Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2897/B

Business name: 
DONION, a.s.
  (from: 08/25/1999 until: 04/14/2004)
Registered seat: 
Šafárikovo nám. 4
Bratislava 811 02
  (from: 09/17/1999 until: 04/14/2004)
Identification number (IČO): 
35 771 283
  (from: 08/25/1999)
Date of entry: 
08/25/1999
  (from: 08/25/1999)
Date of deletion: 
04/15/2004
  (from: 04/15/2003)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 04/15/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/25/1999)
Objects of the company: 
obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností
  (from: 08/25/1999 until: 11/11/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 08/25/1999 until: 04/14/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 08/25/1999 until: 04/14/2004)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 08/25/1999 until: 04/14/2004)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/25/1999 until: 04/14/2004)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 11/12/2001 until: 04/14/2004)
prenájom strojov a zariadení, spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 11/12/2001 until: 04/14/2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/12/2001 until: 04/14/2004)
prieskum trhu
  (from: 11/12/2001 until: 04/14/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/25/1999 until: 04/14/2004)
Klára Gablíková - člen predstavenstva
Blagoevova 8
Bratislava
  (from: 08/25/1999 until: 11/24/1999)
Mgr. Daniel Poturnay - predseda predstavenstva
Wilsonova 1
Bratislava
  (from: 08/25/1999 until: 11/24/1999)
Terézia Slatkovská - člen predstavenstva
Pri kríži 20
Bratislava
  (from: 11/25/1999 until: 05/12/2002)
Branislav Strapek - člen predstavenstva
Kpt. Rašu 4
Bratislava
  (from: 08/25/1999 until: 11/24/1999)
Ing. František Šimurka - člen predstavenstva
Karola Adlera 11
Bratislava
Until: 06/20/2002
  (from: 05/13/2002 until: 09/17/2002)
Ing. Zdeněk Šipoš - predseda predstavenstva
Štefana Králika 61
Bratislava
  (from: 11/25/1999 until: 04/14/2004)
Soňa Reháková - člen predstavenstva
Segnerova 4
Bratislava
  (from: 11/25/1999 until: 04/14/2004)
Daša Draškovičová
Záhumenská 33
Stupava
From: 06/20/2002
  (from: 09/18/2002 until: 04/14/2004)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia spoločne a nerozdielne vo všetkých záležitostiach spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k názvu spoločnosti a k svojmu menu a funkcii pripoja svoj podpis.
  (from: 08/25/1999 until: 04/14/2004)
Capital: 
199 898 000 Sk
  (from: 09/17/1999 until: 04/14/2004)
1 000 000 Sk
  (from: 08/25/1999 until: 09/16/1999)
Shares: 
Number of shares: 199898
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/17/1999 until: 04/14/2004)
Number of shares: 1000
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/25/1999 until: 09/16/1999)
Supervisory board: 
Ing. Pavel Ďurišin
Sološnícka 51
Bratislava
  (from: 08/25/1999 until: 01/21/2001)
Ing. Vladimír Kotlárik - predseda
Hálova 15
Bratislava
  (from: 08/25/1999 until: 01/21/2001)
Ing. Alena Štrauchová - predseda
Tománkova 2
Bratislava
Until: 06/27/2002
  (from: 01/22/2001 until: 09/17/2002)
Ing. Vincent Zimka
F.P. Drobiševa 2385/23
Pezinok
  (from: 08/25/1999 until: 01/21/2001)
Ing. Eva Horňáková
Dičova 28
Piešťany
  (from: 01/22/2001 until: 04/14/2004)
Ján Kišon
Dukelská 37
Modra
  (from: 01/22/2001 until: 04/14/2004)
Ing. František Šimurka - predseda
Karola Adlera 11
Bratislava
From: 06/27/2002
  (from: 09/18/2002 until: 04/14/2004)
Other legal facts: 
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 18. 12. 2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 1196/03, Nz 123676/03, rozhodlo o zrušení spoločnosti bez likvidácie a schválilo zmluvu o zlúčení so spoločnosťou FLORIN, a. s., IČO: 35 771/330, so sídlom Šafárikovo nám. 4, Bratislava, zapísaná v odd. Sa vo vložke 2188/B, ktorá preberá všetky práva, povinnosti a stáva sa univerzálnym nástupcom. So súhlasom správcu dane - Daňový úrad Bratislava I. zo dňa 11. 2. 2004 sa z obchodného registra v y m a z u j e obchodná spoločnosť DONION a. s., IČO: 35 771 283, so sídlom Šafárikovo nám. 4, Bratislava, zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 2897/B dňom 15. 4. 2004.
  (from: 04/15/2004)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.8.1999 v zmysle ustanovení Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/25/1999 until: 04/14/2004)
Osvedčnie o priebehu mimoriadneho VZ vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.9.1999 č. Nz 295/99 na ktorom bola odsúhlasená zmluva o zlúčení so spoločnosťou Investičný fond PARÍŽ, a.s. so spoločnosťou DONION, a.s. Spoločnosť DONION, a.s. preberá bezo zvyšku všetky práva a záväzky spoločnosti Investičný fond PARÍŽ, a.s., viažúce sa na majetok, aktíva a pasíva, zamestnancov, zmluvné vzťahy ako aj všetky práva a záväzky vyplývajúce z právnych predpisov v SR, a to i tie, ktoré sú ku dňu 14.9.1999 neznáme.
  (from: 09/17/1999 until: 04/14/2004)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 8.11.1999. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 8.11.1999.
  (from: 11/25/1999 until: 04/14/2004)
Notárska zápisnica N 275/2000, Nz 266/2000 zo dňa 20.9.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade.
  (from: 01/22/2001 until: 04/14/2004)
Zmena stanov schválená dňa 12.7.2001 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 254/2001, Nz 250/2001.
  (from: 11/12/2001 until: 04/14/2004)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14. 12. 2001.
  (from: 05/13/2002 until: 04/14/2004)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 20.6.2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 27.6.2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.6.2002, na ktorom prebehla voľba predsedu dozornej rady.
  (from: 09/18/2002 until: 04/14/2004)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/15/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person