Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  5652/B

Obchodné meno: 
Zentiva, a.s.
  (od: 18.12.2003)
SLOVAKOFARMA a.s.
  (od: 23.04.1992 do: 17.12.2003)
Sídlo: 
Einsteinova 24
Bratislava 851 01
  (od: 01.11.2012)
Nitrianska 100
Hlohovec 920 27
  (od: 15.06.2000 do: 31.10.2012)
Železničná 12
Hlohovec 920 27
  (od: 23.04.1992 do: 14.06.2000)
IČO: 
31 411 771
  (od: 23.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 23.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.04.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
dovoz, predaj a distribúcia
  (od: 26.04.2014)
liečivých prípravkov /chemicky jednotných a nejednotných liečiv, liečivých prípravkov, liekov/, farmaceutických a technických pomocných látok pre humánne a veterinárne použitie
  (od: 02.11.1993)
skladovanie a uskladňovanie
  (od: 16.09.2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 16.09.2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 16.09.2002)
vedenie účtovníctva
  (od: 05.06.2004)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 05.06.2004)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (od: 28.07.2004)
organizovanie kurzov, seminárov, školení, prednášok a vzdelávacích akcií
  (od: 28.07.2004)
organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (od: 28.07.2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.07.2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 28.07.2006)
marketing
  (od: 28.07.2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 28.07.2006)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (od: 28.07.2006)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (od: 28.07.2006)
správa počítačových sietí
  (od: 28.07.2006)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 28.07.2006)
poskytovanie služieb cez internet
  (od: 28.07.2006)
tvorba webových stránok
  (od: 28.07.2006)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 09.06.2011)
poskytovanie licencií na používanie ochranných známok, patentov, know-how tretím subjektom za odplatu so súhlasom ich pôvodcu
  (od: 24.10.2014)
výroba tepla a rozvod tepla
  (od: 26.04.2014 do: 13.06.2014)
výroba potravinových doplnkov a vitamínových prípravkov
  (od: 28.07.2006 do: 25.04.2014)
pohostinská činnosť
  (od: 28.07.2006 do: 25.04.2014)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3 v kempingoch triedy 3 a 4
  (od: 28.07.2006 do: 25.04.2014)
elektroenergetika - dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (od: 28.07.2006 do: 25.04.2014)
výroba a distribúcia chemických výrobkov
  (od: 28.07.2006 do: 25.04.2014)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 28.07.2004 do: 25.04.2014)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 28.07.2004 do: 25.04.2014)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 05.06.2004 do: 25.04.2014)
výskum, vývoj, výroba, nákup a predaj chemicky jednotných a nejednotných liečiv, farmaceutických a technických pomocných látok, liečivých prípravkov a liekov pre humánne a veterinárne použitie, kozmatických prípravkov, pracovných a ochraných mastí, zubných pást, prípravkov na fortifikáciu a špecifickú modifikáciu krmív zvierat
  (od: 23.04.1992 do: 01.11.1993)
nákup, spracovanie a predaj liečivých a aromatických rastlín a výrobkov z nich
  (od: 23.04.1992 do: 01.11.1993)
zahraničnoobchodná činnosť, ktorá súvisí s predmetom podnikania a v rozsahu osobitných rozhodnutí a povolaní FMZO
  (od: 23.04.1992 do: 01.11.1993)
výskum, vývoj, výroba, dovoz, predaj, balenie, kontrola a distribúcia
  (od: 02.11.1993 do: 25.04.2014)
výroba a predaj organických substrátov
  (od: 16.09.2002 do: 27.07.2006)
rozvod plynu
  (od: 16.09.2002 do: 25.04.2014)
výroba éterických olejov
  (od: 16.09.2002 do: 27.07.2006)
výroba potravinárskych doplnkov a vitamínových prípravkov
  (od: 16.09.2002 do: 27.07.2006)
veľkodistribúcia liekov
  (od: 16.09.2002 do: 25.04.2014)
veľkodistribúcia veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov
  (od: 16.09.2002 do: 25.04.2014)
výroba, úprava a rozvod vody
  (od: 16.09.2002 do: 25.04.2014)
výroba tepla, rozvod elektriny a rozvod tepla
  (od: 16.09.2002 do: 25.04.2014)
pohostinstvo
  (od: 16.09.2002 do: 27.07.2006)
prípravkov na fortifikáciu a špecifickú modifikáciu krmív zvierat
  (od: 02.11.1993 do: 25.04.2014)
psychotropných a omamných látok
  (od: 02.11.1993 do: 25.04.2014)
chemických látok
  (od: 02.11.1993 do: 25.04.2014)
kozmetických prípravkov, pracovných a ochranných mastí, zubných pást
  (od: 02.11.1993 do: 25.04.2014)
spracovanie liečivých a aromatických rastlín celých alebo ich častí vrátane výroby a predaja výrobkov z nich
  (od: 02.11.1993 do: 25.04.2014)
cestná motorová doprava
  (od: 02.11.1993 do: 14.06.2000)
ubytovacie služby
  (od: 02.11.1993 do: 27.07.2006)
hostinská činnosť
  (od: 02.11.1993 do: 15.09.2002)
čerpanie, výroba a predaj prevádzkovej a pitnej vody
  (od: 02.11.1993 do: 15.09.2002)
výroba a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
  (od: 02.11.1993 do: 15.09.2002)
obchodná činnosť
  (od: 02.11.1993 do: 15.09.2002)
zahranično-obchodná činnosť, ktorá súvisí s predmetom podnikania a v rozsahu osobitných rozhodnutí a povolení
  (od: 02.11.1993 do: 15.09.2002)
nakladanie s odpadmi
  (od: 14.03.1994 do: 27.07.2006)
zmenáreň
  (od: 24.10.1995 do: 27.07.2006)
výroba a distribúcia chemických výrobkov, palív a mazív
  (od: 15.06.2000 do: 27.07.2006)
nepravidelná autobusová doprava
  (od: 15.06.2000 do: 15.07.2005)
nákladná cestná doprava
  (od: 15.06.2000 do: 15.07.2005)
výroba základných látok pre farmaceutické prípravky
  (od: 16.09.2002 do: 25.04.2014)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 16.09.2002 do: 27.07.2006)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.07.2004)
predstavenstvo
  (od: 23.04.1992 do: 27.07.2004)
Hacho Agop Hatchikian - Člen predstavenstva
Simeonovsko Shose 9
Sofia 1700
Bulharská republika
Vznik funkcie: 28.06.2022
  (od: 18.08.2022)
Mgr. Edita Baránková - člen predstavenstva
Sládkovičova 1284/33
Hlohovec 920 01
  (od: 31.05.2001 do: 15.09.2002)
Mgr. Edita Baránková - člen predstavenstva
Sládkovičova 1284/33
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 03.05.2001 Skončenie funkcie: 19.09.2003
  (od: 16.09.2002 do: 12.10.2003)
Ing. Miroslav Belica , CSc. - člen predstavenstva
Kopčianska 63
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 16.05.2002 Skončenie funkcie: 19.09.2003
  (od: 14.06.2002 do: 12.10.2003)
Ing. Eugen Candrák - člen
151
Koniarovce
  (od: 23.04.1992 do: 03.10.1996)
Ing. Eugen Candrák - člen predstavenstva
Tabaková 2519/6
Nitra 949 01
Skončenie funkcie: 16.05.2002
  (od: 04.10.1996 do: 13.06.2002)
MUDr. Alexander Černák - predseda predstavenstva
Pod rovnicami 5/710
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 20.09.2003
  (od: 13.10.2003 do: 06.08.2008)
MUDr. Alexander Černák - predseda predstavenstva
Pod rovnicami 5/710
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 20.09.2003 Skončenie funkcie: 26.06.2008
  (od: 07.08.2008 do: 06.08.2008)
MUDr. Alexander Černák - predseda predstavenstva
Pod rovnicami 710/5
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 26.06.2008
  (od: 07.08.2008 do: 31.12.2009)
MUDr. Alexander Černák - predseda predstavenstva
Pod rovnicami 710/5
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 26.06.2008 Skončenie funkcie: 19.09.2009
  (od: 01.01.2010 do: 31.12.2009)
Ing. Augustín Dubnička - člen
M.Koperníka 18
Trnava
  (od: 22.08.1995 do: 03.10.1996)
Ing. Augustín Dubnička - člen predstavenstva
M. Koperníka 18
Trnava 917 01
  (od: 04.10.1996 do: 30.05.2001)
Ing. Augustín Dubnička , PhD. - člen predstavenstva
Dúhová ulica 8282/15
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 07.01.2010
  (od: 02.02.2010 do: 16.05.2012)
Ing. Augustín Dubnička , PhD. - člen predstavenstva
Dúhová ulica 8282/15
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 07.01.2010 Skončenie funkcie: 22.03.2012
  (od: 17.05.2012 do: 16.05.2012)
Prof. MUDr. Rastislav Dzúrik - člen
Romanova 38
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 21.08.1995)
Ing. Ondrej Gattnar , CSc. - člen
Kaletova 6
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 21.08.1995)
Ing. Ondřej Gattnar , CSc. - predseda predstavenstva
Tranovského 6
Bratislava
  (od: 22.08.1995 do: 03.10.1996)
Ing. Ondřej Gattnar , CSc. - predseda predstavenstva
Tranovského 6
Bratislava 841 02
  (od: 04.10.1996 do: 14.06.2000)
Ing. Ondřej Gattnar, , PhD. - predseda predstavenstva
Jeséniova 10424/2A
Bratislava 831 01
  (od: 15.06.2000 do: 15.09.2002)
Ing. Ondřej Gattnar, , PhD. - predseda predstavenstva
Jeséniova 10424/2A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 03.05.2001 Skončenie funkcie: 19.09.2003
  (od: 16.09.2002 do: 12.10.2003)
Hacho Hatchikian - Člen predstavenstva
Simeonovsko Shose 9
Sofia 1700
Bulharská republika
Vznik funkcie: 10.05.2022
  (od: 08.07.2022 do: 17.08.2022)
Hacho Hatchikian - Člen predstavenstva
Simeonovsko Shose 9
Sofia 1700
Bulharská republika
Vznik funkcie: 10.05.2022 Skončenie funkcie: 28.06.2022
  (od: 18.08.2022 do: 17.08.2022)
Pharm.Dr. Ľubica Herdová - podpredsedníčka
Kpt. Nálepku 66/3400
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 24.06.2004
  (od: 28.07.2004 do: 06.08.2008)
Pharm.Dr. Ľubica Herdová - podpredsedníčka
Kpt. Nálepku 66/3400
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 24.06.2004 Skončenie funkcie: 26.06.2008
  (od: 07.08.2008 do: 06.08.2008)
PharmDr. Ľubica Herdová - člen predstavenstva
Kpt.Nálepku 3400/66
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 07.01.2010
  (od: 02.02.2010 do: 28.06.2011)
PharmDr. Ľubica Herdová - člen predstavenstva
Kpt.Nálepku 3400/66
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 07.01.2010 Skončenie funkcie: 07.06.2011
  (od: 29.06.2011 do: 28.06.2011)
PharmDr. Ľubica Herdová - podpredsedníčka
Kpt. Nálepku 3400/66
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 26.06.2008
  (od: 07.08.2008 do: 01.02.2010)
PharmDr. Ľubica Herdová - podpredsedníčka
Kpt. Nálepku 3400/66
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 26.06.2008 Skončenie funkcie: 07.01.2010
  (od: 02.02.2010 do: 01.02.2010)
Ing. Helena Jandíková - podpredsedníčka predstavenstva
Michalská 3
Hlohovec
  (od: 22.08.1995 do: 03.10.1996)
Ing. Helena Jandíková - podpredsedníčka predstavenstva
Zajačky 3344/2
Hlohovec 920 01
  (od: 04.10.1996 do: 15.09.2002)
Ing. Helena Jandíková - podpredsedníčka predstavenstva
Zajačky 3344/2
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 03.05.2001
  (od: 16.09.2002 do: 27.07.2004)
Ing. Helena Jandíková - podpredsedníčka predstavenstva
Zajačky 3344/2
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 03.05.2001 Skončenie funkcie: 20.05.2004
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2004)
Ing. Helena Jandíková - predsedníčka predstavenstva
Michalská 3
Hlohovec
  (od: 23.04.1992 do: 21.08.1995)
Ing. Ivan Lužák - člen
Púpavova 2
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 01.11.1993)
Ing. Milan Manduch - člen predstavenstva
Dukelská 1618/46 A
Hlohovec 920 01
  (od: 15.06.2000 do: 30.05.2001)
Ing. Milan Manduch - člen predstavenstva
Dukelská 1618/46 A
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 09.01.2003 Skončenie funkcie: 19.09.2003
  (od: 28.01.2003 do: 12.10.2003)
Ing. Milan Mandúch - člen predstavenstva
Hollého 8
Hlohovec 920 01
  (od: 04.10.1996 do: 14.06.2000)
Ing. Jiří Michal - člen predstavenstva
J. Machka 16
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2008
  (od: 07.08.2008 do: 01.02.2010)
Ing. Jiří Michal - člen predstavenstva
J. Machka 16
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2008 Skončenie funkcie: 07.01.2010
  (od: 02.02.2010 do: 01.02.2010)
Pharm. Dr. Karol Michalák - člen predstavenstva
210
Čakajovce 951 43
  (od: 04.10.1996 do: 15.09.2002)
Pharm. Dr. Karol Michalák - člen predstavenstva
210
Čakajovce 951 43
Vznik funkcie: 03.05.2001 Skončenie funkcie: 19.09.2003
  (od: 16.09.2002 do: 12.10.2003)
RNDr. Karol Michalák - člen
210
Čakajovce
  (od: 22.08.1995 do: 03.10.1996)
Ing. Pavel Novák - člen predstavenstva
Šlitrova 2015
Újezd nad Lesy 190 16
Česká republika
Vznik funkcie: 07.06.2011
  (od: 29.06.2011 do: 16.05.2012)
Ing. Pavel Novák - člen predstavenstva
Šlitrova 2015
Újezd nad Lesy 190 16
Česká republika
Vznik funkcie: 07.06.2011 Skončenie funkcie: 12.07.2011
  (od: 17.05.2012 do: 16.05.2012)
Ing. Pavel Novák - podpredseda predstavenstva
Šlitrova 2015
Újezd nad Lesy 190 16
Česká republika
Vznik funkcie: 12.07.2011
  (od: 17.05.2012 do: 08.07.2015)
Ing. Pavel Novák - podpredseda predstavenstva
Šlitrova 2015
Újezd nad Lesy 190 16
Česká republika
Vznik funkcie: 12.07.2011 Skončenie funkcie: 22.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 08.07.2015)
Ing. Michal Pikus - člen
Podzámska 33
Hlohovec
  (od: 22.08.1995 do: 03.10.1996)
Ing. Michal Pikus - člen predstavenstva
Podzámska 33
Hlohovec 920 01
  (od: 04.10.1996 do: 30.05.2001)
Ing. Petr Suchý - podpredseda predstavenstva
Zdiměřice 55
Jesenice 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2008
  (od: 07.08.2008 do: 01.02.2010)
Ing. Petr Suchý - podpredseda predstavenstva
Zdiměřice 55
Jesenice 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2008 Skončenie funkcie: 07.01.2010
  (od: 02.02.2010 do: 01.02.2010)
Ing. Karol Šiška - člen
Šomodská 22
Hlohovec
  (od: 22.08.1995 do: 03.10.1996)
Ing. Karol Šiška - člen predstavenstva
Šomodská 22
Hlohovec 920 01
  (od: 04.10.1996 do: 30.05.2001)
Ing. Karol Šiška - podpredseda predstavenstva
Michalská 10
Hlohovec
  (od: 23.04.1992 do: 21.08.1995)
Ing. Ferdinand Šomodi - člen
Tajovského 8
Hlohovec
  (od: 23.04.1992 do: 21.08.1995)
Ing. Petr Šulc - člen
Komenského 103
Mníšek pod Brdy 252 10
Česká republika
Vznik funkcie: 24.06.2004
  (od: 28.07.2004 do: 06.08.2008)
Ing. Petr Šulc - člen
Komenského 103
Mníšek pod Brdy 252 10
Česká republika
Vznik funkcie: 24.06.2004 Skončenie funkcie: 26.06.2008
  (od: 07.08.2008 do: 06.08.2008)
Ing. Petr Šulc - člen predstavenstva
Komenského 103
Mníšek pod Brdy 252 10
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2008
  (od: 07.08.2008 do: 01.02.2010)
Ing. Petr Šulc - člen predstavenstva
Komenského 103
Mníšek pod Brdy 252 10
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2008 Skončenie funkcie: 07.01.2010
  (od: 02.02.2010 do: 01.02.2010)
PharmDr. Josef Valenta - predseda predstavenstva
Radotín Sídlište 1065/5
Praha 5 153 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.01.2010
  (od: 02.02.2010 do: 28.07.2010)
PharmDr. Josef Valenta - predseda predstavenstva
Radotín Sídlište 1065/5
Praha 5 153 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.01.2010 Skončenie funkcie: 28.06.2010
  (od: 29.07.2010 do: 28.07.2010)
PharmDr. Josef Valenta - predseda predstavenstva
Radotín Sídlište 1065/5
Praha 5 153 00
Česká republika
Vznik funkcie: 28.06.2010
  (od: 29.07.2010 do: 27.07.2012)
PharmDr. Josef Valenta - predseda predstavenstva
Radotín Sídlište 1065/5
Praha 5 153 00
Česká republika
Vznik funkcie: 28.06.2010 Skončenie funkcie: 29.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 27.07.2012)
Ing. Ivan Varga - člen predstavenstva
Veterná 12
Hlohovec 920 01
  (od: 04.10.1996 do: 15.09.2002)
Ing. Ivan Varga - člen predstavenstva
Veterná 12
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 03.05.2001 Skončenie funkcie: 09.01.2003
  (od: 16.09.2002 do: 27.01.2003)
Thomas Cornelis Koene - Predseda predstavenstva
Drtinova 12
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.07.2020
  (od: 01.06.2022)
Blake Dark - člen predstavenstva
Sadová 462
Průhonice 252 43
Česká republika
Vznik funkcie: 29.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 08.07.2015)
Blake Dark - člen predstavenstva
Sadová 462
Průhonice 252 43
Česká republika
Vznik funkcie: 29.06.2012 Skončenie funkcie: 22.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 08.07.2015)
Ing. Petr Fiala - člen
Ke Strašnické 22
Praha 10
Česká republika
  (od: 02.11.1993 do: 21.08.1995)
Amer Khoury - člen predstavenstva
Allée Girardin 3
Lisieux 141 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 23.03.2012
  (od: 17.05.2012 do: 27.07.2012)
Amer Khoury - člen predstavenstva
Allée Girardin 3
Lisieux 141 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 23.03.2012 Skončenie funkcie: 29.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 27.07.2012)
Amer Khoury - predseda predstavenstva
Allée Girardin 3
Lisieux 141 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 29.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 04.12.2015)
Amer Khoury - predseda predstavenstva
Allée Girardin 3
Lisieux 141 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 29.06.2012 Skončenie funkcie: 12.11.2015
  (od: 05.12.2015 do: 04.12.2015)
Thomas Cornelis Koene - predseda predstavenstva
Drtinova 12
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.11.2015
  (od: 05.12.2015 do: 14.11.2020)
Thomas Cornelis Koene - predseda predstavenstva
Drtinova 12
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.11.2015 Skončenie funkcie: 02.07.2020
  (od: 15.11.2020 do: 14.11.2020)
Thomas Cornelis Koene - Predseda predstavenstva
Drtinova 12
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.07.2020
  (od: 15.11.2020 do: 31.05.2022)
Mehdi Patrick Lahnech - člen predstavenstva
Zborovská 115/64
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 22.06.2015 Skončenie funkcie: 10.02.2017
  (od: 03.03.2017 do: 02.03.2017)
Mehdi Patric Lahnech - člen predstavenstva
Zborovská 115/64
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 22.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 30.07.2015)
Mehdi Patrick Lahnech - člen predstavenstva
Zborovská 115/64
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 22.06.2015
  (od: 31.07.2015 do: 02.03.2017)
Xavier Lasserre - člen
Villa Alexandrine 3
Boulogne-Billancourt 921 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 18.10.2018
  (od: 01.06.2022 do: 07.07.2022)
Xavier Lasserre - Člen predstavenstva
Villa Alexandrine 3
Boulogne-Billancourt 921 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 18.10.2018 Skončenie funkcie: 10.05.2022
  (od: 08.07.2022 do: 07.07.2022)
Xavier Lasserre - člen
Villa Alexandrine 3
Boulogne-Billancourt 921 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 18.10.2018
  (od: 23.11.2018 do: 31.05.2022)
Nicholas Lowcock - člen predstavenstva
56 Twyford Avenue
London W3 9QB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 20.09.2003
  (od: 13.10.2003 do: 27.07.2004)
Nicholas Lowcock - člen predstavenstva
56 Twyford Avenue
London W3 9QB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 20.09.2003 Skončenie funkcie: 20.05.2004
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2004)
Nicolas Enrique Macchiavello - člen predstavenstva
Jetelová 641
Průhonice 252 43
Česká republika
Vznik funkcie: 12.11.2015
  (od: 05.12.2015 do: 15.12.2016)
Nicolas Enrique Macchiavello - člen predstavenstva
Jetelová 641
Průhonice 252 43
Česká republika
Vznik funkcie: 12.11.2015 Skončenie funkcie: 08.12.2016
  (od: 16.12.2016 do: 15.12.2016)
Ing. Jiří Michal - člen predstavenstva
J. Machka 16
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 20.09.2003
  (od: 28.07.2004 do: 06.08.2008)
Ing. Jiří Michal - člen predstavenstva
J. Machka 16
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 20.09.2003 Skončenie funkcie: 26.06.2008
  (od: 07.08.2008 do: 06.08.2008)
Ing. Jiří Michal - člen predstavenstva
J. Machka 16
Praha 5
Česká republika
Vznik funkcie: 20.09.2003
  (od: 13.10.2003 do: 27.07.2004)
Gildas Perrillon
Podskalská 29
Praha 2 - Nové Město 128 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.02.2017
  (od: 03.03.2017 do: 10.05.2017)
Gildas Perrillon - člen predstavenstva
Podskalská 29
Praha 2 - Nové Město 128 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.02.2017
  (od: 11.05.2017 do: 22.11.2018)
Gildas Perrillon - člen predstavenstva
Podskalská 29
Praha 2 - Nové Město 128 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.02.2017 Skončenie funkcie: 18.10.2018
  (od: 23.11.2018 do: 22.11.2018)
Ing. Petr Suchý - podpredseda predstavenstva
Chudenická 32/1058
Praha 10 100 00
Česká republika
Vznik funkcie: 20.09.2003
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2006)
Ing. Petr Suchý - podpredseda predstavenstva
Chudenická 1058/32
Praha 10
Česká republika
Vznik funkcie: 20.09.2003
  (od: 13.10.2003 do: 27.07.2004)
Ing. Petr Suchý - podpredseda predstavenstva
Zdiměřice 55
Jesenice 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 20.09.2003
  (od: 28.07.2006 do: 06.08.2008)
Ing. Petr Suchý - podpredseda predstavenstva
Zdiměřice 55
Jesenice 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 20.09.2003 Skončenie funkcie: 26.06.2008
  (od: 07.08.2008 do: 06.08.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene Spoločnosti koná voči tretím osobám, súdom a iným verejným orgánom predstavenstvo. V mene Spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne tak, že sa v mene Spoločnosti podpíše svojim vlastnoručným podpisom.
  (od: 01.11.2012)
V mene Spoločnosti koná voči tretím osobám, súdom a iným verejným orgánom predstavenstvo. V mene Spoločnosti sú oprávnení konať spoločne dvaja členovi predstavenstva Spoločnosti tak, že sa v mene Spoločnosti obaja podpíšu vlastnoručnými podpismi.
  (od: 29.06.2011 do: 31.10.2012)
V mene Spoločnosti koná voči tretím osobám, súdom a iným verejným orgánom predstavenstvo. V mene Spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne tak, že sa v mene Spoločnosti podpíše svojím vlastnoručným podpisom.
  (od: 02.02.2010 do: 28.06.2011)
V mene spoločnosti koná voči tretím osobám, súdom a iným verejným orgánom predstavenstvo. V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Vyššie uvedení členovia predstavenstva sa podpisujú v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 28.07.2004 do: 01.02.2010)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 23.04.1992 do: 27.07.2004)
Dozorná rada: 
MUDr. Mojmír Krutý
Pribišova 29
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 15.06.2023
  (od: 19.07.2023)
Ing. Ján Čermák - člen
Michalská 10
Hlohovec
  (od: 02.11.1993 do: 03.10.1996)
Ing. Ján Čermák - podpredseda dozornej rady
Michalská 10
Hlohovec 920 01
  (od: 04.10.1996 do: 08.06.1997)
Ing. František Dobrodenka
Opátovská 55
Trenčín
  (od: 14.03.1994 do: 21.08.1995)
RNDr.Ing. František Doktor
Adámiho 5
Bratislava
  (od: 14.03.1994 do: 21.08.1995)
Prof. MUDr. Rastislav Dzúrik , DrSc. - člen dozornej rady
Romanova 38
Bratislava 851 02
  (od: 04.10.1996 do: 15.09.2002)
Prof. MUDr. Rastislav Dzúrik , DrSc. - člen dozornej rady
Romanova 38
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 03.05.2001 Skončenie funkcie: 19.09.2003
  (od: 16.09.2002 do: 12.10.2003)
Prof.MUDr. Rastislav Dzúrik - člen
Romanova 38
Bratislava
  (od: 22.08.1995 do: 03.10.1996)
Ing. Peter Fiala - predseda
nám. SNP 7
Piešťany
  (od: 23.04.1992 do: 01.11.1993)
Karol Foltánek - člen
Hviezdoslavova 20
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 24.06.2004
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2006)
Karol Foltánek - člen
Hviezdoslavova 20
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 25.05.2006
  (od: 28.07.2006 do: 29.06.2011)
Karol Foltánek - člen
Hviezdoslavova 20
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 25.05.2006 Skončenie funkcie: 25.05.2011
  (od: 30.06.2011 do: 29.06.2011)
Karol Foltánek - člen dozornej rady
Hviezdoslavova 20
Hlohovec 920 01
  (od: 09.06.1997 do: 15.09.2002)
Karol Foltánek - člen dozornej rady
Hviezdoslavova 20
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 03.05.2001 Skončenie funkcie: 19.09.2003
  (od: 16.09.2002 do: 12.10.2003)
Ing. Jozef Grnáčik - člen
Vígľašská 11
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 01.11.1993)
PharmDr. Ľubica Herdová - člen dozornej rady
ul. Kpt. Nálepku 3400/66
Hlohovec 920 01
  (od: 31.05.2001 do: 15.09.2002)
PharmDr. Ľubica Herdová - člen dozornej rady
ul. Kpt. Nálepku 3400/66
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 03.05.2001 Skončenie funkcie: 19.09.2003
  (od: 16.09.2002 do: 12.10.2003)
PharmDr. Ľubica Herdová - podpredseda dozornej rady
ul. Kpt. Nálepku 3400/66
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 20.09.2003
  (od: 13.10.2003 do: 27.07.2004)
PharmDr. Ľubica Herdová - podpredseda dozornej rady
ul. Kpt. Nálepku 3400/66
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 20.09.2003 Skončenie funkcie: 23.06.2004
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2004)
Ing. Vladimír Hromada - predseda
Bernolákova 24
Červeník
  (od: 02.11.1993 do: 13.03.1994)
JUDr. Anna Hudáková - člen
Vigľašská 13
Bratislava
  (od: 02.11.1993 do: 13.03.1994)
RNDr. Jozef Kollár
ul. Hliník 44
Šaľa
  (od: 14.03.1994 do: 03.10.1996)
RNDr. Jozef Kollár - predseda dozornej rady
Hliník 44
Šaľa 927 02
  (od: 04.10.1996 do: 15.09.2002)
RNDr. Jozef Kollár - predseda dozornej rady
Hliník 44
Šaľa 927 02
Vznik funkcie: 03.05.2001
  (od: 16.09.2002 do: 27.07.2006)
RNDr. Jozef Kollár - predseda dozornej rady
Hliník 44
Šaľa 927 02
Vznik funkcie: 08.06.2006
  (od: 28.07.2006 do: 28.06.2011)
RNDr. Jozef Kollár - predseda dozornej rady
Hliník 44
Šaľa 927 02
Vznik funkcie: 08.06.2006 Skončenie funkcie: 08.06.2011
  (od: 29.06.2011 do: 28.06.2011)
Mgr. Helena Kopková
Ke Stírce 1837/52
Praha 8, Kobylisy 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 08.06.2011
  (od: 29.06.2011 do: 28.06.2016)
Mgr. Helena Kopková
Ke Stírce 1837/52
Praha 8, Kobylisy 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 08.06.2011 Skončenie funkcie: 08.06.2016
  (od: 29.06.2016 do: 28.06.2016)
Ing. Rudolf Košalko - člen
Bílikova 7
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 01.11.1993)
Pharm.Dr. Valdemar Kvaka - člen
Jakubovo nám. 10
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 01.11.1993)
Ing. Milan Mandúch - člen
Hollého 8
Hlohovec
  (od: 02.11.1993 do: 03.10.1996)
Doc. RNDr. Ľudovít Martinec , CSc. - člen dozornej rady
Gelnická 12
Bratislava 831 06
  (od: 04.10.1996 do: 14.06.2000)
Doc.RNDr. Ľudovít Martinec , CSc. - člen
Gelnická 12
Bratislava
  (od: 02.11.1993 do: 03.10.1996)
RNDr. Karol Michalák - člen
77
Čakajovce
  (od: 23.04.1992 do: 01.11.1993)
Pharm.Dr. Jozef Németh - člen
Jegeho 15
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 01.11.1993)
RNDr. Jozefína Pogáčová - členka dozornej rady
Vinohradská 3/A
Hlohovec 920 01
  (od: 04.10.1996 do: 14.06.2000)
Vladimír Poór - člen dozornej rady
G. Dusíka 61
Trnava 917 00
  (od: 09.06.1997 do: 14.06.2000)
Pharm. Dr. Martin Potúček - člen dozornej rady
Vinohradská 6
Hlohovec 920 01
  (od: 09.06.1997 do: 30.05.2001)
Ing. Vladimír Ševera - člen
Miletičova 46
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 01.11.1993)
Ing. Ferdinand Šomodi - člen
Tajovského 8
Hlohovec
  (od: 22.08.1995 do: 03.10.1996)
Ing. Ferdinand Šomodi - člen dozornej rady
Tajovského 8
Hlohovec 920 01
  (od: 04.10.1996 do: 08.06.1997)
PharmDr. Andrej Šrank - člen dozornej rady
Nitrianska 15
Hlohovec 920 01
  (od: 04.10.1996 do: 08.06.1997)
RNDr. Andrej Šrank
Nitrianska 15
Hlohovec
  (od: 14.03.1994 do: 03.10.1996)
Prof. MUDr. Pavol Švec , DrSc. - člen dozornej rady
Koreničova 8
Bratislava 811 03
  (od: 04.10.1996 do: 15.09.2002)
Prof. MUDr. Pavol Švec , DrSc. - člen dozornej rady
Koreničova 8
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 03.05.2001
  (od: 16.09.2002 do: 27.07.2006)
Prof. MUDr. Pavol Švec , DrSc. - člen dozornej rady
Koreničova 8
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 08.06.2006
  (od: 28.07.2006 do: 28.06.2011)
Prof. MUDr. Pavol Švec , DrSc. - člen dozornej rady
Koreničova 8
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 08.06.2006 Skončenie funkcie: 08.06.2011
  (od: 29.06.2011 do: 28.06.2011)
Prof.MUDr. Pavel Švec , DrSc.
Koreničova 8
Bratislava
  (od: 14.03.1994 do: 03.10.1996)
Ing. Peter Tomeček - člen dozornej rady
Študentská 34
Trnava 917 00
  (od: 09.06.1997 do: 15.09.2002)
Ing. Peter Tomeček - člen dozornej rady
Študentská 34
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 03.05.2001 Skončenie funkcie: 19.09.2003
  (od: 16.09.2002 do: 12.10.2003)
JUDr. Irena Zálešaková - člen
Žalmanova 16
Bratislava
  (od: 02.11.1993 do: 13.03.1994)
MUDr. Mojmír Krutý
Pribišova 29
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 08.07.2013 Skončenie funkcie: 14.06.2023
  (od: 19.07.2023 do: 18.07.2023)
MUDr. Mojmír Krutý
Pribišova 29
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 08.07.2013
  (od: 23.07.2013 do: 18.07.2023)
Kenneth Lynard
Belgická 2571/22a
Praha 2 120 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.07.2020
  (od: 08.07.2022)
Martin Albert
Xaveriova 47
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2023
  (od: 19.07.2023)
Martin Albert
Xavierova 47
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.10.2018
  (od: 23.11.2018 do: 31.05.2022)
Carol Bléry
Na Švihánce 1475/3
Praha 2 120 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.06.2017 Skončenie funkcie: 02.01.2020
  (od: 20.02.2020 do: 19.02.2020)
Carol Bléry
Na Švihánce 1475/3
Praha 2 120 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.06.2017
  (od: 15.07.2017 do: 19.02.2020)
Jiří Čížek - člen
Na Výsluní 2309
Praha 10
Česká republika
  (od: 02.11.1993 do: 03.10.1996)
Jiří Čížek - člen predstavenstva
Na výsluní 2309
Praha 10 100 00
Česká republika
  (od: 04.10.1996 do: 08.06.1997)
Eric Richard Le Bris
Pod Bateriemi 1
Praha 6 162 00
Česká republika
Vznik funkcie: 22.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 14.07.2017)
Eric Richard Le Bris
Pod Bateriemi 1
Praha 6 162 00
Česká republika
Vznik funkcie: 22.06.2015 Skončenie funkcie: 27.06.2017
  (od: 15.07.2017 do: 14.07.2017)
Kenneth Lynard
Hondecoeterstraat 12B
Amsterdam 1071LR
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 02.07.2020
  (od: 01.06.2022 do: 07.07.2022)
Kenneth Lynard
Hondecoeterstraat 12B
Amsterdam 1071LR
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 02.07.2020
  (od: 15.11.2020 do: 31.05.2022)
Hermes Joffrey Martet
rue de Billancourt 68
Boulogne Billancourt 921 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 08.06.2011
  (od: 29.06.2011 do: 08.07.2015)
Hermes Joffrey Martet
rue de Billancourt 68
Boulogne Billancourt 921 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 08.06.2011 Skončenie funkcie: 22.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 08.07.2015)
Martin Albert
Xavierova 47
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.10.2018 Skončenie funkcie: 29.06.2023
  (od: 19.07.2023 do: 18.07.2023)
Martin Albert
Xavierova 47
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.10.2018
  (od: 01.06.2022 do: 18.07.2023)
Výška základného imania: 
8 100 960 EUR Rozsah splatenia: 8 100 960 EUR
  (od: 22.06.2018)
53 774 172,48 EUR Rozsah splatenia: 53 774 172,48 EUR
  (od: 01.01.2010 do: 21.06.2018)
1 620 192 000 Sk Rozsah splatenia: 1 620 192 000 Sk
  (od: 23.07.2003 do: 31.12.2009)
1 620 192 000 Sk Rozsah splatenia: 1 619 796 000 Sk
  (od: 28.01.2003 do: 22.07.2003)
1 753 812 000 Sk Rozsah splatenia: 1 677 659 550 Sk
  (od: 16.09.2002 do: 27.01.2003)
1 753 812 000 Sk
  (od: 17.10.1997 do: 15.09.2002)
1 523 047 000 Sk
  (od: 04.10.1996 do: 16.10.1997)
1 384 588 000 Sk
  (od: 02.11.1993 do: 03.10.1996)
1 291 055 000 Sk
  (od: 23.04.1992 do: 01.11.1993)
Akcie: 
Počet: 1620192
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 5 EUR
  (od: 22.06.2018)
Počet: 1620192
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 01.01.2010 do: 21.06.2018)
Počet: 1620192
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.01.2003 do: 31.12.2009)
Počet: 1615353
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 20.12.1999 do: 27.01.2003)
Počet: 138459
Druh: zamestnanecké, verejne neobchodovateľné
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 16.09.2002 do: 27.01.2003)
Počet: 138459
Druh: zamestnanecké
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 20.12.1999 do: 15.09.2002)
Počet: 138459
Druh: zamestnanecké
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.10.1996 do: 19.12.1999)
Počet: 1615353
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.10.1997 do: 19.12.1999)
Počet: 1384588
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.10.1996 do: 16.10.1997)
Počet: 1384588
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 02.11.1993 do: 03.10.1996)
Počet: 1252323
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.04.1992 do: 01.11.1993)
Počet: 38732
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.04.1992 do: 01.11.1993)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmena stanov schválená VZ dňa 18.mája 1995.
  (od: 22.08.1995)
Valné zhormaždenie konané dňa 16.05.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 58/96. Nz 59/96 schválilo zmenu stanov.
  (od: 04.10.1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 15.05.1997 (notárska zápisnica č. N 86/97, Nz 86/97 schválila zmenu stanov.
  (od: 09.06.1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 13.10.1997, ktorého priebeh je osvedčený do notárskej zápisnice č. N 188/97, Nz 178/97 schválilo zmenu stanov.
  (od: 17.10.1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 11.05.2000, ktorého priebeh je osvedčený do notárskej zápisnice č. N 72/2000, NZ 75/2000 schválilo zmenu stanov.
  (od: 15.06.2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 03.05.2001, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici č. N 108/2001, NZ 106/2001 schválilo zmenu stanov.
  (od: 31.05.2001)
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 08.08.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 325/2002, NZ 308/2002.
  (od: 16.09.2002)
Rozhodnutie akcionárov zo dňa 08.08.2002 formou notárskej zápisnice č. N 004/03, NZ 723/03 o znížení základného imania z 1.753.812.000,- Sk na 1.620.192.000,- Sk.
  (od: 28.01.2003)
Valné zhromaždenie konané dňa 19.09.2003, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici č. N 440/2003, Nz 82529/2003 schválilo zmenu stanov spoločnosti v rozsahu úplného nového znenia stanov.
  (od: 13.10.2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 16.12.2003, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici č. N 675/2003, NZ 122324/2003, schválilo zmenu stanov spoločnosti - zmenu obchodného mena z: Slovakofarma, a.s., na: Zentiva, a.s.
  (od: 18.12.2003)
Záverečný protokol o výsledku volieb člena dozornej rady zo dňa 08.07.2013.
  (od: 23.07.2013)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia notársky overená zo dňa 22.06.2015.
  (od: 09.07.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2015.
  (od: 05.12.2015)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2017
  (od: 15.07.2017)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku spoločnosti Wood Pharma Holding a.s., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 833 323, na základe zmluvy o predaji časti podniku Zentiva, a.s. uzavretej dňa 25. marca 2013 v zmysle § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 25. marca 2013.
  (od: 10.04.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  18.06.2024
Dátum výpisu:  19.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR