: 
82 984,8 EUR Paid up: 82 984,8 EUR
  (from: 05/07/2009)
Shares: 
Number of shares: 250
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 331,9392 EUR
  (from: 05/07/2009)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podľa notárskej zápisnice N 202/94, Nz 199/94 zo dňa 27.6.1994 v súlade s § 172 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 483 Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 1.8.1995. Stary spis: Sa 483 Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 20.9.1995. Stary spis: Sa 483 Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 23.1.1996. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 7.6.1996. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 6.6.1997. Zmena stanov a.s., schválená valným zhomaždením dňa 10.8.1998.
  (from: 08/20/1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.5.1999, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 85/99, Nz 82/99 zo dňa 21.5.1999.
  (from: 10/12/1999)
Notárska zápisnica N 222/99, Nz 218/99 spísaná dňa 8.10.1999 notárkou JUDr. Tatianou Šúrkovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 6 bod 3,5
  (from: 01/19/2000)
Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 11.5.2001.
  (from: 09/25/2001)
Notárska zápisnica N 23/02, Nz 23/02 spísaná dňa 25.7.02 notárom JUDr.Grófikovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/14/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.07.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o odvolaní a voľbe členov predstavenstva a dozornej rady. Funkcia členov predstavenstva Ing. A. Janusovej, A. Lackovej, Ing. E. Dolákovej a Ing. A. Strápkovej sa končí dňom 04.07.2003. Funcia členov dozornej rady S. Lengyela, Ing. V. Hatoka a JUDr. P. Poljovku sa končí dňom 04.07.2003.
  (from: 12/03/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.5.2008.
  (from: 05/08/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 242/2009, Nz 16870/2009 zo dňa 21.5.2009.
  (from: 06/12/2009)
Zápisnica valného zhromaždenia zo dňa 11.05.2011.
  (from: 05/21/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 04.04.2013.
  (from: 04/11/2013)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person