Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  112/B

Obchodné meno: 
Stavebné bytové družstvo Bratislava IV
  (od: 29.09.1993)
Stavebné bytové družstvo v obvode Bratislava IV
  (od: 28.09.1993 do: 28.09.1993)
Sídlo: 
Polianky 9
Bratislava
  (od: 11.03.2004)
Polianky 9
Bratislava
  (od: 28.09.1993 do: 10.03.2004)
IČO: 
00 169 731
  (od: 28.09.1993)
Deň zápisu: 
09.09.1963
  (od: 28.09.1993)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 28.09.1993)
Predmet činnosti: 
stavia, alebo zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prideľuje do nájmu svojim členom
  (od: 29.09.1993)
stavia, alebo zabezpečuje výstavbu bytov, rodinných domčekov a nebytových priestorov do vlastníctva alebo námu iných subjektov
  (od: 29.09.1993)
vykonáva, alebo zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytov a nebytových priestorov
  (od: 29.09.1993)
poskytuje, alebo zabezpečuje plnenie poskytované s užívaním bytov a nebytových priestorov
  (od: 29.09.1993)
prenajíma spoločné priestory v obytných domoch fyzickým a právnickým osobám
  (od: 29.09.1993)
správa a údržba bytového a nebytového fondu
  (od: 30.11.2016)
predmetom činnosti družstva je predovšetkých organizovanie prípravy a realizácie výstavby , prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním
  (od: 28.09.1993 do: 28.09.1993)
v rámci predmetu činnosti družstvo pripravuje a zabezpečuje:
  (od: 28.09.1993 do: 28.09.1993)
výstavbu bytov a družstevných domov, rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie a inžiniersku činnosť pre investície podmieňujúce túto výstavbu
  (od: 28.09.1993 do: 28.09.1993)
prideľovanie družstevných bytov, vrátane rodinných domčekov a miestností, neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členom a prevody rodinných domčekov do osobného vlastníctva
  (od: 28.09.1993 do: 28.09.1993)
údržbu, opravy, rekonštrukcie a modernizáciu domového bytového fondu a nebytových priestorov
  (od: 28.09.1993 do: 28.09.1993)
poskytovanie služieb spojených s bývaním svojim členom
  (od: 28.09.1993 do: 28.09.1993)
materiálno-výrobnú základňu pre údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním
  (od: 28.09.1993 do: 28.09.1993)
poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanom aj organizáciám, ak má družstvo voľné kapacity
  (od: 28.09.1993 do: 28.09.1993)
prepravné služby predovšetkým pre svojich členov
  (od: 28.09.1993 do: 28.09.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.09.1993)
predstavenstvo
  (od: 28.09.1993 do: 28.09.1993)
Mgr. Ján Soukup - predseda
Nad Lúčkami 51
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 28.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017)
Ing. Ivan Jánošík - podpredseda
Bakošova 4
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 28.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017)
Ing. Anna Švecová - člen
Ľudovíta Fullu 22/3094
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 28.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017)
JUDr. Pavol Zeman - Podpredseda predstavenstva
Koncová 25
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
Vznik funkcie: 14.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.2021)
Zdeněk Borovička - Člen predstavenstva
Pribišova 35
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 14.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.02.2021)
PhDr. Peter Baláž , CSc.
Mikoviniho 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.1993 do: 28.09.1993)
Dpt. Alfréd Baláž - člen predstavenstva
Pri kríži 36
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 29.04.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2004 do: 26.06.2017)
Dpt. Alfréd Baláž - člen predstavenstva
Pri kríži 36
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 29.04.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.2017 do: 08.12.2017)
Dpt. Alfréd Baláž - člen predstavenstva
Pri kríži 36
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 29.04.2004 Skončenie funkcie: 10.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017 do: 08.12.2017)
Dpt. Alfréd Baláž - člen predstavenstva
Repašského 5/1949
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 28.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017 do: 24.02.2021)
Dpt. Alfréd Baláž - člen predstavenstva
Repašského 5/1949
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 28.05.2015 Skončenie funkcie: 28.05.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.02.2021 do: 24.02.2021)
JUDr. Imrich Bednár
Gorkého 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.1993 do: 25.05.1996)
Erika Bittnerová - podpredseda
Jána Smreka 20
Bratislava 841 07
Skončenie funkcie: 27.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2002 do: 10.03.2004)
Ing. Pavol Bystriansky
Bilíkova 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.1993 do: 28.09.1993)
RNDr. František Caňo - člen
Sekurisova 5
Bratislava 841 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2002 do: 27.03.2003)
JUDr. Vladimír Cima - člen
Beniakova 32
Bratislava 841 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2002 do: 27.03.2003)
Ing. Koloman Černák - člen
Saratovská 14
Bratislava 841 02
Skončenie funkcie: 17.10.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2002 do: 10.03.2004)
Ing. Koloman Černák - predseda
Saratovská 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.1996 do: 01.08.2002)
Ing. Karol Černo - člen
Kuklovská 7
Bratislava 841 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2002 do: 04.04.2007)
Ing. Karol Černo - člen
Kuklovská 7
Bratislava 841 04
Skončenie funkcie: 20.10.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.04.2007 do: 04.04.2007)
Bohumír Drobný
I. Bukovčana 26
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.1993 do: 28.09.1993)
Ing. Emil Grman - člen
Jurigovo nám. 9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.1996 do: 01.08.2002)
Ing. Dušan Gulíšek
Bagarova 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.1993 do: 25.05.1996)
Ing. Slavomír Hába - člen
Heyrovského 16
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.1996 do: 01.08.2002)
Ing. Slavomír Hába - člen
Heyrovského 16
Bratislava 841 03
Skončenie funkcie: 17.10.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2002 do: 10.03.2004)
Marián Henzély - člen
Donnerova 35
Bratislava 841 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2002 do: 04.04.2007)
Marián Henzély - člen
Donnerova 35
Bratislava 841 05
Skončenie funkcie: 20.10.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.04.2007 do: 04.04.2007)
Ing. Jozef Hlavatovič - člen
Tranovského 4
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.09.1999 do: 01.08.2002)
Ing. Eva Horková
Royova 27
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.1993 do: 28.09.1993)
Ľubomír Hrabina
Hradištná 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.1993 do: 28.09.1993)
Ing. Ivan Jánošík - podpredseda predstavenstva
Bakošova 4
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 29.04.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2004 do: 26.06.2017)
Ing. Ivan Jánošík - podpredseda predstavenstva
Bakošova 4
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 29.04.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.2017 do: 08.12.2017)
Ing. Ivan Jánošík - podpredseda predstavenstva
Bakošova 4
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 29.04.2004 Skončenie funkcie: 10.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017 do: 08.12.2017)
RNDr. Ing. Pavol Karina
P. Horna 31
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.1993 do: 25.05.1996)
Ing. Jozef Klanduch - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 25.01.2007 Skončenie funkcie: 10.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017 do: 08.12.2017)
Ing. Jozef Klanduch - člen predstavenstva
H. Meličkovej 11
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 25.01.2007
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.2017 do: 08.12.2017)
Ing. Jozef Klanduch , CSc. - člen predstavenstva
H. Meličkovej 11
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 28.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017 do: 24.02.2021)
Ing. Jozef Klanduch , CSc. - člen predstavenstva
H. Meličkovej 11
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 28.05.2015 Skončenie funkcie: 28.05.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.02.2021 do: 24.02.2021)
Ing. Jozef Klandúch - člen predstavenstva
H. Meličkovej 11
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 25.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.04.2007 do: 26.06.2017)
Ing. Ľudovít Krajčovič - člen
Kuklovská 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.1996 do: 01.08.2002)
Klára Královičová - člen
Rumančeková 34/858
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 28.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017 do: 24.02.2021)
Klára Královičová - člen
Rumančeková 34/858
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 28.05.2015 Skončenie funkcie: 28.05.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.02.2021 do: 24.02.2021)
Ing. Štefan Krautmann - člen predstavenstva
Repašského 3
Bratislava 841 02
Skončenie funkcie: 17.10.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2003 do: 10.03.2004)
Ing. Štefan Krautmann - podpredseda
Repašského 3
Bratislava 841 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2002 do: 27.03.2003)
Hana Krištofičová - člen predstavenstva
Hlaváčikova 26
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 25.01.2007
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.04.2007 do: 08.12.2017)
Hana Krištofičová - člen predstavenstva
Hlaváčikova 26
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 25.01.2007 Skončenie funkcie: 30.11.2011
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017 do: 08.12.2017)
Mgr. Peter Krug - člen predstavenstva
Kalištná 9
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 29.04.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2004 do: 04.04.2007)
Mgr. Peter Krug - člen predstavenstva
Kalištná 9
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 29.04.2004 Skončenie funkcie: 20.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.04.2007 do: 04.04.2007)
Mgr. Peter Krug - podpredseda predstavenstva
Kalištná 9
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 29.01.2007
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.04.2007 do: 08.12.2017)
Mgr. Peter Krug - podpredseda predstavenstva
Kalištná 9
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 29.01.2007 Skončenie funkcie: 10.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017 do: 08.12.2017)
Štefan Kubicza - člen
H. Meličkovej 13
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 20.01.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.03.2004 do: 04.06.2004)
Štefan Kubicza - člen
H. Meličkovej 13
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 20.01.2004 Skončenie funkcie: 29.04.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2004 do: 04.06.2004)
Ing. Rudolf Lachkovič - člen
Hlaváčikova 19
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.1996 do: 01.08.2002)
Ivan Lukáč - predseda predstavenstva
Homolova 6
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 18.01.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.03.2004 do: 04.06.2004)
Ivan Lukáč - predseda predstavenstva
Homolova 6
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 18.01.2004 Skončenie funkcie: 18.05.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2004 do: 04.06.2004)
Jaroslav Lupták - člen
Studenohorská 36
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 17.01.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.03.2004 do: 04.04.2007)
Jaroslav Lupták - člen
Studenohorská 36
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 17.01.2004 Skončenie funkcie: 20.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.04.2007 do: 04.04.2007)
Ing. Ján Malík - podpredseda
I. Bukovčana 28
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.1996 do: 01.08.2002)
Ing. Stanislav Mensátor - podpredseda
H. Meličkovej 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.1996 do: 01.08.2002)
Ing. Ladislav Mišurda - člen
Pavla Horova 26
Bratislava 841 07
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2002 do: 27.03.2003)
Ing. Ladislav Mišurda - podpredseda predstavenstva
Pavla Horova 26
Bratislava 841 07
Skončenie funkcie: 17.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2003 do: 10.03.2004)
Ing. Ján Mižúr
J. Szantoa 73
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1993 do: 25.05.1996)
Ing. Ján Mižúr - podpredseda
L. Szantoa 73
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.1993 do: 28.09.1993)
Rudolf Očko - člen
Studenohorská 71
Bratislava 841 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2002 do: 04.06.2004)
Rudolf Očko - člen
Studenohorská 71
Bratislava 841 03
Skončenie funkcie: 09.03.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2004 do: 04.06.2004)
Ing. Jozef Opaterný - člen
P. Horova 28
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.1996 do: 01.08.2002)
Jozef Páleš - člen
Pri kríži 36
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 07.11.2002
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.03.2004 do: 04.06.2004)
Jozef Páleš - člen
Pri kríži 36
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 07.11.2002 Skončenie funkcie: 09.03.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2004 do: 04.06.2004)
Ing. Marian Podoba - predseda
Beniakova 5A
Bratislava 841 05
Skončenie funkcie: 17.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2002 do: 10.03.2004)
Jozef Polakovič - podpredseda
P. Horova 21
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 18.01.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.03.2004 do: 04.04.2007)
Jozef Polakovič - podpredseda
P. Horova 21
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 18.01.2004 Skončenie funkcie: 20.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.04.2007 do: 04.04.2007)
Ing. Ján Posúch
M. Marečka 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.1993 do: 28.09.1993)
Ing. Anton Puškár
kpt. Rašu 15
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1993 do: 25.05.1996)
Ing. Štefan Rehák - člen
Heyrovského 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.1996 do: 15.01.2001)
Ján Soukup - podpredseda
Nad Lúčkami 51
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 18.01.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.03.2004 do: 04.06.2004)
Bc. Ján Soukup - predseda predstavenstva
Nad Lúčkami 51
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 18.01.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2004 do: 10.01.2008)
Mgr. Ján Soukup - predseda predstavenstva
Nad Lúčkami 51
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 18.01.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.01.2008 do: 08.12.2017)
Mgr. Ján Soukup - predseda predstavenstva
Nad Lúčkami 51
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 18.01.2004 Skončenie funkcie: 10.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017 do: 08.12.2017)
Ing. Miroslav Straka - člen
J. Smreka 12
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.1996 do: 01.08.2002)
JUDr. Helena Štrbíková
L. Novomeského 15
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.1993 do: 28.09.1993)
MUDr. Ladislav Tačovský - podpredseda
L. Szantoa 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.1993 do: 25.05.1996)
JUDr. Ján Turčan - člen
Saratovská 17
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.1996 do: 02.09.1999)
JUDr. Anton Vančík
J. Stanislava 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1993 do: 25.05.1996)
Ing. Ján Vasilko - člen predstavenstva
Ľ. Fullu 9
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 29.04.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2004 do: 04.04.2007)
Ing. Ján Vasilko - člen predstavenstva
Ľ. Fullu 9
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 29.04.2004 Skončenie funkcie: 08.06.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.04.2007 do: 04.04.2007)
Ján Veselovský - člen predstavenstva
Toryská 27
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 25.01.2007
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.04.2007 do: 08.12.2017)
Ján Veselovský - člen predstavenstva
Toryská 27
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 25.01.2007 Skončenie funkcie: 11.11.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017 do: 08.12.2017)
Ing. Darina Vnuková - člen predstavenstva
Ožvoldíková 13
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 29.04.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2004 do: 04.04.2007)
Ing. Darina Vnuková - člen predstavenstva
Ožvoldíková 13
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 29.04.2004 Skončenie funkcie: 20.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.04.2007 do: 04.04.2007)
Doc. Ing. Juraj Wagner , CSc. - podpredseda
M. Chuťkovej 1
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.1993 do: 25.05.1996)
Gabriela Zajacová
Repašského 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.1993 do: 28.09.1993)
Ing. Miroslav Zaťko
Púpavova 22
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1993 do: 25.05.1996)
Ing. Miroslav Zaťko - podpredseda
Púpavova 22
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.1993 do: 28.09.1993)
JUDr. Pavol Zeman - predseda
Lunačarského 49
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.1993 do: 25.05.1996)
Mgr. Peter Krug - podpredseda predstavenstva
Kalištná 9
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 28.05.2015 Skončenie funkcie: 14.02.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.2021 do: 18.03.2021)
JUDr. Pavol Zeman - Člen predstavenstva
Koncová 25
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
Vznik funkcie: 14.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.02.2021 do: 18.03.2021)
Mgr. Peter Krug - podpredseda predstavenstva
Kalištná 9
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 28.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017 do: 18.03.2021)
Konanie: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda družstva alebo iný poverený člen predstavenstva. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje pri rokovaní predstavenstva podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisujú za družstvo aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 29.09.1993)
Zastupovať a podpisovať za družstvo je oprávnený predseda alebo podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva.
  (od: 28.09.1993 do: 28.09.1993)
Kontrolná komisia: 
Alena Kotrabová
Heyrovského 16
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 28.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017)
Ing. Štefan Palkovič
Pribišova 2
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 28.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017)
Mgr. Marta Janyšková
Studenohorská 44/2079
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 28.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017)
Ing. Alena Bernátová
Heyrovského 14
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Vznik funkcie: 14.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.02.2021)
Zdenek Borovička
Pribišova 35
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 10.05.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2011 do: 08.12.2017)
Zdenek Borovička
Pribišova 35
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 10.05.2010 Skončenie funkcie: 10.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017 do: 08.12.2017)
Pavlína Ihnátová
Karloveská 15
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 10.05.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2011 do: 08.12.2017)
Pavlína Ihnátová
Karloveská 15
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 10.05.2010 Skončenie funkcie: 10.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017 do: 08.12.2017)
Alena Kotrabová
Heyrovského 16
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 10.05.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2011 do: 08.12.2017)
Alena Kotrabová
Heyrovského 16
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 10.05.2010 Skončenie funkcie: 10.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017 do: 08.12.2017)
Ing. Štefan Palkovič
Pribišova 2
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 10.05.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2011 do: 08.12.2017)
Ing. Štefan Palkovič
Pribišova 2
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 10.05.2010 Skončenie funkcie: 10.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017 do: 08.12.2017)
Júlia Suchová
P. Horova 18
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 10.05.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2011 do: 08.12.2017)
Júlia Suchová
P. Horova 18
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 10.05.2010 Skončenie funkcie: 10.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017 do: 08.12.2017)
Pavlína Ihnátová
Karloveská 15
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 28.05.2015 Skončenie funkcie: 28.05.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.02.2021 do: 24.02.2021)
Pavlína Ihnátová
Karloveská 15
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 28.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017 do: 24.02.2021)
Zdenek Borovička
Pribišova 35
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 28.05.2015 Skončenie funkcie: 28.05.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.02.2021 do: 24.02.2021)
Zdenek Borovička
Pribišova 35
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 28.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017 do: 24.02.2021)
Zapisované základné imanie: 
165 969,59 EUR
  (od: 29.09.2009)
5 000 000 Sk
  (od: 29.09.1993 do: 28.09.2009)
Základný členský vklad: 
99,58 EUR
  (od: 29.09.2009)
3 000 Sk
  (od: 29.09.1993 do: 10.03.2004)
3 000 Sk
  (od: 11.03.2004 do: 28.09.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Údaje o vzniku družstva: Založenie družstva bolo schválené uznesením rady Obvodného národného výboru Bratislava Staré mesto zo dňa 23.4.1963, č. 77. Podľa zápisnice z členskej schôdze zo dňa 19.4.1972, dohody o zlúčení zo dňa 18.4.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 16.3.1973 s týmto družstvom bolo zlúčené "Stavebné bytové družstvo občanov pri MNV Záhorský Bystrica Db 177 Podľa zápisnice z členskej schôdze zo dňa 19.4.1972, dohody o zlúčení zo dňa 27.12.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 14.9.1972 s týmto družstvom je zlúčené dňom 27.12.1973 Stavebné bytové družstvo občanov pri MNV Bratislava-Devínska Nová Ves Db 171 Podľa zápisnice z členskej schôdze zo dňa 19.4.1972, dohody o zlúčení zo dňa 9.4.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 18.5.1973 s týmto družstvom bolo zlúčené Stavebné bytové družstvo zamestnancov Stavoindustrie n.p. Stavbár Db 330 dňom 30.4.1973. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 15.4.1975, dohody o zlúčení zo dňa 14.1.1975 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 8.4.1975 s týmto družstvom je dňom 1.7.1975 zlúčené Stavebné bytové družstvo zamestnancov a učiteľov Univerzity Komenského Db 5 Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30.10.1980, dohody o zlúčení zo dňa 1.11.1980 a súhlasu Mestského výboru Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 10.11.1981 je s týmto družstvom ku dňu 30.11.1971 zlúčené Svojbyt-Svojpomocné stavebné bytové družstvo mládeže hlavného mesta Slovenska - Bratislavy Db 344 Stary spis: Dr 1870
  (od: 28.09.1993)
Stanovy družstva boli prispôsobené úprave Zák. č. 513/91 Zb. na zhromaždení delegátov dňa 8.10.1992 Stary spis: Dr 1870
  (od: 29.09.1993)
Notárska zápisnica N 162/96, Nz 139/96 zo dňa 11.7.1996, ktorou bola prijatá zmena stanov. Notárska zápisnica N 194/96, Nz 183/96 zo dňa 5.9.1996. Zápisnica z ustanovujúcej schôdze predstavenstva zo dňa 6.9.1996. Stary spis: Dr 1870
  (od: 26.05.1996)
Zápisnica zo ZD zo dňa 10.6.1999, zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 10.5.1999 a zo dňa 3.5.1999.
  (od: 03.09.1999)
Zápisnica zo 69. mimoriadneho zasadania predstavenstva konaného dňa 9.11.2000, na ktorom bolo prerokované odstúpenie člena predstavenstva.
  (od: 16.01.2001)
Zápisnice z rokovania zhromaždenia delegátov konané v dňoch 11.10.2001 a 20.10.2001.
  (od: 02.08.2002)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dň 25.02.2002. Zápisnica z 11. zasadnutia predstavenstva konaného dňa 03.06.2002. Zápisnica z 13. zasadnutia predstavenstva zo dňa 01.07.2002.
  (od: 28.03.2003)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov dňa 7.11.2002, zápisnica zo mimoriadneho zasadnutia predstavenstva dňa 27.01.2003, zápisnica z zhromaždenia delegátov v dňoch 16.10.2003, 27.11.2003 a 17.1.2003, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 18.01.2004, 20.01.2004, 17.02.2004.
  (od: 11.03.2004)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 9.3.2004. Zápisnica z náhradnej schôdze Zhromaždenia delegátov konaného v dňoch 25.3.2004, 15.4.2004 a 29.4.2004. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 18.5.2004. Funkcia člena predstavenstva I. Lukáča sa končí dňom 18.5.2004, R. Očka 9.3.2004, J. Páleša 9.3.2004, Š. Kubiczu 29.4.2004. Funkcia Bc. J. Soukupa ako predsedu predstavenstva vzniká dňom 18.5.2004. Funkcia Ing. I. Jánošíka ako podpredsedu predstavenstva vzniká dňom 18.5.2004.
  (od: 05.06.2004)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 33Exre/380/2006 zo dňa 17.1.2007 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.5.2007 súd zosúladil deň zániku funkcie člena predstavenstva Ing. Maiána Podobu so skutočným stavom tak, že jeho funkcia ako člena predstavenstva zaniká dňom 20.10.2006.
  (od: 29.08.2007)
Zápisnica z náhradného Zhromaždenia delegátov konaného dňa 7.11.2007, na ktorom bola schválená zmena stanov družstva.
  (od: 11.01.2008)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 10.05.2010. Zápisnica č. 01-05/2010 zo schôdze predstavenstva zo dňa 12.05.2010 v znení dodatku k nej zo dňa 13.01.2011.
  (od: 27.01.2011)
Zápisnica z náhradného zhromaždenia delegátov konaného dňa 28.05.2015.
  (od: 09.12.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  10.08.2022
Dátum výpisu:  12.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)