Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4633/B

Business name: 
ATIKA spol. s r.o.
  (from: 05/20/1993)
Registered seat: 
Grösslingova 4
Bratislava 811 09
  (from: 06/16/2015)
Identification number (IČO): 
31 436 340
  (from: 05/20/1993)
Date of entry: 
05/20/1993
  (from: 05/20/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/20/1993)
Objects of the company: 
vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb
  (from: 05/20/1993)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 05/20/1993)
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, včítane stavebného materiálu
  (from: 05/20/1993)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 05/20/1993)
Partners: 
Parichehr Tajmehrabi Namin
Weilgasse 1A/1
Viedeň 1190
Republic of Austria
  (from: 06/16/2015)
Contribution of each member: 
Parichehr Tajmehrabi Namin
Amount of investment: 6 705,171613 EUR Paid up: 6 705,171613 EUR
  (from: 06/16/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/06/2016)
Seyedhassan Hosseinikalahroodi
Zafaranyeh, Pesian South 14-103
Teherán
Iránska islamská republika
From: 08/27/2015
  (from: 02/18/2016)
Mehdi Dehghanifirouzabadi
Mollasadra Juybar, Morvarid Building 501
Teherán
Iránska islamská republika
From: 08/27/2015
  (from: 02/18/2016)
Shahin Ramezanzadeh Namini
Takhti 49
Teherán
Iránska islamská republika
From: 09/11/2015
  (from: 02/18/2016)
Argishti Ghahramanians
Fereshteh Takhti 49/21
Teherán
Iránska islamská republika
From: 10/09/2015
  (from: 02/18/2016)
Abbas Khameneh
Afriqa Sarv 26/15
Teherán
Iránska islamská republika
From: 08/27/2015
  (from: 02/18/2016)
Parichehr Tajmehrabi Namin
Weilgasse 1A/1
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 05/28/2015
  (from: 06/16/2015)
Acting in the name of the company: 
Konateľka Parichehr Tajmehrabi Namin je oprávnená konať v mene spoločnosti samostatne, iný konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti vždy spoločne s konateľkou Parichehr Tajmehrabi Namin.
  (from: 02/18/2016)
Capital: 
6 705,171613 EUR Paid up: 6 705,171613 EUR
  (from: 01/21/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou podpísanou dňa 19.4.1993 a dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 3.5.1993 podľa § 57 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 05/20/1993)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 24.9.1993.
  (from: 10/25/1993)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 31.08.1994. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 30.06.1994 boli prijaté zmeny spoločenskej zmluvy.
  (from: 02/16/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.11.2000, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a odvolaný, menovaný prokurista.
  (from: 01/12/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2001. Notárska zápisnica č. N 547/01, Nz 539/01 zo dňa 4.12.2001, starú pôvodnú zakladateľskú listinu nahrádza. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.2.2002.
  (from: 07/03/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.06.2014.
  (from: 07/04/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.05.2015.
  (from: 06/16/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.12.2016.
  (from: 05/06/2016)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person